14 06 1941

убийство отцов

Лудза


LUDZA
Martinsons Jūlijs Jāņa d., dz. 1895, Odu iela 40, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.05.43. Lieta Nr. 13635, P-5524*.
Martinsone Marianna Jura m., dz. 1895, Odu iela 40, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv.
22.10.56. Lieta Nr. 13635.
Martinsons Zigfrīds Jūlija d., dz. 1928, Odu iela 40, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv.
22.10.56. Lieta Nr. 13635.
Martinsone Lilija Jūlija m., dz. 1925, Odu iela 40, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Evenku nac. apv. Baikitas raj., bēgusi 31.08.48, nosūt, atpakaļ 21.12.50, atbrīv. 04.02.54. Lieta Nr. 13635.
Ū belis Jānis Pētera d., dz. 02.09.51 izsūtījumā, Krasnojar­skas nov. Dolgijmostas raj., atbrīv. 04.02.54. Lieta Nr. 13635.
Locovs Zālamans Leizera d., dz. 1906, Rēzeknes iela 62, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 27.12.45. Lieta Nr. 14140.
Locovs Leizers Išera d., dz. 1871, Sarkanarmijas iela 16, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.09.42. Lieta Nr. 32867*.
Mūzis Jānis Toma d., dz. 1892, Strādnieku iela 24, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.10.41. Lieta Nr. 14264.
Mūze Alma Pauļa m., dz. 1902, Strādnieku iela 24, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 19.07.56. Lieta Nr. 14264.
Mūzis Jānis Jāņa d., dz. 1935, Strādnieku iela 24, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 19.07.56. Lieta Nr. 14264.
Kalve Jāzeps Staņislava d., dz. 1890, Viestura iela 7,
arest. 07.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.04.42. Lieta
Nr. 14304.
Kalve Antoņina Jāņa m., dz. 1903, Viestura iela 7, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi
15.04.47, nosūt, atpakaļ 06.12.48, atbrīv. 16.10.56. Lieta
Nr. 14304.
Kalve Regīna Jāzepa m., dz. 1935, Viestura iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 01.09.46. Lieta Nr. 14304.
Kalve Rita Jāzepa m., dz. 1935, Viestura iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 01.09.46. Lieta Nr. 14304.
Gamza Ārons Bērs Icika d., dz. 1886, Baznīcas iela 38, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.03.42. Lieta Nr. 14417.
Gamza Hasja Eizika m., dz. 1895, Baznīcas iela 38, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 12.09.56. Lieta Nr. 14417.
Gamza Ichoks Aiziks Ārona d., dz. 1937, Baznīcas iela 38, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., at­brīv. 12.09.56. Lieta Nr. 14417.
Gamza Basja Ārona m., dz. 1932, Baznīcas iela 38, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 27.06.56. Lieta Nr. 14417.
Žukovskis Vladimirs Vasilija d., dz. 1909, Latgales iela 9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.06.42. Lieta Nr. 14475.
Žukovskis Vasilijs Silvestra d., dz. 1881, Latgales iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­dzis 01.07.47, nosūt, atpakaļ 31.01.50, atbrīv. 20.10.54. Lieta Nr. 14475.
Žukovska Jekaterīna Ivana m., dz. 1889, Latgales iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­gusi 01.07.47, nosūt, atpakaļ 31.01.50, atbrīv. 20.10.54. Lieta Nr. 14475.
Kalniņš Jēkabs Mārtiņa d., dz. 1891, Baznīcas iela 20, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.12.42. Lieta Nr. 14521.
Kalniņa Antoņina Otto m., dz. 1889, Baznīcas iela 20,
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­
brīv. 30.07.56. Lieta Nr. 14521.
Kalniņš Uldis Jēkaba d., dz. 1930, Baznīcas iela 20, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
11.05.56. Lieta Nr. 14521.

356
LUDZAS APRIŅĶIS
Adrickis Aleksandrs Mihaila d., dz. 1885, K.Barona iela 68, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas cie­tums, miris 16.12.42. Lieta Nr. 14768, P-6504*.
Svenne-Meldere Anna Jura m., dz. 1891, Viestura iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 22.04.59. Lieta Nr. 14912.
Svenne Guntars Otto d., dz. 1924, Viestura iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 07.06.58. Lieta Nr. 14912.
Teitelbaums Dāvids Mihaila d., dz. 1896, Sarkanar- mijas iela 23, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.02.48. Lieta Nr. 15038, P-2582*.
Teitelbauma Seina Samuila m., dz. 1897, Sarkanarmijas iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., mirusi 05.11.53 Kanskā. Lieta Nr. 15038.
Teitelbaums Daniels Dāvida d., dz. 1938, Sarkanarmijas iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 07.12.55. Lieta Nr. 15038.
Teitelbauma Malija Dāvida m., dz. 1925, Sarkanarmijas iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 31.08.48, nosūt, atpakaļ 10.04.50, atbrīv. 07.12.55. Lieta Nr. 15038.
Teitelbauma Gesija Dāvida m., dz. 1928, Sarkanarmijas iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 07.10.46. Lieta Nr. 15038.
Krupps Morduhs Zāmueļa d., dz. 1906, K.Barona iela 65, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome- tinājumā, atbrīv. 20.06.56. Lieta Nr. 16252.
Kruppa Basja Jūdas m„ dz. 1908, K.Barona iela 65, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv.
12.11.56. Lieta Nr. 16252.
Kruppa Lia Morduha m., dz. 1940, K.Barona iela 65, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv.
12.11.56. Lieta Nr. 16252.
Kruppa Dina Morduha m., dz. 1932, K.Barona iela 65, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., bē­gusi 01.07.49, nosūt, atpakaļ 01.06.51, atbrīv. 16.02.56. Lieta Nr. 16252.
Kazaks Aleksandrs Aleksandra d., dz. 1904, Rēzeknes iela 23-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.06.43. Lieta Nr. 16282, P-8019*.
Kazaka Emīlija Georgija m., dz. 1904, Rēzeknes iela 23-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 27.08.51 Igarkā. Lieta Nr. 16282.
Kazaks Valdis Aleksandra d., dz. 1938, Rēzeknes iela 23-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., pēdējās ziņas 1945. gadā. Lieta Nr. 16282.
Kazaka Edīte Maija Aleksandra m., dz. 1935, Rēzeknes iela 23-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržin­skas raj., mirusi 1944. gadā Igarkā. Lieta Nr. 16282.
Kazaka Ieva Aleksandra m., dz. izsūtījumā 11.10.41,
Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 16282.
Kazaka Biruta Lūcija Aleksandra m., dz. 1931, Rēzeknes iela 23-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržin­skas raj., atbrīv. 14.11.56. Lieta Nr. 16282.
Černe Emīlija Viktora m., dz. 1880, Rēzeknes iela 23-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mi­rusi 1944. gadā Igarkā. Lieta Nr. 16282.
Cīrulis Roberts Jāņa d., dz. 1886, Ventspils iela 29, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 05.04.52. Lieta Nr. 16336, P-2168*.
Berris Jānis Kārļa d., dz. 1898, Jaroslavas iela 6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 27.03.51, pēc tam nometinājumā Kazahijas PSR, Ziemeļkazahijas apg. Petropavlovskā, atbrīv. 02.01.56. Lieta Nr. 16443, P-8604*. Berre Marta Kārļa m., dz. 1892, Jaroslavas iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 13.03.56. Lieta Nr. 16443.
Buņimovičs Morduhs (Maksis) īzaka d., dz. 1878, K.Ba­rona iela 29, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.05.44. Lieta Nr. 16445, P-5766*.
Buņimoviča Raina Hackela m., dz. 1880, K.Barona iela 29, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., at­brīv. 28.02.46. Lieta Nr. 16445.
Buņimovičs Zālamans Morduha d., dz. 1916, K.Barona iela 29, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 28.02.46. Lieta Nr. 16445.
Buņimovičs Meiers Morduha d., dz. 1914, K.Barona iela 29, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., at­brīv. 28.02.46. Lieta Nr. 16445.
Buņimoviča Estere Morduha m., dz. 1924, K.Barona iela 29, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., at­brīv. 28.02.46. Lieta Nr. 16445.
Skraustiņš Viktors Andreja d., dz. 1893, Stacijas māja 4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.10.43. Lieta Nr. 16471.
Skraustiņa Annele Jāņa m., dz. 1890, Stacijas māja 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 1947. gada oktobrī, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 16471.
Mellers Voldemārs Fridriha d., dz. 1867, Tālavijas iela 104, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.05.44. Lieta Nr. 16519, P-8589*.
Mellere Katrīna Ivana m., dz. 1879, Tālavijas iela 104, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mi­rusi izsūtījumā. Lieta Nr. 16519.
Rāviņa Kristīne Jāņa m., dz. 1895, Rēzeknes iela 21, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mirusi 02.12.43. Lieta Nr. 16527.
Rāviņš Jānis Jēkaba d., dz. 1888, Rēzeknes iela 21, izsūt.

