14 06 1941

убийство отцов

Валка


VALKA
Jakobsons Vilis Jana d., dz. 1892, Poruka iela 7, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 30.11.41. Lieta Nr. 13303.

Jākobsone Anna Indriķa m., dz. 1900, Poruka iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēgusi 30.12.47, nosūt, atpakaļ 07.07.50, atbrīv. 22.08.56. Lieta Nr. 13303. Jākobsons Arvīds Viļa d., dz. 1923, Poruka iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 11.12.56. Lieta Nr. 13303.
Jākobsone Velta Viļa m., dz. 1932, Poruka iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēgusi 30.12.47, nosūt, atpakaļ 22.07.50, atbrīv. 25.05.56. Lieta Nr. 13303.

Jūrkalns Vilis Vīlips Miķeļa d., dz. 1907, Zemitāna iela 3, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 01.11.42. Lieta Nr. 13582, P-6115*.

Smits Voldemārs Pētera d., dz. 1899, Raiņa iela 16, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 11.02.42. Lieta Nr. 13883.

Šmite Milda Jēkaba m., dz. 1899, Raiņa iela 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 22.03.49, atbrīv. 13.11.56. Lieta Nr. 13883. Šmits Gunārs Voldemāra d.,dz. 1931, Raiņa iela 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 13883.
Šmite Ārija Voldemāra m., dz. 1926, Raiņa iela 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., mirusi 23.08.41. Lieta Nr. 13883.

Melnbārdis Kārlis Friča d., dz. 1903, Rīgas iela 34, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 28.01.43. Lieta Nr. 15175, P-5590*.

 

Līmenis/Level: Lieta
Numurs/Number: 4077
Nosaukums/Title: Gusakova Ella xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Adrese/Adress: Glabātava Nr.13, Skandu ielā 14, Rīga
Datējums/Date: 1988.12.01 - 1989.12.13
Nozare: L75.23- Tieslietu iestāžu darbība
Saturs/Description: iesniegums, izziņas, izraksti no izsūtīšanas lietām un krimināllietām ( kopijas), slēdzieni par reabilitāciju vai atteikumi reabilitēt, u.c.dokumenti
Valoda/Language: Latviešu un krievu
Saistības/Relation: Melnbārdis Kārlis Friča d.,1986.f., 1.apr., 32833.l.; Melnbārde Ella Jāņa m., Melnbārde Ludviga Jāzepa m., Melnbārde Solveiga Jāņa m.,1987.f., 1.apr., 17564.l.( Valkas apr. )
Identifikators/Identifier: LV_LVA_F 1221_A1c/4-5_L4077
Sērija: LPSR prokuratūras sūdzību uzraudzības lietas
Fonds: Latvijas PSR Prokuratūra

 

Melnbārde Ella Jāņa m., dz. 1906, Rīgas iela 34, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 22.02.56. Lieta Nr. 15175.
Kravecs Dāvids Nosona d., dz. 1871, Semināra iela 11-1, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 08.10.42 Omskas cietumā Nr. 1. Lieta Nr. 15871.
Kraveca Leja Moiseja m., dz. 1870, Semināra iela 11-1,
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., mirusi 22.04.49. Lieta Nr. 15871.
Kravecs Meiers Dāvida d., dz. 1922, Semināra iela 11-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 19.04.56. Lieta Nr. 15871.
Kravecs īzaks Dāvida d., dz. 1919, Semināra iela 11-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., miris 1945. gadā. Lieta Nr. 15871.
Kravecs Benjamiņš Dāvida d., dz. 1916, Semināra iela 11-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 25.04.56. Lieta Nr. 15871.
Kravecs Mendels Dāvida d., dz. 1913, Semināra iela 11-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 27.02.56. Lieta Nr. 15871.
Putrale Klāra Artūra m., dz. 1911, Raiņa iela 50-1, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 14.06.46, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi, nosūt, atpakaļ 14.02.50, atbrīv. 01.07.56. Lieta Nr. 16011, P-7860*.
Janelis Elmārs Valfrīds Pauļa d., dz. 1913, Ausekļa iela 22, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Vosturallags, no­šauts 02.12.42. Lieta Nr. 17217, P-9291*.
Bērziņš Otto Aleksandra d., dz. 1908, Kūru iela 5, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Ivdeļlags, nošauts 04.08.42. Lieta Nr. 17518, P-7626*.
Bērziņa Elza Krišjāņa m., dz. 1911, Kūru iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 08.03.56. Lieta Nr. 17518.
Bērziņa Edīte Otto m., dz. 1939, Kūru iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 08.03.56. Lieta Nr. 17518.
Melnbārdis Jānis Friča d., dz. 1902, Rīgas iela 34, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 16.02.42. Lieta Nr. 17564.
Melnbārde Ludviga Jāzepa m., dz. 1899, Rīgas iela 34, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., bē­gusi 25.07.47, nosūt, atpakaļ 01.09.48, atbrīv. 10.06.56. Lieta Nr. 17564.
Melnbārde Solveiga Jāņa m., dz. 1936, Rīgas iela 34,

628
VALKAS APRIŅĶIS
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., mi­rusi 02.10.41. Lieta Nr. 17564.
Melnbārde Gundega Jāņa m., dz. 1939, Rīgas iela 34, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., bē­gusi 25.07.47, nosūt, atpakaļ 01.09.48, atbrīv. 10.06.56. Lieta Nr. 17564.
Pencis Pēteris Zandera d., dz. 1880, Valkas stacijas māja, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 18.08.42. Lieta Nr. 17594, P-7977*.
Pence Anna Jāņa m., dz. 1890, Valkas stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., mirusi 19.01.54. Lieta Nr. 17594.
Krims Aleksandrs Aleksandra d., dz. 1903, Poruka iela 19, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 14.03.43. Lieta Nr. 17695, P-8970*.
Krima Mirdza Friča m., dz. 1910, Poruka iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 25.04.57. Lieta Nr. 17695.
Velde Kārlis Eduarda d., dz. 1909, Tirgus iela 6a, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 24.02.51, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.05.57. Lieta Nr. 19818.
Velde Milda Jāņa m.,dz. 1915, Tirgus iela 6a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 29.05.57. Lieta Nr. 19818.
Velde Elga Kārļa m., dz. 1938, Tirgus iela 6a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 29.05.57. Lieta Nr. 19818.
Airē Eduards Pētera d., dz. 1897, Raiņa iela 29 (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 16.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, atbrīv. 15.03.51. Lieta Nr. 39068*.
Atvars Oskars Jura d., dz. 1910, Tālavas iela 8 (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, miris 08.04.44 Irkutskas apg. Taišet- lagā. Lieta Nr. P-3596*.
Auniņš Rihards Riharda d., dz. 1903, Rīgas iela 11 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 14.06.50. Lieta Nr. P-2226*.
Ceriņš Pāvils Dāvida d„ dz. 1903, Varoņu iela 23 (24. te­ritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 14.06.51. Lieta Nr. P-5173*.
Dērups Heinrihs Heinriha d., dz. 1904, adrese nav zināma (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 16.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 29.09.42. Lieta Nr. P-9520*.
Dorede Vladimirs Pētera d.. dz. 1913, Blaumaņa iela 9 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 04.11.43. Lieta Nr. P-5462*.
Klebahs Arvīds Jēkaba d., dz. 1910, Rīgas iela 22, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 20.05.43. Lieta Nr. P-8271*.
Kļaviņš Aleksandrs Otomāra d., dz. 1917, Tālavas 19-1 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 14.06.47. Lieta Nr. P-1536*.
Krūmiņš Arvīds Eduarda d., dz. 1913, Rīgas iela 54-1 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 11.04.44. Lieta Nr. P-8793*.
Ločmelis Meikulis Franča d., dz. 1893, Zemitāna iela 6 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 06.11.43 Irkutskas apg. Taišetlagā. Lieta Nr. P-5347*.
Plass Nikolajs Kārlis Jēkaba d., dz. 1897, Raiņa iela 36 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 01.09.54, pēc tam nome­tinājumā, atbrīv. 09.04.56. Lieta Nr. P-3149*.
Poovits Kārlis Augusta d., dz. 1906, Zemitāna iela 10, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 08.10.42. Lieta Nr. P-7946*.
Puksis Mārtiņš Pētera d., dz. 1894, Tirgus iela 3-2 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Noriļlags, miris 04.09.43. Lieta Nr. P-8788*.
Ruplēns Romualds Kazimira d., dz. 1908, adrese nav zināma (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 16.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 29.11.42. Lieta Nr. P-l 166*.
Skuja Mārtiņš Jāņa d., dz. 1906, Raiņa iela 29-3 (24. te­ritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 16.06.41, Krasno­jarskas nov. Noriļlags, miris 15.11.42. Lieta Nr. P-9991*.
Stange Kārlis Kārļa d., dz. 1916, Rīgas iela 35-3 (24. te­ritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Noriļlags, miris 05.04.42. Lieta Nr. P-8770*.
Smits (Smidts) Rihards Augusta d., dz. 1914, Rīgas iela 45 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 18.06.49. Lieta Nr. P-l320*.
ALŪKSNE
Zariņš Rūdolfs Jāņa d., dz. 1897, Torņu iela 4 (24. te­ritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 13400,39059*.
Krasts Jānis Pētera d., dz. 1906, adrese nav zināma (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, pēc tam nometinājumā Taimi-

