14 06 1941

убийство отцов

Лиепая.

LIEPĀJA
Vītols Fricis Friča d., dz. 1890, Plūdoņa iela 10-1 (Rīga, Matīsa iela 13-6), arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, nošauts 12.05.42. Lieta Nr. 12952.
Vītola Helēna Justīna m., dz. 1900, Plūdoņa iela 10-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bē­gusi 15.08.46, nosūt, atpakaļ 15.01.51, atbrīv. 12.07.56. Lieta Nr. 12952.
Vītols Tālivaldis Friča d., dz. 1927, Plūdoņa iela 10-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēdzis 15.08.46, nosūt, atpakaļ 16.07.51, atbrīv. 12.07.56. Lieta Nr. 12952.
Vītola Regīna Friča m., dz. 1930, Plūdoņa iela 10-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 15.01.51, atbrīv. 23.12.54. Lieta Nr. 12952.
Burkevics Haralds Kārļa d., dz. 1906, Viestura iela 17-9, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.05.42. Lieta Nr. 13125.
Burkevica Elizabete Anna Kristapa m., dz. 1907, Viestura iela 17-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 05.07.58. Lieta Nr. 13125.
Burkevica Māra Ilga Haralda m., dz. 1936, Viestura iela 17-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 20.03.56. Lieta Nr. 13125.
Lulla Jānis Andreja d., dz. 1899, Baseina iela 39, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.10.41. Lieta Nr. 13140.
Lulla Alīne Andreja m., dz. 1902, Baseina iela 39, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv.
29.12.56. Lieta Nr. 13140.
Barons Jēkabs Jēkaba d., dz. 1900, Zviedru iela 10-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.10.41. Lieta Nr. 13149.
Barone Lidija Andreja m., dz. 1910, Zviedru iela 10-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., bēgusi
20.11.46, nosūt, atpakaļ 12.08.50, atbrīv. 17.06.56. Lieta Nr. 13149.
Jaunsleine Katrine Miķeļa m., dz. 1883, Zviedru iela
10-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv. 20.11.46. Lieta Nr. 13149.
Jaunzems Ernests Jēkaba d., dz. 1901, Terēzes iela 9-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome- tinājumā Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv.
24.10.57. Lieta Nr. 13376.
Jaunzeme Ilze Friča m., dz. 1877, Terēzes iela 9-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 16.08.51. Lieta Nr. 13376.
Jaunzeme Emma Andreja m., dz. 1902, Terēzes iela 9-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 24.10.57. Lieta Nr. 13376.
Jaunzems Ēriks Ernesta d., dz. 1937, Terēzes iela 9-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 15.10.57. Lieta Nr. 13376.
Jaunzeme Astra Ernesta m., dz. 1940, Terēzes iela 9-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 15.10.57. Lieta Nr. 13376.
Jaunzeme Emīlija Anete Kaspara m., dz. 1896, Terēzes iela 9-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjo­lovas raj., mirusi 01.06.47. Lieta Nr. 13376.
Jaunzems Jēkabs Mārtiņa d., dz. 1891, Terēzes iela 9-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.03.42. Lieta Nr. P-9765*.
Dans Šaja Greinima d., dz. 1886, Graudu iela 39, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 20.08.43. Lieta Nr. 13510.
Dana Frīda Natana m., dz. 1886, Graudu iela 39, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., mirusi 11.06.47. Lieta Nr. 13510.
Kils Leiba Vulfs Bēra d., dz. 1884, Kuršu iela 18, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.07.42. Lieta Nr. 13533.
Kila Zāra Boruha m., dz. 1887, Kuršu iela 18, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv.
22.10.57. Lieta Nr. 13533.
Kils Mozus Leibas d., dz. 1921, Kuršu iela 18, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv.
29.10.57. Lieta Nr. 13533.
Kils Dāvids Leibas d., dz. 1915, Alejas iela 6-1, izsūt.

320
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv.
30.10.57. Lieta Nr. 13533.
Kila Brahe Leibas m., dz. 1925, Kuršu iela 18, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bē­gusi, nosūt, atpakaļ 20.02.53, atbriv. 31.08.53. Lieta Nr. 13533.
Kila Rozā Efraima m., dz. 1917, Alejas iela 6-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēgusi 13.09.46, nosūt, atpakaļ 08.08.52, atbrīv. 30.10.57. Lieta Nr. 13533.
Kila Dagana Dāvida m., dz. 1940, Alejas iela 6-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēgusi 13.09.46, nosūt, atpakaļ 08.08.52, atbrīv. 30.10.57. Lieta Nr. 13533.
Kalpiņš Ulrihs Ernesta d., dz. 1891, Ausekļa iela 7-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.01.42. Lieta Nr. 14008.
Kalpiņa Anna Jorena m., dz. 1888, Ausekļa iela 7-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbriv. 24.03.56. Lieta Nr. 14008.
Loceniece Antonija Georga m., dz. 1893, Strautu iela 8-4, izsūt. 14.06.41. Kazahijas PSR Karagandas apg. Cetas raj., atbrīv. 01.07.50. Lieta Nr. 14080.
Diners Bērs, dz. 1880, Skrīveru iela 12, arest. 14.06.41, Smoļenskas apg. Juhnovas nometne, miris 25.06.41. Lieta Nr. 14166.
Diners Leo Bēra d., dz. 1919, Skrīveru iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., miris
1942. gada oktobrī. Lieta Nr. 14166.
Krumbergs Kārlis Gotharda d., dz. 1886, Brīvības iela 62—4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.07.41. Lieta Nr. 14189.
Krumberga Anna Mihaila m., dz. 1900, Brīvības iela 62-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 04.08.56. Lieta Nr. 14189.