LUDZAS APRIŅĶIS
357
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 11.02.44. Lieta Nr. 16527.
Rāviņš Tālivaldis Jāņa d., dz. 1933, Rēzeknes iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 01.09.47. Lieta Nr. 16527.
Cīrulis Andrejs Jura d., dz. 1887, Stacijas māja 7, izsūt. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.05.43. Lieta Nr. 17682, 32981*.
Cīrule Anna Bērtuļa m., dz. 1898, Stacijas māja 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 17682.
Cīrule Biruta Andreja m., dz. 1926, Stacijas māja 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 17682.
Cīrule Gaida Andreja m., dz. 1921, Stacijas māja 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 17682.
Cīrule Rita Andreja m., dz. 1928. Stacijas māja 7. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
20.10.46. Lieta Nr. 17682.
Cīrule Skaidrīte Andreja m., dz. 1930, Stacijas māja 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 20.10.46. Lieta Nr. 17682.
Semendjajevs Miķelis Jāņa d., dz. 1899, Latgales iela 19, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.09.43. Lieta Nr. 17759, P-7240*.
Semendjajeva Ņina Voldemāra m., dz. 1902, Latgales iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržin­skas raj., mirusi 12.06.49 Aleksejevkas ciemā. Lieta Nr. 17759.
Semendjajevs Oļegs Miķeļa d., dz. 1928, Latgales iela 19. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 29.04.58. Lieta Nr. 17759.
Semendjajevs Jevgēņijs Miķeļa d., dz. 1941, Latgales iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 29.04.58. Lieta Nr. 17759.
Semendjajeva Galina Miķeļa m., dz. 1930, Latgales iela 19. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 29.04.58. Lieta Nr. 17759.
Ošups Pauls Vilhelms Andža d., dz. 1889, Jaroslavas iela 22, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 26.12.42. Lieta Nr. 19406, P-5818*.
Ošupa Sofija Jefima m., dz. 1890, Jaroslavas iela 22, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 10.05.57. Lieta Nr. 19406.
Ošups Pāvils Paula d., dz. 1926, Jaroslavas iela 22, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 10.05.57. Lieta Nr. 19406.
Ošupa Beatrise Paula m., dz. 1924, Jaroslavas iela 22, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 10.05.57. Lieta Nr. 19406.
Stucers Jāzeps Fēliksa d., dz. 1896, Saules iela 7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.12.41. Lieta Nr. 19493.
Stucere Tekla Klementija m., dz. 1904, Saules iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 13.07.56. Lieta Nr. 19493.
Stucere Lūcija Jāzepa m., dz. 1939, Saules iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 19.06.54. Lieta Nr. 19493.
Gurevičs Bērs Gavriila d., dz. 1903, Latgales iela 23, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 20.10.41. Lieta Nr. 19505, P-1637*.
Gureviča Nehama Iļjas m., dz. 1906, Latgales iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 15.07.42. Lieta Nr. 19505.
Gurevičs lija Bāra d., dz. 1933, Latgales iela 23, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 15.07.42. Lieta Nr. 19505.
Calmanis Modests Antona d.. dz. 1889, Daugavpils iela 5, arest. 06.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.12.41. Lieta Nr. 19706.
Calmane Antoņina Stefana m., dz. 1894, Daugavpils iela 5, izsūt. 11.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 14.06.55. Lieta Nr. 19706.
Zussers Moiše Josifa d., dz. 1907, Tālavijas iela 73, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.06.46. Lieta Nr. 19883, P-2658*.
Zussere Judifa Manahama m., dz. 1909, Tālavijas iela 73, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.11.54. Lieta Nr. 19883.
Zussere Atida Moišes m., dz. 1938, Tālavijas iela 73, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.11.54. Lieta Nr. 19883.
Rivkins Hiršs Berka d., dz. 1903, K.Barona iela 61, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.04.42. Lieta Nr. 19956.
Kalniņš Rūdolfs Ādama d., dz. 1896, Daugavpils iela 5, arest. 20.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.01.42 Kirovas cietuma slimnīcā. Lieta Nr. 20024,41319*.
Kalniņa Olga Mihaila m., dz. 1905, Daugavpils iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi
15.11.46, nosūt, atpakaļ 12.09.50, atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 20024.
Kalniņa Edīte Rūdolfa m., dz. 1921, Daugavpils iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 20024.
Kalniņa Silvija Tatjana Rūdolfa m.. dz. 1928, Daugavpils iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 15.10.46. Lieta Nr. 20024.

sras

358 LUDZAS APRIŅĶIS
Cemelis Miķelis Movšas d., dz. 1902, Jaroslavas iela 36, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.01.42. Lieta Nr. 20081.
Ceniele Zinaīda Mendeļa m., dz. 1909, Jaroslavas iela 36, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 16.04.56. Lieta Nr. 20081.
Cemelis Jakovs Mihaila d., dz. 1938, Jaroslavas iela 36, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv.
15.10.46. Lieta Nr. 20081.
Cemele Geņa Mihaila m., dz. 1940, Jaroslavas iela 36, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 16.04.56. Lieta Nr. 20081.
Rudzītis Jānis Kārļa d., dz. 1899, Blaumaņa iela 29-22, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.06.42. Lieta Nr. 20765.
Rudzīte Viktorija Ņikifora m„ dz. 1899, Blaumaņa iela 29-22, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.06.58. Lieta Nr. 20765.
Rudzītis Kārlis Heinrihs Jāņa d., dz. 1928, Blaumaņa iela 29-22, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., miris 02.12.54. Lieta Nr. 20765.
Rudzīte Elza Jāņa m., dz. 1926, Blaumaņa iela 29-22, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.06.58. Lieta Nr. 20765.
Grohoļskis Mečislavs Osipa d., dz. 1903, Odu iela 54, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.05.42. Lieta Nr. 481 R.
Grohoļska Solomeja Jāņa m., dz. 1904, Odu iela 54, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 22.02.57. Lieta Nr. 481 R.
Grohoļskis Leons Mečislava d., dz. 1927, Odu iela 54, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 02.03.57. Lieta Nr. 481 R.
Grohoļskis Henrihs Mečislava d., dz. 1931, Odu iela 54, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 22.02.57. Lieta Nr. 481 R.
Grohoļska Irina Mečislava m., dz. 1929, Odu iela 54, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 25.07.56. Lieta Nr. 481 R.
Kuzņecovs Mihails Ivana d., dz. 1894, Brīvības iela 17, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 12.09.51. Lieta Nr. P-8438*.
Oliņš Alberts Friča d., dz. 1914, Latgales iela 9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 07.05.51, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., at­brīv. 02.01.56. Lieta Nr. P-2968*.
Reihruds Izraēls Leiba d., dz. 1909, Daugavpils iela 14, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 09.12.41. Lieta Nr. P-1628*.
Soms Jānis Leona d., dz. 1907, Rēzeknes iela 37, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 31.03.54, pēc tam nometinājumā Komi APSR, atbrīv. 15.08.56. Lieta Nr. P-5748*.
Strogonovs Jevgeņijs Aņisima d., dz. 1911, Viestura iela 4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.05.43. Lieta Nr. P-7204*.
KĀRSAVA
Brenčuks Pēteris Jāņa d., dz. 1901, Sarkanarmijas iela, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.12.42. Lieta Nr. 12932, P-9205*.
Cercins Stepans Stepana d., dz. 1892, Sarkanarmijas iela 2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.10.41. Lieta Nr. 13147.
Cercina Tekla Bernarda m., dz. 1884, Sarkanarmijas iela 2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 10.09.43, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 13147.
Vilķeļenoks Augusts Osipa d., dz. 1882, Čapajeva iela 17, arest. 07.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam no­metinājumā, atbrīv. 17.02.60. Lieta Nr. 16448, P-8629*. Vilķeļenoka Apolonija Ivana m., dz. 1884, Čapajeva iela 17, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., at­brīv. 17.02.60. Lieta Nr. 16448.
Vilķeļenoks Staņislavs Augusta d., dz. 1916, Čapajeva iela 17, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 17.02.60. Lieta Nr. 16448.
Gržimalo Ignats Antona d., dz. 1900, Tirgus laukums 1, arest. 07.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.03.43. Lieta Nr. 16450, P-6359*.
Gržimalo Marija Staņislava m., dz. 1899, Tirgus lau­kums 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.02.57. Lieta Nr. 16450.
Gržimalo Terēze Ignata m., dz. 1927, Tirgus laukums 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., at­brīv. 22.03.57. Lieta Nr. 16450.
Gržimalo Helēna Ignata m., dz. 1924, Tirgus laukums 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.02.57. Lieta Nr. 16450.
Daugulis Modests Aleksandra d., dz. 1901, Dzirnavu iela 18, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.03.43. Lieta Nr. 17400, P-7090*.
Daugule Adele Alfona m., dz. 1913, Dzirnavu iela 18, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 01.05.47, nosūt, atpakaļ 30.01.51, atbrīv. 01.03.56. Lieta Nr. 17400.
Daugulis Aleksandrs Modesta d., dz. 1937, Dzirnavu iela 18, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 17400.