 

VALKAS APRIŅĶIS 629
ras (Dolganu-Ņencu) пас. apv. Noriļskā, atbrīv. 04.03.55. Lieta Nr. 13585, P-2456*.
Vilciņš Eduards Andreja d., dz. 1889, Latgales iela 10, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Tavdlags, miris 31.12.42. Lieta Nr. 14734.
Vilciņa Marija Pētera m., dz. 1891, Latgales iela 10, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 15.04.47, nosūt, atpakaļ 15.03.49, atbrīv. 10.05.56. Lieta Nr. 14734.
Vilciņa Skaidrīte Eduarda m., dz. 1923, Latgales iela 10, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 01.11.46. Lieta Nr. 14734.
Kleina Lolija Augusta m., dz. 1908, Helēnas iela 1. izsūt. 14.06.41, Kazahijas PSR Karagandas apg. Četas raj., at­brīv. 19.04.58. Lieta Nr. 14837.
Oldere Alise Jāņa m., dz. 1900, Lielā Ezera iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 06.12.52. Lieta Nr. 14886.
Olders Jānis Arvīda d., dz. 1935, Lielā Ezera iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 04.08.55. Lieta Nr. 14886.
Oldere Astra Arvīda m., dz. 1931, Lielā Ezera iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 04.08.55. Lieta Nr. 14886.
Oldere Mairita Arvīda m., dz. 1938, Lielā Ezera iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 04.08.55. Lieta Nr. 14886.
Ceplītis Roberts Jāņa d., dz. 1902, Dārza iela 16, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 18.09.42. Lieta Nr. 15161. P-7662*.
Ceplīte Zelma Antonija Toma m.. dz. 1896, Dārza iela 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 11.03.45. Lieta Nr. 15161.
Ceplītis Jānis Roberta d., dz. 1930, Dārza iela 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 05.05.56. Lieta Nr. 15161.
Oldere Fanija Jāņa m., dz. 1908, Lauranceņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 10.08.57. Lieta Nr. 15707.
Oldere Māra Arnolda m., dz. 1937, Lauranceņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 10.08.57. Lieta Nr. 15707.
Oldere Gundega Arnolda m., dz. 1933, Lauranceņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 27.08.53. Lieta Nr. 15707.
Oldere Lizete Sīmaņa m., dz. 1874, Lauranceņi, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 1949. gadā. Lieta Nr. 15707.
Olders Ansis Arnolda d., dz. izsūtījumā 11.10.41, Kras­nojarskas nov. Nazarovas raj., miris 1951. gadā. Lieta Nr. 15707.
Kleina Anna Marija Matildes m., dz. 1912, Dārtas iela 1, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 15883.
Rande Ādolfs Jēkaba d., dz. 1907, Glika iela 4, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 19.03.42. Lieta Nr. 16030, 33234*.
Rande Milda Jāņa m., dz. 1903, Glika iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 11.07.56. Lieta Nr. 16030.
Rande Jānis Ādolfa d., dz. 1935, Glika iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 30.06.46. Lieta Nr. 16030.
Rande Aivars Ādolfa d., dz. 1938, Glika iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 30.06.46. Lieta Nr. 16030.
Rullis Konrāds Jūlija d., dz. 1899, Baložu iela 5, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 13.08.42. Lieta Nr. 17443, P-8642*.
Rullē Olga Kārļa m., dz. 1913, Baložu iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.10.55. Lieta Nr. 17443.
Rullis Mārtiņš Konrāda d., dz. 1939, Baložu iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 17443.
Pumpainis Žanis Eduards Miķeļa d., dz. 1898, Baložu iela 5-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 1943. gadā. Lieta Nr. 17574, P-7433*.
Pumpaine Alīda Kārļa m., dz. 1902, Baložu iela 5-2, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 17.05.56. Lieta Nr. 17574.
Olders Artūrs Jāņa d., dz. 1897, Lielā Ezera iela 5, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17701.
Oldere Elvīra Eduarda m., dz. 1906, Lielā Ezera iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 18.05.57. Lieta Nr. 17701.
Oldere Irēna Artūra m., dz. 1931, Lielā Ezera iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 05.08.46. Lieta Nr. 17701.
Oldere Benita Artūra m., dz. 1927, Lielā Ezera iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 05.08.46. Lieta Nr. 17701.
Oldere Guna Artūra m., dz. 1928, Lielā Ezera iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 10.09.55. Lieta Nr. 17701.
Zāģeris Arvīds Jēkaba d., dz. 1908, Pilsētas bulvāris 6 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, nošauts 07.09.42. Lieta Nr. 17847, P-8884*.

630
VALKAS APRIŅĶIS
Bars Karlis Kristapa d., dz. 1902, Latgales iela 5a, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 20.03.42. Lieta Nr. 20311, P-^935*.
Bāre Anna Andreja m., dz. 1902, Latgales iela 5a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 20311.
Bārs Paulis Kārļa d., dz. 1936, Latgales iela 5a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 07.06.46. Lieta Nr. 20311.
Bāre Vija Kārļa m., dz. 1932, Latgales iela 5a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 07.06.46. Lieta Nr. 20311.
Salms Juris Inta d., dz. 1897, Jāņkalna iela 18 (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, nošauts 29.06.42. Lieta Nr. 463 R, P-2959*.
Antons Kārlis Friča d., dz. 1892, Brīvības iela 7 (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 30.10.43 Irkutskas apg. Taišetlagā. Lieta Nr. P-8817*.
Apinis Kārlis Jāņa d., dz. 1897, Sarkanarmijas iela 7 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, nošauts 29.06.42. Lieta Nr. 41812*.
Apsitis Ēriks Tālivaldis Jēkaba d., dz. 1899, Tautas iela 11 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 12.12.43. Lieta Nr. P-2596*.
Asafreijs Antons Antona d., dz. 1914, Lielā Ezera iela 7 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 14.06.49. Lieta Nr. P-2761*.
Balodis Augusts Pētera d., dz. 1906, Šķūņu iela 7 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 07.03.42. Lieta Nr. P-3597*.
Bezdelīga Mārtiņš Andreja d., dz. 1911, Merķeļa iela 4 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 14.06.51. Lieta Nr. P-4655*.
Bētiņš Arvīds Teodora d., dz. 1917, Jāņkalna iela 17 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 02.03.50 Irkutskas apg. Ozerlagā. Lieta Nr. P-8819*.
Bīlmanis Alfrēds Fricis Jāņa d., dz. 1897, Dārza iela 6 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 30.04.43. Lieta Nr. P-8777*.
Dauge Kārlis Jāņa d., dz. 1896, Raiņa iela Ķelles (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 15.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg., atbrīv. 20.06.56. Lieta Nr. P-1691*.
Dzilna Kārlis Jāņa d., dz. 1894, Miera iela 4 (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, miris 20.05.44 Irkutskas apg. Taišet­lagā. Lieta Nr. P-2270*.
Eglājs Augusts Andreja d., dz. 1903, Kanaviņa iela 12 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 12.12.47. Lieta Nr. P-6098*.
Galdiņš Voldemārs Pētera d., dz. 1902, Sarkanarmijas iela 3 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, no 1949. gada nometināju­mā Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. P-4708*.
Graudiņš Heinrihs Mārtiņa d., dz. 1897, Vorošilova iela 30 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, piespriesti 10 gadi ieslo­dzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-8780*.
Induss Arvīds Pētera d., dz. 1901, Vorošilova iela 27 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, nošauts 29.06.42. Lieta Nr. P-3433*.
Jankavs Pēteris Pētera d., dz. 1914, Valkas iela 13 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Noriļlags, miris 28.01.44. Irkutskas apg. Taišetlagā. Lieta Nr. P-8762*.
Laukmanis Edgars Vilhelma d., dz. 1907, Helēnas iela 40-3 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 08.11.42. Lieta Nr. P-2667*.
Leitis Vilis Ernesta d., dz. 1891, Dārza iela 16 (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, miris 05.03.43. Lieta Nr. P-3238*.
Ozols Jānis Hermaņa d., dz. 1908, Vorošilova iela 15b (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, piespriesti 8 gadi ieslodzīju­mā, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-6103*.
Pelēcis Arnolds Andreja d., dz. 1901, Vecās aptiekas iela 2 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, nošauts 15.03.42. Lieta Nr. P-3597*.

