14 06 1941

убийство отцов

Рижский район


OGRE
Apsalons Arnolds Jāņa d., dz. 1892, Blaumaņa iela 7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.05.42. Lieta Nr. 13116.
Apsalone Milda Natālija Andreja m., dz. 1896, Blaumaņa iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 10.09.56. Lieta Nr. 13116.
Apsalons Tālivaldis Arnolda d., dz. 1927, Blaumaņa iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 10.09.56. Lieta Nr. 13116.
Miķelsons Roberts Andreja d., dz. 1891, Revolūcijas pro­spekts 12, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.07.42. Lieta Nr. 14550.
Miķelsone Marija Andreja m., dz. 1896, Revolūcijas prospekts 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Naza­rovas raj., mirusi 27.04.43. Lieta Nr. 14550.
Miķelsone Zigrīda Roberta m., dz. 1932, Revolūcijas pro­spekts 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 25.05.46. Lieta Nr. 14550.
Miķelsone Skaidrīte Roberta m., dz. 1934, Revolūcijas prospekts 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Naza­rovas raj., atbrīv. 25.05.46. Lieta Nr. 14550.
Dzenis Alfrēds Jura d., dz. 1894, Daugavpils iela 2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.05.43. Lieta Nr. 15166.
Dzene Irma Friča m., dz. 1900, Daugavpils iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 1950. gadā. Lieta Nr. 15166.
Dzenis Juris Alfrēda d., dz. 1925, Daugavpils iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 05.04.56. Lieta Nr. 15166.
Dzene Zigrīda Alfrēda m., dz. 1928, Daugavpils iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 15.09.56. Lieta Nr. 15166.
Širons Aleksandrs Pauls Pētera d., dz. 1913, Brīvības iela 22, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 16.01.42. Lieta Nr. 15738,42521.
Širons Pēteris Jāņa d., dz. 1876, Brīvības iela 22, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., bēdzis 22.04.47, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 15738.
Ducmanis Karlis Jēkaba d., dz. 1881, Matīsa iela 6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.08.43. Lieta Nr. P-7114*.
Konstants Kārlis Kārļa d., dz. 1898, Krasta iela 5/7 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 12.01.51. Lieta Nr. P-2452*.
Bērziņš Teodors Kārļa d., dz. 1902, Oktobra iela 1-1 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, nošauts 30.06.42. Lieta Nr. P-2452*.
Saivars Rūdolfs Toma d., dz. 1909, 17.jūnija prospekts 18-3 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, piespriesti 10 gadi ieslo­dzījumā, atbrīv. (datums nav zināms). Lieta Nr. P-1770*.
Volkovskis Vilis Artūrs Jāņa d., dz. 1895, Lielvārdes iela 13 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 16.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 04.01.45. Lieta Nr. P-8767*.
SIGULDA
Kamoliņš Jēkabs Jēkaba d., dz. 1906, Zvaigžņu iela 16, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 01.02.42. Lieta Nr. 13427.
Pētersons Rihards Jāņa d., dz. 1882, Blaumaņa iela 21, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 13.12.41. Lieta Nr. 13428.
Andrēna Beatrise Hermaņa m., dz. 1924, Pētersalas iela 9a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Suhobuzimskas raj., atbrīv. 12.09.57. Lieta Nr. 16405.
Ezergailis Oskars Jāņa d., dz. 1886, Viestura iela 5, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 28.08.42. Lieta Nr. 17108.
Ezergaile Marija Andreja m., dz. 1894, Viestura iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 30.09.48, atbrīv. 01.04.57. Lieta Nr. 17108.

566
RĪGAS APRIŅĶIS
Kalniņš Ansis Alfreds Jaņa d., dz. 1893, Siguldas stacijas māja, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, no­šauts 04.08.42. Lieta Nr. 17136.
Kalniņa Marta Jāņa m., dz. 1898, Siguldas stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bojšojulujas raj., mi­rusi 1951. gadā. Lieta Nr. 17136.
Kalniņa Ingūna Alfrēda m., dz. 1938. Siguldas stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., atbriv. 15.03.53. Lieta Nr. 17136.
Kalniņa Solveiga Alfrēda m.. dz. 1934, Siguldas stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., atbrīv. 16.04.56. Lieta Nr. 17136.
Druviņš Indriķis Kārļa d.. dz. 1884, Pils iela 12, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 02.06.42. Lieta Nr. 17257.
Druviņa Klaudija Vasilija m., dz. 1886, Pils iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 20.03.56. Lieta Nr. 17257.
Kušķis Jūlijs Jāņa d., dz. 1898, K.Marksa iela 29, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.07.43. Lieta Nr. 17412.
Kušķe Elza Jāņa m., dz. 1896, K.Marksa iela 29, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj.. bēgusi 01.02.47, nosūt, atpakaļ 14.08.50, mirusi 27.04.54. Lieta Nr. 17412. Kušķis Vilis Jūlija d., dz. 1925, K.Marksa iela 29, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēdzis 01.02.47, nosūt, atpakaļ 14.08.50, atbrīv. 21.01.56. Lieta Nr. 17412.
Tobijs Jānis Teņa d., dz. 1888, Pils iela 1, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 18.09.43, pēc tam no- metinājumā Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 07.03.56. Lieta Nr. 17800.
Tobijs Tenis Gusta d., dz. 1857, Pils iela Uzsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 17800.
Tobija Karlīne Jēkaba m., dz. 1864, Pils iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17800.
Tobija Alise Friča m., dz. 1912, Pils iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., pēdējās ziņas 1948. gada augustā. Lieta Nr. 17800.
Tobijs Arvīds Jāņa d., dz. 1929, Pils iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17800.
Maldavs Udo Pētera d.. dz. 1896, Šveices iela 31, arest. 14.06.41, Valmieras cietums, nošauts 04.07.41. Lieta Nr. 17937.
Maldava Giedra Alise Jēkaba m., dz. 1904, Šveices iela 31, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Taimiras (Dolganu- Ņencu) nac. apv. Ustjjeņisejas raj., atbrīv. 06.07.57. Lieta Nr. 17937.
Straume Miķelis Ludvigs Pētera d., dz. 19(X). Šveices iela 4 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41. Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 31.07.48. Lieta Nr. 526 R, P-3021*.
Alksnis Ernests Jāņa d., dz. 1905, Pils iela 4-6 (24. te­ritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 26.06.47. Lieta Nr. P-2465*.
Dundurs Kārlis Augusta d„ dz. 1911, Lakstīgalu iela 8 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 14.05.43. Lieta Nr.
P-8278*.
Lapsals Jānis Jāņa d., dz. 1897, Pils iela 12 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, nošauts 15.03.42. Lieta Nr. P-3597*.
Lācis Aleksandrs Alberta d., dz. 1904, Lakstīgalu iela 9 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 27.11.42. Lieta Nr.
P-6106*.
Leja (Lejiņš) Pēteris Jāņa d., dz. 1914, Pionieru iela 2 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 07.08.42. Lieta Nr. P-5812*.
Palejs Marks Dorofeja d., dz. 1903, Raiņa prospekts 13 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 05.11.50, pēc tam nometinājumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-2205*.
Romanis (Romāns) Valters Otto Jāņa d., dz. 1906, Lāč­plēša iela 4 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 24.10.43. Lieta Nr. P—2954*.
SLOKA
Zuks Ivans Vikentija d., dz. 1897, Smilšu iela 33-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 22.02.56. Lieta Nr. 13517.
Arensons Jānis Arnolds Roberta d., dz. 1911, Lauku iela 2, arest. 14.06.41, Staļingradas apg. Astrahaņas cietums, miris 14.03.42. Lieta Nr. 16151.
Arensone Milda Roberta m., dz. 1906, Lauku iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16151.
Arensons Guntis Jāņa d., dz. 1939, Lauku iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 03.03.60. Lieta Nr. 16151.
Barkāns Florians Aloiza d., dz. 1906, Lielā Smilšu iela 20 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41,

RĪGAS APRIŅĶIS
567
Krasnojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 14.07.49. Lieta Nr. P-2088*.
Groskaufmanis Kārlis Leons Ernesta d.. dz. 1914. adrese nav zināma, arest. 08.06.41. Staļingradas apg. Astraha- ņas cietums Nr.2, miris 03.06.42. Lieta Nr. P-6003*.
Indrikovs Alfreds Heinriha d., dz. 1920. Kalēju iela 6-2, arest. 07.06.41, Staļingradas apg. Astrahaņas cietums Nr.2, miris 04.07.42. Lieta Nr. P-6002*.
Ķengā Fricis Friča d., dz. 1910, Lielā Smilšu iela 33-2 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 20.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 20.06.49. Lieta Nr. P-2766*.
AIZKRAUKLES PAGASTS
Zemītis Jānis, dz. 1892, Kalna Maurēni, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 16.01.42. Lieta Nr. 13935. Zemīte Elza Anša m., dz. 1868, Kalna Maurēni, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 13935.
ALLAŽU PAGASTS
Kalniņš Voldemārs Miķelis Pētera d., dz. 1888. Kaipšas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 15.12.41. Lieta Nr. 13958.
Kalniņa Marija Antonija Indriķa m., dz. 1887. Kaipšas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., bēgusi 1946. gada augustā, nosūt, atpakaļ 15.04.50, mirusi 25.09.53. Lieta Nr. 13958.
Pelne Rasma Voldemāra m., dz. 1916, Kaipšas, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Biriļusu raj.. atbrīv. 20.10.56. Lieta Nr. 13958.
Pelne Ausma Ziedīte Vilhelma m., dz. 1939, Kaipšas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 13958.
Pelnis Oskars Edvīns Vilhelma d., dz. 1936, Kaipšas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 13958.
Slempere Marta Voldemāra m.. dz. 1913, Strazdiņi, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 23.05.56. Lieta Nr. 16395.
Slempere Brigita Jāņa m.. dz. 1939, Strazdiņi, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Biriļusu raj.. mirusi 01.10.42. Lieta Nr. 16395.
Slempere Ruta Jāņa m., dz. 1937, Strazdiņi, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., mirusi 30.04.42. Lieta Nr. 16395.
Slempere Alvīne Jāņa m.,dz. 1878. Strazdiņi, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Biriļusu raj.. mirusi 25.07.47. Lieta Nr. 16395.
Slempers Dāvids Jāņa d.,dz. 1871. Strazdiņi, izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., miris 11.02.42. Lieta Nr. 16395.
Golvere Zelma Emīlija Dāvida m., dz. 1901. Kvieķi. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 29.01.57. Lieta Nr. 17119.
Golvers Jānis Oskara d.. dz. 1937, Kvieķi. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 29.01.57. Lieta Nr. 17119.
Golvere Biruta Oskara m.. dz. 1929. Kvieķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 08.02.57. Lieta Nr. 17119.
Golvere Renāte Oskara m., dz. 1931, Kvieķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 10.12.56. Lieta Nr. 17119.
Golvere Minna Jura m., dz. 1871, Kvieķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 17119.
Liepiņš Jānis Andreja d., dz. 1870, Jaunbūņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj.. miris 1946. gadā. Lieta Nr. 17188.
Liepiņa Helēna Mārtiņa m., dz. 1882, Jaunbūņas, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 20.11.57. Lieta Nr. 17188.
Liepiņš Eduards Jāņa d., dz. 1914, Jaunbūņas, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 11.10.57. Lieta Nr. 17188.
Liepiņa Anna Jāņa m., dz. 1915, Jaunbūņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 20.11.57. Lieta Nr. 17188.
Liepiņa Elza Jāņa m., dz. 1910, Jaunbūņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 20.11.57. Lieta Nr. 17188.
Liepiņa Elga Ernesta m., dz. 1935, Jaunbūņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 20.1 1.57. Lieta Nr. 17188.
Liepiņa Māra Ernesta m., dz. 1939, Jaunbūņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 20.11.57. Lieta Nr. 17188.
Liepiņš Jānis Ernesta d., dz. 1936, Jaunbūņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 20.11.57. Lieta Nr. 17188.
Liepiņš Ernests Jāņa d., dz. 1907, Jaunbūņas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv.28.03.49. pēc tam nometinājumā Kazahijas PSR Kokčetavas apg., atbrīv. 20.11.57. Lieta Nr. P-9978*.
Miķelsone Marija, dz. 1857, Jaunbūņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj.. mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17188.
Leimanis Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1875, Vecimmas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 09.12.41. Lieta Nr. 17300.