LUDZAS APRIŅĶIS
359
Daugule Ingrida Modesta m., dz. 1939, Dzirnavu iela 18, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., at­brīv. 01.05.47. Lieta Nr. 17400.
Daugule Ausma Modesta m., dz. izsūtījumā 21.09.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 01.05.47. Lieta Nr. 17400.
Zubkāns Miķelis Lavrentija d., dz. 1911, Teātra iela 19, arest. 29.10.40, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas cietums Nr. 1, miris 29.07.43 Kraslagā. Lieta Nr. 17649, P-7075*. Zubkāne Velta Aleksandra m., dz. 1908, Teātra iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 01.03.60. Lieta Nr. 17649.
Zubkāns Jānis Mihaila d., dz. 1938, Teātra iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.07.59. Lieta Nr. 17649.
Bespalova Zinaīda Grigorija m., dz. 1919, Teātra iela 30, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 30.11.54. Lieta Nr. 19783.
Linužs Ādolfs Mihaila d., dz. 1888, Dzirnavu iela 13, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.05.43. Lieta Nr. 20362.
Brants (Brandts) Jūlijs Kārļa d., dz. 1904, Miera iela 8 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-6105*.
Gradkovskis Jāzeps Ignata d., dz. 1903, Dzirnavu iela 20, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, no­šauts 03.08.42. Lieta Nr. 43908*.
Incītis Jānis Jāņa d., dz. 1917, Teātra iela 19 (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, atbrīv. 14.06.49. Lieta Nr. P-2986*.
Jakobsons Rolands Jāņa d., dz. 1885, Sarkanarmijas iela 51, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.01.42. Lieta Nr. P-9766*.
Punāns Andrejs Eliasa d., dz. 1905, Sarkanarmijas iela 12, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 28.11.42 pie­spriesti 10 gadi ieslodzījumā, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg. Vengerovas raj., atbrīv. 19.09.56. Lieta Nr. P-3672*.
Strauts Staņislavs Jāņa d., dz. 1907, Teātra iela 14 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 07.02.47. Lieta Nr. P-2223*.
Vanags Jānis Pētera d., dz. 1914, Miera iela 8 (24. teri­toriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojar­skas nov. Noriļlags, miris 13.11.42. Lieta Nr. P-8790*.
ZILUPE
Adijāns Jezups Jēkaba d., dz. 1902, Pasta iela 37, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.07.42. Lieta Nr. 13216.
Adijāne Lūcija Riharda m., dz. 1909, Pasta iela 37, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 11.09.56. Lieta Nr. 13216.
Adijāns Gunārs Jezupa d., dz. 1940, Pasta iela 37, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 10.01.46. Lieta Nr. 13216.
Zeltiņš Antons Kazimira d., dz. 1904, Zilupes stacijas māja 16, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.04.42. Lieta Nr. 16459, P-7627*.
Zeltiņa Anna Antona m., dz. 1898, Zilupes stacijas māja 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 1947. gadā, nosūt, atpakaļ 16.04.51, atbrīv. 17.03.56. Lieta Nr. 16459.
Zeltiņš Juris Antona d., dz. 1938, Zilupes stacijas māja 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.12.46. Lieta Nr. 16459.
Zeltiņš Raimonds Antona d., dz. 1932, Zilupes stacijas māja 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijin­gašas raj., atbrīv. 15.12.46. Lieta Nr. 16459.
Dreijers Neuhs Izraēla d., dz. 1887, Brīvības iela 15-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 26.08.43, pēc tam nometinājumā, miris 06.03.45 Tatārijas APSR Popovkas ciemā. Lieta Nr. 20338.
Golandskis Moiše Sandlera d., dz. 1891, Dzirnavu iela 15, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinasraj., atbrīv. 1954. gadā. Lieta Nr. 21099.
BRIĢU PAGASTS
Gusarevs Konstantīns Dorofeja d., dz. 1890, Samuši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.05.44. Lieta Nr. 16451, P-7144*.
Gusareva Irina Daņiila m., dz. 1890, Samuši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 1942. gadā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16451.
Podgornijs Dmitrijs Kuprijana d., dz. 1897, Noviki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.10.43. Lieta Nr. 16523, P-7225*.
Podgornija Helēna, dz. 1895, Noviki, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16523.
Podgornijs Leons Dmitrija d., dz. 1922, Noviki, izsūt.
14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16523.
Podgornijs Miķelis Dmitrija d., dz. 1924, Noviki, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16523.

360
LUDZAS APRIŅĶIS
Gusarevs Grigorijs Jana d., dz. 1903, Samuši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.42. Lieta Nr. 20763, P-7144*.
CIBLAS PAGASTS
Sioskāns Vladislavs Bernarda d., dz. 1895, Istalsna, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.09.41. Lieta Nr. 13244.
Sioskāns Boleslavs Vladislava d., dz. 1923, Istalsna, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., miris 1943. gada martā. Lieta Nr. 13244.
Sioskāns Antons Vladislava d., dz. 1931, Istalsna, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēdzis 15.06.47, nosūt, atpakaļ 14.10.50, atbrīv. 01.06.56. Lieta Nr. 13244.
Sioskāns Vitālijs Vladislava d., dz. 1924, Istalsna, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 01.06.56. Lieta Nr. 13244.
Sloskāne Tekla Bernarda m., dz. 1883, Istalsna, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 14.10.50, atbrīv. 01.06.56. Lieta Nr. 13244.
Rudzišs Julians Eduarda d., dz. 1898, Istalsna, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 16.01.42. Lieta Nr. 13636, P-5832*.
Rudziša Eleonora Viktora m„ dz. 1904, Istalsna, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 13.09.56. Lieta Nr. 13636.
Rudziša Valentīna Juliana m., dz. 1929, Istalsna, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 13.09.56. Lieta Nr. 13636.
Blaževičs Artūrs Jūlians Ādolfa d., dz. 1914, Miltukalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.07.42. Lieta Nr. 14436.
Blaževiča Lūcija Alberta m., dz. 1885, Miltukalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
15.10.56. Lieta Nr. 14436.
Blaževiča Lidija Ādolfa m., dz. 1921, Miltukalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 19.09.56. Lieta Nr. 14436.
Blaževiča Jeļena Ādolfa m., dz. 1912, Miltukalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
15.10.56. Lieta Nr. 14436.
Blaževiča Janīna Lūcija Ādolfa m„ dz. 1919, Miltukalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.10.56. Lieta Nr. 14436.
Blaževičs Vitālijs Mihails Ādolfa d., dz. 1915, Miltukalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 30.12.48, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg. Vengero­vas raj., atbrīv. 20.11.56. Lieta Nr. 14436, P-2216*.
Valters Aleksandrs Ludviga d., dz. 1890, Franopole, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.42. Lieta Nr. 14519.
Valtere Leontīne Nikolaja m., dz. 1896, Franopole, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 27.06.56. Lieta Nr. 14519.
Valters Arnolds Aleksandra d., dz. 1930, Franopole, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
15.11.46. Lieta Nr. 14519.
Valters Leopolds Aleksandra d., dz. 1925, Franopole, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 18.05.56. Lieta Nr. 14519.
Ļiņavskis Alberts Ādama d., dz. 1887, Kubulova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 22.10.43. Lieta Nr. 16109.
Ļiņavskis Edmunds Alberta d., dz. 1924, Kubulova, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16109.
Ļiņavskis Leopolds Alberta d., dz. 1919, Kubulova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16109.
Taurenis Vilhelms Pāvela d., dz. 1911, Taureņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 29.03.49, pēc tam nometinājumā Kazahijas PSR, Karagandas apg. Kar- karalinskas raj., atbrīv. 29.01.57. Lieta Nr. 16472, P-3193*. Taurenis Pāvels Floriana d., dz. 1886, Taureņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1943. gadā Igarkā. Lieta Nr. 16472.
Taurene Agafja Broņislava m., dz. 1887, Taureņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.06.47. Lieta Nr. 16472.
Taurenis Modests Pāvela d., dz. 1922, Taureņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 29.07.57. Lieta Nr. 16472.
Taurene Antoņina Pāvela m., dz. 1928, Taureņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 29.10.52, atbrīv. 20.04.58. Lieta Nr. 16472.
Taurene Matilde Pāvela m., dz. 1922, Taureņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 28.07.57. Lieta Nr. 16472.
Taurene Stefānija Pāvela m., dz. 1920, Taureņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 03.07.58. Lieta Nr. 16472.
Vojevodins Ļevs Alekseja d., dz. 1901, Bobīši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.06.43. Lieta Nr. 32976.
Vojevodina Emīlija Aleksandra m., dz. 1911, Bobīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 05.06.53. Lieta Nr. 17390.
Vojevodins lija Ļevad., dz. 1932, Bobīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 10.08.46. Lieta Nr. 17390.
Vojevodina Olga Ļeva m„ dz. 1934, Bobīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 10.08.46, aizbrau­kusi atpakaļ 15.06.50, atbrīv. 19.05.53. Lieta Nr. 17390.