VALKAS APRIŅĶIS
631
Ratnieks Edgars Kārļa d., dz. 1896, Vējkalna iela 4 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 08.11.49 Irkutskas apg. Taišetlagā. Lieta Nr. P-2610*.
Rožinskis Vladimirs Antona d., dz. 1900, Ezera iela 6 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 25.10.55 no Irkutskas apg. Ozerlaga. Lieta Nr. P-2456*, P-2209*.
Straume Arnolds Jāņa d., dz. 1917, Vorošilova iela 74 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 26.06.47. Lieta Nr. P-l 930*.
Trukšāns Antons Bernarda d., dz. 1916, Dārza iela 1 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 14.06.50. Lieta Nr. P-2583*.
Vētra Alberts Kārļa d., dz. 1911, Raiņa iela 11 (24. terito­riālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, miris 06.09.42. Lieta Nr. P-2554*.
APE
Dreimanis Hugo Jura d., dz. 1890, Pasta iela 39, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 24.08.42. Lieta Nr. 17623, P-8641*.
Dreimane Emīlija Pētera m., dz. 1895, Pasta iela 39, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 15.04.47. Lieta Nr. 17623.
Dreimanis Imants Hugo d., dz. 1925, Pasta iela 39, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. (iesaukts Sarkanajā armijā) 14.12.43. Lieta Nr. 17623.
Dreimane Maiga Hugo m., dz. 1923, Pasta iela 39, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 10.05.46. Lieta Nr. 17623.
Dreimane Ausma Hugo m., dz. 1929, Pasta iela 39, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 15.04.47. Lieta Nr. 17623.
Nadziņš Edgars Jēkaba d., dz. 1910, Tirgus iela 2, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 17.03.43. Lieta Nr. 19893, P-l0849*.
Nadziņa Ērika Jāņa m., dz. 1916, Tirgus iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., bēgusi 15.08.47, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 19893.
Nadziņa Ārija Edgara m., dz. 1941, Tirgus iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., bēgusi 15.08.47, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 19893.
Nadziņa Rita Edgara m.. dz. 1939, Tirgus iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 19893.
Briedis Kārlis Pētera d., dz. 1901, Kalna iela 6 (24. te­ritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 17.06.41, Krasno­jarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 17.06.51. Lieta Nr. 42986*.
Kriškāns-Kriškanāns Vilhelms Vilhelma d., dz. 1911, Pasta iela 29 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, nošauts 29.06.42. Lieta Nr. 42990*.
Pērkons Oskars Jēkaba d., dz. 1900, Pasta iela 12 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 05.11.43. Lieta Nr. P-2819*.
Pūra Verners Jāņa d., dz. 1904, Pasta iela 6 (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, atbrīv. 14.06.47. Lieta Nr. P-2387*.
Saltups Ēvalds Jēkaba d., dz. 1900, adrese nav zināma (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, pēc tam nometinājumā Taimi- ras (Dolganu-Ņencu) nac. apv. Noriļskā, atbrīv. 25.07.53. Lieta Nr. P-2604*.
Zvirbulis Antons Staņislava d., dz. 1906, Pasta iela 14 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, nošauts 29.06.42. Lieta Nr. 42533*.
SMILTENE
Pētersons Jānis Kārļa d., dz. 1874, Vaļņu iela 5, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 18.12.41. Lieta Nr. 13434.
Sindelmans Movša Vulfa d., dz. 1879, Gustava Ādolfa laukums 3, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 1946. gadā. Lieta Nr. 15904.
Prikašs Jānis Pētera d., dz. 1886, Gustava Ādolfa lau­kums 8, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 12.03.43. Lieta Nr. 16342.
Prikaša Karlīne Jēkaba m., dz. 1889, Gustava Ādolfa laukums 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 06.07.57. Lieta Nr. 16342.
Prikašs Jānis Jāņa d., dz. 1926, Gustava Ādolfa laukums 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 06.07.57. Lieta Nr. 16342.
Draviņš Jūliuss Kārļa d., dz. 1877, Gustava Ādolfa lau­kums 11, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 15.02.42. Lieta Nr. 17121.
Draviņa Anna, dz. 1886, Gustava Ādolfa laukums 11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 17121.