Krumbergs Edvīns Kārļa d., dz. 1925, Brīvības iela 62^4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 14189.
Krumbergs Arvīds Kārļa d., dz. 1926, Brīvības iela 62—4. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 14189.
Keire Jānis Jāņa d., dz. 1877, Ezera iela 14-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.10.41. Lieta Nr. 14190.
Keire Anna Kristapa m., dz. 1880, Ezera iela 14-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 1945. gadā. Lieta Nr. 14190.
Keire Aleksandrs Jāņa d., dz. 1915, Ezera iela 14-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.11.56. Lieta Nr. 14190.
Keire Mirdza Jāņa m., dz. 1919, Ezera iela 14-1, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 19.03.56. Lieta Nr. 14190.
Keire Tamāra Avdeja m., dz. 1916, Ezera iela 14-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 14.11.56. Lieta Nr. 14190.
Abramovičs Simons Ābrama d., dz. 1864, Sporta iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.08.41. Lieta Nr. 14202.
Balkinda Paula Simona m., dz. 1909, Sporta iela 3, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 07.02.57. Lieta Nr. 14202.
Balkinds Jakirs Soela d., dz. 1941, Sporta iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., miris 1941. gada jūlijā. Lieta Nr. 14202.
Veisbahs Teodors Jānis Gusta d., dz. 1884, Rucavas iela 5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.08.42. Lieta Nr. 14213.
Veisbaha Margarieta Jāņa m., dz. 1885, Rucavas iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 1947. gadā. Lieta Nr. 14213.
Veisbahs Jānis Jāņa d., dz. 1927, Rucavas iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 20.09.56. Lieta Nr. 14213.
Elks Jānis Jēkaba d., dz. 1874, Rīgas iela 9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.04.42. Lieta Nr. 14221.
Elka Anna Ernesta m., dz. 1881, Rīgas iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 31.01.43. Lieta Nr. 14221.
Jankovičs Aleksandrs Pauļa d., dz. 1891, K.Valdemāra iela 32-15, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.42. Lieta Nr. 14225.
Jankoviča Natālija Viktora m., dz. 1896, K.Valdemāra iela 32-15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 26.07.56. Lieta Nr. 14225.
Jankovičs Juris Aleksandra d., dz. 1924, K.Valdemāra iela 32-15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirov­skas raj., atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 14225.
Jankoviča Ruta Aleksandra m., dz. 1921, K.Valdemāra iela 32-15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirov­skas raj., atbrīv. 24.06.56. Lieta Nr. 14225.
Vizulis Augusts Augusta d., dz. 1900, Baznīcas iela 2-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.05.42. Lieta Nr. 14232.
Veinis Francis Miķeļa d., dz. 1904, Dorupes iela 23-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.04.42. Lieta Nr. 14233.
Venskevičs Teodors Kārļa d., dz. 1906, Koku iela 8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.42. Lieta Nr. 14234.

LIEPĀJ AS APRIŅĶIS
321
Venskeviča Emīlija Miķeļa m., dz. 1905, Koku iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.12.46. Lieta Nr. 14234.
Venskeviča Ruta Teodora m., dz. 1940, Koku iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 30.08.46. Lieta Nr. 14234.
Deksne Ausma Alfrēda m., dz. 1928, Koku iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 30.08.46. Lieta Nr. 14234.
Mackus Līna Miķeļa m., dz. 1881. Koku iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi
1943. gadā. Lieta Nr. 14234.
Dombrovskis Jānis Indriķis Andreja d., dz. 1904, Uk- stiņa iela 63-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.05.42. Lieta Nr. 14240.
Liperts Ābrams Marka d., dz. 1864, Graudu iela 43/45, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.09.41. Lieta Nr. 14255.
Liperte Anete Jūlija m., dz. 1867, Graudu iela 43/45, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., mirusi 12.05.44. Lieta Nr. 14255.
Perelmans Josels Leibas d., dz. 1883, A.Pumpura iela 11-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.04.42. Lieta Nr. 14273.
Perelmane Ete (Eta) Samuila m., dz. 1885, A.Pumpura iela 11-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjo­lovas raj., bēgusi, nosūt, atpakaļ 08.09.50, mirusi 05.08.53. Lieta Nr. 14273.
Perelmans Aleksandrs Šmerels Josela d., dz. 1917, A.Pumpura iela 11-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēdzis 14.08.46, nosūt, atpakaļ 08.09.50, atbrīv. 31.07.58. Lieta Nr. 14273.
Perelmans Josifs Aleksandra d., dz. 1945, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., bēdzis 14.08.46, nosūt, atpakaļ 08.09.50, atbrīv. 21.06.58. Lieta Nr. 14273.
Matīss Paulis Edvarda d., dz. 1891, Rožu laukums 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.04.42. Lieta Nr. 14282.
Matīsa Elfrīda Emīla m., dz. 1906, Rožu laukums 3, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv.
15.11.46. Lieta Nr. 14282.
Matīsa Silvija Pauļa m., dz. 1940, Rožu laukums 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv.
15.11.46. Lieta Nr. 14282.
Svars Andrejs Aleksandra d., dz. 1898, Vidusceļa iela 14, arest. 16.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.12.41. Lieta Nr. 14333.
Toms Andrejs Arnolds Jāņa d., dz. 1915, Jaunā iela 7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.09.41. Lieta Nr. 14341.
Toma Ella Ādolfa m., dz. 1915, Jauna iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 24.01.56. Lieta Nr. 14341.
Šenbergers Izraēls Simona d„ dz. 1885, A.Upīša iela
4- 9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.12.41. Lieta Nr. 14345.
Šenbergere Fanija Hirša m., dz. 1904, A.Upīša iela 4-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., mi­rusi 05.11.47. Lieta Nr. 14345.