LUDZAS APRIŅĶIS
361
Kraucāns Jānis Donāta d., dz. 1901, Tridņa, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. (iesaukts Sarkanajā ar­mijā) 10.10.41, kritis frontē 25.12.42. Lieta Nr. 17699.
Kraucāne Mihalina Pāvela m., dz. 1906. Tridņa, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 27.05.47. Lieta Nr. 17699.
Kraucāne Antoņina Jāņa m., dz. 1930, Tridņa. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 27.05.47. Lieta Nr. 17699.
Molotanovs Broņislavs Ivana d., dz. 1901, Kalvas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags. miris 20.03.43. Lieta Nr. P-5638*.
ISTRAS PAGASTS
Kirilovičs Francis Staņislava d., dz. 1888, Sobiļina, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.03.42. Lieta Nr. 16461, P-2680*.
Kiriloviča Jekaterīna Nikolaja m., dz. 1894, Sobiļina, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.02.47, nosūt, atpakaļ 03.11.50, atbrīv. 26.04.57. Lieta Nr. 16461.
Kirilovičs Remigins Franča d., dz. 1922, Sobiļina, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 26.04.57. Lieta Nr. 16461.
Kiriloviča Valentīna Franča m., dz. 1930, Sobiļina, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.08.46, nosūt, atpakaļ 03.11.50, atbrīv. 26.04.57. Lieta Nr. 16461.
Rabinkins Afanasijs Ņikitas d., dz. 1895, Vecsloboda, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.03.42 Kirovas cietumā. Lieta Nr. 16468, P-10934*.
Rabinkina Olga Ivana m., dz. 1911, Vecsloboda, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 03.07.47. Lieta Nr. 16468.
Rabinkina Raisa Afanasija m., dz. 1932, Vecsloboda, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 22.08.46. Lieta Nr. 16468.
Rabinkina Marija Afanasija m„ dz. 1936. Vecsloboda, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 03.07.47. Lieta Nr. 16468.
Piroženoks Teodors Prohora d., dz. 1898, Kirili, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.12.42. Lieta Nr. 16524, P-9900*.
Putnieks Artūrs Ernesta d., dz. 1896, Vecdunduri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.10.47. Lieta Nr. 17572, P-5814*.
Putniece Johanna Kārļa m., dz. 1897, Vecdunduri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 29.05.57. Lieta Nr. 17572.
Putnieks Valentīns Artūra d., dz. 1926, Vecdunduri. izsūt.
14.06.41. Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 08.05.57. Lieta Nr. 17572.
Putnieks Juris Artūra d., dz. 1928, Vecdunduri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 08.05.57. Lieta Nr. 17572.
Vorožuns Maksims Grigorija d„ dz. 1885, Istra, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, piespriesti 10 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 20301, P-5752*.
KĀRSAVAS PAGASTS
Zariņš Eižens Alfrēds Otto d., dz. 1907, Malnavas lauk­saimniecības skola, arest. 23.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas cietums, pēc tam nometinājumā Krasnojar­skas nov. Noriļskā, atbrīv. 26.04.56. Lieta Nr. 19323.
Pokulis Vladislavs Jezupa d., dz. 1914, Nesteri, arest. 04.03.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 15.01.43. Lieta Nr. 13088.
Pokulis Jezups Izidora d., dz. 1885, Nesteri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 1948. gada janvārī, nosūt, atpakaļ 01.02.50, atbrīv. 03.09.54. Lieta Nr. 13088.
Pokule Leonora Matveja m., dz. 1887, Nesteri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 1948. gada janvārī, nosūt, atpakaļ 31.01.50, atbrīv. 03.09.54. Lieta Nr. 13088.
Juriksons Aleksandrs Miķeļa d., dz. 1883, Kapļevski, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 13638,43926*.
Juriksone Alvīne Jāņa m., dz. 1902, Kapļevski, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv.
29.10.57. Lieta Nr. 13638.
Juriksons Jānis Aleksandra d., dz. 1930, Kapļevski, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēdzis 15.07.47, nosūt, atpakaļ 15.02.53, atbrīv. 17.04.58. Lieta Nr. 13638.
Juriksone Ilona Aleksandra m., dz. 1932, Kapļevski, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 05.04.48, nosūt, atpakaļ 10.03.53, atbrīv. 17.04.58. Lieta Nr. 13638.
Juriksone Lidija Aleksandra m., dz. 1924, Kapļevski, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bē­gusi 05.10.46, nosūt, atpakaļ 09.02.51, atbrīv. 29.11.54. Lieta Nr. 13638.
Juriksone Irēna Aleksandra m., dz. 1933, Kapļevski, iz­
sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv.
29.10.57. Lieta Nr. 13638.
Juriksone Zenta Aleksandra m., dz. 1925, Kapļevski, iz­
sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv.
09.03.48. Lieta Nr. 13638.

362
LUDZAS APRIŅĶIS
Bērziņš Reinholds Jana d., dz. 1908. Mednieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.01.42. Lieta Nr. 14245.
Bērziņa Elza Reinholda m., dz. 1910, Mednieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 28.01.50, atbrīv. 15.09.57. Lieta Nr. 14245. Bērziņš Aivars Reinholda d., dz. 1937, Mednieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 08.12.46. Lieta Nr. 14245.
Ņesterovs Pāvels Dmitrija d., dz. 1895, Lubenka, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.07.42. Lieta Nr. 14563.
Nesterova Jefrosinija Romāna m., dz. 1886, Lubenka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 10.07.57. Lieta Nr. 14563.
Ņesterovs Sergejs Pāvela d., dz. 1926, Lubenka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 10.07.57. Lieta Nr. 14563.
Nesterova Serafima Pāvela m.. dz. 1925, Lubenka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 16.11.56. Lieta Nr. 14563.
Vestfāls Jorģis Roberts Georga d., dz. 1911, Irbeni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 1951. gada martā, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg. Ven­gerovas raj., atbrīv. 26.02.60. Lieta Nr. 16449, P-9289*.
Vestfāla Jekaterīna Kuzmas m., dz. 1911, Irbeni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 07.03.57. Lieta Nr. 16449.
Vestfāla Ludmila Roberta m., dz. 1933, Irbeni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 22.04.57. Lieta Nr. 16449.
Vestfāla Lilija Ira Roberta m., dz. 1940, Irbeni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 07.03.57. Lieta Nr. 16449.
Palaškovs Jānis Pētera d., dz. 1900, Kalnāji, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.05.43. Lieta Nr. 16467, P-7448*.
Palaškovs Pēteris Franča d., dz. 1870, Kalnāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., miris 1943. ga­dā. Lieta Nr. 16467.
Palaškova Antoņina Antona m., dz. 1904, Kalnāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 14.05.57. Lieta Nr. 16467.
Palaškovs Aleksandrs Jāņa d., dz. 1928, Kalnāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 28.09.46, nosūt, atpakaļ 12.09.50, atbrīv. 27.05.57. Lieta Nr. 16467. Palaškova Anzelma Jāņa m., dz. 1926, Kalnāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 19.04.56. Lieta Nr. 16467.
Palaškova Anna Jāņa m„ dz. 1927, Kalnāji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 28.09.46, no­sūt. atpakaļ 11.06.50, atbrīv. 14.05.57. Lieta Nr. 16467.
Kokins Jāzeps Ādama d., dz. 1896, Krieviņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 21.10.41. Lieta Nr. 16517, P-7190*.
Kokina Marta Jāņa m., dz. 1900, Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 1947. gadā. Lieta Nr. 16517.
Purviņš Jānis Jāņa d„ dz. 1904, Malnavas lauksaimnie­cības skola, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.04.43. Lieta Nr. 17914, P-5525*.
Orinskis Mateušs Eduarda d., dz. 1902, Leiči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 28.11.42 piespriesti 10 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-5697*.
Pilmanis Leonīds Frīda d., dz. 1916, Čavas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.01.42. Lieta Nr. P-10019*.
Vinters Gustavs Jānis, dz. 1914, Līči, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, no 1950. gada nometi­nājumā Kazahijas PSR Akmoļinskas apg., atbrīv. 20.06.56. Lieta Nr. P-6595*.
Zanders Jānis Jura d., dz. 1906, Čavas (Abrenes apr. Tilžas pag. Tiltiņi), arest. 16.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 09.08.43, atgriezies Latvijā, 03.02.51 nosūtīts nometi­nājumā uz Krasnojarskas nov. Uderejas raj., atbrīv. 1954. gada septembrī. Lieta Nr. P^1379*.
MĒRDZENES PAGASTS
Bērzmalis Vaclavs Jāņa d., dz. 1906, Dervaniši, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas cietums, pie­spriesti 10 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 12937, P-7172*.
Bļass Sīmanis Vladislava d., dz. 1912, Pušmucova, arest. 23.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas cietums Nr. 5, nošauts 13.03.42. Lieta Nr. 13272, P-6101*.
Bļasa Helēna Antona m., dz. 1914, Pušmucova, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 13272.
Bļasa Irēna Lidija Sīmaņa m., dz. 1939. Pušmucova, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 13272.
Loganovskis Viktors Jezupa d., dz. 1893, Pudinova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.04.42. Lieta Nr. 14315.
Vasiļjevs Nikolajs Vasilija d., dz. 1909, Deglovi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.05.42. Lieta Nr. 14459.
Gulbis Jūlijans Jāņa d., dz. 1903, Dubrovka, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, piespriesti 10 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16454, P-6357*.
Gulbe Marija Jegora m., dz. 1921, Dubrovka, izsūt.

