14 06 1941

убийство отцов

Вякса Зенон Донатович расстрелян 4 2 1941 года в Рижской центральной тюрьме 

дело 18403 страница 527 Aizvestie арестован 13 11 1940 года

Vjaksa Zenons Donāta d.,
dz. 1904,
lieta Nr. 18403,
izs. adr. Rīgas apr., Rīga, Bāreņu iela 5-15

 

https://www.uzdevumi.lv/p/latvijas-vesture/9-klase/2-pasaules-kara-sakums-padomju-okupacija-32185

Teorija

2. Pasaules kara sākums. Padomju okupācija.

Uzdevumi

1. Raksturo PSRS un Vācijas līgumu

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 2
2. Nosaki Padomju Savienības darbību

Grūtības pakāpe: zema

 
 2
3. Nosaki Vācijas darbību

Grūtības pakāpe: zema

 
 2
4. Izvērtē situāciju Otrā pasaules kara gados

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 4
5. Pēti vācbaltiešu izceļošanu

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 2
6. Izvērtē PSRS notu

Grūtības pakāpe: vidēja

7. Nosaki attēla raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 1
8. Analizē K. Ulmaņa uzrunu tautai

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 3
9. Nosaki attēla raksturojumu

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 1
10. Pēti vēsturnieka viedokli

Grūtības pakāpe: augsta

 
 9
11. Nosaki skaidroto jēdzienu

Grūtības pakāpe: zema

 
 3
12. Raksturo personības darbību

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 1
13. Sakārto hronoloģiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

 
 4
14. Pēti viedokli par Tautas saeimu

Grūtības pakāpe: vidēja

 

15. Izvēlies pareizo atbildi

Grūtības pakāpe: zema

 
 2
16. Nosaki jomu, kuru ilustrē pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 3
17. Analizē attēlā padomju simboliku

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 2
18. Izvērtē procesus padomju Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 3
19. Pēti laikabiedra viedokli

Grūtības pakāpe: augsta

 
 2
20. Pēti vēsturnieka secinājumus par cenzūru

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 2
21. Skaidro jēdzienus

Grūtības pakāpe: zema

 
 3
22. Analizē statistiku par represijām

Grūtības pakāpe: vidēja

23. Pēti vēsturnieka rakstīto par represijām

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 2
24. Raksturo pretošanos padomju varai

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 3
25. Analizē attēla informāciju

Grūtības pakāpe: zema

 
 1
26. Sakārto notikumus hronoloģiskā secībā

Grūtības pakāpe: augsta

 
 4
27. Saisti attēlu un tekstu

Grūtības pakāpe: zema

 
 1
28. Salīdzini padomju propagandu

Grūtības pakāpe: vidēja

 

Testi

1. 2 Pasaules kara sākums un Latvija

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 12
2. PSRS taktika okupācijas realizēšanai

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 11
3. Latvijas okupācija un aneksija

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 26
4. Sovetizācija

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 19
5. Represijas un pretošanās padomju režīmam

Grūtības pakāpe: vidēja

 
 17
6. Tēmas uzdevumu apkopojums

Grūtības pakāpe: vidēja

Metodiskie materiāli

 

 

 

 

лица Депортации 1941 года

previous arrow
next arrow
Slider