Šenbergers Simons Izraēla d., dz. 1923, A.Upīša iela 4-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bē­dzis 15.11.47, nosūt, atpakaļ, atbrīv. 19.05.58. Lieta Nr. 14345.
Šenbergere Civa Izraēla m., dz. 1920, A.Upīša iela 4-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., at­brīv. 15.11.47. Lieta Nr. 14345.
Skuja Kārlis Pēteris Andreja d., dz. 1894, Annas iela 12, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.03.42. Lieta Nr. 14367.
Skuja Emīlija Otto m., dz. 1894, Annas iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 05.04.56. Lieta Nr. 14367.
Sērdienis Arnolds Miķeļa d., dz. 1896, Rīgas iela 19, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.05.42. Lieta Nr. 14373.
Sērdiene Anna Jāņa m., dz. 1898, Rīgas iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 31.01.57. Lieta Nr. 14373.
Sniķeris Ernests Jāņa d., dz. 1886, Šķūņu iela 21-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.12.41. Lieta Nr. 14389.
Sniķere Anna Jēkaba m., dz. 1897, Šķūņu iela 21-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 26.02.57. Lieta Nr. 14389.
Sniķeris Ivars Ernesta d., dz. 1932, Šķūņu iela 21 -2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 06.11.54. Lieta Nr. 14389.
Sniķere Ināra Ernesta m., dz. 1937, Šķūņu iela 21-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.01.56. Lieta Nr. 14389.
Alfjorovs Andrejs Vladimira d., dz. 1889, Indriķa iela
5- 6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.07.42. Lieta Nr. 14398.
Alfjorova Jeļena Ivana m., dz. 1892, Indriķa iela 5-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bē­gusi 15.02.48, nosūt, atpakaļ 24.01.49, atbrīv. 04.02.56. Lieta Nr. 14398.
Alfjorova Irina Andreja m., dz. 1924, Indriķa iela 5-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bē­gusi 15.02.48, nosūt, atpakaļ 24.01.49, atbrīv. 04.02.56. Lieta Nr. 14398.

322
L1EPĀJAS APRIŅĶIS
Vaiņevics Karlis Jēkaba d., dz. 1884, Vaļņu iela 26-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.04.42. Lieta Nr. 14409.
Vaiņevica Lize Indriķa m., dz. 1888, Vaļņu iela 26-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj.. bēgusi 11.05.48, nosūt, atpakaļ 24.06.49, atbrīv. 28.03.56. Lieta Nr. 14409.
Garoza Rūdolfs Kārļa d., dz. 1911, Ganību iela 43-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.05.42. Lieta Nr. 14420.
Garoza Genovefa Jāzepa m., dz. 1907, Ganību iela 43-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 23.08.56. Lieta Nr. 14420.
Garoza Ojārs Rūdolfa d., dz. 1937, Ganību iela 43-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 23.08.56. Lieta Nr. 14420.
Garoza Andrejs Rūdolfa d., dz. 1940, Ganību iela 43-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 23.08.56. Lieta Nr. 14420.
Brekters Visvaldis Andreja d., dz. 1903, Dorupes iela 22/24-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.06.42. Lieta Nr. 14446.
Brektere Alma Jāņa m., dz. 1911, Dorupes iela 22/24-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 28.05.57. Lieta Nr. 14446.
Beķeris Jēkabs Jēkaba d., dz. 1904, Apšu iela 5-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags. miris 24.04.42. Lieta Nr. 14455.
Beķere Lilija Jāņa m., dz. 1898, Apšu iela 5-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 14455.
Beķere Ilga Jēkaba m., dz. 1933, Apšu iela 5-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv.
15.10.46. Lieta Nr. 14455.
Beķere Ligita Jēkaba m., dz. 1935, Apšu iela 5-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 14455.
Vaiņevics Ansis Jēkaba d., dz. 1881, Klaipēdas iela 14—18, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.07.42. Lieta Nr. 14458.
Vaiņevica Emīlija Pētera m., dz. 1893, Klaipēdas iela 14-18, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 04.01.57. Lieta Nr. 14458.
Meijere Anna Jēkaba m., dz. 1896, Bārtas iela 7-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 23.02.56. Lieta Nr. 14458.
Meijere Benita Ēvalda m.. dz. 1931, Bārtas iela 7-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 12.03.56. Lieta Nr. 14458.
Zariņš Oļģerts Karļa d.. dz. 1902, Peldu iela 27-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.07.42. Lieta Nr. 14488.
Zariņa Elza Pētera m., dz. 1903, Peldu iela 27-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēgusi 25.01.48, nosūt, atpakaļ 10.03.50, atbrīv. 12.03.56. Lieta Nr. 14488.
Zariņš Zigurds Oļģerta d., dz. 1930, Peldu iela 27-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 25.11.46. Lieta Nr. 14488.
Zariņa Daina Oļģerta m., dz. 1935, Peldu iela 27-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv.
25.11.46. Lieta Nr. 14488.
Zēbers Kārlis Jura d., dz. 1911, Karlīnes iela 21-7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.07.42. Lieta Nr. 14491.
Zīverts Miķelis Edvarts Jāņa d., dz. 1907, Hermaņa iela 11-8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.04.42. Lieta Nr. 14495.
Krūms Rūdolfs Jāņa d., dz. 1903, Annas iela 8-4. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.06.42. Lieta Nr. 14500.
Krūma Marija Jāņa m.. dz. 1898, Annas iela 8-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., tiesāta, nošauta 29.12.42. Lieta Nr. 14500.
Krūms Laimonis Edgars Rūdolfa d., dz. 1927, Annas iela 8-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 14500.
Kurce Gotfrīds Jāņa d., dz. 1893, Liepu iela 23, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.05.42. Lieta Nr. 14501.