LUDZAS APRIŅĶIS
363
14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16454.
Dries Ignats Voiceha d., dz. 1901, Pudinova, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.04.43. Lieta Nr. 16457, P-10510*.
Dries Voicehs Staņislava d., dz. 1872, Pudinova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēdzis 06.06.48, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 16457.
Driča Agafija Nikandra m., dz. 1900, Pudinova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 05.02.48. Lieta Nr. 16457.
Dričs Viktors Ignata d.. dz. 1929, Pudinova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēdzis 06.06.48, nosūt, atpakaļ 28.10.50, atbrīv. 04.10.51. Lieta Nr. 16457.
Ļeļevs Henrihs Antona d., dz. 1911, Pušmucova, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas cietums, pie­spriesti 10 gadi ieslodzījumā, pēc tam nometinājumā, at­brīv. 28.05.56. Lieta Nr. 17851, P-6860*.
Ļeļeva Geļa Antona m., dz. 1919, Pušmucova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., atbrīv. 28.05.56. Lieta Nr. 17851.
Ozoliņš Kārlis Jūlija d., dz. 1910, Ambulance, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.07.43. Lieta Nr. 19972, P-8479*.
Ozoliņa Anna Antona m.. dz. 1911, Ambulance, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
17.11.56. Lieta Nr. 19972.
Zarembo Georgijs Vladimira d., dz. 1892, Goliševa, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.07.42. Lieta Nr. 20266.
Zarembo Jeļena Ivana m., dz. 1892, Goliševa, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 28.09.46. Lieta Nr. 20266.
Zarembo Marina Georgija m., dz. 1929, Goliševa, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 28.09.46. Lieta Nr. 20266.
Seipulnieks Pēteris Jāzepa d., dz. 1899, Seipulnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 16.11.42 piespriesti 10 gadi ieslodzījumā, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 06.05.55. Lieta Nr. P-7137*.
Seipulnieks Julians Jāzepa d., dz. 1894, Seipulnieki, arest. 23.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas cietums, nošauts 14.04.42. Lieta Nr. P-6860*.
Zirnis Elements Tadeuša d., dz. 1907, Buhari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.03.46. Lieta Nr. P-7436*.
NAUTRĒNU PAGASTS
Ludboržs Antons Voiceha d., dz. 1899, Ozolsala, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, piespriesti 10 gadi ieslo­dzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16518, 38887*.
Ludborža Anna Antona m., dz. 1898, Ozolsala, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Igarka, mirusi 04.03.57 Kurējās ciemā. Lieta Nr. 16518.
Matīsa Alvīne Pētera m., dz. 1891, Rogovka, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mirusi 15.02.43. Lieta Nr. 16521, P-10245*.
Matīss Aleksandrs Andreja d., dz. 1882, Rogovka. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., 01.07.42 nosūtīts uz Krasnojarskas nov. ziemeļiem, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16521.
Matīsa Dzidra Marija Aleksandra m., dz. 1938, Rogovka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16521.
Rancāns Jānis Kazimira d., dz. 1910, Rasnupļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.06.43. Lieta Nr. 16592, P-8585*.
Rancāne Jezupata Mārtiņa m., dz. 1911, Rasnupļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 30.11.55. Lieta Nr. 16592.
Rancāns Antons Jāņa d., dz. 1940, Rasnupļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 05.02.43. Dudinkā. Lieta Nr. 16592.
Vilne Sofija Kārļa m., dz. 1875, Rasnupļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 03.03.43 Dudinkā. Lieta Nr. 16592.
Vilne Anufrija Mārtiņa m., dz. 1907, Rasnupļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 27.06.54 Ustjportā. Lieta Nr. 16592.
Vilne Monika Mārtiņa m., dz. 1909, Rasnupļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 30.06.55. Lieta Nr. 16592.
Ivulāns Jānis Jēkaba d., dz. 1896, Zaļmuiža, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 31.05.51, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Igarkā, atbrīv. 19.09.57. Lieta Nr. 17477, P-3199*.
Ivulāne Anna Jegora m., dz. 1910, Zaļmuiža, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 22.04.58. Lieta Nr. 17477.
Ivulāns Jāzeps Jāņa d.,dz. 1933, Zaļmuiža, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 22.04.58. Lieta Nr. 17477.
Ivulāne Marija Jāņa m., dz. 1931, Zaļmuiža, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
14.03.55. Lieta Nr. 17477.
Ivulāne Emīlija Jāņa m., dz. 1936, Zaļmuiža, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
18.04.57. Lieta Nr. 17477.

 

364 LUDZAS APRIŅĶIS
Ivulane Veneranda Jāņa m., dz. 1936, Zaļmuiža, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 05.03.57. Lieta Nr. 17477.
Ruško Jānis Viktora d.,dz. 1903, Rogovka, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.11.42. Lieta Nr. 17577, P-2137*.
Ruško Anna Sīmaņa m., dz. 1909, Rogovka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 05.10.47, nosūt, atpakaļ 25.07.50, atbrīv. 13.06.56. Lieta Nr. 17577.
Ruško Astrīda Jāņa m„ dz. 1937, Rogovka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 05.10.47, nosūt, atpakaļ 25.07.50, atbrīv. 24.01.55. Lieta Nr. 17577.
Ruško Vita Jāņa m., dz. 1940, Rogovka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 05.10.47, nosūt, atpakaļ 25.07.50, atbrīv. 13.06.56. Lieta Nr. 17577.
Jurkāns Alfons Jura d.,dz. 1908, Upatnīki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.02.42. Lieta Nr. 19462.
Jurkāns Juris Andreja d., dz. 1877, Upatnīki, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1945. gadā Igarkā. Lieta Nr. 19462.
Jurkāne Veronika Veras m., dz. 1888, Upatnīki, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1942. gadā ceļā uz Igarku. Lieta Nr. 19462.
Jurkāne Janīna Konstantīna m., dz. 1914, Upatnīki, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 17.04.57. Lieta Nr. 19462.
Jurkāne Janīna Alfona m., dz. 1939, Upatnīki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj.. mirusi 1941. gadā Ulikolē. Lieta Nr. 19462.
Jurkāne Veneranda Alfona m., dz. 1936, Upatnīki, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 20.03.56. Lieta Nr. 19462.
Jurkāns Antons Andreja d., dz. 1895, Upatnīki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1941. gadā Ulikolē. Lieta Nr. 19462.
Treimanis Pēteris Edgars Pētera d., dz. 1902, Livzinīki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 20078, 42647*.
Treimane Antoņina Pētera m., dz. 1905, Livzinīki, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 04.09.56. Lieta Nr. 20078.
Treimanis Pēteris Edgara d., dz. 1925, Livzinīki, izsūt.
14.06.41. Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 20078.
Treimanis Edgars Edgara d., dz. 1927, Livzinīki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 31.07.51 Ustjportā. Lieta Nr. 20078.
Treimane Anta Edgara m., dz. 1925, Livzinīki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 23.05.57. Lieta Nr. 20078.
Broks Aleksandrs Boļeslava d.. dz. 1909, Rogovka, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 19.11.41. Lieta Nr. 20841.
Broka Helena Lilija Franča m„ dz. 1909, Rogovka, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 19.04.57. Lieta Nr. 20841.
Jurkāns Adaljons Osipa d..dz. 1912, Sārmi, arest. 17.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.02.43. Lieta Nr. P-7302*.
Migleniks Jāzeps Meikuļa d., dz. 1915, Rogovka, arest. 11.06.41, Staļingradas apg. Astrahaņas cietums Nr.2, mi­ris 31.02.42. Lieta Nr. P-10129*.
Sekša Pēteris Jāņa d., dz. 1910, Dzērvi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, no 1951.gada nometinājumā Novosibirskas apg. Vengerovas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. P-7505*.
Sjomkāns Francis Augusta d., dz. 1884, Juzupi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.11.41. Lieta Nr. P-10034*.
NIRZAS PAGASTS
Ļiņavskis Jānis Nikolaja d., dz. 1895, Horoševa, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.07.42. Lieta Nr. 14541.
Ļiņavska Marija Aleksandra m., dz. 1905, Horoševa, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv.
19.11.56. Lieta Nr. 14541.
Ļiņavskis Vladimirs Jāņa d., dz. 1926, Horoševa, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv.
30.11.56. Lieta Nr. 14541.
Ļiņavskis Leonīds Jāņa d., dz. 1930, Horoševa, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv.
19.11.56. Lieta Nr. 14541.
Buļbiks Jānis Jāzepa d., dz. 1905, Zahari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.43. Lieta Nr. 16444, P-5643*.
Buibika Marija Aleksandra m„ dz. 1912, Zahari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 24.06.58. Lieta Nr. 16444.
Buļbiks Valdis Jāņa d., dz. 1940, Zahari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., miris ceļā 10.07.41 Tinskas stacijā. Lieta Nr. 16444.
Buļbiks Jānis Jāņa d., dz. 1936. Zahari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 16.04.56. Lieta Nr. 16444.
Lābāns Broņislavs Donāta d., dz. 1910, Raibokozas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.01.43. Lieta Nr. 16462, P-8519*.
Lābāne Monika Ādama m., dz. 1912, Raibokozas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bē­gusi 1947. gada martā, atbrīv. 14.08.52. Lieta Nr. 16462.
Lābāns Roberts Broņislava d., dz. 1937, Raibokozas, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., at­brīv. 1946. gada augustā. Lieta Nr. 16462.