632
VALKAS APRIŅĶIS
Skriveiis Ernests Sīmaņa d., dz. 19(X), Dārza iela 19, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, pēc tam nometi- nājumā, atbrīv. 30.03.60. Lieta Nr. 17193, P-7184*.
Skrīvele Ieva Pētera m., dz. 1902, Dārza iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 19.05.58. Lieta Nr. 17193.
Skriveiis Guntars Ernesta d., dz. 1926, Dārza iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., at­brīv. 07.05.58. Lieta Nr. 17193.
Ozols Kārlis Jāņa d., dz. 1885, Dārza iela 7, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 26.06.42. Lieta Nr. 17319. P-6543*.
Ozola Hedviga Eduarda m., dz. 1897, Dārza iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 20.03.42. Lieta Nr. 17319.
Ozols Ēriks Kārļa d., dz. 1924, Dārza iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 30.11.56. Lieta Nr. 17319.
Jūgers Pēteris Dāvida d., dz. 1909, Vaļņu iela 2, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 21.03.43. Lieta Nr. 17703, P-6392*.
Jūgere Milda Klotilde Kārļa m., dz. 1912, Vaļņu iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 12.08.54. Lieta Nr. 17703.
Jūgere Inese Eduarda m., dz. 1941, Vaļņu iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 12.08.54. Lieta Nr. 17703.
Ludzenieks Pēteris Jēkaba d., dz. 1900, Meža iela 5, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 08.09.42. Lieta Nr. 19480, P-7967*.
Ludzeniece Marta Jāņa m., dz. 1903, Meža iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.06.56. Lieta Nr. 19480.
Āboltiņš Edgars Eduarda d., dz. 1914, Dārza iela 13 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 27.07.43. Lieta Nr. P-5811*.
Jansons Pēteris Jāņa d., dz. 1894, Gustava Ādolfa lau­kums 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.06.50. Lieta Nr. P-7431*.
Kļaviņš Pēteris Reiņa d., dz. 1904, Dārza iela 11 (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, miris 31.12.42. Lieta Nr. P-8768*.
Lazdiņš Kārlis Roberta d., dz. 1916, Dārza iela (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, miris 23.01.44. Lieta Nr. P-5451*.
Liepiņš Kārlis Reiņa d., dz. 1887, Mētras iela 5 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss, Litenes nometne), arest.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, nošauts 15.03.42. Lieta Nr. 42621*.
Skujiņš Edgars Friča d., dz. 1907, Krāsotāju iela 1 (24. te­ritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Noriļlags, piespriesti 7 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-5466*.
STRENČI
Dāvidsons-Jansons Eduards Kārļa d., dz. 1899, Trikātas iela 31, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 23.12.41. Lieta Nr. 13395.
Dāvidsone-Jansone Alma Teņa m„ dz. 1902/1903, Trikātas iela 31, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuh­tetas raj., bēgusi 15.10.47, nosūt, atpakaļ 08.04.49, at­brīv. 27.05.57. Lieta Nr. 13395.
Dāvidsons-Jansons Imants Eduarda d., dz. 1936. Trikātas iela 31, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., bēdzis 15.09.46, nosūt, atpakaļ 19.12.52, atbrīv. 27.05.57. Lieta Nr. 13395.
Dāvidsons-Jansons Laimonis Eduarda d., dz. 1926, Trikātas iela 31, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuh­tetas raj., bēdzis 15.09.46, nosūt, atpakaļ 19.12.52, atbrīv. 27.05.57. Lieta Nr. 13395.
Dāvidsons-Jansons Maigonis Eduarda d., dz. 1929, Trikātas iela 31, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuh­tetas raj., bēdzis 15.09.46. atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 13395.
Dāvidsone-Jansone Irēna Eduarda m., dz. 1931, Trikātas iela 31, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 19.12.52, atbrīv. 27.05.57. Lieta Nr. 13395.
Zariņš Alfrēds Jāņa d., dz. 1903, Beverīnas iela 2, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 03.08.42. Lieta Nr. 13934,43908*.
Zariņa Valija Jūlija m., dz. 1905, Beverīnas iela 2, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., bēgusi 15.11.47, nosūt, atpakaļ 05.04.52, atbrīv. 02.04.57. Lieta Nr. 13934. Zariņa Anna Alfrēda m., dz. 1929, Beverīnas iela 2, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 20.06.46. Lieta Nr. 13934.
Liepiņš Jānis Heinriha d., dz. 1901, Rīgas iela 8, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 11.09.50, pēc tam nometinājumā Kazahijas PSR Akmoļinskas apg. Makinskas raj., atbrīv. 20.03.56. Lieta Nr. 13945.
Liepiņa Marta Ādama m., dz. 1909, Rīgas iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., bēgusi 01.07.47, nosūt, atpakaļ 26.05.52, atbrīv. 20.10.56. Lieta Nr. 13945.
Liepiņš Edvīns Jāņa d., dz. 1938, Rīgas iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., bēdzis 15.12.46, nosūt, atpakaļ 26.05.52, atbrīv. 20.10.56. Lieta Nr. 13945. Liepiņa Mirdza Jāņa m., dz. 1936, Rīgas iela 8, izsūt.

VALKAS APRIŅĶIS
633
14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 13945.
Seisums Artūrs Jāņa d., dz. 1903/1904, Stacijas iela 3, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Vosturallags, miris 23.09.42. Lieta Nr. 14907, P-l0186*.
Seisuma Alvīne Emma Jāņa m., dz. 1902, Stacijas iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., bēgusi 15.08.46, nosūt, atpakaļ 11.09.48, atbrīv. 19.04.56. Lieta Nr. 14907.
Seisums Ziedonis Artūra d., dz. 1927, Stacijas iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., bēdzis 15.06.46, nosūt, atpakaļ 19.01.53, atbrīv. 29.09.56. Lieta Nr. 14907. Seisums Kaitis Artūra d., dz. 1940, Stacijas iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 14907.
Seisuma Aija Astra Artūra m., dz. 1936, Stacijas iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 14907.
Zaplatins Boriss Mitrofana d., dz. 1888, Rīgas iela 5, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 17.10.42. Lieta Nr. 15867.
Zaplatina Emma Pētera m., dz. 1883, Rīgas iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 10.05.55. Lieta Nr. 15867.
Sprieslis Alberts Otto d., dz. 1899, Valkas iela 11, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 08.02.51, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg. Vengerovas raj., atbrīv. 20.06.56. Lieta Nr. 17192, P-2816*.
Spriesle Emma Jāņa m., dz. 1903, Valkas iela 11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Taimiras (Dolganu-Ņencu) nac. apv. Ustjjeņisejas raj., bēgusi 15.11.46, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 17192.
Zeipe Jānis Jāņa d., dz. 1887, Rīgas iela 3, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 19.11.41. Lieta Nr. 20177, P-l0092*.
Zeipe Anna, dz. 1887, Rīgas iela 3, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Krasnojarska, mirusi 04.09.45. Lieta Nr. 20177.
Strauts Kārlis Alberts Pētera d., dz. 1903, Valkas iela 7, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, 04.11.42 piespriesti 10 gadi ieslodzījumā, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 30.08.56. Lieta Nr. P-8532*.
ALSVIĶU PAGASTS
Leimanis Ādolfs Jāņa d.,dz. 1897, Vilnīši, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 28.01.42. Lieta Nr. 13326.
Leimane Julianna Miķeļa m., dz. 1903, Vilnīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 25.07.56. Lieta Nr. 13326.
Leimanis Inārs Ādolfa d., dz. 1934, Vilnīši, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 24.09.54. Lieta Nr. 13326.
Leimane Inta Ādolfa m„ dz. 1932, Vilnīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 30.10.54. Lieta Nr. 13326.
Kubulnieks Georgs Aleksanders Pētera d., dz. 1885, Kubliņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.02.42. Lieta Nr. P-9753*.
ALŪKSNES PAGASTS
Koks-Mālenders Juris Jāņa d., dz. 1896, Lejasšķiņķi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 22.12.41. Lieta Nr. 17146. P-10158*.
Koka-Mālendere Zina Marija Kārļa m., dz. 1902, Lejas­šķiņķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 09.08.56. Lieta Nr. 17146.
Koks-Mālenders Imants Jura d., dz. 1927, Lejasšķiņķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 01.07.47. Lieta Nr. 17146.
Koks-Mālenders Indulis Jura d., dz. 1929, Lejasšķiņķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mi­ris 1943. gadā. Lieta Nr. 17146.
ANNAS PAGASTS
Kārkliņš Jānis Jāņa d., dz. 1905, Annas pamatskola, izsūt. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 04.08.42. Lieta Nr. 14119, P-8647*.
Kārkliņa Otīlija Otto m., dz. 1901, Annas pamatskola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 02.02.50, atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 14119.
Kārkliņš Dailonis Jāņa d., dz. 1930, Annas pamatskola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 31.08.46. Lieta Nr. 14119.
Kārkliņš Guntis Jāņa d., dz. 1933, Annas pamatskola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 31.08.46. Lieta Nr. 14119.
Ievednieks Arvīds Jūlijs Reinholda d.. dz. 1908, Grīn- bergi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, at­brīv. 16.05.51, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg. Vengerovas raj., atbrīv. 23.04.56. Lieta Nr. 17128, P-6092*.
Sedlenieks Otto Jāņa d., dz. 1905, Līcīši, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 19.11.42. Lieta Nr. 17581, P-9187*.
Sedleniece Ludmila Eduarda m., dz. 1910, Līcīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 01.04.47, nosūt, atpakaļ 10.03.48, atbrīv. 05.03.56. Lieta Nr. 17581.
Sedlenieks Ivars Otto d., dz. 1933, Līcīši, izsūt. 14.06.41,