Kurce Polina Hermaņa m., dz. 1906, Liepu iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 27.04.57. Lieta Nr. 14501.
Kurce Arianna Gotfrīda m., dz. 1938, Liepu iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 27.04.57. Lieta Nr. 14501.
Kronbergs Ulrihs Ģirta d., dz. 1888, Kalna iela 6-1, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.06.42. Lieta Nr. 14528.
Kronberga Made Ernesta m., dz. 1889, Kalna iela 6-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 03.04.54. Lieta Nr. 14528.
Libermanis Aleksejs Zāmueļa d., dz. 1892, Dzintara iela 16-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.05.42. Lieta Nr. 14535.
Libermane Helēna Dāvida m., dz. 1895, Dzintara iela 16-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., mirusi 1953. gadā. Lieta Nr. 14535.
Libermanis Daniels Alekseja d., dz. 1928, Dzintara iela

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
323
16-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 29.04.58. Lieta Nr. 14535.
Lapa Leonhards Mārtiņa d., dz. 1882, Šķūņu iela 13/15-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.06.42. Lieta Nr. 14539.
Lapa Millija Andreja m., dz. 1882, Šķūņu iela 13/15-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.03.56. Lieta Nr. 14539.
Mazurkevičs Ferdinands Jāņa d., dz. 1891, Baseina iela 7-26, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.05.42. Lieta Nr. 14555.
Selga Milda Friča m., dz. 1906. Baseina iela 7-26, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 12.05.52. Lieta Nr. 14555.
Neiss Leiba Bēra d., dz. 1902, Avotu iela 11-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags. miris 29.05.42. Lieta Nr. 14561.
Neisa Marija Benjamiņa m., dz. 1903, Avotu iela 11-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 21.02.56. Lieta Nr. 14561.
Neiss Saja Leibas d., dz. 1927, Avotu iela 11-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 15.06.48. Lieta Nr. 14561.
Neiss Benjamiņš Leibas d., dz. 1931, Avotu iela 11-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 20.06.47. Lieta Nr. 14561.
Poļitovs Konstantīns Ivana d., dz. 1905, Dārza iela 29­18, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.07.42. Lieta Nr. 14573.
Priedols Žanis Kārļa d., dz. 1901, Dzirnavu iela 8-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.07.42. Lieta Nr. 14575.
Priedola Elvīra Miķeļa m., dz. 1895, Dzirnavu iela 8-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 1947. gadā. Lieta Nr. 14575.
Priedols Arvīds Žaņa d., dz. 1926, Dzirnavu iela 8-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14575.
Priedols Daumants Žaņa d., dz. 1931, Dzirnavu iela 8-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14575.
Priedola Elza Žaņa m., dz. 1928, Dzirnavu iela 8-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14575.
Heide Pēteris Jēkaba d., dz. 1893, Ūdeņu iela 10-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.07.42. Lieta Nr. 14584.
Heide Johanna Andreja m., dz. 1901, Ūdeņu iela 10-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 25.04.56. Lieta Nr. 14584.
Gravelsiņš Karlis Alberts Petera d., dz. 1898. Baterijas iela 5-7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14869.
Zakss Bērs Mihaila d., dz. 1891, Vītolu iela 3a-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 31.08.41. Lieta Nr. 14905.
Zaksa Natālija Hirša m., dz. 1895, Vītolu iela 3a-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 27.02.42. Lieta Nr. 14905.
Zakss Jēkabs Bēra d., dz. 1921, Vītolu iela 3a-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 27.02.42. Lieta Nr. 14905.
Zaksa Heņa Bēra m., dz. 1926, Vītolu iela 3a-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 27.02.42. Lieta Nr. 14905.
Allažs Kristaps Kristapa d., dz. 1888, A.Pumpura iela 5-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.01.43. Lieta Nr. 14944.
Allaža Līna Ernesta m., dz. 1894, A.Pumpura iela 5-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bē­gusi 02.07.47, nosūt, atpakaļ 25.06.51, atbrīv. 20.04.56. Lieta Nr. 14944.
Allaža Dzidra Kristapa m., dz. 1925, A.Pumpura iela 5-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 1947. gadā. Lieta Nr. 14944.
Alšvangers Haims Vulfa d., dz. 1897, K.Valdemāra iela 19, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam no- metinājumā Krasnojarskas nov. Kanskas raj., miris 14.04.55. Lieta Nr. 14945.
Alšvangere Ete Haima m., dz. 1898, K.Valdemāra iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēgusi 12.04.47, nosūt, atpakaļ 25.07.50, atbrīv. 06.11.56. Lieta Nr. 14945.
Birznieks Jānis Jāņa d., dz. 1895, Tiesas iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Komi APSR Intā, miris 05.10.55. Lieta Nr. 14950.
Birzniece Katrine Miķeļa m., dz. 1897, Tiesas iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 26.07.56. Lieta Nr. 14950.
Birznieks Uldis Jāņa d., dz. 1936, Tiesas iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 14950.
Bergs Nikolajs Pāvila d., dz. 1915, Matrožu iela 5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometināju­mā Krasnojarskas nov., atbrīv. 26.03.56. Lieta Nr. 14951. Berga Zinaīda Ignata m., dz. 1914, Matrožu iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbriv. 15.04.56. Lieta Nr. 14951.
Buivide Anna Pētera m., dz. 1907, T.Breikša iela 24-14, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 26.03.51,

324
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
pec tam nometinājuma Krasnojarskas nov., atbrīv. 25.07.55. Lieta Nr. 14952.
Bērziņš Kārlis Teodora d., dz. 1902, Jaunā iela 12a-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.08.43. Lieta Nr. 14954.