LUDZAS APRIŅĶIS
365
Mākleris Antons Boļeslava d., dz. 1909, Bambani, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.05.43. Lieta Nr. 16520, P-7404*.
Maklēre Jūlija Jāņa m.,dz. 1909, Bambāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 20.06.57. Lieta Nr. 16520.
Maklēris Antons Antona d., dz. 1938, Bambāni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 20.06.57. Lieta Nr. 16520.
Maklēre Valentīna Valija Antona m., dz. 1939, Bam­bāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 20.06.57. Lieta Nr. 16520.
Strēlēs Henrihs Jēkaba d., dz. 1889, Pizāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.05.43. Lieta Nr. 16569, P-5654*.
Streļča Anna Tekla Aleksandra m., dz. 1915, Pizāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 07.09.50, atbrīv. 07.02.57. Lieta Nr. 16569.
Strēlēs Antons Henriha d., dz. 1935, Pizāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēdzis 15.09.47, nosūt, atpakaļ 07.09.50, atbrīv. 1953. Lieta Nr. 16569.
Streļēa Irēna Helēna Henriha m., dz. 1938, Pizāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 07.09.50, atbrīv. 07.02.57. Lieta Nr. 16569.
Streļēa Regīna Henriha m., dz. 1940, Pizāni, izsūt. 14.06.41. mirusi ceļā 30.06.41. Lieta Nr. 16569.
Strogonovs Konstantīns Semjona d., dz. 1913, Diukši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.04.43. Lieta Nr. 17758, P-7504*.
Strogonova Broņislava Jāzepa m., dz. 1909, Diukši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi
15.10.47, nosūt, atpakaļ 05.08.50, atbrīv. 18.05.56. Lieta Nr. 17758.
Strogonovs Filarets Konstantīna d., dz. 1933, Diukši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 22.05.56. Lieta Nr. 17758.
Strogonovs Vladislavs Konstantīna d., dz. 1940. Diukši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mi­ris 1943. gadā. Lieta Nr. 17758.
Samuševs Antons Antona d., dz. 1878, Luščinci, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.08.41. Lieta Nr. 19540.
Samuševa Sofija Aleksandra m., dz. 1906, Luščinci, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 22.08.57. Lieta Nr. 19540.
Samuševs Staņislavs Antona d., dz. 1927, Luščinci, izsūt.
14.06.41. Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 22.08.57.
Lieta Nr. 19540.
Samuševs Antons Antona d.. dz. 1936, Luščinci, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 22.08.57.
Lieta Nr. 19540.
Samuševs Genadijs Antona d., dz. 1929, Luščinci, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 22.08.57. Lieta Nr. 19540.
Samuševa Vitalina Antona m., dz. 1932, Luščinci, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 18.04.56. Lieta Nr. 19540.
Ameļko Josifs Grigorija d., dz. 1914, Raibokozas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.06.44. Lieta Nr. P-7326*.
Stepanovs Ņikanors Stepana d., dz. 1882, Blaidori, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 25.01.52. Lieta Nr. P-718I*.
PASIENAS PAGASTS
Skorodilovs Vikentijs Nikodima d., dz. 1894, Savelenki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.08.42. Lieta Nr. 13174.
Skorodilova Jadviga Pāvela m., dz. 1899, Savelenki. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv.
20.11.56. Lieta Nr. 13174.
Skorodilovs Vasīlijs Vikentija d., dz. 1922, Savelenki. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 29.11.56. Lieta Nr. 13174.
Skorodilovs Ivans Vikentija d., dz. 1934, Savelenki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv.
20.11.56. Lieta Nr. 13174.
Skorodilovs Vikentijs Vikentija d., dz. 1932, Savelenki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 29.11.56. Lieta Nr. 13174.
Skorodilovs Vladimirs Vikentija d., dz. 1926, Savelenki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 20.11.56. Lieta Nr. 13174.
Skorodilova Zinaīda Vikentija m., dz. 1924, Savelenki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 13.04.56. Lieta Nr. 13174.
Rižiks Staņislavs Jāzepa d., dz. 1892, Pirogova, arest. 02.03.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas cietums, miris 03.03.45 Kraslagā. Lieta Nr. 7303.
Rižika Juzefa Jāzepa m., dz. 1908, Pirogova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.05.47, nosūt, atpakaļ 02.06.50, atbrīv. 13.08.56. Lieta Nr. 13667.
Rižiks Teodors Staņislava d., dz. 1930, Pirogova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēdzis 15.05.47, nosūt, atpakaļ 21.07.50, atbrīv. 13.08.56. Lieta Nr. 13667.
Rižika Gerarda Staņislava m., dz. 1928, Pirogova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.05.47, nosūt, atpakaļ 02.06.50, atbrīv. 13.08.56. Lieta Nr. 13667.

366
LUDZAS APRIŅĶIS
Orups Eduards Jana d., dz. 1909, Pasiena, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas cietums, nošauts 10.03.42. Lieta Nr. 14179, P-6730*.
Dūmiņš Jānis Jāņa d., dz. 1888, Kalpinka, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasno­jarskas nov. Abanas raj., atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 15037, P-8095*.
Dūmiņa Modesta Josifa m., dz. 1911, Kalpinka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi
15.12.47, nosūt, atpakaļ 02.08.49, atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 15037.
Dūmiņš Jānis Jāņa d., dz. 1938, Kalpinka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.12.47. Lieta Nr. 15037.
Dūmiņa Elvīra Jāņa m., dz. 1939, Kalpinka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
15.12.47. Lieta Nr. 15037.
Kirilovičs Leons Mihaila d., dz. 1905, Verbilova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 01.02.49, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., miris 28.04.50. Lieta Nr. 15328, P-3713*.
Kiriloviča Nuberta Nikolaja m., dz. 1870, Verbilova, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 03.06.54. Lieta Nr. 15328.
Kiriloviča Broņislava Jāzepa m., dz. 1915, Verbilova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 19.06.56. Lieta Nr. 15328.
Kirilovičs Vilis Leona d., dz. 1941, Verbilova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 15328.
Kiriloviča Viktorija Leona m„ dz. 1937. Verbilova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 15328.
Kiriloviča Anna Leona m., dz. 1939, Verbilova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 15328.
Matjušenoks (Matjušenko) Grigorijs Semjona d., dz. 1898, Romaženki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.01.43. Lieta Nr. 16464, P-8447*.
Matjušenoka (Matjušenko) Darja Mihaila m., dz. 1902, Romašenki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņij­ingašas raj., bēgusi 15.06.46, nosūt, atpakaļ 04.09.50, atbrīv. 26.01.56. Lieta Nr. 16464.
Matjušenoks (Matjušenko) Anatolijs Grigorija d., dz. 1926, Romašenki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 08.10.46. Lieta Nr. 16464.
Matjušenoks (Matjušenko) Pāvels Grigorija d., dz. 1929, Romašenki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņij­ingašas raj., miris 31.07.55. Lieta Nr. 16464.
Matjušenoks (Matjušenko) Filips Grigorija d., dz. 1923, Romašenki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņij­ingašas raj., bēdzis 15.06.46, nosūt, atpakaļ 24.08.50, atbrīv. 15.06.54. Lieta Nr. 16464.
Teitelbaums Vitolds, Kalpinka, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17882.
Teitelbauma Milda, Kalpinka, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17882.
Tiltenbrancis Kārlis Jēkaba d., dz. 1887, Kalpinka, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.05.42. Lieta Nr. 19437,10054*.
Tiltenbrance Alma Jāņa m., dz. 1886, Kalpinka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
17.11.56. Lieta Nr. 19437.
Tiltenbrancis Vitolds Kārļa d., dz. 1918, Kalpinka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
17.11.56. Lieta Nr. 19437.
Tiltenbrance Milda Kārļa m., dz. 1921, Kalpinka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
17.11.56. Lieta Nr. 19437.
Singirskis Leons Aleksandra d., dz. 1908, Naumki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.07.42. Lieta Nr. 20865,10040*.
Singirska Tekla Staņislava m., dz. 1862, Naumki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1948. gadā. Lieta Nr. 20865.
Singirska Anna Aleksandra m., dz. 1891, Naumki. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 20865.
Singirskis Pāvels Jakova d., dz. 1920, Naumki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 24.08.54. Lieta Nr. 20865.
Carjonoka Marija Aleksandra m., dz. 1889, Naumki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 24.08.54. Lieta Nr. 20865.
Carjonoks Pjotrs Giļara d., dz. 1926, Naumki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 24.08.54. Lieta Nr. 20865.
Carjonoks Vladimirs Giļara d., dz. 1928, Naumki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 24.08.54. Lieta Nr. 20865.
Gudakovskis Ādolfs Stepana d., dz. 1906, Pasiņi, arest. 11.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.02.42. Lieta Nr. P-9722*.
PILDĀS PAGASTS
Bernickis-Logins Vladimirs Alekseja d., dz. 1888, Filand- muiža (Dzintarnieki), arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.04.43. Lieta Nr. 12915, P-5598*.
Bernicka-Logina Helēna Antona m., dz. 1895, Filand- muiža (Dzintarnieki), izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 13.05.55. Lieta Nr. 12915.
Bernicka-Logina Irina Vladimira m., dz. 1925, Filand- muiža (Dzintarnieki), izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 23.08.54 Ustjjeņisejas raj. Karaulā. Lieta Nr. 12915.