568
RĪGAS APRIŅĶIS
Ervalds Karlis Karļad.,dz. 1894, Grunduļi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 04.08.42. Lieta Nr. 17824.
Ervalde Anna Otīlija, dz. 1901, Grunduļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 11.03.45. Lieta Nr. 17824.
Ervalde Astrīda Alma Kārļa m., dz. 1927, Grunduļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 11.08.44. Lieta Nr. 17824.
Ervalde Dzintra Skaidrīte Kārļa m., dz. 1930, Grunduļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 24.08.46. Lieta Nr. 17824.
Noviks Broņislavs Jāņa d., dz. 1925, Grunduļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 18.04.49. Lieta Nr. 17824.
Tammanis Kārlis Georgija d., 1892, Kapurgas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 27.09.41. Lieta Nr. P-10098*.
ĀDAŽU PAGASTS
Kuraus Alberts Eduarda d., dz. 1911, Plostiņi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 01.01.42. Lieta Nr. 14043.
Kuraua Benita Aleksandra m., dz. 1915, Plostiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 10.09.56. Lieta Nr. 14043.
Kuraua Edīte Alberta m.,dz. 1937, Plostiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 16.12.56. Lieta Nr. 14043.
Zīverte Helēna Natālija Jāņa m., dz. 1899, Teteri, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, atbrīv. 22.04.42, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Uderejas raj., at­brīv. 1946. gadā. Lieta Nr. 15899.
Graudiņš Eduards Jānis Jura d., dz. 1882, Kalndores, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 17.06.42. Lieta Nr. 17105.
Graudiņa Anna Bierņa m., dz. 1885, Kalndores, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 24.07.58. Lieta Nr. 17105.
Graudiņš Viesturs Eduarda d., dz. 1923, Kalndores, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 30.06.58. Lieta Nr. 17105.
Graudiņš Dainis Eduarda d., dz. 1925, Kalndores, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 24.07.58. Lieta Nr. 17105.
Graudiņš Ārvaldis Eduarda d., dz. 1928, Kalndores, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 24.07.58. Lieta Nr. 17105.
Ignats Jānis Gotharda d., dz. 1903, Bērzlejas, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 11.05.42. Lieta Nr. 17127.
Ignate Minna Jāņa m.,dz. 1905, Bērzlejas, izsūt. 14.06.41,
Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi izsūtījuma. Lieta Nr. 17127.
Leja Pēteris Jāņa d., dz. 1887, Baltezera paviljons, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 13.05.42. Lieta Nr. 17301.
Leja Antonija Eduarda m., dz. 1890, Baltezera paviljons, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mi­rusi 09.09.48. Lieta Nr. 17301.
Grants-Grantiņš Žanis Jāņa d., dz. 1901, Krogzemes, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 05.05.42. Lieta Nr. 17392.
Granta-Grantiņa Alvīne Mārtiņa m., dz. 1902, Krog­zemes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 24.05.56. Lieta Nr. 17392.
Granta-Grantiņa Ligija Žaņa m., dz. 1930, Krogzemes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 17392.
Grantskalns Videvuds Eduarda d., dz. 1911, Jaunzem- nieki, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 07.12.42. Lieta Nr. 17394.
Grantskalna Herta Jāņa m., dz. 1916, Jaunzemnieki, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.03.47. Lieta Nr. 17394.
Grantskalns Dainis Videvuda d., dz. 1940, Jaunzemnieki, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.03.47. Lieta Nr. 17394.
Selga-Stolbovs Artūrs Andreja d., dz. 1901, Strēlnieki, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 09.06.42. Lieta Nr. P-7681*.
BABĪTES PAGASTS
Liepiņš Pēteris Jāņa d.,dz. 1875, Mazāvas, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 27.01.42. Lieta Nr. 13966. Liepiņa Alīda Pētera m., dz. 1890, Mazāvas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.06.57. Lieta Nr. 13966.
Tiltiņš Indriķis Mārtiņa d„ dz. 1909, Imaki, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 17.05.42. Lieta Nr. 17173. Tiltiņš Mārtiņš Miķeļa d.,dz. 1867, Imaki, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 11.04.43. Lieta Nr. 17173.
Tiltiņa Konstance Dāvida m., dz. 1881, Imaki, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj.. atbrīv. 11.07.58. Lieta Nr. 17173.
Tiltiņš Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1912, Imaki, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 12.07.58. Lieta Nr. 17173.
Tiltiņa Anna Amilda Mārtiņa m., dz. 1907, Imaki, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 11.07.58. Lieta Nr. 17173.
Tiltiņa Dora Lilija Mārtiņa m., dz. 1904, Imaki, izsūt.

RĪGAS APRIŅĶIS
569
14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 11.07.58. Lieta Nr. 17173.
Steķis Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1902, Sīpoli-Mārtiņi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 06.04.42. Lieta Nr. 17511.
Steķe Matilde Dāvja m., dz. 1901, Sīpoli-Mārtiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 13.04.55. Lieta Nr. 17511.
Steķe Ilga Mārtiņa m., dz. 1931, Sīpoli-Mārtiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., bēgusi 25.10.46, nosūt, atpakaļ 24.02.53, atbrīv. 13.04.55. Lieta Nr. 17511. Steķe Amanda Mārtiņa m., dz. 1927, Sīpoli-Mārtiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 31.07.48. Lieta Nr. 17511.
BALDONES PAGASTS
Zariņš Pauls Andreja d., dz. 1889, Bērzumnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.12.41. Lieta Nr. 13156.
Zariņa Alīda Mārtiņa m., dz. 1906, Bērzumnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv.
29.11.56. Lieta Nr. 13156.
Zariņš Andrejs Gunārs Paula d., dz. 1934, Bērzumnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., at­brīv. 01.12.56. Lieta Nr. 13156.
Zariņa Ināra Paula m., dz. 1929, Bērzumnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv.
29.11.56. Lieta Nr. 13156.
Biļkina Elizabete Jāņa m., dz. 1871, Bērzumnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 02.02.43. Lieta Nr. 13156.
Punka Kārlis Jāņa d., dz. 1878, Punkas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.07.42. Lieta Nr. 14578.
Punka Irma Andreja m., dz. 1893, Punkas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēgusi 11.08.47, nosūt, atpakaļ 26.06.49, atbrīv. 31.08.56. Lieta Nr. 14578.
Punka Mirdza Kārļa m„ dz. 1923, Punkas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 15.02.48. Lieta Nr. 14578.
Punka Vilma Jāņa m., dz. 1916, Punkas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 15.05.47. Lieta Nr. 14578.
Lapsēna Lilija Jēkaba m., dz. 1909, Reiskati, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 29.06.57. Lieta Nr. 16261.
Lapsēns Jēkabs Jāņa d.,dz. 1872, Reiskati, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 25.06.57. Lieta Nr. 16261.
Lapsēna Lilija Kārļa m., dz. 1882, Reiskati, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 25.06.57. Lieta Nr. 16261.
Grunde Jēkabs Aleksandrs Jāņa d., dz. 1897, Parka iela 5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome- tinājumā, atbrīv. 21.04.60. Lieta Nr. 16407.
Grunde Anna Jēkaba m., dz. 1876, Parka iela 5, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16407.
Grunde Elza Jāņa m„ dz. 1905, Parka iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 15.01.48, nosūt, atpakaļ 02.03.50, atbrīv. 24.06.58. Lieta Nr. 16407.
Grunde Jānis Jēkaba d., dz. 1933, Parka iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 16407.
Grunde Astrīda Jēkaba m., dz. 1928, Parka iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 16407.
Skuja Jānis Jāņa d., dz. 1877, Liepkalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.12.41. Lieta Nr. 20801.
Skuja Leonīda Jāņa m., dz. 1883, Liepkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 11.07.47, nosūt, atpakaļ 06.01.50, atbrīv. 05.07.56. Lieta Nr. 20801.
Priede Jānis Jēkaba d.,dz. 1883, Trimdas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.12.41. Lieta Nr. 20813.
Priede Alma Pētera m., dz. 1908, Trimdas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.06.48. Lieta Nr. 20813.
Priede Juris Jāņa d., dz. 1940, Trimdas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 20813.
Priede Jānis Jāņa d., dz. 1937, Trimdas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.06.48. Lieta Nr. 20813.
Priede Annija Jāņa m., dz. 1938, Trimdas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.06.48. Lieta Nr. 20813.
BEBRU PAGASTS
Preiss Alfrēds Andreja d., dz. 1900, Vijas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.11.42. Lieta Nr. P-8527*.
BIRZGALES PAGASTS
Spilvers Jānis Jāņa d., dz. 1902, Kalna Norūpēs, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.09.43. Lieta Nr. 16024.
Spilvere Zelma Jāņa m., dz. 1907, Kalna Norūpēs, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 26.07.56. Lieta Nr. 16024.
Spilvere Velta Jāņa m.. dz. 1941, Kalna Norūpēs, izsūt. 14.06.41, mirusi ceļā 17.06.41. Lieta Nr. 16024.
Spilvere Anna Jāņa m., dz. 1893, Kalna Norūpēs, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 26.07.56. Lieta Nr. 16024.

570
RĪGAS APRIŅĶIS
Sīpols Kārlis Jāņa d., dz. 1912, Tīrumnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.03.43. Lieta Nr. 16308.
Sīpola Alma Andreja m., dz. 1879, Tīrumnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 29.06.47. Lieta Nr. 16308.
Saulkalns Kārlis Edmunds Jāņa d., dz. 1904, Cirši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.12.42. Lieta Nr. 17822.
Saulkalna Antonija Jāņa m., dz. 1909, Cirši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17822.
Saulkalns Dainis Kārļa d..dz. 1931, Cirši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 17822.
Saulkalns Guntis Kārļa d.,dz. 1936, Cirši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 05.06.46. Lieta Nr. 17822.
DAUGMALES PAGASTS
Klūga Mārtiņš Kārļa d., dz. 1891, Vecbalgalvji, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 06.02.42. Lieta Nr. 13300.
Klūga Katrīne Miķeļa m., dz. 1897, Vecbalgalvji, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 13300.
Klūga Zelma Mārtiņa m., dz. 1922, Vecbalgalvji. izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv.
24.11.55. Lieta Nr. 13300.
Strautnieks Artūrs Kārļa d., dz. 1898, Jaunsuitiņi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 17.05.42. Lieta Nr. 16276.
Strautniece Milda Viļa m., dz. 1904, Jaunsuitiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv.
28.12.56. Lieta Nr. 16276.
Strautnieks Tālivaldis Artūra d., dz. 1931, Jaunsuitiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv.
28.12.56. Lieta Nr. 16276.
Strautnieks Zigurds Artūra d., dz. 1932, Jaunsuitiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 16276.
Strautnieks Jānis Artūra d., dz. 1939. Jaunsuitiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv.
28.12.56. Lieta Nr. 16276.
Strautnieks Raimonds Artūra d., dz. 1937, Jaunsuitiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 1945. gadā. Lieta Nr. 16276.
Zauers Vilnis Viļņa d., dz. 1903, Lauri, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 07.04.42. Lieta Nr. 16349. Zauere Jūle, dz. 1870, Lauri, izsūt. 14.06.41, Novosibir­skas apg. Parabeļas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 16349. Zauere Alma Alīda Viļam., dz. 1903, Lauri, izsūt. 14.06.41,
Novosibirskas apg. Parabeļas raj.. mirusi 1942. gada. Lieta Nr. 16349.
Zauers Leons Viļņa d., dz. 1928, Lauri, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.12.56. Lieta Nr. 16349.
Zauers Egons Viļņa d.. dz. 1933. Lauri, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.12.56. Lieta Nr. 16349.
Zauers Kārlis Viļa d., dz. 1901, Lauri, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 16349.
Zauere Olga Jāņa m., dz. 1900. Lauri, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj.. mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 16349.
Zauers Edvīns Kārļa d.. dz. 1928. Lauri, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.12.56. Lieta Nr. 16349.
DOLES PAGASTS
Priede Jānis Indriķa d., dz. 1907, Bēči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.04.42. Lieta Nr. 14276.
Priede Emīlija Andreja m., dz. 1879, Bēči, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 14276.
Priede Elvīra Jāņa m., dz. 1913, Bēči, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 15.11.56. Lieta Nr. 14276.
Priede Ivars Jāņa d.. dz. 1934. Bēči, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., bēdzis 10.10.46. Lieta Nr. 14276.
Priede Jānis Jāņa d., dz. 1935, Bēči, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., bēdzis 10.10.46. Lieta Nr. 14276.
Priede Pēteris Jāņa d.. dz. 1939, Bēči, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 15.11.56. Lieta Nr. 14276.
Ozoliņš Andrejs Andreja d., dz. 1889, Lejas Ķivuti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.10.41. Lieta Nr. 14354.
Ozoliņš Aleksandrs Andreja d., dz. 1923, Lejas Ķivuti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., miris
1941. gadā. Lieta Nr. 14354.
Ozoliņš Gunārs Andreja d., dz. 1925, Lejas Ķivuti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 26.09.56. Lieta Nr. 14354.
Berķis Teodors Teodora d., dz. 1898, Pērkaiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.06.42. Lieta Nr. 14440.
Berķis Teodors Jāņa d., dz. 1865, Pērkaiņi. izsūt. 14.06.41. Novosibirskas apg. Pudinas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 14440.
Berķe Milda Jāņa m., dz. 1906, Pērkaiņi. izsūt. 14.06.41.