Bērziņa Johanna Līna Jēkaba m., dz. 1911, Jaunā iela 12a-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 20.11.56. Lieta Nr. 14954.
Baumanis Johans Kārlis Jēkaba d., dz. 1906, Toma iela
6- 2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.06.43. Lieta Nr. 14955. P-5778*.
Baumane Elza Anastasija m., dz. 1906, Toma iela 6-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv.
26.10.46. Lieta Nr. 14955.
Berkovičs Perecs īzaka d., dz. 1909, Peldu iela 20, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., miris 22.01.57. Lieta Nr. 14956.
Berkoviča Hese Lea Izraēla m., dz. 1913, Peldu iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 06.04.57. Lieta Nr. 14956.
Berkoviča Karmele Pereca m., dz. 1936, Peldu iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 02.03.56. Lieta Nr. 14956.
Berkoviča Noima Pereca m., dz. 1934, Peldu iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 17.09.55. Lieta Nr. 14956.
Vilsons Fricis Jāņa d., dz. 1904, Ziemeļu iela 10, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 28.11.42 piespriesti 10 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14964, P-8512*.
Vinskevičs Teodors Kārla d., dz. 1909, Koku iela 8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.42. Lieta Nr. 14965.
Gūtmanis Indriķis Kārļa d., dz. 1897, Lielā iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 23.06.44, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., bē­dzis 15.08.47, nosūt, atpakaļ 24.08.50, atbrīv. 01.11.54. Lieta Nr. 14970.
Gūtmane Irma Jēkaba m., dz. 1902, Lielā iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 24.08.50, atbrīv. 20.09.56. Lieta Nr. 14970.
Gūtmanis Olafs Indriķa d., dz. 1927, Lielā iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., bēdzis 15.08.47, nosūt, atpakaļ 20.11.50, atbrīv. 20.09.56. Lieta Nr. 14970.
Grīnfelds Kārlis Jēkaba d., dz. 1885, Zemnieku iela 20a, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.11.42. Lieta Nr. 14971.
Grīnfelde Marija Jana m., dz. 1895, Zemnieku iela 20a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 01.04.56. Lieta Nr. 14971.
Gutermanis Iciks Falka d., dz. 1898, Palmu iela 1-8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.04.42. Lieta Nr. 14972.
Gutermane Marija Ābrama m„ dz. 1900, Palmu iela 1-8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 10.06.57. Lieta Nr. 14972.
Dāvids Meiers Borisa d., dz. 1882, Toma iela 64-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 15.05.44, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēdzis 15.04.47, nosūt, atpakaļ 09.10.50, atbrīv. 03.05.56. Lieta Nr. 14976.
Dāvida Nehe Haima m., dz. 1882, Toma iela 64-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bē­gusi, nosūt, atpakaļ 09.10.50, mirusi 29.04.56. Lieta Nr. 14976.
Dūkstenieks Rūdolfs Andreja d., dz. 1889, Raiņa iela 8-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.04.43. Lieta Nr. 14978, P-5765*.
Dūksteniece Alma Jūlija Kārļa m., dz. 1881, Raiņa iela 8-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.11.47, nosūt, atpakaļ 24.11.49, atbrīv. 27.05.54. Lieta Nr. 14978.
Dūksteniece Laimdota Andreja m., dz. 1926, Raiņa iela 8-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.10.46. Lieta Nr. 14978.
Dūksteniece Lidija Erna Andreja m., dz. 1928, Raiņa iela 8-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 14978.
Zonbergs Fridrihs Fridriha d., dz. 1890, K.Valdemāra iela 18-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.06.43. Lieta Nr. 14982.
Zonberga Eiženija Jāņa m.. dz. 1893, K.Valdemāra iela 18-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 01.11.48. Lieta Nr. 14982.
Zonbergs Juris Fridriha d., dz. 1923, K.Valdemāra iela 18-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 21.09.56. Lieta Nr. 14982.
Zonberga Astra Fridriha m., dz. 1921, K.Valdemāra iela 18-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 01.11.48. Lieta Nr. 14982.
Zivarte Anna Emīlija Friča m., dz. 1901, Viestura iela 38, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., tiesāta, nošauta 25.07.42. Lieta Nr. 14986.
Zīvarts Laimonis Jāņa d., dz. 1922, Viestura iela 38, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv. 22.09.54. Lieta Nr. 14986.

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
325
Jofe Sīmanis Kasriela d., dz. 1878, Graudu iela 54. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.06.44. Lieta Nr. 14987.
Jofe Feiga Ābrama m., dz. 1881, Graudu iela 54, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 25.08.47. Lieta Nr. 14987.
Kilēvics Arvīds Fricis Jāņa d., dz. 1907, Indriķa iela 1-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 19.03.42. Lieta Nr. 14992, 38870*.
Kilēvica Anete Indriķa m., dz. 1898, Indriķa iela 1-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv. 04.11.56. Lieta Nr. 14992.
Goldbergs Jēkabs Judela d„ dz. 1879, Lāču iela 51-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.04.42. Lieta Nr. 14994.
Goldberga Rozā Hirša m., dz. 1890, Lāču iela 51-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14994.
Goldbergs Jūda Jēkaba d., dz. 1913, Lāču iela 51-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14994.
Goldbergs Leibs Jēkaba d., dz. 1915, Lāču iela 51-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14994.
Keire Arvīds Jāņa d., dz. 1908, Lāču iela 38, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.01.43. Lieta Nr. 14995, P-7382*.
Keire Helēna Benedikta m., dz. 1911, Lāču iela 38, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 03.06.50, atbrīv. 10.08.56. Lieta Nr. 14995.
Karasins Josifs Jēkaba d., dz. 1900, Lielā iela 4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 25.12.45, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., at­brīv. 03.05.56. Lieta Nr. 14996.