LUDZAS APRIŅĶIS
367
Miza Liba Jēkaba m., dz. 1873, Jemeļjanova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 27.06.57. Lieta Nr. 13439.
Miza Rūdolfs Jāņa d., dz. 1906, Jemeļjanova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 22.05.57. Lieta Nr. 13439.
Miza Eduards Jāņa d., dz. 1908, Jemeļjanova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 22.05.57. Lieta Nr. 13439.
Miza Austra Jāņa m., dz. 1917, Jemeļjanova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 22.05.57. Lieta Nr. 13439.
Avsejs (Ausējs) Viktors Jāzepa d., dz. 1876, Kivdaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14763.
Formuļevičs Vilhelms Boļeslava d., dz. 1887, Deveļev- ščina, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.04.42. Lieta Nr. 15730.
Formuļeviča Irēna Emīla m., dz. 1897, Deveļevščina, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 03.09.57. Lieta Nr. 15730.
Formuļevičs Janušs Pāvels Vilhelma d., dz. 1922, Deveļevščina, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzer­žinskas raj., miris 1942. gadā Igarkā. Lieta Nr. 15730.
Formuļevičs Kārlis Vilhelma d., dz. 1931, Deveļevščina, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 03.09.57. Lieta Nr. 15730.
Formuļevičs Stepans Vilhelma d., dz. 1935, Deveļev­ščina, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 08.10.54. Lieta Nr. 15730.
Turlajs Jānis Jāņa d.,dz. 1896, Uskačeva, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.05.43. Lieta Nr. 16032.
Turlaja Aleksandra Alekseja m., dz. 1907, Uskačeva, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 09.07.56. Lieta Nr. 16032.
Turlajs Nikolajs Jāņa d., dz. 1929, Uskačeva, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.07.56. Lieta Nr. 16032.
Turlaja Antoņina Jāņa m., dz. 1940, Uskačeva, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.07.56. Lieta Nr. 16032.
Turlaja Valentīna Jāņa m., dz. 1930, Uskačeva, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.07.56. Lieta Nr. 16032.
Golubevs Ivans Mihaila d., dz. 1881, Kovaļki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.08.43. Lieta Nr. 16452, P-7486*.
Golubeva Sofija Radiona m., dz. 1913, Kovaļki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 02.08.47, nosūt, atpakaļ 16.11.50, atbrīv. 19.04.56. Lieta Nr. 16452.
Golubevs Ivans Ivana d., dz. 1938, Kovaļki, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 15.10.46. Lieta Nr. 16452.
Golubeva Anastasija Ivana m., dz. 1937, Kovaļki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 03.04.56. Lieta Nr. 16452.
Dolgiļevičs Nikolajs Pāvela d., dz. 1890, Kubolova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 13.02.49, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg. Ustjtarkas raj., atbrīv.
17.10.56. Lieta Nr. 16458.
Dolgiļeviča Jeļizaveta Mihaila m., dz. 1913, Kubolova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 12.11.56. Lieta Nr. 16458.
Dolgiļevičs Nikolajs Nikolaja d., dz. 1936, Kubolova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
12.11.56. Lieta Nr. 16458.
Dolgiļeviča Ārija Nikolaja m., dz. 1940, Kubolova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16458.
Puppa Jūliuss Jūliusa d., dz. 1894, Dzirnavas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 08.09.43. Lieta Nr. 16469, P-5521*.
Puppa-Zāmure Erna Jēkaba m., dz. 1903, Dzirnavas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.04.57. Lieta Nr. 16469.
Mekšs Jānis Jēkaba d., dz. 1886, Krasiki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 11.06.51, pēc tam nometi­nājumā Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., miris 18.02.56. Lieta Nr. 16536, P-5519*.
Mekša Rozālija Franča m., dz. 1899, Krasiki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 20.06.57. Lieta Nr. 16536.
Mekšs Henrihs Jāņa d., dz. 1925, Krasiki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 20.06.57. Lieta Nr. 16536.
Mekša Valentīna Jāņa m., dz. 1920, Krasiki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 06.02.57. Lieta Nr. 16536.
Valeiņa Donāts Jāņad.. dz. 1880, Veženki, arest. 10.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.09.43. Lieta Nr. 17042, P-7475*.
Valeiņa Broņislava Meikuļa m., dz. 1887, Veženki, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., mirusi 25.03.44 Igarkā. Lieta Nr. 17042.
Valeiņa Aleksandrs Donāta d., dz. 1920, Veženki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 11.03.57. Lieta Nr. 17042.
Valeiņa Jevgēņija Donāta m., dz. 1918, Veženki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 21.03.56. Lieta Nr. 17042.
Valeiņa Lidija Donāta m., dz. 1924, Veženki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 16.04.56. Lieta Nr. 17042.