RĪGAS APRIŅĶIS
571
Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 11.04.56. Lieta Nr. 14440.
Berķis Ilgvars Teodora d., dz. 1928, Pērkaiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., miris 09.10.42. Lieta Nr. 14440.
Berķis Jānis Teodora d., dz. 1930. Pērkaiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 14.07.46. Lieta Nr. 14440.
Berķe Liesma Teodora m., dz. 1933, Pērkaiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 14.07.46. Lieta Nr. 14440.
Brieze Kārlis Mārtiņa d.. dz. 1891, Briezes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.12.41. Lieta Nr. 14451.
Brieze Dora Mārtiņa m., dz. 1896. Briezes. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 12.10.55. Lieta Nr. 14451.
Brieze Jānis Kārļa d., dz. 1925, Briezes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., miris 1950. gadā. Lieta Nr. 14451.
Brieze Elza Kārļa m., dz. 1918, Briezes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1946. gadā. Lieta Nr. 14451.
Bērziņš Arvīds Andreja d.,dz. 1897, Žagari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.06.43. Lieta Nr. 15343.
Bērziņa Zelma Andreja m., dz. 1901, Žagari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 05.06.56. Lieta Nr. 15343.
Straupe Jānis Jāņa d., dz. 1904, Celmiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.05.43. Lieta Nr. 16924.
Straupe Jānis, dz. 1863, Celmiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 16924.
Straupe Marta Jēkaba m., dz. 1872, Celmiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., mirusi 15.06.43. Lieta Nr. 16924.
Straupe Minna Elvīra Mārtiņa m., dz. 1913, Celmiņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 05.03.57. Lieta Nr. 16924.
Straupe Valda Jautrīte Jāņa m., dz. 1938, Celmiņi, izsūt.
14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 14.07.46. Lieta Nr. 16924.
Pētersons Jānis Jāņa d., dz. 1907, Lejas Ručkas, arest. 17.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.02.43. Lieta Nr. 17320.
Vīķis Dāvis Dāvida d., dz. 1882, Stāvūži, arest. 16.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 06.08.44. Lieta Nr. 17746.
Vīķe Alvīne Jāņa m., dz. 1886, Stāvūži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 26.10.54. Lieta Nr. 17746.
DREILIŅU PAGASTS
Priednieks Rūdolfs Jāņa d., dz. 1891, Laimiņi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 05.10.41. Lieta Nr. 13569.
Priedniece Emīlija Friča m., dz. 1890, Laimiņi, izsūt.
14.06.41, Novosibirskas apg. Kargasokas raj., pēdējās zi­ņas 1955. gada jūlijā. Lieta Nr. 13569.
Priedniece Konkordija Rūdolfa m., dz. 1925, Laimiņi. izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Kargasokas raj., pē­dējās ziņas 1954. gada oktobrī. Lieta Nr. 13569.
Vitenšteins Kārlis Jāņa d., dz. 1901, Brīvkalni, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 27.12.41. Lieta Nr. 13900.
Vitenšteins Jānis Andreja d., dz. 1866. Brīvkalni, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 13900.
Vitenšteina Marija Andreja m., dz. 1872, Brīvkalni, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 13900.
Vitenšteins Jānis Jāņa d., dz. 1902, Brīvkalni, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 13900.
Vitenšteina Anna Jāņa m., dz. 1900, Brīvkalni, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 14.08.56. Lieta Nr. 13900.
Bērziņš Arnolds Mārtiņa d., dz. 1902, Purgaiļi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 16.12.41. Lieta Nr. 14782.
Bērziņa Emīlija Šarlote Gusta m., dz. 1872, Purgaiļi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 14782.
Bērziņa Vilhelmīne Eduarda m., dz. 1904, Purgaiļi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 15.12.52. Lieta Nr. 14782.
Bērziņš Aivars Jānis Arnolda d., dz. 1932, Purgaiļi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 22.06.46. Lieta Nr. 14782.
Bērziņš Juris Kārlis Arnolda d., dz. 1937, Purgaiļi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 14782.
Bērziņa Baiba Irma Arnolda m., dz. 1934, Purgaiļi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 22.06.46. Lieta Nr. 14782.
Freimanis Mārtiņš Jēkaba d.. dz. 1898, Vārpas, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 07.04.42. Lieta Nr. 17175.
Freimane Matilde Eduarda m., dz. 1903, Vārpas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 13.07.57. Lieta Nr. 17175.
Freimanis Osvalds Mārtiņa d., dz. 1936, Vārpas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 16.08.55. Lieta Nr. 17175.

572
RĪGAS APRIŅĶIS
Liepiņš Karlis Eduarda d., dz. 1900, Liepziedi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 07.10.42. Lieta Nr. 17299.
Liepiņa Emīlija, dz. 1871, Liepziedi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 17299.
Liepiņa Anna Olga Pētera m., dz. 1912, Liepziedi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi izsū­tījumā. Lieta Nr. 17299.
Liepiņš Kārlis Imants Kārļa d., dz. 1938, Liepziedi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris izsū­tījumā. Lieta Nr. 17299.
Liepiņa Mirdza Kārļa m., dz. 1939, Liepziedi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi izsū­tījumā. Lieta Nr. 17299.
Liepiņa Rasma Kārļa m., dz. 1939, Liepziedi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi izsū­tījumā. Lieta Nr. 17299.
Caunītis Kārlis Mārtiņa d., dz. 1904, Caunīši, arest.
14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 27.12.41. Lieta Nr. 17463.
Caunītis Mārtiņš, dz. 1874, Caunīši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 17463.
Caunīte Marija, dz. 1882, Caunīši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17463.
Caunīte Valentīna Pētera m., dz. 1912, Caunīši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 22.04.55. Lieta Nr. 17463.
Caunīte Aija Kārļa m., dz. 1939, Caunīši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.06.54. Lieta Nr. 17463.
Caunīte Rita Kārļa m., dz. ceļā 04.07.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.06.54. Lieta Nr. 17463.
Venteris Emīls Jēkaba d., dz. 1906, Šeimaņi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 07.04.42. Lieta Nr.
P-7829*.
IKŠĶILES PAGASTS
Raņķis Kārlis Kārļa d., dz. 1873, Siļķes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 13416.
Raņķe Emīlija Dāvā m., dz. 1878, Siļķes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 27.10.54. Lieta Nr. 13416.
Akermanis Aleksandrs Augusts Jēkaba d., dz. 1890, Strādini, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv.
15.12.55. Lieta Nr. 17165.
Akermane Zelma Mārtiņa m., dz. 1898, Strādini, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.08.56. Lieta Nr. 17165.
Akermanis Varaidots Aleksandra d., dz. 1932, Strādini, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 21.08.56. Lieta Nr. 17165.
Lazda (Janovskis) Kārlis Andreja d., dz. 1889, Spodras, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 26.12.42. Lieta Nr. 17302.
Osītis Rūdolfs Mārtiņa d., dz. 1903, Vecbrekti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.01.42. Lieta Nr. 19488.
Osīte Anna Alīda Jāņa m., dz. 1908, Vecbrekti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 08.06.57. Lieta Nr. 19488.
Osīte Ērika Vija Rūdolfa m., dz. 1940, Vecbrekti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 08.06.57. Lieta Nr. 19488.
INČUKALNA PAGASTS
Bedikers Augusts Kārļa d., dz. 1905, Bomīši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.01.42. Lieta Nr. 13232.
Bedikers Kārlis Kārļa d.,dz. 1862, Bomīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 13232.
Bedikere Elfrīda Jāņa m., dz. 1904, Bomīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 19.04.47, nosūt, atpakaļ 29.07.49, atbrīv. 03.09.56. Lieta Nr. 13232.
Bedikers Mārtiņš Augusta d., dz. 1937, Bomīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 24.08.46. Lieta Nr. 13232.
Bedikere Māra Augusta m., dz. 1939, Bomīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 24.08.46. Lieta Nr. 13232.
Švīkulis Jānis Jāņa d„ dz. 1891, Kalnābranti, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 14.06.49, pēc tam nometinājumā Kazahijas PSR Kustanajas apg. Kusta- najas raj., miris 1965. gadā. Lieta Nr. 14932.
Švīkule Ida Kārļa m., dz. 1891, Kalnābranti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 15.04.47, nosūt, atpakaļ 20.02.50, atbrīv. 23.07.58. Lieta Nr. 14932.
Švīkulis Jānis Imants Jāņa d., dz. 1931, Kalnābranti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., miris 05.07.45. Lieta Nr. 14932.
Švīkulis Kārlis Viesturs Jāņa d., dz. 1938. Kalnābranti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēdzis 23.08.46, nosūt, atpakaļ 21.04.50, atbrīv. 23.07.58. Lieta Nr. 14932.
Švīkule Dzidra Afrodīte Jāņa m., dz. 1929, Kalnābranti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 23.08.46, nosūt, atpakaļ 21.04.50, atbrīv. 30.04.58. Lieta Nr. 14932.

RĪGAS APRIŅĶIS
573
Skrīvelis Kārlis Jāņa d., dz. 1905, Plānupes pr. 9, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, 17.06.42 pie­spriesti 5 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-7997*.
JUMPRAVAS PAGASTS
Zībarts Jānis Arvīds Jāņa d., dz. 1914, Straumēni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.05.42. Lieta Nr. 14485.
Zībarts Jānis Andreja d., dz. 1888, Straumēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 12.04.56. Lieta Nr. 14485.
Zībarte Alvīne Kārļa m., dz. 1885, Straumēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 12.04.56. Lieta Nr. 14485.
Zībarte Velta Roberta m., dz. 1911, Straumēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 08.06.56. Lieta Nr. 14485.
Zībarts Edvīns Jāņa d., dz. 1939, Straumēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 08.06.56. Lieta Nr. 14485.
Krūklis Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1896, Viešļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.03.43. Lieta Nr. 17410.
Krūkle Emīlija Jāņa m., dz. 1891, Viešļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 24.10.42. Lieta Nr. 17410.
Krūkle Anta Jogita Mārtiņa m.. dz. 1928, Viešļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 20.06.46. Lieta Nr. 17410.
Krūkle Ruta Mārtiņa m., dz. 1924, Viešļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 15.10.47. Lieta Nr. 17410.
Martinsone Alma Jēkaba m., dz. 1898, Brūklenāji, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 21128.
Martinsons Jānis Arvīda d.. dz. 1939, Brūklenāji, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 17.07.46. Lieta Nr. 21128.
Martinsone Zaiga Arvīda m., dz. 1935, Brūklenāji, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 17.07.46. Lieta Nr. 21128.
Martinsone Vita Arvīda m., dz. 1934, Brūklenāji, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 21128.
Martinsone Minna Jāņa m.. dz. 1875, Brūklenāji, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 21128.
KASTRĀNES PAGASTS
Blaus Karlis Gusta d., dz. 1872, Lozberi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 13558.
Blaua Emma Annas m., dz. 1880, Lozberi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 13558.
Blaua Elza Augusta m., dz. 1911, Lozberi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 13558.
Blaus Jānis Kārļa d., dz. 1933, Lozberi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 13558.
Blaus Artūrs Kārļa d., dz. 1938, Lozberi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 13558.
Blaua Dzidra Kārļa m., dz. 1936, Lozberi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 13558.
Ezergailis Roderihs Miķeļa d., dz. 1897, Līčupi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 10.01.42. Lie­ta Nr. 13884.
Ezergaile Zelma Friča m., dz. 1902, Līčupi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 25.11.55. Lie­ta Nr. 13884.
Ezergailis Arvīds Roderiha d., dz. 1927, Līčupi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 25.11.55. Lieta Nr. 13884.
Ezergailis Edvīns Roderiha d., dz. 1930, Līčupi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 13884.
Ezergaile Velta Roderiha m., dz. 1927, Līčupi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 13884.
Graudiņš Rūdolfs Jāņa d., dz. 1902, Zvirgzdiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.06.42. Lieta Nr. 14416.
Graudiņa Elfrīda Jāņa m., dz. 1907, Zvirgzdiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 14416.
Graudiņš Zigfrīds Rūdolfa d., dz. 1929, Zvirgzdiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., miris izsūtījumā. Lieta Nr. 14416.
Graudiņš Jānis Rūdolfa d., dz. 1937, Zvirgzdiņi. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., miris izsūtījumā. Lieta Nr. 14416.
Graudiņa Biruta Rūdolfa m., dz. 1932, Zvirgzdiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 14416.
Graudiņa Jausmiņa Rūdolfa m., dz. 1935, Zvirgzdiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 14416.
Blaus Karlis Karļa d., dz. 1904, Lozberi, arest. 14.06.41,
Molotovas apg. Usoļlags, miris 26.01.42. Lieta Nr. 13558.