Karasina Brohe Josifa m., dz. 1878, Lielā iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 03.05.56. Lieta Nr. 14996.
Karasina Reina Jura m., dz. 1908, Lielā iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 05.03.56. Lieta Nr. 14996.
Landaua Soņa Falka m., dz. 1897, Rožu laukums 12, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 24.03.44, pēc tam nometinājumā, mirusi 14.02.54. Lieta Nr. 14998. Landaus Fredis Garija d., dz. 1923. Rožu laukums 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 19.06.58. Lieta Nr. 14998.
Lurjē Braina Ošera m., dz. 1885, Rožu iela 20-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 05.04.56. Lieta Nr. 14999.
Lurjē Jūda Samuila d., dz. 1885, Rožu iela 20-3, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 05.04.56. Lieta Nr. 14999.
Dauguris Roberts Jāņa d., dz. 1899, K.Marksa iela 63, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.07.42. Lieta Nr. 15029.
Daugure Minna Mārtiņa m., dz. 1904, K.Marksa iela 63, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., at­brīv. 24.07.56. Lieta Nr. 15029.
Zuļģis Voldemārs Bernharda d., dz. 1913, Aldara iela 33-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.11.42. Lieta Nr. 15032.
Zuļģe Alma Anna Gustava m., dz. 1912, Aldara iela 33-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 15032.
Stengrevics Eduards Miķeļa d., dz. 1901, Dīķu iela 10-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome­tinājumā, atbrīv. 25.04.56. Lieta Nr. 15048.
Stengrevica Valija Friča m., dz. 1906, Dīķu iela 10-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., mi­rusi 06.12.55. Lieta Nr. 15048.
Stengrevica Benita Dzintra Eduarda m., dz. 1933, Dīķu iela 10-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv. 03.05.56. Lieta Nr. 15048.
Lēmanis Arvīds Jāņa d., dz. 1905, Skolas iela 3-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.06.43. Lieta Nr. 15078, P-7389*.
Lēmane Alvīne Anša m., dz. 1896, Skolas iela 3-2, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 15078.
Lēmane Arida Arvīda m., dz. 1929, Skolas iela 3-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 04.09.46. Lieta Nr. 15078.
Levensone Sāra Benca m., dz. 1872, Zāļu iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 15080.
Levensons Hermans Ābrama d., dz. 1902, Zāļu iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., at­briv. 07.03.56. Lieta Nr. 15080.
Joffe Mērija Ābrama m., dz. 1898, Zāļu iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 19.06.56. Lieta Nr. 15080.
Joffe Makss Aleksandra d., dz. 1925, Zāļu iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 04.06.56. Lieta Nr. 15080.
Joffe Benjamiņš Aleksandra d., dz. 1931, Zāļu iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbriv. 04.06.56. Lieta Nr. 15080.
Malamets Konstantīns Grigorija d., dz. 1906, Alejas iela 2-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.07.43. Lieta Nr. 15083.

326
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
Misiņš Pauls Kārļa d., dz. 1915, Jūrmalas iela 33/35-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 16.03.43, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Novosjo­lovas raj., atbrīv. 18.02.60. Lieta Nr. 15085.
Misiņa Elfrīda Ernesta m., dz. 1904, Jūrmalas iela 33/35-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 13.09.56. Lieta Nr. 15085.
Malkins Nikolajs Aleksandra d., dz. 1881, Dzintaru iela 44, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.05.43. Lieta Nr. 15086.
Malkina Katrīna Jāņa m., dz. 1884, Dzintaru iela 44, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 24.12.47. Lieta Nr. 15086.
Mušiņa Alma Kārļa m., dz. 1900. Siena iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 05.06.57. Lieta Nr. 15087.
Mušiņa Aina Kārļa m., dz. 1933, Siena iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 18.10.54. Lieta Nr. 15087.
Mūsiņa Māra Kārļa m., dz. 1939, Siena iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 05.06.57. Lieta Nr. 15087.
Mūsiņa Jūlija, dz. 1864, Siena iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 15087.
Pudzens Jēkabs Miķeļa d., dz. 1903, Lielā iela 3-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 20.10.41. Lieta Nr. 15090.
Pudzena Ieva Jēkaba m., dz. 1895, Lielā iela 3-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi
15.12.47, nosūt, atpakaļ 14.10.49, atbrīv. 30.10.56. Lieta Nr. 15090.
Pudzens Elmārs Jēkaba d., dz. 1929, Lielā iela 3-2, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēdzis, no­sūt. atpakaļ 13.09.50, atbrīv. 30.10.56. Lieta Nr. 15090.
Pudzena Biruta Jēkaba m., dz. 1937, Lielā iela 3-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi, no­sūt. atpakaļ 25.07.50, atbrīv. 30.10.56. Lieta Nr. 15090.
Pontags Roberts Ernesta d., dz. 1900, Kuģenieku iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.05.43. Lieta Nr. 15091, P-7222*.
Pontaga Elza Marija Kristapa m., dz. 1872, Kuģenieku iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 26.08.55 Beļskas ciemā. Lieta Nr. 15091.
Pontaga Māra Ernesta m., dz. 1906, Kuģenieku iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 15091.
Pontags Edvīns Ernesta d., dz. 1907, Kuģenieku iela 8-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 06.11.43, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 22.06.57. Lieta Nr. 15094.
Pontaga Nora Alise Ernesta m., dz. 1906, Kuģenieku iela
8-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 17.03.54. Lieta Nr. 15094.
Rozenbergs Mozus Zāmueļa d., dz. 1901, Peldu iela 56-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.07.43. Lieta Nr. 15098.