634
VALKAS APRIŅĶIS
Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.10.46. Lieta Nr. 17581.
Slimbahs Ernests Jāņa d., dz. 1902, Dzirnavas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 22.02.42. Lieta Nr. 17893, P-9818*.
Slimbaha Vera Franča m., dz. 1893, Dzirnavas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 15.05.47, nosūt, atpakaļ 06.04.50, atbrīv. 06.04.53. Lieta Nr. 17893.
Kadils Voldemārs Reča d., dz. 1892, Spreksti, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 14.01.43. Lieta Nr. 17904, P-5513*.
BEJAS PAGASTS
Apse Nikolajs Pētera d., dz. 1906, Bundzene, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 19.11.41. Lieta Nr. 16543, P-10077*.
Apse Zelma Kārļa m., dz. 1900, Bundzene, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 27.01.57. Lieta Nr. 16543.
Apse Pēteris Nikolaja d., dz. 1937, Bundzene, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 27.01.57. Lieta Nr. 16543.
Apse Gunārs Nikolaja d., dz. 1933, Bundzene, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 27.01.57. Lieta Nr. 16543.
Apse Artūrs Nikolaja d., dz. 1931, Bundzene, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., miris 22.03.55. Lieta Nr. 16543.
Jansons Jānis Andreja d.,dz. 1900, Tereški, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 04.08.42. Lieta Nr. 17726, P-7612*.
Jansone Marija Gustava m., dz. 1903, Tereški, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 12.11.48, atbrīv. 28.01.56. Lieta Nr. 17726.
Jansone Pārsla Jāņa m.,dz. 1934, Tereški, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 07.11.46. Lieta Nr. 17726.
Jansone Helga Jāņa m., dz. 1929, Tereški, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 07.11.46. Lieta Nr. 17726.
BILSKAS PAGASTS
Hagemanis Kārlis Kārļa d., dz. 1901, Aizkalni, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 04.11.41. Lieta Nr. 17687, P-10090*.
Hagemane Karlīne Jāņa m., dz. 1903, Aizkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., bēgusi 15.03.47, nosūt, atpakaļ 31.08.50, atbrīv. 04.09.56. Lieta Nr. 17687. Hagemanis Ziedonis Kārļa d., dz. 1931, Aizkalni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., bēdzis 15.10.46, nosūt, atpakaļ 31.08.50, atbrīv. 04.09.56. Lieta Nr. 17687. Hagemane Ilga Kārļa m., dz. 1928, Aizkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., bēgusi 15.08.46, nosūt, atpakaļ 31.08.50, atbrīv. 10.02.56. Lieta Nr. 17687.
Knostenbergs Reinis Pētera d., dz. 1907, Jaunstulbes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.01.42. Lieta Nr. P-9739*.
BLOMES PAGASTS
Svika Pēteris Dāvja d., dz. 1897, Brasli, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 18.08.42. Lieta Nr. 17161, P-6086*.
Svika Emma Jēkaba m., dz. 1908, Brasli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., bēgusi 23.10.47, nosūt, atpakaļ 07.02.49, atbrīv. 27.02.56. Lieta Nr. 17161. Svika Anita Pētera m., dz. 1940, Brasli, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Boļšojulujas raj., atbrīv. 23.10.47. Lieta Nr. 17161.
Svika Daina Pētera m., dz. 1936, Brasli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., mirusi 09.04.47. Lieta Nr. 17161.
CIRGAĻU PAGASTS
Steinbergs Kārlis Jēkaba d., dz. 1908, Ošupes, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 05.01.42. Lieta Nr. P-10187*.
DŪRES PAGASTS
Bušmane Marta Pētera m., dz. 1892, Jaunlembji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 12.08.57. Lieta Nr. 12920.
Bušmanis Juris Harija d., dz. 1927, Jaunlembji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 12.08.57. Lieta Nr. 12920.
Bušmane Ilga Harija m., dz. 1924, Jaunlembji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 12.08.57. Lieta Nr. 12920.
Strupausis Atis Reinholda d., dz. 1910, Jenici, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 20.12.41. Lieta Nr. 13880.
Strupause Austra Pāvila m„ dz. 1917, Jenici, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.03.56. Lieta Nr. 13880.
ĒRĢEMES PAGASTS
Gredzens Jānis Artūrs Jāņa d., dz. 1900, Truči, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 23.11.41. Lieta Nr. 13433.
Gredzena Anna Kārļa m„ dz. 1904, Truči, izsūt. 14.06.41,

VALKAS APRIŅĶIS
635
Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 12.03.57. Lieta Nr. 13433.
Gredzens Tālivaldis Jāņa d.,dz. 1938, Truči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., miris 1948. gadā. Lieta Nr. 13433.
ĒVELES PAGASTS
Krūmiņš Kārlis Jāņa d., dz. 1889, Lāči, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 16.07.42. Lieta Nr. 16185.
Krūmiņa Valija Dāvida m„ dz. 1906, Lāči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 01.11.47. Lieta Nr. 16185.
Krūmiņš Andris Kārļa d., dz. 1939, Lāči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 16185.
Krūmiņš Kārlis Kārļa d., dz. izsūtījumā 26.09.41, Kras­nojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 16185.
Zviedris Vilis Kārļa d., dz. 1902, Springi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 25.04.51, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg. Severnijas raj., at­brīv. 16.05.57. Lieta Nr. 16382, P-7077*.
Zviedre Aleksandra Kārļa m., dz. 1912, Springi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 16.05.57. Lieta Nr. 16382.
Zviedris Vilis Viļa d., dz. 1939, Springi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 16.05.57. Lieta Nr. 16382.
Zviedre Inese Viļa m., dz. 1940, Springi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 16382.
Zviedre Aleksandra Viļa m., dz. 1939, Springi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 10.06.56. Lieta Nr. 16382.
Šķiņķis Jānis Jāņa d.,dz. 1913, Lejaszvārti, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 14.01.51, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg. Vengerovas raj., at­brīv. 19.05.56. Lieta Nr. 19671, P-8427*.
GAUJIENAS PAGASTS
Jurgensons Emīls Ekarts Jēkaba d., dz. 1885, Nolejas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 10.11.41. Lieta Nr. 14625, P-l0100*.
Stūre Hugo Pauls Otto d., dz. 1900, Umalnieku skola, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 18.08.42. Lieta Nr. 17932, P-9954*.
Austers Vilis Jāņa d., dz. 1908, Dārzciema skola, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.07.42. Lieta Nr. 20164, P-9695*.
Austere Austra Augusta m., dz. 1913, Dārzciema skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 17.10.41. Lieta Nr. 20164.
Austers Valdis Viļa d., dz. 1937, Dārzciema skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 20164.
Austers Jānis Viļa d., dz. 1940, Dārzciema skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 05.06.46. Lieta Nr. 20164.
JAUNLAICENES PAGASTS
Baķe Hermīne Otto m., dz. 1903, Kalnāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēgusi 13.05.47, nosūt, atpakaļ 28.01.49, atbrīv. 15.05.56. Lieta Nr. 13345.
Baķe Māra Aksela m., dz. 1938, Kalnāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēgusi 13.05.47, nosūt, atpakaļ 15.05.52, atbrīv. 15.05.56. Lieta Nr. 13345.
Kantors Elmārs, dz. 1903, Rudzīši, arest. 14.06.41, miris ceļā uz ieslodzījuma vietu 30.06.41. Lieta Nr. 14051.
Kantora Aleksandra Jāņa m., dz. 1896, Rudzīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 24.10.48, atbrīv. 31.07.56. Lieta Nr. 14051. Kantors Dailis Elmāra d.,dz. 1929, Rudzīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14051.
Kantora Irēna Elmāra m., dz. 1935, Rudzīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēgusi 1946. gadā, no­sūt. atpakaļ 24.10.48, atbrīv. 31.07.56. Lieta Nr. 14051.
Ķeksis Pēteris Teodora d„ dz. 1900, Ķekši, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 31.12.41. Lieta Nr. P-l 0176*.
Ķekse Alma Otto m., dz. 1906, Ķekši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 30.01.56. Lieta Nr. 17131.
Liepa Nikolajs Mārtiņa d., dz. 1888, Miķeļi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17135, P-6548*.
Liepa Anna Aleksandra m., dz. 1893, Miķeļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 24.06.58. Lieta Nr. 17135.
Liepa Mārtiņš Nikolaja d.,dz. 1922. Miķeļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. (iesaukts Sar­kanajā armijā) 25.12.44. Lieta Nr. 17135.
Liepa Jānis Nikolaja d., dz. 1923, Miķeļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 24.06.58. Lieta Nr. 17135.
Liepa Anna Nikolaja m., dz. 1927, Miķeļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 25.04.53, atbrīv. 24.06.58. Lieta Nr. 17135.