574
RĪGAS APRIŅĶIS
Einiša Anna Karlīne Jana m., dz. 1880, Sniķeri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., mirusi 19.08.55. Lieta Nr. 15049.
Einiša Marta Jāņa m., dz. 1908, Sniķeri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 23.08.56. Lieta Nr. 15049.
Einiša Elma Voldemāra m., dz. 1936, Sniķeri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 23.08.56. Lieta Nr. 15049.
Grīnberga Zenta Kārļa m., dz. 1909, Naglas, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 23.08.56. Lieta Nr. 17120.
Grinbergs Jānis Andreja d., dz. 1935, Naglas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 29.08.46. Lieta Nr. 17120.
Grinbergs Uldis Andreja d., dz. 1937, Naglas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 29.08.46. Lieta Nr. 17120.
Dāvidsone Valija Kārļa m., dz. 1903, Upespils, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 12.04.56. Lieta Nr. 17795.
Dāvidsons Haralds Kārļa d., dz. 1934, Upespils, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 12.05.56. Lieta Nr. 17795.
Dāvidsons Laimonis Kārļa d., dz. 1924, Upespils, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. (iesaukts Sarkanajā armijā) 1943. gada septembrī. Lieta Nr. 17795.
Dāvidsons Edmunds Kārļa d., dz. 1930, Upespils, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 12.05.56. Lieta Nr. 17795.
Dāvidsone Lize, dz. 1850, Upespils, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17795.
KATLAKALNA PAGASTS
Šiliņš Rūdolfs Mārtiņa d., dz. 1904, Šiliņi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 26.12.41. Lieta Nr. 17347. Šiliņa Alma Matilde Jēkaba m., dz. 1907, Šiliņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 1945. gadā. Lieta Nr. 17347.
Šiliņš Uldis Rūdolfa d., dz. 1940, Šiliņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 17347.
Šiliņa Skaidrīte Rūdolfa m.,dz. 1930, Šiliņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 07.11.45. Lieta Nr. 17347.
Godelis Gustavs Jāņa d., dz. 1888, Godeļi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Kargasokas raj., atbrīv. 16.02.55. Lieta Nr. 17641.
Godele Alma Jēkaba m., dz. 1892, Godeļi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Kargasokas raj., atbrīv. 16.02.55. Lieta Nr. 17641.
KOKNESES PAGASTS
Sevics Otto Leonarda d., dz. 1897, Krieviņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 13334. Sevica Made Mārtiņa m., dz. 1871, Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 13334.
Sevica Elza Marija Jēkaba m., dz. 1902, Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 27.06.56. Lieta Nr. 13334.
Sevics Juris Otto d., dz. 1925, Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., miris 1945. gadā. Lieta Nr. 13334.
Ševics Pēteris Otto d., dz. 1927, Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 14.04.56. Lieta Nr. 13334.
Sevica Marija Leonarda m., dz. 1895, Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi
1942. gadā. Lieta Nr. 13334.
Staune Alfrēds Kārļa d., dz. 1880, Sausnoras, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 14078.
Staune Lilija Elfrīda Eduarda m., dz. 1905, Sausnoras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.02.56. Lieta Nr. 14078.
Staune Jēkabs Alfrēda d., dz. 1938, Sausnoras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.02.56. Lieta Nr. 14078.
Staune Anita Alfrēda m., dz. 1935, Sausnoras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 25.10.54. Lieta Nr. 14078.
Matulis Pēteris Jāņa d., dz. 1877, Līči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.11.42. Lieta Nr. 17148.
Matule Jete Jāņa m., dz. 1883, Līči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 20.02.47. Lieta Nr. 17148.
Matule Maiga Pētera m., dz. 1918, Līči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.02.56. Lieta Nr. 17148.
KRAPES PAGASTS
Donāts Mārtiņš Jura d., dz. 1901, Donāti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.02.43. Lieta Nr. 17122.
Donāta Eda Zelma Jura m., dz. 1892, Donāti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 01.04.56. Lieta Nr. 17122.
Meļņikova Milda Jorģa m., dz. 1892, Aizpores, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.07.56. Lieta Nr. 17658.
Meļņikova Valentīna Fjodora m., dz. 1918. Aizpores, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.07.56. Lieta Nr. 17658.
Meļņikova Anna Fjodora m., dz. 1927, Aizpores, izsūt.

RĪGAS APRIŅĶIS
575
14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.07.56. Lieta Nr. 17658.
Marga Jānis Jāņa d., dz. 1902, Vēveri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.12.41. Lieta Nr. 18736.
Marga Vilma Jāņa m., dz. 1902, Vēveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 18736.
Marga Jānis Jāņa d., dz. 1937, Vēveri, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 26.05.58. Lieta Nr. 18736.
Marga Maruta Jāņa m., dz. 1939, Vēveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 15.09.48. Lieta Nr. 18736.
KRIMULDAS PAGASTS
Kļaviņš Hermanis Jāņa d., dz. 1882, Kudricas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 21.10.41. Lieta Nr. 13299.
Kļaviņa Minna Pētera m., dz. 1875, Kudricas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., bēgusi 1947. gadā, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 13299.
Robiņš Jānis Jēkaba d., dz. 1875, Vēršmēles, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 18.11.41. Lieta Nr. 13978.
Robiņš Alfons Jāņa d., dz. 1908, Vēršmēles, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., miris izsūtī­jumā. Lieta Nr. 13978.
ĶEIPENES PAGASTS
Ozols Kārlis Dāvja d.. dz. 1903, Bajāri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.03.43. Lieta Nr. P-8018*.
ĶĒČU PAGASTS
Vārna Aleksandrs Kārļa d., dz. 1902, Aizupes, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Vosturallags, miris 15.06.43. Lieta Nr. 17161.
Gavariņš Artūrs Jura d., dz. 1891, Dzērveskalns, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Vosturallags, miris 14.08.42. Lieta Nr. 17550.
Gavariņa Anna Jāņa m., dz. 1895, Dzērveskalns, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.01.47, nosūt, atpakaļ 25.06.49, atbrīv. 05.05.56. Lieta Nr. 17550.
Zosule Klāra Friča m., dz. 1924, Dzērveskalns, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.05.48. Lieta Nr. 17550.
Melkusa Alvīne Pētera m., dz. 1895, Druviņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv.
29.10.56. Lieta Nr. 17568.
Melkuss Elmars Arnolda d., dz. 1928, Druviņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., miris 09.10.55. Lieta Nr. 17568.
Melkusa Rita Arnolda m., dz. 1927, Druviņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 26.05.56. Lieta Nr. 17568.
LAUBERES PAGASTS
Eglīte Jānis Voldemārs Andreja d.. dz. 1902, Krūmiņi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 07.04.42. Lieta Nr. 17364.
Eglīte Andrejs Kārļa d., dz. 1870, Krūmiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 17364.
Eglīte Kristīne Jēkaba m., dz. 1875, Krūmiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi
1943. gadā. Lieta Nr. 17364.
Ozoliņš Kārlis Kārļa d., dz. 1901, Plintis, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 12.05.42. Lieta Nr. 17717. Ozoliņa Vera Pētera m., dz. 1907, Plintis, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 06.08.57. Lie­ta Nr. 17717.
Ozoliņa Gundega Kārļa m., dz. 1934, Plintis, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 1946. gada septembrī, aizbraukusi atpakaļ 1955. gada maijā, atbrīv. 06.08.57. Lieta Nr. 17717.
Ozoliņa Baiba Kārļa m.. dz. 1939, Plintis, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 1946. gada septembrī, aizbraukusi atpakaļ 1956. gada jūlijā, atbrīv. 06.08.57. Lieta Nr. 17717.
Ozoliņa Ināra Kārļa m., dz. 1936, Plintis, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lie­ta Nr. 17717.
Liepa Jānis Kārļa d., dz. 1901, Kalnakangari, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 07.06.42. Lie­ta Nr. 17734.
Liepa Emīlija Marija, dz. 1876, Kalnakangari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17734.
Liepa Alma Anša m., dz. 1909, Kalnakangari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 1946. gada septembrī, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 17734. Liepa Edīte Māra Jāņa m., dz. 1940, Kalnakangari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mi­rusi 1946. gadā. Lieta Nr. 17734.
Liepa Daina Ingrīda Jāņa m., dz. 1935, Kalnakangari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.09.46. Lieta Nr. 17734.
Liepa Līvija Astrīda Jāņa m, dz. 1936, Kalnakangari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.09.46. Lieta Nr. 17734.

576
RĪGAS APRIŅĶIS
LĒDURGAS PAGASTS
Elmis Voldemārs Augusta d., dz. 1907, Pemmas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 13.08.42. Lieta Nr. 17763.
Elmis Augusts, dz. 1876, Pemmas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., miris 1944. gadā. Lieta Nr. 17763.
Elme Emīlija Kārļa m., dz. 1884, Pemmas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 01.07.46. Lieta Nr. 17763.
LIELVĀRDES PAGASTS
Stārķis Jānis Andreja d.,dz. 1886, Kraukļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 02.11.41 piespriests augstākais so­da mērs, 10.11.41 nosūt, uz Kirovas cietumu, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14129.
Starķe Marija Mārtiņa m., dz. 1887, Kraukļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Taimiras (Dolganu-Ņencu) nac. apv. Ustjjeņisejas raj., atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 14129.
Stārķis Jānis Gunārs Jāņa d., dz. 1922, Kraukļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Taimiras (Dolganu-Ņencu) nac. apv. Ustjjeņisejas raj., miris 1946. gadā. Lieta Nr. 14129.
Starķe Laimdota Jāņa m.,dz. 1915, Kraukļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Taimiras (Dolganu-Ņencu) nac. apv. Ustjjeņisejas raj., atbrīv. 25.04.56. Lieta Nr. 14129.
Sālījums Rūdolfs Mārtiņa d.. dz. 1901. Burdzēni. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.09.41. Lieta Nr. 14337.
Sālījuma Ede Andreja m., dz. 1873, Burdzēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 16.03.56. Lieta Nr. 14337.
Sālījuma Alma Andreja m., dz. 1902, Burdzēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 20.02.56. Lieta Nr. 14337.
Cekule Ede Pētera m., dz. 1872. Burdzēni. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 08.03.55. Lieta Nr. 14337.
Kociņš Aleksandrs Ādama d., dz. 1892, Zīlītes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.07.42. Lieta Nr. 14524.
Kociņa Leontīne Jāņa m., dz. 1898, Zīlītes, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 06.04.57. Lieta Nr. 14524.
Kociņš Uldis Aleksandra d., dz. 1923, Zīlītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.03.57. Lieta Nr. 14524.
Kociņa Lidija Aleksandra m., dz. 1921, Zīlītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 31.05.57. Lieta Nr. 14524.
Kociņa Velta Aleksandra m., dz. 1928, Zīlītes, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 06.06.56. Lieta Nr. 14524.
Gailītis Pauls Toma d., dz. 1869, Vēveri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.07.43. Lieta Nr. 17248.
Gailīte Olga Andreja m., dz. 1892. Vēveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 17.04.56. Lieta Nr. 17248.
Gailītis Gundars Paula d., dz. 1928, Vēveri, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.02.56. Lieta Nr. 17248.
Melbārdis Jānis Arnolds Dāvja d., dz. 1909, Čuibas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.06.43. Lieta Nr. 17308.
Melbārde Austra Kārļa m., dz. 1911, Čuibas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 17308.
Melbārdis Andris Jāņa d., dz. 1938, Čuibas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 31.08.46. Lieta Nr. 17308.
Melbārde Rudīte Jāņa m., dz. 1939, Čuibas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 31.08.46. Lieta Nr. 17308.
Mārtinsons Kārlis Jāņa d., dz. 1886, Austriņas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.04.44. Lieta Nr. 17309.
Mārtinsone Anna Rozālija Jēkaba m., dz. 1874, Austriņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mi­rusi 07.12.42. Lieta Nr. 17309.
Rullē Berta, dz. 1878, Austriņas, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 17309.
Rode Pauls Pētera d., dz. 1907, Pļavnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.07.43. Lieta Nr. 19425.
Rode Milda Jāņa m., dz. 1907, Pļavnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 19.11.56. Lieta Nr. 19425.
Sniķeris Roberts Kārļa d., dz. 1913, Kaibalas skolas mā­ja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.11.41. Lieta Nr. 19912.
Sniķere Valija Indriķa m., dz. 1913, Kaibalas skolas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 07.08.54. Lieta Nr. 19912.
Amtmanis Arnolds Dāvja d., dz. 1899, Lielvārdes stacijas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.09.42. Lieta Nr. 20222.
Amtmane Marija Jāņa m., dz. 1891, Lielvārdes stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 12.09.55. Lieta Nr. 20222.
Amtmanis Viktors Arnolda d., dz. 1925, Lielvārdes sta­cijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas

RĪGAS APRIŅĶIS
577
raj., atbrīv. (iesaukts Sarkanaja armija) 1944. gada ok­tobrī, kritis frontē 1945. gada aprīlī. Lieta Nr. 20222.
LĪGATNES PAGASTS
Lūsiņš Pēteris Pētera d., dz. 1891, Jaunkārbas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 07.11.41. Lieta Nr. 13360.
Lūsiņa Kristīne, dz. 1860, Jaunkārbas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 13360.
Lūsiņa Zelma Jura m., dz. 1891, Jaunkārbas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 27.06.55. Lieta Nr. 13360.
Lūsiņš Viesturs Pētera d., dz. 1923, Jaunkārbas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 13360.
Ezerroze Otto Vilhelms Jāņa d., dz. 1904, Muižnieki, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 29.11.41. Lieta Nr. 13425.
Liepiņš-Liepa Kārlis Jāņa d., dz. 1884, Melngalvji, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 02.02.42. Lieta Nr. 13963.
Liepiņa-Liepa Anna Jāņa m., dz. 1893, Melngalvji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 30.08.57. Lieta Nr. 13963.
Liepiņš-Liepa Jānis Kārļa d., dz. 1919, Melngalvji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 30.08.57. Lieta Nr. 13963.
Dāvis Kārlis Jēkaba d., dz. 1902, Jaungartēči, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 09.03.42. Lieta Nr. 14810.
Dāve Marija Otto m., dz. 1905, Jaungartēči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 20.04.47, nosūt, atpakaļ 16.06.50, atbrīv. 26.03.57. Lieta Nr. 14810.
Dāvis Juris Kārļa d.,dz. 1938, Jaungartēči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēdzis 20.06.46, nosūt, atpakaļ 16.06.50, atbrīv. 20.08.56. Lieta Nr. 14810.
Dāve Ināra Kārļa m., dz. 1929, Jaungartēči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 20.04.47, nosūt, atpakaļ 16.06.50, atbrīv. 26.03.57. Lieta Nr. 14810.
Treiere Karlīne Otto m., dz. 1872, Jaungartēči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 14810.
Linters Artūrs Pētera d., dz. 1901, Jaunlapsas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Vosturallags, miris 16.07.42. Lieta Nr. 14847.
Lintere Milda Jāņa m., dz. 1911, Jaunlapsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 11.07.50, atbrīv. 26.10.56. Lieta Nr. 14847. Linters Valdis Artūra d., dz. 1928, Jaunlapsas, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 15.05.46. Lieta Nr. 14847.
Lintere Līga Artūra m., dz. 1937, Jaunlapsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēgusi 15.05.46, nosūt, atpakaļ 10.08.50, atbrīv. 26.10.56. Lieta Nr. 14847. Lintere Biruta Artūra m., dz. 1929, Jaunlapsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 15.05.46. Lieta Nr. 14847.
Purgaile Austra Mārtiņa m., dz. 1908, Ķikuti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 08.07.49, atbrīv. 30.08.56. Lieta Nr. 14893.
Purgailis Dailis Jāņa d., dz. 1932, Ķikuti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 14893.
Purgaile Alvīne, dz. 1874, Ķikuti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 14893.
Steprāns Edgars Jāņa d., dz. 1893, Stacijas māja, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 04.08.42. Lieta Nr. 15708.
Steprāne Olga Mārtiņa m., dz. 1900, Stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 06.07.56. Lieta Nr. 15708.
Steprāne Dzidra Edgara m., dz. 1923, Stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 06.07.56. Lieta Nr. 15708.
Steprāne Skaidrīte Edgara m., dz. 1927, Stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 15708.
Priedītis Pēteris Dāvā d., dz. 1898, Priedīši, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 04.02.42. Lieta Nr. 15713.
Priedīte Anna Jēkaba m., dz. 1892, Priedīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 13.08.56. Lieta Nr. 15713.
Zalcmanis Jānis Eduarda d., dz. 1919, Priedīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 14.06.56. Lieta Nr. 15713.
Zasters Aleksandrs Jāņa d., dz. 1901, Jaunbebri, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 24.08.42. Lieta Nr. 16248.
Zastere Alma Pētera m., dz. 1903, Jaunbebri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 14.08.57. Lieta Nr. 16248.
Ozoliņš-Ozols Alfrēds Augusts Jāņa d., dz. 1882, Vaisuļi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 08.09.41. Lieta Nr. 16576.
Ozoliņa-Ozola Emma Jāņa m., dz. 1891, Vaisuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 09.05.50. Lieta Nr. 16576.

578
RĪGAS APRIŅĶIS
Murmane Pauline Jana m., dz. 1895, Murmaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 10.03.57. Lieta Nr. 17109.
Vanags Jānis Ādama d., dz. 1862, Mūrmaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., miris izsū­tījumā. Lieta Nr. 17109.
Mūrmanis Zigfrīds Jāņa d., dz. 1926, Mūrmaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 28.01.57. Lieta Nr. 17109.
Zīle Jānis Jēkaba d., dz. 1888, Lejas Pēterēni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 1943. gadā. Lieta Nr. 17264.
Zīle Laura Ādama m., dz. 1895, Lejas Pēterēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 17264.
Zīle Jānis Jāņa d.,dz. 1926, Lejas Pēterēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 17264.
Zīle Jēkabs Jāņa d., dz. 1929, Lejas Pēterēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 04.07.57. Lieta Nr. 17264.
Leikarts Pēteris Jāņa d.,dz. 1885, Ratnieki, izsūt. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 16.02.42. Lieta Nr. 17303.
Leikarte Elizabete Andreja m., dz. 1911, Ratnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 26.02.57. Lieta Nr. 17303.
Leikarts Varis Pētera d., dz. 1940, Ratnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., pēdējās ziņas 1952. gada jūnijā. Lieta Nr. 17303.
Leikarte Aina Pētera m., dz. 1931, Ratnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 01.10.45. Lieta Nr. 17303.
Veisbergs Augusts Mārtiņa d., dz. 1881, Ratnieki, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 14.12.41. Lieta Nr. 17303.
Veisberga Anna Jāņa m., dz. 1878, Ratnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17303.
Leitmanis Eduards Jāņa d., dz. 1881, Jaunsprinkšļi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17304.
Leitmane Anna Jāņa m., dz. 1891, Jaunsprinkšļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 15.02.44. Lieta Nr. 17304.
Leitmanis Edgars Eduarda d., dz. 1922, Jaunsprinkšļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 18.09.57. Lieta Nr. 17304.
Plucis Eduards Kārļa d., dz. 1891, Jaunšķēpeļu dzirnavas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Vosturallags, miris 07.08.43. Lieta Nr. 17323.
Pluce Marija Jana m., dz. 1894, Jaunšķepeļu dzirnavas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 23.01.57. Lieta Nr. 17323.
Plucis Ēvalds Eduarda d., dz. 1920. Jaunšķēpeļu dzirna­vas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 23.01.57. Lieta Nr. 17323.
Plucis Osvalds Eduarda d., dz. 1922, Jaunšķēpeļu dzirnavas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 23.01.57. Lieta Nr. 17323.
Pluce Alise Eduarda m., dz. 1924, Jaunšķēpeļu dzirna­vas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 23.01.57. Lieta Nr. 17323.
Bergs Jānis Pētera d., dz. 1893, Berģi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 01.03.42. Lieta Nr. 17376.
Berga Amālija Pētera m., dz. 1889, Berģi, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 1946. gada oktobrī, nosūt, atpakaļ 15.06.49, atbrīv. 20.08.54. Lieta Nr. 17376.
Berga Regīna Jāņa m., dz. 1930, Berģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 30.08.46. Lieta Nr. 17376.
Vītols Jānis Jāņa d., dz. 1894, Vītoli, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 14.06.48, pēc tam nometinājumā Tomskas apg. Aleksandrovskas raj., at­brīv. 05.11.58. Lieta Nr. 17519, P-7993*.
Vītola Elza Klementīne Otto m., dz. 1896, Vītoli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 03.07.58. Lieta Nr. 17519.
Ritums Alfrēds Jāņa d., dz. 1899, Ritumi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.06.42. Lieta Nr. 19842.
Rituma Olga Ernesta m., dz. 1900, Ritumi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 13.11.48, atbrīv. 12.08.54. Lieta Nr. 19842.
Cīlītis Jānis Mārtiņa d., dz. 1911, Cīlīši, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 25.02.42. Lieta Nr. 423 R.
Cīlīte Marta Otto m., dz. 1911, Cīlīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 10.09.47, nosūt, atpakaļ 16.03.50, atbrīv. 25.10.56. Lieta Nr. 423 R. Cīlīte Ruta Jāņa m., dz. 1937, Cīlīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 10.09.47. Lieta Nr. 423 R.
Cīlīte Zaiga Jāņa m., dz. 1936, Cīlīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 1946. gadā. Lieta Nr. 423 R.
Pelkaus Fēlikss Jāņa d., dz. 1909, Dodes, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, 24.06.42 piespriesti 5 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-10566*.