Rozenberga Grune Leiba m., dz. 1900, Peldu iela 56-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., at­brīv. 30.07.56. Lieta Nr. 15098.
Rozenberga Ella Mozus m., dz. 1934, Peldu iela 56-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., mi­rusi 1941. gadā. Lieta Nr. 15098.
Rusinieks Josifs Jakova d., dz. 1884, Lielā iela 6-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 22.12.43. Lieta Nr. 15099.
Rusiniece Rahele Raisa Ovseja m., dz. 1882, Lielā iela 6-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Krasnojarska, atbrīv. 08.09.47. Lieta Nr. 15099.
Rusinieks Ezra Josifa d., dz. 1914, Lielā iela 6-1, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Krasnojarska, atbrīv. 08.09.47. Lieta Nr. 15099.
Rusiniece Rozā Josifa m., dz. 1915, Lielā iela 6-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Krasnojarska, atbrīv. 08.09.47. Lieta Nr. 15099.
Grāvere Olga Nikolaja m., dz. 1895, Avotu iela 4-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mirusi 07.04.43. Lieta Nr. 15107.
Spektors Izraēls Eliasa d., dz. 1891, Alejas iela 31—4. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 06.11.43. Lieta Nr. 20350.
Spektora Sāra Meiera m., dz. 1901, Alejas iela 31—1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 1946. gadā. Lieta Nr. 20350.
Spektors Elija Izraēla d., dz. 1923, Alejas iela 31 -4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 1946. gadā. Lieta Nr. 20350.
Spektors Honons Izraēla d., dz. 1926, Alejas iela 31^4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 01.09.45. Lieta Nr. 20350.
Spektora Rasja Izraēla m., dz. 1922, Alejas iela 31-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 1946. gadā. Lieta Nr. 20350.
Freija Līna Ernesta m., dz. 1895, Virsnieku iela 7/9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 26.11.45. Lieta Nr. 15154.
Freijs Aleksandrs Kārļa d., dz. 1890, Virsnieku iela 7/9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 15154.
Truba Miķelis Jura d., dz. 1906, Salmu iela 21, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.07.43. Lieta Nr. 15155.
Truba Marta Matīsa m., dz. 1908, Salmu iela 21, izsūt.

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
327
14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 27.11.56. Lieta Nr. 15155.
Vecbaštiks Jēkabs Pētera d., dz. 1901, Bernātu iela 51, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.03.42. Lieta Nr. 15193.
Radzjulis Vaclavs Onufrija d., dz. 1905, Klaipēdas iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.03.42. Lieta Nr. 15272.
Upens Eižens Jāņa d., dz. 1890, Franču iela 4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 15273, P-5709*.
Upena Zinaīda Kārļa m., dz. 1897, Franču iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv. 07.06.57. Lieta Nr. 15273.
Upena Irēne Eižena m., dz. 1923, Franču iela 4, izsūt.
15.11.48, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv. 20.09.55. Lieta Nr. 15273.
Helmans Dāvids Mozus d., dz. 1900, Kr.Barona iela 11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 07.07.57. Lieta Nr. 15274.
Helmans Leonīds Dāvida d., dz. 1928, Kr.Barona iela 11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbriv. 09.06.46. Lieta Nr. 15274.
Cikste Hermanis Jāņa d., dz. 1900, Zviedru iela 12-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.10.43. Lieta Nr. 15275.
Cikste Emma Jāņa m., dz. 1902, Zviedru iela 12-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., bēgusi 11.03.47, nosūt, atpakaļ 01.11.49, atbrīv. 30.07.56. Lieta Nr. 15275.
Cigankovs Dāvids Pankrata d., dz. 1890, Liepu iela 15-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.10.41. Lieta Nr. 15276, P-l629*.
Cigankova Olga Paula m., dz. 1898, Liepu iela 15-5, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 01.02.47. Lieta Nr. 15276.
Cigankova Lidija Dāvida m., dz. 1921, Liepu iela 15-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 19.03.55. Lieta Nr. 15276.
Cigankova Vera Dāvida m., dz. 1922, Liepu iela 15-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., at­brīv. 02.11.54. Lieta Nr. 15276.
Seihods Hiršs Josela d., dz. 1894, Loču iela 3-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags. atbrīv. 26.11.45, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 27.08.57. Lieta Nr. 15278.
Seihoda Base Leizera m., dz. 1895, Loču iela 3-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēgusi 15.04.47, nosūtīta atpakaļ 27.07.50, atbrīv. 27.08.57. Lieta Nr. 15278.
Šļapočņiks Aleksandrs Izraēla d., dz. 1897, K.Valdemara iela 6-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.05.43. Lieta Nr. 15280.
Sļapočņika Sāra Filipa m., dz. 1898, K.Valdemāra iela 6-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 06.09.54. Lieta Nr. 15280.
Sers Ābrams Mozus Haima d., dz. 1894, K.Marksa iela 29-9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 15281.
Sera Sāra Hona m., dz. 1904, K.Marksa iela 29-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 05.04.56. Lieta Nr. 15281.
Sera Mirjama Ābrama m., dz. 1934. K.Marksa iela 29-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbriv. 18.10.54. Lieta Nr. 15281.
Šera Rahele Ābrama m., dz. 1939, K.Marksa iela 29-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbriv. 10.06.57. Lieta Nr. 15281.
Jureviča Paulīne Andreja m., dz. 1894, Bērzu iela 11, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.06.51, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 21.03.56. Lieta Nr. 15285, P-4432*.
Elerts Eduards Sīmaņa d., dz. 1900, Emīlijas iela 9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.12.42. Lieta Nr. 15286.
Elerte Anna Jēkaba m., dz. 1901, Emīlijas iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 11.02.57. Lieta Nr. 15286.