636
VALKAS APRIŅĶIS
JAUNROZESPAGASTS
Bremze Augusts Voldemārs Kārļa d., dz. 1900, Zīles, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 10.11.42. Lieta Nr. 12933. P-7363*.
Dambekalns Elmārs Jāņa d., dz. 1898, Teikas, arest.
14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 24.08.42.
Lieta Nr. P-6394*.
JĒRCĒNU PAGASTS
Cīrulis Leons Teodora d.,dz. 1913, Kaņepes, arest. 14.06.41,
Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 26.01.42. Lieta Nr. 13327.
Cirule Olga Jāņa m., dz. 1916, Kaņepes, izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 07.06.56. Lieta
Nr. 13327.
Āzens Andrejs Jāņa d.,dz. 1897, Kalnēni, arest. 14.06.41,
Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 23.12.41. Lieta Nr.
531 R.
Azena Amālija Mateja m., dz. 1904, Kalnēni. izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., mirusi 27.11.56. Lieta
Nr. 531 R.
Āzens Aleksandrs Andreja d., dz. 1925, Kalnēni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., miris 1945. gadā. Lieta Nr. 531 R.
Āzens Jānis Andreja d., dz. 1924, Kalnēni, izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. (datums nav zināms). Lieta Nr. 531 R.
Āzena Dzidra Andreja m., dz. 1937, Kalnēni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. (datums nav zināms). Lieta Nr. 531 R.
Liepiņš Jānis Jāņa d., dz. 1901, Brendes, arest. 14.06.41,
Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 17.12.41. Lieta Nr. 17942.
Liepiņa Anna Jāņa m., dz. 1906, Brendes, izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 04.08.57. Lieta
Nr. 17942.
Liepiņš Jānis Jāņa d.. dz. izsūtījumā 23.12.41, Krasno­jarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 04.08.57. Lieta Nr. 17942.
KALNCEMPJU PAGASTS
Lācgalvis Pēteris Augusta d., dz. 1891, Sprīvuļi, arest.
14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 04.08.42.
Lieta Nr. 16274, P-8648*.
Lācgalve Herta Jāņa m.,dz. 1909, Sprīvuļi, izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 30.10.56. Lieta Nr. 16274.
Lācgalvis Kārlis Pētera d.,dz. 1937, Sprīvuļi, izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 30.10.56. Lieta Nr. 16274.
KARVAS PAGASTS
Kalace Alma Pētera m., dz. 1882, Suski, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 01.07.47. Lieta Nr. 20291.
Kalacis Jūlis Andreja d., dz. 1881, Suski. arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, 01.07.42 piespriesti 5 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-7859*.
KĀRĶU PAGASTS
Dzenis Edgars Daniela d., dz. 1908, Lejasnaglas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 13.08.42. Lieta Nr. 20166, P-8643*.
Dzene Lidija Jāņa m., dz. 1910, Lejasnaglas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., mirusi 15.11.45. Lieta Nr. 20166.
Dzene Rūta Edgara m., dz. 1938, Lejasnaglas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 24.08.46. Lieta Nr. 20166.
Dzene Baiba Edgara m., dz. 1939, Lejasnaglas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 20166.
Ampermanis Jānis Sīmaņa d., dz. 1889, Irbītes, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 26.02.42. Lieta Nr. 21121, P-7661*.
Ampermane Biruta Kārļa m., dz. 1909, Irbītes, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 21121.
LEJASCIEMA PAGASTS
Dambrovs Oskars Arvīds Jēkaba d., dz. 1900, Sprūši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.02.43. Lieta Nr. 14808, P-6231*.
Dambrova Anna Jēkaba m., dz. 1907, Sprūši, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 19.08.42. Lieta Nr. 14808.
Dambrovs Laimonis Oskara d., dz. 1940, Sprūši. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 14808.
Dambrovs Zigmunds Oskara d., dz. 1933, Sprūši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 14808.
Dambrova Dzidra Oskara m., dz. 1931, Sprūši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 14808.
Zariņš Otto Jāņa d., dz. 1888, Grabači, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17125, P-9442*.
Zariņa Berta Paula m., dz. 1889, Grabači, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 15.10.47, nosūt, atpakaļ 27.02.50, atbrīv. 17.10.55. Lieta Nr. 17125.

VALKAS APRIŅĶIS
637
Ploka Maija Marija Jūlija m., dz. 1901, Grabažas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 11.01.47, nosūt, atpakaļ 25.06.48, atbriv. 09.04.57. Lieta Nr. 17251.
Ploks Reinis Jāņa d., dz. 1937, Grabažas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 17251.
Ploks Andis Jāņa d., dz. 1941, Grabažas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbriv. 15.11.46. Lieta Nr. 17251.
Grāvīte Pauline Gusta m.. dz. 1880, Grabažas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.01.47. Lieta Nr. 17251.
Suntažs Rihards Jāņa d.,dz. 1886, Umari, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 23.03.43. Lieta Nr. 17453, P-5707*.
Suntaža Marta Jāņa m., dz. 1892, Umari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbriv. 15.06.47. Lieta Nr. 17453.
Suntaža Elma Riharda m., dz. 1928, Umari. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 07.11.46. Lieta Nr. 17453.
LUGAŽU PAGASTS
Hasmanis Otto Kārļa d., dz. 1873, Ķeizari, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 14.08.41. Lieta Nr. 13432.
Hasmane Ella Ādama m„ dz. 1883, Ķeizari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 28.01.48. Lieta Nr. 13432.
Grants Dāvids Dāvja d., dz. 1904, Ausekļi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 02.02.42. Lieta Nr. 13928.
Grantē Elza Eduarda m.,dz. 1905, Ausekļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 13928.
Grants Ivars Dāvida d., dz. 1939, Ausekļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 13928.
Hasmanis Rūdolfs Kārļa d., dz. 1898, Ķeizari, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 16.08.42. Lieta Nr. 16168, P-7653*.
Hasmane Emma Jēkaba m., dz. 1900, Ķeizari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbriv. 01.07.47. Lieta Nr. 16168.
Hasmanis Renē Rūdolfa d., dz. 1930, Ķeizari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbriv. 15.11.46. Lieta Nr. 16168.
Hasmane Judīte Rūdolfa m., dz. 1925, Ķeizari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 04.11.48, atbrīv. 21.07.56. Lieta Nr. 16168.
Broks Karlis Aleksandra d., dz. 1899, Salaszvirgzdi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 26.05.42. Lieta Nr. 17230, P-10174*.
Broka Vera Emīla m., dz. 1908, Salaszvirgzdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 09.03.57. Lieta Nr. 17230.
Broka Ilze Kārļa m., dz. 1937, Salaszvirgzdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 17230.
Broka Inta Kārļa m., dz. 1935, Salaszvirgzdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 17230.
Kukainis Kārlis Jēkaba d., dz. 1894, Sauleskalni, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 20400.
Kukaine Alma Kārļa m., dz. 1902, Sauleskalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 17.03.57. Lieta Nr. 20400.
Kukainis Jānis Kārļa d., dz. 1929, Sauleskalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 01.10.46. Lieta Nr. 20400.
Rogainis Augusts Jāņa d., dz. 1890, Muižnieki, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 14.06.46. Lieta Nr. 554 R.
Rogaine Milda Ādama m., dz. 1889, Muižnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbriv. 16.09.56. Lieta Nr. 554 R.
Rogainis Uldis Augusta d., dz. 1925, Muižnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbriv. 16.09.56. Lieta Nr. 554 R.
Rogaine Balva Augusta m„ dz. 1921, Muižnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbriv. 16.09.56. Lieta Nr. 554 R.
Bojārs (Bajārs) Kārlis Kārļa d., dz. 1917, Ezerkalni (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 02.02.43. Lieta Nr. P-8775*.
MĀLUPES PAGASTS
Sēja Alfrēds Jāņa d., dz. 1912, Pūriņi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 05.02.42. Lieta Nr. 13882.
Bērziņš Oskars Sīmaņa d., dz. 1892, Āboliņi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 24.11.41. Lieta Nr. 13921.
Kupčs Ernests Jāņa d., dz. 1885, Sofijas Kalns, arest. 18.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 24.10.41 piespriests aug­stākais soda mērs, 10.11.41 nosūt, uz Kirovas cietumu, citu ziņu nav. Lieta Nr. 13940, 44773*.