368
LUDZAS APRIŅĶIS
Valeiņa Helena Donāta m., dz. 1911, Veženki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 14.03.57. Lieta Nr. 17042.
Trokšs Viktors Pāvila d., dz. 1876, Lielie Breidaki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.03.42. Lieta Nr. 20324.
Trokša Emīlija Aleksandra m., dz. 1901, Lielie Brei­daki, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 20324.
Cerņavskis Jānis Jāzepa d., dz. 1914, Gaismiņas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.07.42. Lieta Nr. 20829.
Rimša Stepans Stepana d., dz. 1905, Raibokozas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.05.42. Lieta Nr. P-5442*.
Samuševs Tomass Vikentija d., dz. 1874, Vecšaškova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.09.41. Lieta Nr. P-9684*.
Strazdiņš Pēteris Ilzes d., dz. 1866, Jemeļjanova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.11.42. Lieta Nr. P-8435*.
RUNDĒNU PAGASTS
Burtnieks Artūrs Jāņa d., dz. 1897, Rundānu skola, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.07.42. Lieta Nr. 14453.
Burtniece Helēna Kārļa m., dz. 1901, Rundānu skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 01.07.47. Lieta Nr. 14453.
Burtnieks Vilnis Artūra d., dz. 1936, Rundānu skola, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 14453.
Burtnieks Uldis Artūra d., dz. 1930. Rundānu skola, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 14453.
Burtnieks Andris Artūra d., dz. 1940, Rundānu skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris
1941. gada augustā Deņisovkas ciemā. Lieta Nr. 14453.
Burtniece Guna Artūra m., dz. 1933, Rundānu skola, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 14453.
Burtniece Anda Artūra m., dz. 1931, Rundānu skola, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 14453.
Klenders Aleksandrs Pētera d., dz. 1894, Rundāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.06.43. Lieta Nr. 16460.
Klendere Izabella Ivana m., dz. 1895, Rundāni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 22.05.57. Lieta Nr. 16460.
Klenders Leonards Aleksandra d., dz. 1922, Rundāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 28.05.57. Lieta Nr. 16460.
Klenders Leons Aleksandra d., dz. 1924, Rundāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 22.05.57. Lieta Nr. 16460.
Klenders Aleksandrs Aleksandra d., dz. 1934, Rundāni. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 28.05.57. Lieta Nr. 16460.
Klendere Irma Aleksandra m., dz. 1924, Rundāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 22.04.57. Lieta Nr. 16460.
ŠĶAUNES PAGASTS
Kotāns Pēteris Kazimira d., dz. 1887, Tīmaņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.06.43. Lieta Nr. 13634, P-7394*.
Kotāne Anna Andreja m., dz. 1896, Tīmaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 13.02.47, nosūt, atpakaļ 25.01.50, atbrīv. 18.10.57. Lieta Nr. 13634. Kotāns Pēteris Pētera d., dz. 1924, Tīmaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis 15.04.47, nosūt, atpakaļ 04.04.50, atbrīv. 18.10.57. Lieta Nr. 13634. Kotāne Marija Pētera m.,dz. 1931, Tīmaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 13634.
Kravčenko Kondratijs Vasilija d., dz. 1902. Borovuha, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.11.41. Lieta Nr. 14323.
Kravčenko Lidija Iļjas m., dz. 1909, Borovuha, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 28.06.58. Lieta Nr. 14323.
Kravčenko Nikolajs Kondratija d., dz. 1932, Borovuha, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 18.05.58. Lieta Nr. 14323.
Kravčenko Valentīns Kondratija d., dz. 1929, Borovuha, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 12.02.53. Lieta Nr. 14323.
Platačs (Platacis) Silvestrs Vaclava d., dz. 1902, Timāņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.05.44. Lieta Nr. 17718, P-8455*.
Platača (Platace) Marija Romānā m., dz. 1904, Timāņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.10.47. Lieta Nr. 17718.
Platačs (Platacis) Jānis Silvestra d., dz. 1928, Timāņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.10.47. Lieta Nr. 17718.
Platačs (Platacis) Leonīds Silvestra d., dz. 1930, Timāņi. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis 15.09.46, nosūt, atpakaļ 31.08.50, atbrīv. 23.02.56. Lieta Nr. 17718.
Platača (Platace) Helēna Silvestra m., dz. 1933, Timāņi. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj..

LUDZAS APRIŅĶIS
369
bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 31.08.50, atbrīv. 23.02.56. Lieta Nr. 17718.
Dučinskis Jāzeps Boļeslava d., dz. 1904, Taperi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.12.41. Lieta Nr. 20790.
Dučinskis Boleslavs Jāzepa d., dz. 1874, Taperi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 02.10.47. Lieta Nr. 20790.
Dučinska Jūlija Jegora m., dz. 1868, Taperi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 02.10.47. Lieta Nr. 20790.
Dučinska Vera Antona m., dz. 1910, Taperi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 08.05.46. Lieta Nr. 20790.
Dučinska Venefrida Jāzepa m., dz. 1929, Taperi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 05.06.46. Lieta Nr. 20790.
Dučinska Lidija Jāzepa m., dz. 1933, Taperi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 05.06.46. Lieta Nr. 20790.
ZVIRGZDENES PAGASTS
Začests Jāzeps Franča d., dz. 1910, Vecmokas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 16.01.42. Lieta Nr. 13633,42519*.
Začeste Marija Ignata m., dz. 1912, Vecmokas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
20.11.56. Lieta Nr. 13633.
Grišāns Antons Ambrozija d., dz. 1901, Cālīši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.06.42. Lieta Nr. 14421.
Grišāne Leokādija Timoteja m., dz. 1911, Cālīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 27.06.47, nosūt, atpakaļ 12.01.50, atbrīv. 20.11.56. Lieta Nr. 14421.
Grišāne Biruta Antona m., dz. 1939, Cālīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 27.06.47. Lieta Nr. 14421.
Daudišs Staņislavs Donāta d., dz. 1891, Podukalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 14.01.43. Lieta Nr. 14807, P-7150*.
Daudiša Vera Tarasa m., dz. 1906, Podukalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.11.47, nosūt, atpakaļ 15.09.50, atbrīv. 30.06.58. Lieta Nr. 14807. Daudiša Sofija Staņislava m., dz. 1928, Podukalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi
26.10.46, nosūt, atpakaļ 15.09.50, atbrīv. 13.03.56. Lieta Nr. 14807.
Daudiša Apolonija Staņislava m., dz. 1929, Podukalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi
15.11.47, nosūt, atpakaļ 21.01.51, atbrīv. 19.05.58. Lieta Nr. 14807.
Daudiša Marija Staņislava m., dz. 1932, Podukalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 26.10.46, nosūt, atpakaļ 21.01.51, atbrīv. 19.05.58. Lieta Nr. 14807. Daudiša Lūcija Staņislava m., dz. 1940, Podukalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 26.10.46, nosūt, atpakaļ 21.01.51, atbrīv. 19.05.58. Lieta Nr. 14807.
Kalnačs Konstantīns Franča d., dz. 1876, Cirmas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.01.42. Lieta Nr. 15806.
Kalnača Anna Dominika m., dz. 1895, Cirmas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Evenku nac. apv. llimpejas raj., atbrīv. 18.07.56. Lieta Nr. 15806.
Arcimovičs Vladimirs Mihaila d., dz. 1903, Runtorta, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.44. Lieta Nr. 16440, P-8127*.
Arcimoviča Olga Viktora m., dz. 1853, Runtorta, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi
1942. gadā. Lieta Nr. 16440.
Arcimoviča Aleksandra Romāna m., dz. 1895, Runtorta, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj.. bē­gusi 08.10.47, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 16440.
Arcimovičs Jurijs Vladimira d., dz. 1939, Runtorta, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris
1943. gadā. Lieta Nr. 16440.
Opincāns Nikolajs Kazimira d., dz. 1895, Dunakļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.01.44. Lieta Nr. 16465, P-6220*.
Opincāne Antoņina Jāzepa m., dz. 1900, Dunakļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., mirusi 27.12.42. Ustjjeņisejas raj. Karaulā. Lieta Nr. 16465.
Opincāns Antons Nikolaja d., dz. 1926, Dunakļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 10.06.57. Lieta Nr. 16465.
Opincāne Jadviga Nikolaja m., dz. 1934, Dunakļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., mirusi 1942. ga­dā Ustjjeņisejas raj. Lieta Nr. 16465.
Sēks Reinholds Reinhards Alfrēda d., dz. 1893, Isnauda, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kraslags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17922, P-7779*.
Seka Zuzanna Osipa Jāzepa m., dz. 1905, Isnauda, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17922.
Sēks Alfrēds Reinholda d., dz. 1926, Isnauda, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17922.
Seka Gerda Reinholda m., dz. 1928, Isnauda, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17922.
Starikovs Jefims Matveja d., dz. 1887, Jedvardoslava, arest. 23.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas cietums Nr. 5, miris 04.04.42. Lieta Nr. 17923, P-6011*.
Starikova Aleksanda, dz. 1890, Jedvardoslava, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17923.

370
LUDZAS APRIŅĶIS
Starikovs Rodions Jefima d., dz. 1916, Jedvardoslava, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17923.
Starikova Fevruza Jefima m., dz. 1919, Jedvardoslava, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17923.
Freigangs Vasiiijs Andreja d., dz. 1881, Križuti, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas cietums Nr. 5, pēc tam Kraslags, atbrīv. 17.02.51. Lieta Nr. 17924, P-4835*.
Jengaiščeva Anastasija Andreja m., dz. 1891, Križuti, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17924.
Daudišs Alberts Zahara d., dz. 1910, Kristužāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.05.42. Lieta Nr. 19693, P-5413*.
Daudišs Zahars Ivana d., dz. 1871, Kristužāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., miris 1947. ga­dā Mostovajas ciemā. Lieta Nr. 19693.
Daudiša Marija Ādama m., dz. 1888, Kristužāni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 31.08.48. Lieta Nr. 19693.
Daudiša Broņislava Vladislava m., dz. 1917, Kristužāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 31.08.48, nosūt, atpakaļ 13.10.50, atbrīv. 02.11.56. Lieta Nr. 19693.
Daudišs Vitālijs Alberta d., dz. izsūtījumā 04.12.41, Kras­nojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 31.08.48, nosūt, atpa­kaļ 16.10.50, atbrīv. 02.11.56. Lieta Nr. 19693.
Daudišs Ivans Zahara d., dz. 1915, Kristužāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 31.03.58. Lieta Nr. 19693.
Daudišs Aleksandrs Zahara d., dz. 1934, Kristužāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 31.08.48, nosūt, atpakaļ 16.10.50, atbrīv. 10.08.56. Lieta Nr. 19693. Daudišs Francis Zahara d., dz. 1926, Kristužāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 07.11.46, nosūt, atpakaļ 16.10.50, atbrīv. 10.08.56. Lieta Nr. 19693.