 

RĪGAS APRIŅĶIS 579
Zariņš Jānis Mārtiņa d., dz. 1905, adrese nav zināma (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Noriļlags, miris 13.10.42. Lieta Nr. P-2505*.
MĀLPILS PAGASTS
Lazdiņa Vilma Jāņa m., dz. 1908, Vitenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 15.09.58. Lieta Nr. 13962.
Lazdiņš Jānis Bērtuļa d., dz. 1877, Vitenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., miris 14.06.43. Lieta Nr. 13962.
Lazdiņa Liene Jāņa m„ dz. 1876, Vitenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., mirusi 12.06.43. Lieta Nr. 13962.
Tobis Kārlis Gusta d., dz. 1874, Siksnas, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 29.08.41. Lieta Nr. 15578.
Tobe Klāra Laura m., dz. 1883, Siksnas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 18.09.50. Lieta Nr. Ī5578.
Kaulēns Pauls Miķeļa d., dz. 1894, Tūžas, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 01.06.42. Lieta Nr. 17275. Kaulēna Alvīne Alberta m., dz. 1896, Tūžas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 15.05.56. Lieta Nr. 17275.
Kaulēns Gunārs Paula d.,dz. 1929, Tūžas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 20.08.46. Lieta Nr. 17275.
Klaips Emīls Raimonds Augusta d., dz. 1911, Kalnjaun- zemes, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 11.05.42. Lieta Nr. 17278.
Klaipa Berta Alīda Jura m., dz. 1888, Kalnjaunzemes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 24.02.56. Lieta Nr. 17278.
Karlsbergs Augusts, dz. 1879. Jaunzemes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 17411.
Karlsberga Anna Laura m., dz. 1885, Jaunzemes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 17411.
Karlsberga Anna Jāņa m., dz. 1904, Jaunzemes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., mirusi 16.07.51. Lieta Nr. 17411.
Karlsberga Valda Floriana m.. dz. 1928, Jaunzemes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., mirusi 04.12.50. Lieta Nr. 17411.
Karlsbergs Uldis Floriana d., dz. 1932, Jaunzemes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 26.01.59. Lieta Nr. 17411.
Birjānis Arvīds Dāvida d., dz. 1902, Rencēni, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 30.09.43 Kras­nojarskas nov. Kraslagā. Lieta Nr. P-6620*.
MĀRUPES PAGASTS
Rozenbergs Jānis Teņa d., dz. 1904, Lieldzintari. arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 10.04.42. Lieta Nr. 17672.
Rozenberga Minna Jura m., dz. 1904, Lieldzintari, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 30.06.53. Lieta Nr. 17672.
Mizone Anna Miķeļa m., dz. 1880, Lieldzintari, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 1949. gadā. Lieta Nr. 17672.
Mizons Juris Gusta d., dz. 1878, Lieldzintari, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 06.12.45. Lieta Nr. 17672.
MEŅĢELES PAGASTS
Auziņš Dāvis Dāvja d., dz. 1870, Igauņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., miris 09.09.54. Lieta Nr. 16866.
Auziņa Katrīna Reiņa m.,dz. 1879, Igauņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 17.07.55. Lieta Nr. 16866.
Kalnriekstiņš Eduards Eduarda d., dz. 1896, Lielcau- nēni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.04.43. Lieta Nr. 16923.
Kalnriekstiņš Eduards Jāņa d., dz. 1861, Lielcaunēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mi­ris 08.03.43. Lieta Nr. 16923.
Kalnriekstiņa Emma Kārļa m., dz. 1875, Lielcaunēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 10.12.46. Lieta Nr. 16923.
Kalnriekstiņa Marta Eduarda m., dz. 1899, Lielcaunēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 27.02.57. Lieta Nr. 16923.
Kalnriekstiņš Jānis Roberts Jāņa d., dz. 1900, Lielcau­nēni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.02.43. Lieta Nr. 17279.
Kalnriekstiņa Vilhelmīne Viļa m., dz. 1862, Lielcaunēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 04.09.41. Lieta Nr. 17279.
MORES PAGASTS
Laiviņš Jānis Jāņa d., dz. 1903, Medulāji, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 24.08.42. Lieta Nr. 13965.
Laiviņa Elza Pētera m., dz. 1907, Medulāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Suhobuzimskas raj., bēgusi 15.04.48, nosūt, atpakaļ 15.11.49, atbrīv. 01.04.57. Lieta Nr. 13965.

580
RĪGAS APRIŅĶIS
Laiviņš Jānis Jāņa d., dz. 1937, Medulāji. izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Suhobuzimskas raj., miris 1941. ga­dā. Lieta Nr. 13965.
Laiviņa Vija Jāņa m„ dz. 1940. Medulāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Suhobuzimskas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 13965.
Andersons Ernests Jāņa d., dz. 1902, Kociņi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 04.08.42. Lieta Nr. 17219.
Andersone Anna Pauline Jāņa m„ dz. 1909, Kociņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbriv. 12.07.58. Lieta Nr. 17219.
Andersone Biruta Līga Ernesta m., dz. 1934, Kociņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbriv. 09.04.56. Lieta Nr. 17219.
Lukstiņa Pauline Jāņa m., dz. 1878, Kociņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., mirusi 20.10.41. Lieta Nr. 17219.
Grūbe Ernests Ernesta d., dz. 1876, Lielkāji, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17247.
Grūbe Ida Augusta m.. dz. 1880, Lielkāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Turuhanskas raj., mirusi 03.07.45. Lieta Nr. 17247.
Grūbe Marija Ernesta m., dz. 1917, Lielkāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Turuhanskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17247.
Zilgalvis Jēkabs Jēkaba d., dz. 1903, Kalna Višņi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 04.08.42. Lieta Nr. 17265.
Zilgalve Kristīne Jāņa m., dz. 1903. Kalna Višņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., mirusi 24.07.42. Lieta Nr. 17265.
Zilgalvis Zigurds Jēkaba d., dz. 1930, Kalna Višņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 17265.
Zilgalve Spodra Jēkaba m., dz. 1931, Kalna Višņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 17265.
Zelčans Roberts Jura d., dz. 1917, Kalnavaizulas (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 15.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, nošauts 30.06.42. Lieta Nr. 42544*.
NĪTAURES PAGASTS
Kitenbergs Ernests Jāņa d., dz. 1902, Peilēni, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 17.01.42. Lieta Nr. 16273.
Kitenberga Olga Jēkaba m., dz. 1899, Peilēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 15.11.56. Lieta Nr. 16273.
Kitenbergs Jānis Ernesta d., dz. 1935, Peilēni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 30.08.46. Lieta Nr. 16273.
Kitenberga Velta Ernesta m„ dz. 1925, Peilēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 15.11.56. Lieta Nr. 16273.
Kitenberga Inta Ernesta m., dz. 1930, Peilēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 30.08.46. Lieta Nr. 16273.
OGRESGALA PAGASTS
Reiskarts Jānis Rūdolfs Kārļa d., dz. 1909, Tīsas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.02.42. Lieta Nr. 14247.
Reiskarts Kārlis Jēkaba d., dz. 1874, Tīsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., miris 14.04.46. Lieta Nr. 14247.
Reiskarte Līna Jāņa m., dz. 1875, Tīsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 26.08.54. Lieta Nr. 14247.
Reiskarte Alma Jāņa m., dz. 1911, Tīsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 14247.
Strauts Pēteris Bernhards Kārļa d.. dz. 1896, Daugavas Svēdri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 22.11.56. Lieta Nr. 16182.
Strauta Milda Krišjāņa m., dz. 1903, Daugavas Svēdri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 10.09.56. Lieta Nr. 16182.
Strauts Vilnis Artūrs Pētera d., dz. 1927, Daugavas Svēdri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 10.09.56. Lieta Nr. 16182.
Strauts Gunārs Pētera d., dz. 1930, Daugavas Svēdri. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 10.09.56. Lieta Nr. 16182.
Strauta Dace Mudīte Pētera m., dz. 1938, Daugavas Svēdri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbriv. 10.09.56. Lieta Nr. 16182.
Prauliņa Marija Kārļa m., dz. 1898, Jauntulki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 07.06.57. Lieta Nr. 17325.
Prauliņa Valda Skaidrīte Jāņa m., dz. 1920, Jauntulki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 07.04.57. Lieta Nr. 17325.
Skrituļnieks Jānis Jura d., dz. 1904, Ciemupes stacijas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.01.42. Lieta Nr. 20827.
OLAINES PAGASTS
Mārtinsons Mārtiņš Jāņa d., dz. 1898. Gundegas, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 27.05.43. Lieta Nr. 17562.

RĪGAS APRIŅĶIS
581
Martinsone Milda Martina m., dz. 1899, Gundegas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbriv. 15.05.56. Lieta Nr. 17562.
Mārtinsons Teodors Guntis Mārtiņa d., dz. 1929, Gun­degas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.05.56. Lieta Nr. 17562.
Mārtinsone Dzinta Elvīra Mārtiņa m., dz. 1932, Gundegas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.05.56. Lieta Nr. 17562.
Fokrots Arvīds Jāņa d., dz. 1906, Veikala māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.07.43. Lieta Nr. 17590.
Fokrota Vera Pētera m., dz. 1907, Veikala māja, izsūt. 14.06.41. Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 15.09.56. Lieta Nr. 17590.
Fokrots Laimonis Arvīda d., dz. 1931, Veikala māja, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 30.10.46. Lieta Nr. 17590.
Pētersons Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1897, Lubauši, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 14.04.42. Lieta Nr. P-9933*.
PABAŽU PAGASTS
Krezevskis Jānis Kārļa d., dz. 1887, Saulkrastu stacijas māja, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 11.05.42. Lieta Nr. 14144.
Krezevska Silvija Zeltīte Jāņa m., dz. 1925, Saulkrastu stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Kolpa- ševas raj., bēgusi 15.10.47, nosūt, atpakaļ 16.10.50, atbrīv. 01.07.57. Lieta Nr. 14144.
Reisons Eduards Pētera d., dz. 1894, Brākšas, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 09.06.42. Lieta Nr. 16325.
Reisons Pēteris, dz. 1864, Brākšas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 16325.
Reisone Alma Jēkaba m„ dz. 1903, Brākšas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 24.10.56. Lieta Nr. 16325.
Reisons Imants Eduarda d., dz. 1937, Brākšas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 27.12.56. Lieta Nr. 16325.
Reisons Valdis Eduarda d., dz. 1931, Brākšas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 03.12.56. Lieta Nr. 16325.
Reisons Jānis Eduarda d., dz. 1935, Brākšas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 03.12.56. Lieta Nr. 16325.
Jurka Anna Jāņa m„ dz. 1907, Jurkas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi pirms 1945. ga­da septembra. Lieta Nr. 17366.
Jurka Juris Augusts Augusta d., dz. 1940, Jurkas, izsūt.
14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 07.08.46. Lieta Nr. 17366.
Jurka Anita Augusta m., dz. 1938, Jurkas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 07.08.46. Lieta Nr. 17366.
PLĀTERES PAGASTS
Purviņš Jānis Friča d.,dz. 1870, Jaunkalniņi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 06.12.41. Lieta Nr. 17321. Purviņa Karlīne Kārļa m., dz. 1872, Jaunkalniņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., mirusi pēc 1945. gada janvāra. Lieta Nr. 17321.
Purviņš Kārlis Jāņa d., dz. 1909, Jaunkalniņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 17321.
Celmiņš Kārlis Miķeļa d., dz. 1901, Pelni, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 1943. gadā. Lieta Nr. 17358. Celmiņa Elizabete Jura m.,dz. 1905, Pelni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 26.06.57. Lieta Nr. 17358.
Celmiņš Hugo Kārļa d., dz. 1929. Pelni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 26.06.57. Lieta Nr. 17358.
Ģēvele Minna Jāņa m., dz. 1883. Pelni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 22.04.57. Lieta Nr. 17358.
Lūsis Mārtiņš Dāvja d..dz. 1862, Liepiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Abanas raj., miris 04.04.42. Lieta Nr. 20182.
Lūse Anna Jēkaba m., dz. 1864, Liepiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Abanas raj., mirusi 17.12.41. Lieta Nr. 20182.
Lūsis Kārlis Mārtiņa d.,dz. 1902, Liepiņas, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 11.06.42. Lieta Nr.
P-8750*.
REMBATES PAGASTS
Rode Anna Pētera m., dz. 1899, Vistuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 28.03.57. Lieta Nr. 17168.
Niedra Kārlis Jāņa d„ dz. 1891, Jaunupītes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.01.42. Lieta Nr. 20809.
Niedra Olga Jāņa m., dz. 1902, Jaunupītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 17.05.57. Lieta Nr. 20809.
Niedra Uldis Kārļa d..dz. 1928, Jaunupītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 17.05.57. Lieta Nr. 20809.
Niedra Lauma Kārļa m., dz. 1932, Jaunupītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 05.06.57. Lieta Nr. 20809.