638
VALKAS APRIŅĶIS
Katajs Janis Jēkaba d., dz. 1903, Brenči, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 21.03.42. Lieta Nr. P-l 0189*.
MĀRKALNES PAGASTS
Kreile Minna Pētera m., dz. 1888, Kolberģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 28.02.45. Lieta Nr. 13941.
Kreilis Jēkabs Jēkaba d., dz. 1929, Kolberģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 13941.
Kreilis Artūrs Jēkaba d., dz. 1923, Kolberģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 13941.
Zaķis Voldemārs Augusta d., dz. 1895, Zaķi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 30.06.42. Lieta Nr. 15710, P-5548*.
Zaķe Berta Jūlija m., dz. 1903, Zaķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., bēgusi 15.09.47, no­sūt. atpakaļ 10.07.50, atbrīv. 04.07.56. Lieta Nr. 15710.
Zaķe Dzidra Voldemāra m., dz. 1930, Zaķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 07.11.46. Lieta Nr. 15710.
Zaķe Nellija Voldemāra m.,dz. 1923, Zaķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 04.07.56. Lieta Nr. 15710.
Zaķe Jausma Voldemāra m., dz. 1926, Zaķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., bēgusi 20.10.47. Lieta Nr. 15710.
OMUĻU PAGASTS
Osis Emīls Jēkaba d., dz. 1903, Kalnapierbes, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 30.11.41. Lieta Nr. 13946.
Ose Austra Jāņa m., dz. 1912, Kalnapierbes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 26.10.56. Lieta Nr. 13946.
Osis Mārtiņš Emīla d., dz. 1940, Kalnapierbes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 13946.
PEDEDZES PAGASTS
Bībers Mārtiņš Friča d.,dz. 1910, Poļakovi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 09.02.43. Lieta Nr. 17097, P-7563*.
Ribaka Vera Paula m., dz. 1908, Demšāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.12.46. Lieta Nr. 17442.
Skalbe Ida Jura m., dz. 1904, Jaunponkuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 10.10.42. Lieta Nr. 17530.
Skalbe Inara Karļa m., dz. 1931, Jaunponkuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 17530.
Kubuliņš Alfrēds Otto d., dz. 1900, Mežmalas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 03.02.42. Lieta Nr. 20202.
Kubuliņa Berta Alvīne Sīmaņa m., dz. 1909, Mežmalas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 12.12.41. Lieta Nr. 20202.
Kubuliņš Gunārs Alfrēda d., dz. 1931, Mežmalas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 20202.
Kubuliņš Jānis Augusta d., dz. 1907, Mazā Slobodka, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, pēc tam Kirovas apg. Vjatlags, 02.12.42 piespriesti 5 gadi ieslo­dzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-7188*.
PLĀŅU PAGASTS
Prauliņš Edgars Mārtiņa d., dz. 1895, Jaunlejas-Elvanči, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 20.02.42. Lieta Nr. 16487, P-10188*.
Prauliņa Anna Kārļa m., dz. 1899, Jaunlejas-Elvanči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 21.09.56. Lieta Nr. 16487.
Prauliņš Atis Edgara d., dz. 1933, Jaunlejas-Elvanči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 25.09.46. Lieta Nr. 16487.
Prauliņa Astrīda Edgara m., dz. 1929, Jaunlejas-Elvanči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., at­brīv. 25.09.46. Lieta Nr. 5922.
Jurjāns Jānis Jāņa d., dz. 1905, Dambīši, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 21.02.42. Lieta Nr. 17169, P-4340*.
Jurjāne Anna Jāņa m., dz. 1911, Dambīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., bēgusi 15.03.48, nosūt, atpakaļ 01.03.49, atbrīv. 12.03.57. Lieta Nr. 17169.
Jurjāns Dainis Jāņa d.,dz. 1936, Dambīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 17169.
Jurjāne Mirdza Jāņa m.,dz. 1939, Dambīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 17169.
SINOLES PAGASTS
Bērziņš Hardijs Kārļa d., dz. 1903, Bajāri, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 31.01.42. Lieta Nr. 13435.
Bērziņa Milda Jāņa m., dz. 1901, Bajāri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 17.11.47. Lieta Nr. 13435.
Vilnis Nikolajs Friča d., dz. 1901, Druvas, arest. 14.06.41,

VALKAS APRIŅĶIS
639
Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 25.05.43. Lieta Nr. 17100, P-4911*.
Vilne Lidija Andreja m., dz. 1911, Druvas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 17.07.56. Lieta Nr. 17100.
SMILTENES PAGASTS
Krūmiņš Jānis Jāņa d., dz. 1900, Alkšņi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 21.12.41. Lieta Nr. 13938, P-5349*.
Krūmiņa Lūcija Rūdolfa m.,dz. 1901, Alkšņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 20.02.47, nosūt, atpakaļ 15.04.49, atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 13938.
Krūmiņš Juris Jāņa d., dz. 1929, Alkšņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēdzis 15.09.46, nosūt, atpakaļ 20.02.53, atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 13938.
Krūmiņš Ansis Jāņa d., dz. 1933, Alkšņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēdzis 15.09.46, nosūt, atpakaļ 12.01.53, atbrīv. 20.06.56. Lieta Nr. 13938.
Krūmiņa Ieva Skaidrīte Jāņa m., dz. 1930, Alkšņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 12.01.53, atbrīv. 22.06.56. Lieta Nr. 13938.
Mūze Milda Pētera m., dz. 1911, Lejaszarvāles, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 25.02.57. Lieta Nr. 16922.
Aļļēns Pēteris Pētera d., dz. 1903, Kalnazvirgzdi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 06.11.41. Lieta Nr. 17094, P-10086*.
Aļļēna Marta Amālija Jēkaba m., dz. 1898, Kalnazvirgzdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., mirusi 20.10.48. Lieta Nr. 17094.
Aļļēns Jānis Pētera d., dz. 1938, Kalnazvirgzdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., miris 1956. gadā Kemerovas apg. Lieta Nr. 17094.
Aļļēns Pēteris Pētera d., dz. 1940, Kalnazvirgzdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 21.07.54. Lieta Nr. 17094.
Jekums Eduards Jēkaba d., dz. 1894, Pakalnieši, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 08.09.42. Lieta Nr. 17123, P-10564*.
Jekuma Marta Jāņa m., dz. 1904, Pakalnieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 28.06.56. Lieta Nr. 17123.
Jekums Imants Jēkabs Eduarda d., dz. 1930, Pakalnieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 28.06.56. Lieta Nr. 17123.
Jekums Zigfrīds Laimonis Eduarda d., dz. 1926, Pakal­nieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 25.06.56. Lieta Nr. 17123.
Jekuma Laima Biruta Eduarda m., dz. 1933, Pakalnieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 24.09.54. Lieta Nr. 17123.
Matvejs Voldemars Petera d., dz. 1913, Noriņas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 09.11.41. Lieta Nr. 17145.
Matveja Berta, dz. 1919, Noriņas, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17145.
Blaubergs Rihards Aleksandrs, dz. 1901, Veczellītes, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 31.08.42. Lieta Nr. 17619, 43908*.
Blauberga Nannija Jāņa m., dz. 1903, Veczellītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 03.05.44. Lieta Nr. 17619.
Blaubergs Valters Riharda d., dz. 1926, Veczellītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 05.05.58. Lieta Nr. 17619.
Ringmane Alma Pētera m., dz. 1883, Riņģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 21082.
Zilvesters Jānis Jāņa d., dz. 1900, Zemturi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 19.06.42. Lieta Nr.
P—5913*.
TRAPENES PAGASTS
Birzulis Indriķis Bruno Voldemāra d., dz. 1907, Kristiņi, arest. 14.06.41, Staļingradas apg. Astrahaņas cietums, no­šauts 09.12.41. Lieta Nr. 13418, 28562*.
Birzule Paulina Sīmaņa m„ dz. 1880, Kristiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 20.12.42. Lieta Nr. 13418.
Birzule Margreta Jāņa m., dz. 1912, Kristiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 16.11.56. Lieta Nr. 13418.
Birzulis Jānis Indriķa d., dz. 1938, Kristiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 15.04.55. Lieta Nr. 13418.
Birzule Māra Indriķa m., dz. 1940, Kristiņi, izsūt. 14.06.41, mirusi ceļā 23.06.41. Lieta Nr. 13418.
Liepiņš Voldemārs Kārļa d., dz. 1886, Nīgasti, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 21.11.46. Lieta Nr. 19391.
Liepiņa Marta Pētera m., dz. 1892, Nīgasti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 19391.
Liepiņš Morics Voldemāra d., dz. 1914, Nīgasti, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 25.03.57. Lieta Nr. 19391.
Pētersons Jānis Augusta d., dz. 1897, Stempes, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 16.01.42. Lieta Nr. 20477.

640
VALKAS APRIŅĶIS
TRIKĀTAS PAGASTS
Rasa Arvids Ernesta d., dz. 1905, Krusti, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 29.09.42. Lieta Nr. 14138, P-6045*.
Rasa Valija Kārļa m., dz. 1904, Krusti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., bēgusi 25.03.47, nosūt, atpakaļ 29.12.49, atbrīv. 31.05.54. Lieta Nr. 14138. Rasa Jānis Arvīda d., dz. 1930, Krusti, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Boļšojulujas raj., atbrīv. 13.09.46. Lieta Nr. 14138.
Rasa Vija Arvīda m., dz. 1932, Krusti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., atbrīv. 13.09.46. Lieta Nr. 14138.
Kalāce Leontīne Jāņa m., dz. 1898, Kalāči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Taimiras (Dolganu-Ņencu) nac. apv. Ustjjeņisejas raj., atbrīv. 30.07.56. Lieta Nr. 16179.
Lūsis Eduards Pētera d., dz. 1903, Jaunennes, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 26.03.42. Lieta Nr. 16393, P-l0159*.
Lūse Olga Jāņa m., dz. 1904, Jaunennes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 10.12.46, nosūt, atpakaļ 28.12.49, atbrīv. 05.09.56. Lieta Nr. 16393.
Lūse Mārīte Eduarda m., dz. 1935, Jaunennes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 12.08.46. Lieta Nr. 16393.
Kamaldnieks Roberts Pētera d., dz. 1906, Jaunnaudītes, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 20.04.42. Lieta Nr. 17133, P-9816*.
Kamaldniece Kristīne Mārča m., dz. 1908, Jaunnaudītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mi­rusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17133.
Kamaldnieks Vairis Roberta d., dz. 1940, Jaunnaudītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 17133.
Kamaldniece Alda Roberta m., dz. 1935, Jaunnaudītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 17133.
Abuls Dāvis Dāvja d., dz. 1878, Brutuļi, arest. 20.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.03.42. Lieta Nr. P-9700*.
Akmentiņš Nikolajs Ernesta d., dz. 1906, Veclekši, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 23.04.43 Vosturallagā. Lieta Nr. P-5363*.
Dadzis Jūlijs Jāņa d., dz. 1893, Dadži, arest. 20.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.05.42. Lieta Nr. P-9724*.
Kušķis Jūlijs Jāņa d., dz. 1893, adrese nav zināma, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.07.43. Lieta Nr. P-5777*.
VALKAS PAGASTS
Ignašs Arvids Pētera d., dz. 1898, Pagastmāja, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 23.01.42. Lieta Nr. 17832.
Ignaša Emma Mārča m., dz. 1896, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., bēgusi 11.09.46, nosūt, atpakaļ 16.11.49, atbrīv. 20.10.56. Lieta Nr. 17832. Ignašs Rolands Arvīda d., dz. 1926, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 03.08.56. Lieta Nr. 17832.
Ignaša Valda Arvīda m.. dz. 1934, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 11.09.46. Lieta Nr. 17832.
VECLAICENES PAGASTS
Mucenieks Artūrs Pētera d., dz. 1905, Romeskalns, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.02.42. Lieta Nr. 14593.
Muceniece Silvija Jūlija m., dz. 1902, Romeskalns, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 06.08.56. Lieta Nr. 14593.
Mucenieks Jānis Artūra d., dz. 1936, Romeskalns, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 06.08.56. Lieta Nr. 14593.
VIJCIEMA PAGASTS
Pumpure Herta Jāņa m., dz. 1902, Pavasari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 02.07.58. Lieta Nr. 17993.
Pumpurs Jānis Laimonis Jūlija d., dz. 1937, Pavasari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., miris 15.08.41. Lieta Nr. 17993.
Pumpure Meta Jūlija m.,dz. 1930, Pavasari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 15.10.46. Lieta Nr. 17993.
Pumpure Inta Jūlija m., dz. 1935, Pavasari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 18.09.54. Lieta Nr. 17993.
ZELTIŅU PAGASTS
Laiva Kārlis Pauļa d., dz. 1905, Čušļi, arest. 14.06.41, Sverd­lovskas apg. Sevurallags, miris 09.06.44. Lieta Nr. 17558, P-7360*.
Laiva Herta Voldemāra m.,dz. 1913, Čušļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 05.11.55. Lieta Nr. 17558.
Kalējs Jānis Augusta d., dz. 1902, Bāliņi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 08.09.42. Lieta Nr. 20618, P-7663*.
Kalēja Auguste Jāņa m., dz. 1904, Bāliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 15.05.47,

VALKAS APRIŅĶIS
641
nosūt, atpakaļ 30.05.50, atbrīv. 12.06.56. Lieta Nr. 20618. Kalēja Līga Jāņa m., dz. 1939, Bāliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 20618.
ZIEMERA PAGASTS
Pavlovičs Augusts Pētera d., dz. 1902, Tiltakalni, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 29.10.41. Lieta Nr. 14096.
Pavloviča Zenta Augusta m., dz. 1909, Tiltakalni. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 20.06.57. Lieta Nr. 14096.
Pavlovičs Jānis Augusta d., dz. 1934, Tiltakalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 31.08.46. Lieta Nr. 14096.
Pavloviča Meta Augusta m., dz. 1936, Tiltakalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 31.08.46. Lieta Nr. 14096.
Galēja Natālija Jāņa m., dz. 1897, Melnacenes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 07.04.49. Lieta Nr. 14108.
Galējs Oļģerts Roberta d., dz. 1924, Melnacenes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 21.05.57. Lieta Nr. 14108.
Galēja Velta Roberta m., dz. 1918, Melnacenes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 28.04.56. Lieta Nr. 14108.
Anerauds Oskars Jāņa d., dz. 1909, Aneraudi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.02.51, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg. Vengerovas raj., at­brīv. 24.06.58. Lieta Nr. 14182, P-8288*.
Anerauda Zenta Otto m., dz. 1913, Aneraudi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 24.06.58. Lieta Nr. 14182.
Anerauds Jānis Oskara d., dz. 1940, Aneraudi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 24.06.58. Lieta Nr. 14182.
Anerauda Gita Oskara m., dz. 1936, Aneraudi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 16.05.58. Lieta Nr. 14182.
Anerauda Gaida Oskara m., dz. 1937, Aneraudi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 24.06.58. Lieta Nr. 14182.
Anerauda Aina Anna Oskara m., dz. 1938, Aneraudi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 24.06.58. Lieta Nr. 14182.
ZVĀRTAVAS PAGASTS
Kabuce Karlīne Pētera m., dz. 1872, Lejascunči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., mirusi 01.02.55. Lieta Nr. 19734.
Kabucis Kārlis Jāņa d., dz. 1871, Lejascunči, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 17.09.41. Lieta Nr. P-1OO83*.