582
RĪGAS APRIŅĶIS
ROPAŽU PAGASTS
Krieviņš Ādolfs Paulis Jēkaba d., dz. 1899, Pietēni, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 07.04.42. Lieta Nr. 14836.
Krieviņa Emma Mārtiņa m., dz. 1896, Pietēni, izsūt.
14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbriv. 20.01.56. Lieta Nr. 14836.
Krieviņš Guntis Ādolfa d., dz. 1934, Pietēni. izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14836.
Krieviņš Paulis Ādolfa d.,dz. 1935, Pietēni, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14836.
Pētersons Voldemārs Augusta d., dz. 1897, Sēlieši, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 02.04.42. Lieta Nr. 14895.
Pētersone Anna Pētera m., dz. 1902, Sēlieši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 14895.
Pētersons Ģirts Voldemāra d., dz. 1935, Sēlieši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 14895.
Pētersons Jānis Voldemāra d., dz. 1939, Sēlieši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 14895.
Pētersone Inta Voldemāra m., dz. 1933, Sēlieši, izsūt.
14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbriv. 15.07.46. Lieta Nr. 14895.
Pētersone Rasma Voldemāra m., dz. 1936, Sēlieši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.07.46. Lieta Nr. 14895.
Ozolnieks Pēteris Kriša d., dz. 1874, Dzelzāmuri, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 06.05.42. Lieta Nr. 15334.
Ozolniece Mirdza Pētera m., dz. 1906. Dzelzāmuri, izsūt.
14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 06.09.56. Lieta Nr. 15334.
Ērglis Kārlis Augusta d., dz. 1904, Jaunavoti, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, nošauts 07.09.42. Lieta Nr. 16189.
Ērglis Augusts Ādama d., dz. 1871, Jaunavoti, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Kolpaševas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 16189.
Ērgle Milda Augusta m., dz. 1902, Jaunavoti, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Kolpaševas raj., atbrīv. 28.07.56. Lieta Nr. 16189.
Gūtmanis Rūdolfs Ernests Kārļa d., dz. 1908, Kāsules, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 12.05.42. Lieta Nr. 17246.
Gūtmane Elza Mārtiņa m., dz. 1909, Kāsules, izsūt.
14.06.41, Novosibirskas apg. Tomskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17246.
Gūtmanis Andris Rūdolfa d., dz. 1939, Kāsules, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Tomskas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 17246.
Gūtmane Ārija Rūdolfa m., dz. 1937, Kāsules, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Tomskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17246.
Saliņš Mārtiņš Miķeļa d., dz. 1899, Cauņi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 08.04.42. Lieta Nr. 17346. Saliņa Lilija Leontīne Jāņa m., dz. 1903, Cauņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi pirms 1945. gada septembra. Lieta Nr. 17346.
Saliņš Andrejs Mārtiņa d., dz. 1932, Cauņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris pirms 1945. gada septembra. Lieta Nr. 17346.
Saliņš Kārlis Mārtiņa d., dz. 1936, Cauņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 14.07.46. Lieta Nr. 17346.
Saliņa Maija Mārtiņa m., dz. 1929, Cauņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 14.07.46. Lieta Nr. 17346.
Jākobsons Andrejs Kārļa d., dz. 1876, Linglauči, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17613.
Jākobsone Elza Leontīna Andreja m., dz. 1909, Linglauči, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 06.09.57. Lieta Nr. 17613.
Ploriņa Austra Andreja m., dz. 1916, Linglauči, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 06.09.57. Lieta Nr. 17613.
Ploriņš Artūrs Miķeļa d., dz. 1913, Linglauči, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 06.09.57. Lieta Nr. 17613.
Klints (Sirokoms-Vasiļjevičs) Aleksejs Alekseja d., dz. 1892, adrese nav zināma (24. teritoriālais strēlnieku kor­puss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 02.10.42. Lieta Nr. P-2997*.
SALAS PAGASTS
Jaunzems Pēteris Andreja d., dz. 1882, Šņores, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 13420.
Jaunzema Karlīne Jāņa m., dz. 1883, Šņores, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbriv. 21.03.55. Lieta Nr. 13420.
Straupe Arnolds Jāņa d., dz. 1901, Pēterstraupes, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 11.12.41. Lieta Nr. 14065.
Straupe Jānis Jēkaba d., dz. 1874, Pēterstraupes, izsūt.

RĪGAS APRIŅĶIS
583
14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 23.04.42. Lieta Nr. 14065.
Straupe Ede Emīlija Mārtiņa m.. dz. 1874, Pēterstraupes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 28.09.56. Lieta Nr. 14065.
Straupe Matilde Lūcija Jēkaba m., dz. 1914, Pēterstrau­pes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 28.09.56. Lieta Nr. 14065.
Straupe Lilita Arnolda m., dz. 1940, Pēterstraupes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 16.07.41. Lieta Nr. 14065.
Straupe Ilga Arnolda m., dz. 1939, Pēterstraupes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 02.10.56. Lieta Nr. 14065.
Straupe Jānis Aleksandrs Jēkaba d„ dz. 1905, Ragabeltes, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 08.04.42. Lieta Nr. 16012.
Straupe Margarita Kriša m., dz. 1907, Ragabeltes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.09.56. Lieta Nr. 16012, P-7839*.
Šiliņa Ede Jāņa m., dz. 1878, Ragabeltes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.09.56. Lieta Nr. 16012.
Šiliņš Pēteris Jāņa d., dz. 1875, Ragabeltes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 16012.
Nikiforovs Stahijs Dmitrija d., dz. 1892, Bražas, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 11.05.42. Lieta Nr. 16897.
Ņikiforova Marija Ivana m., dz. 1867, Bražas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Vasjuganas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 16897.
Nikiforova Aleksandra Iļjas m.. dz. 1898, Bražas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Vasjuganas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 16897.
Nikiforova Tamāra Stahija m., dz. 1929, Bražas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Vasjuganas raj., atbrīv. 15.07.46. Lieta Nr. 16897.
Nikiforova Irīna Stahija m., dz. 1930, Bražas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Vasjuganas raj., atbrīv. 15.07.46. Lieta Nr. 16897.
Niedra Vilis Jēkaba d., dz. 1892, Ārņubeltes, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 09.04.42. Lieta Nr. 17314.
Niedra Lūcija Emīlija Jāņa m., dz. 1902, Ārņubeltes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 02.08.56. Lieta Nr. 17314.
Niedra Gunārs Viļa d., dz. 1929, Ārņubeltes, izsūt. 14.06.41. Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.08.47. Lieta Nr. 17314.
Niedra Lauma Viļa m., dz. 1924, Ārņubeltes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.02.57. Lieta Nr. 17314.
Romis Miķelis Jēkaba d., dz. 1885, Romi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 15.01.43. Lieta Nr. 17343. Rome Anna Jēkaba m., dz. 1875, Romi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17343.
Rome Elizabete Jēkaba m., dz. 1885, Romi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17343.
Balodis Ansis Jura d., dz. 1901, Varkaļi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 12.05.42. Lieta Nr. 17375. Balode Olga Aleksandra m., dz. 1913, Varkaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., pēdējās ziņas 1946. gada jūnijā. Lieta Nr. 17375.
Magone Jānis Jura d., dz. 1898, Ķīsīši, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 08.04.42. Lieta Nr. 17819. Magone Alvīne Erna Kārļa m., dz. 1908, Ķīsīši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 16.09.45. Lieta Nr. 17819.
Magone Imants Jāņa d., dz. 1936, Ķīsīši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 14.07.46. Lieta Nr. 17819.
Magone Valdis Jāņa d., dz. 1934, Ķīsīši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 14.07.46. Lieta Nr. 17819.
Magone Mirdza Jāņa m.. dz. 1933, Ķīsīši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 14.07.46. Lieta Nr. 17819.
Magone Dzintra Jāņa m.,dz. 1938, Ķīsīši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17819.
Mekša Anna Pauline Mārtiņa m., dz. 1902, Pakalni, izsūt. 14.06.41, Kazahijas PSR Karagandas apg. Karaganda, atbrīv. 18.03.50. Lieta Nr. 17961.
SALASPILS PAGASTS
Ķiesners Jānis Antona d., dz. 1900, Kalnieši, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 18.05.42. Lieta Nr. 17811.
Ķiesnere Lūcija Kārļa m., dz. 1902, Kalnieši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 30.09.44. Lieta Nr. 17811.
Ķiesners Tālivaldis Jāņa d., dz. 1941, Kalnieši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 14.07.46. Lieta Nr. 17811.
Ķiesners Jānis Jāņa d.,dz. 1927, Kalnieši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 04.10.48. Lieta Nr. 17811.
Ķiesnere Ilga Jāņa m., dz. 1932, Kalnieši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 14.07.46. Lieta Nr. 17811.
Ķiesnere Ārija Rasma Jāņa m., dz. 1926, Kalnieši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 04.10.48. Lieta Nr. 17811.
Ķiesnere Rūta Jāņa m., dz. 1939, Kalnieši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 14.07.46. Lieta Nr. 17811.

584
RĪGAS APRIŅĶIS
SEJAS PAGASTS
Grīnfelds Georgs Jāņa d., dz. 1910, Braiskas, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 08.12.50. Lieta Nr. 14799.
Grīnfelde Maija Kārļa m., dz. 1913, Braiskas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Kolpaševas raj., mirusi 16.02.44. Lieta Nr. 14799.
Grīnfelde Dace Georga m., dz. 1940, Braiskas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Kolpaševas raj., atgriezusies 1946. gadā. Lieta Nr. 14799.
SIDGUNDAS PAGASTS
Lasis Pēteris Jāņa d., dz. 1891, Miglas, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 06.03.42. Lieta Nr. 16211. Lāse Emīlija Pētera m., dz. 1894, Miglas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 16211.
Lauva Voldemārs Jāņa d., dz. 1902, Tālavas, arest. 14.06.41. Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 17.06.42. Lieta Nr. 16263.
Lauva Emīlija Jāņa m., dz. 1906, Tālavas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 12.11.56. Lieta Nr. 16263.
Lauva Mārtiņš Voldemāra d., dz. 1940, Tālavas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 16263.
Lauva Jānis Voldemāra d., dz. 1938, Tālavas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 16263.
Lauva Juris Voldemāra d., dz. 1933, Tālavas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 16263.
Lauva Valdis Voldemāra d., dz. 1935, Tālavas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 16263.
Brenners Jēkabs Mārtiņa d., dz. 1906, Pupaiņi. arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 06.04.42. Lieta Nr. 17224.
Brennere Marta Pētera m., dz. 1906, Pupaiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 20.06.47. Lieta Nr. 17224.
Brenners Dzintars Jēkaba d., dz. 1935, Pupaiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 17224.
Brennere Millija Maiga Jēkaba m., dz. 1931, Pupaiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.09.46. Lieta Nr. 17224.
Brennere Alise Ārija Jēkaba m., dz. 1931, Pupaiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 17224.
Jaunronis Vilis Jana d., dz. 1912, Bendzemnieki, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 18.12.41. Lieta Nr. 17367.
Jaunrone Pauline Marta, dz. 1886, Bendzemnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., mirusi 1946. gadā. Lieta Nr. 17367.
Jaunrone Skaidrīte Kārļa m., dz. 1918, Bendzemnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 08.03.60. Lieta Nr. 17367.
SIGULDAS PAGASTS
Bušs Kārlis Voldemārs Indriķa d., dz. 1877, Liepsalas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 15.02.42. Lieta Nr. 13890.
Ķeņģis Vijums Viļuma d., dz. 1915, Veckošas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 18.02.42. Lieta Nr. 16020.
Ķeņģis Vijums, dz. 1863, Veckošas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 16020.
Ķeņģe Matilde, dz. 1879, Veckošas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 16020.
Ķeņģe Gaida Rozālija Alīda Jāņa m., dz. 1915, Veckošas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 11.07.56. Lieta Nr. 16020.
Ķeņģe Erna Viļuma m., dz. 1902, Veckošas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 11.07.56. Lieta Nr. 16020.
Brants Rūdolfs Jāņa d., dz. 1903, Birztalas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 18.08.42. Lieta Nr. 16240.
Brante Alma Jāņa m., dz. 1905. Birztalas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 15.01.47, nosūt, atpakaļ 13.09.48, atbrīv. 31.10.56. Lieta Nr. 16240.
Brante Ināra Rūdolfa m., dz. 1937, Birztalas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.06.46. Lieta Nr. 16240.
Cīlītis Kārlis Kārļa d.,dz. 1907, Vecdreļļi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 04.08.42. Lieta Nr. 16241.
Cīlīte Leontīne Austra Jāņa m.. dz. 1909, Vecdreļļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 16241.
Cīlītis Māris Viesturs Kārļa d., dz. 1936, Vecdreļļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., miris 1944. gadā. Lieta Nr. 16241.
Cīlīte Irēna Kārļa m.,dz. 1938, Vecdreļļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 31.07.46. Lieta Nr. 16241.

RĪGAS APRIŅĶIS
585
Lūkass Alfrēds Jāņa d., dz. 1901, Palzemnieki, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbrīv. 31.12.48. Lieta Nr. 17614.
Lūkasa Olga Kristīne Pētera m., dz. 1896, Palzemnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 17614.
Lūkasa Vija Alfrēda m., dz. 1927, Palzemnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 05.05.58. Lieta Nr. 17614.
Lūkasa Dzidra Biruta Alfrēda m., dz. 1929, Palzemnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 02.07.56. Lieta Nr. 17614.
Lācītis Voldemārs Pētera d., dz. 1901, Cīruļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 01.11.54, pēc tam nometinājumā Kazahijas PSR Karagandas apg., atbrīv. 20.05.56. Lieta Nr. P-4551*.
SKRĪVERU PAGASTS
Bergmanis Aleksandrs Andreja d., dz. 1893, Miemes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.03.43. Lieta Nr. 17041.
Bergmane Millija Pauļa m., dz. 1901, Miemes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 14.04.56. Lieta Nr. 17041.
Bergmanis Alfons Andrejs Aleksandra d., dz. 1927, Miemes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 14.04.56. Lieta Nr. 17041.
Bergmanis Ojārs Jānis Aleksandra d., dz. 1933, Miemes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 14.04.56. Lieta Nr. 17041.
Bergmane Aija Aleksandra m., dz. 1938, Miemes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 20.09.54. Lieta Nr. 17041.
Zauls Jānis Andreja d.,dz. 1897, Lāčplēši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.12.42. Lieta Nr. 17266.
Zaule Elza Mārtiņa m., dz. 1902, Lāčplēši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 16.08.56. Lie­ta Nr. 17266.
Vilnis Alberts Matīss Jāņa d., dz. 1890, Feldmaņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.11.42. Lieta Nr. 20093.
Vilne Milda Johana Jura m., dz. 1895, Feldmaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 05.08.56. Lieta Nr. 20093.
Bremze Rūdolfs Andreja d., dz. 1881, Stacijas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.10.42. Lieta Nr. 20161.
Bremze Emma Aleksandra m., dz. 1882, Stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 25.12.45. Lieta Nr. 20161.
Šlesers Janis Karļa d., dz. 1903, Springi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.05.42. Lieta Nr. P-9694*.
SKULTES PAGASTS
Pētersons Jānis Kārļa d., dz. 1902, Bāliņi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 13.05.42. Lieta Nr. 14894. Pētersone Alma Adelīna Jāņa m., dz. 1904, Bāliņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi izsū­tījumā. Lieta Nr. 14894.
Pētersons Modris Jāņa d., dz. 1928, Bāliņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., miris izsūtījumā. Lieta Nr. 14894.
Pētersons Imants Jāņa d.,dz. 1931, Bāliņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. (datums nav zināms). Lieta Nr. 14894.
Timma Jūle Miķeļa m., dz. 1873, Bāliņi, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14894.
Legzdiņš Mārtiņš Nikolajs Pētera d., dz. 1904, Dūči, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 08.04.42. Lie­ta Nr. 15652.
Legzdiņa Emīlija Augusta m., dz. 1904, Dūči, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 29.08.56. Lieta Nr. 15652.
Legzdiņš Juris Mārtiņa d., dz. 1937, Dūči, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 15652.
Grevis (Grēve) Otto Miķeļa d., dz. 1909, Aģes, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 26.06.44. Lieta Nr. 17249.
STOPIŅU PAGASTS
Venters Kārlis Eduards Jēkaba d., dz. 1894, Ziemeļi, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 06.04.42. Lieta Nr. 14710.
SUNTAŽU PAGASTS
Karlovs Alberts Jāņa d., dz. 1908, Kaitini, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 07.04.42. Lieta Nr. 17112. Karlovs Jānis, dz. 1885, Kaitini, izsūt. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Kanskas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 17112. Karlova Trine, dz. 1890, Kaitini, izsūt. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Kanskas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 17112.
Karlova Velta Mārtiņa m.,dz. 1914, Kaitini, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 12.03.57. Lieta Nr. 17112.
Karlovs Dainis Alberta d., dz. 1936, Kaitini, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 25.09.46. Lieta Nr. 17112.
Karlovs Jānis Aivars Alberta d., dz. 1939, Kaitini, izsūt.

586
RĪGAS APRIŅĶIS
14.06.41. Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 25.09.46. Lieta Nr. 17112.
Karlova Inta Alberta m., dz. 1937, Kaitini, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 25.09.46. Lieta Nr. 17112.
Pūriņš Jānis Gusta d., dz. 1902, Salenieki, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 28.03.42. Lieta Nr. 17324. Purina Hilda Alvīne Teodora m., dz. 1910, Salenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 29.01.58. Lieta Nr. 17324.
Pūriņš Jānis Rūsiņš Jāņa d., dz. 1937, Salenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 30.06.58. Lieta Nr. 17324.
TAURUPES PAGASTS
Jačenkovs Jegors Nikolaja d., dz. 1905, Jaunzemji, arest. 14.06.41, Čkalovas apg. Soļiļeckas cietums, atbrīv. 30.01.42. Lieta Nr. P-1623*.
TOMES PAGASTS
Krauklis Fēlikss Baltazars Vilhelma d., dz. 1893, Put­riņas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.08.41. Lieta Nr. 14148.
Kraukle Zelma Mārtiņa m., dz. 1897, Putriņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 09.07.58. Lieta Nr. 14148.
Kraukle Dzidra Fēliksa m., dz. 1925, Putriņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 14.01.57. Lieta Nr. 14148.
Kraukle Rasma Fēliksa m.. dz. 1927. Putriņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 01.11.47, nosūt, atpakaļ 20.09.50, atbrīv. 03.07.58. Lieta Nr. 14148.
Kurpnieks Ernests Jēkaba d., dz. 1910, Amatnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.09.43. Lieta Nr. 16210.
Kurpniece Elvira Mārtiņa m., dz. 1910, Amatnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 27.07.56. Lieta Nr. 16210.
Kurpnieks Uldis Ernesta d., dz. 1940, Amatnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbriv. 15.08.46. Lieta Nr. 16210.
Kurpniece Aija Ernesta m., dz. 1939, Amatnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 16210.
Amatniece Eda Jāņa m., dz. 1872, Amatnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 27.07.56. Lieta Nr. 16210.
Silgailis Aleksandrs Indriķa d., dz. 1889, Kraukļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.03.42. Lieta Nr. 20214.
Silgaile Valija Vilhelma m., dz. 1897, Kraukļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 23.05.44. Lieta Nr. 20214.
Silgailis Juris Aleksandra d., dz. 1931, Kraukļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 20214.
Silgaile Ilga Aleksandra m., dz. 1924, Kraukļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 09.09.46. Lieta Nr. 20214.
TURAIDAS PAGASTS
Rozens Voldemārs Pētera d., dz. 1908, Dzirnkalni, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, nošauts 07.09.42. Lieta Nr. 17110.
Rozena Emīlija, dz. 1871, Dzirnkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., mirusi 1942/1945. gadā. Lieta Nr. 17110.
Rozena Zenta Pētera m., dz. 1910, Dzirnkalni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 22.12.56. Lieta Nr. 17110.
Rozens Uldis Voldemāra d., dz. 1933, Dzirnkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., miris 01.09.41. Lieta Nr. 17110.
Rozens Valdis Voldemāra d., dz. 1938, Dzirnkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., miris 02.09.41. Lieta Nr. 17110.
Rozena Skaidrīte Voldemāra m., dz. 1934, Dzirnkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbriv. 05.03.57. Lieta Nr. 17110.
Rozena Aina Valda Voldemāra m., dz. 1938, Dzirnkalni. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., at­brīv. 05.03.57. Lieta Nr. 17110.
Vītols Rūdolfs Kārļa d., dz. 1887, Jaunbramaņi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 13.03.42. Lieta Nr. 17234.
Vītola Jūlija Andreja m., dz. 1887, Jaunbramaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 17234.
Vītols Jānis Kārļa d., dz. 1904, Rudzīši, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Vosturallags, miris 17.09.42. Lieta Nr. 20417.
Vītola Anna Miķeļa m., dz. 1902, Rudzīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 1947. gadā. Lieta Nr. 20417.
Vītols Jānis Jāņa d., dz. 1931, Rudzīši, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 20417.
Vītola Edīte Jāņa m., dz. 1933, Rudzīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 20417.
Vītola Daina Jāņa m., dz. 1935, Rudzīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 20417.
Vītola Biruta Jāņa m., dz. 1929, Rudzīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 20417.

V— —

RĪGAS APRIŅĶIS 587 VIDRIŽU PAGASTS
Rapss Eduards Pētera d., dz. 1890, Vīganti, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 07.11.41. Lieta Nr. 13879.
Rapša Velta Augusta m.,dz. 1895, Vīganti, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., mirusi 1954. gadā. Lieta Nr. 13879.
Podrečiks Jēkabs Pētera d., dz. 1878, Lejasozoli, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 27.01.42. Lieta Nr. 13949.
Podrečika Anna, dz. 1879, Lejasozoli, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 13949.
Lasmanis Ādolfs Otto d., dz. 1904, Jaunlakšas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 18.03.57. Lieta Nr. 15348.
Lasmane Alise Mārtiņa m., dz. 1908, Jaunlakšas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 16.05.56. Lieta Nr. 15348.
Lasmane Rita Ādolfa m., dz. 1931, Jaunlakšas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., bēgusi 15.09.46, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 15348.
Lasmane Sarmīte Ādolfa m., dz. 1936, Jaunlakšas, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., bēgusi 15.09.46, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 15348.
Deigelis Maksis Nikolaja d., dz. 1892, Ganītes, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 07.04.42. Lieta Nr. 16131.
Deigele Malvīne Jēkaba m., dz. 1892, Ganītes, izsūt.
14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 16131.
Deigelis Jānis Makša d.,dz. 1931, Ganītes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 16131.
Deigelis Uldis Makša d., dz. 1933, Ganītes, izsūt. 14.06.41. Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 16131.
Deigele Rasma Makša m., dz. 1935, Ganītes, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 16131.
Konstants Kārlis Ādama d., dz. 1884, Strēlnieki, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 18.05.42. Lieta Nr. 16226.
Konstante Elizabete Anša m., dz. 1885, Strēlnieki, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 06.06.57. Lieta Nr. 16226.
Konstants Visvaldis Kārļa d., dz. 1928, Strēlnieki, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 06.06.57. Lieta Nr. 16226.
Konstants Arnolds Kārļa d., dz. 1917, Strēlnieki, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Parabeļas raj., atbrīv. 15.11.45. Lieta Nr. 16226.
VILDOGAS PAGASTS
Skādulis Pēteris Pētera d.,dz. 1897, Sproģi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 07.03.43. Lieta Nr. 15335.
Skādule Anna Mārča m., dz. 1900, Sproģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 27.01.67, nosūt, atpakaļ 08.04.49, atbrīv. 19.06.56. Lieta Nr. 15335.
Skādule Rita Pētera m., dz. 1929, Sproģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 24.07.46. Lieta Nr. 15335.
Orniņš Hugo Aleksandrs Kārļa d., dz. 1898, Laugas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 27.03.42. Lieta Nr. 17506.
Orniņa Amālija Līna Mārtiņa m., dz. 1899, Laugas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17506.
Orniņš Hugo Helmuts Aleksandra d., dz. 1925, Laugas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mi­ris 24.06.44. Lieta Nr. 17506.
Orniņa Vija Lūcija Aleksandra m., dz. 1927, Laugas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 20.02.56. Lieta Nr. 17506.
Lauva Roberts Mārtiņa d., dz. 1896, Veļķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.02.44. Lieta Nr. 17878.
Lauva Elfrīda Pētera m., dz. 1902, Veļķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 05.03.47, nosūt, atpakaļ 24.03.50, atbrīv. 21.05.57. Lieta Nr. 17878.
Lauva Alfrēds Roberta d., dz. 1930, Veļķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 05.03.47. Lieta Nr. 17878.
ZAUBES PAGASTS
Volkova Irma Jāņa m., dz. 1899, Vecvāķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 29.09.56. Lieta Nr. 13339.
Volkova Līze, dz. 1865, Vecvāķi, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Kanskas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 13339.
Tobe Lūcija Jāņa m., dz. 1907, Vecbērzi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 24.07.56. Lieta Nr. 17353.
Tobis Gunārs Gusta d., dz. 1931, Vecbērzi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 31.08.46. Lieta Nr. 17353.
Tobis Arnis Gusta d., dz. 1934, Vecbērzi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 31.08.46. Lieta Nr. 17353.