Elerte Ausma Eduarda m., dz. 1926, Emīlijas iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 11.02.57. Lieta Nr. 15286.
Fēlaus Žanis Ādama d., dz. 1894, Saules iela 4-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.07.43. Lieta Nr. 15298, P-8616*.
Epšteins Ruvens Henans Mozus d., dz. 1905, Toma iela
1- 3, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, atbriv. 22.05.44. Lieta Nr. 15301.
Zvejnieks Voldemārs Kaspara d., dz. 1902, Toma iela 44—2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.04.42. Lieta Nr. 15592, P-7425*.
Zvejniece Anna Jēkaba m., dz. 1904, Toma iela 44-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēgusi 24.05.47, nosūt, atpakaļ 10.10.49, atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 15592.
Zvejniece Benita Natālija Voldemāra m., dz. 1930, Toma iela 44-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjo­lovas raj., bēgusi, nosūt, atpakaļ 29.01.53, atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 15592.

328
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
Cals īzaks Mozus d., dz. 1895, Peldu iela 9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.03.43. Lieta Nr. 15700.
Čala Taube Bera m., dz. 1901, Peldu iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēgusi 11.10.47, nosūt, atpakaļ 12.06.50, atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 15700. Cals Mihails īzaka d., dz. 1922, Peldu iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēdzis 11.10.47, nosūt, atpakaļ 12.06.50, atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 15700.
Čala Mina īzaka m., dz. 1926, Peldu iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēgusi 11.10.47, nosūt, atpakaļ 12.06.50, atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 15700.
Hercenbergs Georgs Leonarda d., dz. 1896, Ģimnāzijas iela 4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.05.42. Lieta Nr. 15731.
Hercenberga Line Nikolaja m., dz. 1904, Ģimnāzijas iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 22.11.55. Lieta Nr. 15731.
Hercenbergs Leonards Georga d., dz. 1934, Ģimnāzijas iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 18.08.50. Lieta Nr. 15731.
Hiršhorns Sabse Leiba Pereca d., dz. 1895, Vītolu iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.04.42. Lieta Nr. 15733.
Hiršhorna Klāra Moiseja m„ dz. 1892, Vītolu iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bē­gusi 15.07.48, nosūt, atpakaļ 11.04.52, atbrīv. 20.06.58. Lieta Nr. 15733.
Hiršhorns Ruve Šabses d., dz. 1919, Vītolu iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēdzis 15.07.48, nosūt, atpakaļ 11.04.52, atbrīv. 20.06.58. Lieta Nr. 15733.
Hiršhorna Rozā Šabses m., dz. 1921, Vītolu iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēgusi 15.07.48, nosūt, atpakaļ 11.04.52, atbrīv. 25.05.56. Lieta Nr. 15733.
Hiršhorna Cile Šabses m., dz. 1922, Vītolu iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēgusi 15.07.48, nosūt, atpakaļ 11.04.52, atbrīv. 20.06.58. Lieta Nr. 15733.
Stils Ferdinands Aleksandra d., dz. 1907, T.Breikša iela 43, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.12.41. Lieta Nr. 15739.
Stila Vera Jāņa m., dz. 1914, T.Breikša iela 43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 26.07.48. Lieta Nr. 15739.
Stils Ferdinands Ferdinanda d., dz. 1938, T.Breikša iela 43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 01.12.48. Lieta Nr. 15739.
Ābelīte Ieva Jēkaba m., dz. 1876, Bruņenieku iela 18-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mirusi 28.12.42. Lieta Nr. 15749.
Ābelīte Betija Jēkaba m., dz. 1872, Bruņenieku iela 18-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 07.04.51. Lieta Nr. 15749.
Aronštams Makss Izraēla d., dz. 1890, K.Valdemāra iela 6-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.01.42. Lieta Nr. 15750.
Bauce Aleksandrs Kārļa d., dz. 1910, Dārza iela 35-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.11.41. Lieta Nr. 15767.
Bauce Olga Alise Pētera m., dz. 1911, Dārza iela 35-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., bē­gusi 15.04.47, nosūt, atpakaļ 03.04.50, atbrīv. 06.02.57. Lieta Nr. 15767.
Bauce Rinalda Aleksandra m., dz. 1937, Dārza iela 35-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., at­brīv. 23.06.46. Lieta Nr. 15767.
Vegners Ernests Augusta d., dz. 1886, Zāļu iela 52, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.01.42. Lieta Nr. 15778.
Vegnere Ženija Ādama m., dz. 1896, Zāļu iela 52, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Igarka, citu ziņu nav. Lieta Nr. 15778.
Glāzers Bērs Hozias d., dz. 1889, Sarkanflotes iela 9-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.03.42. Lieta Nr. 15783.
Glāzere Mērija Haima m., dz. 1881, Sarkanflotes iela 9-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., mirusi 18.01.56. Lieta Nr. 15783.
Glāzers Jēkabs Bēra d., dz. 1926, Sarkanflotes iela 9-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., miris 03.12.53. Lieta Nr. 15783.
Hermere Līna Bēra m., dz. 1919, Sarkanflotes iela 9—4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., atbrīv. 27.06.55. Lieta Nr. 15783.
Hermers Hone Levina d., dz. 1915, Sarkanflotes iela 9-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., atbrīv. 14.03.55. Lieta Nr. 15783.
Hiršbergs Hiršs Solomona d., dz. 1880, Ozolu iela 14-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.02.42. Lieta Nr. 15784.
Hiršberga Amālija Jankela m., dz. 1888, Ozolu iela 14-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., at­brīv. 13.03.56. Lieta Nr. 15784.
Dirbergs Viktors Vilhelma d., dz. 1881, Saules iela 5-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.04.42. Lieta Nr. 15791.
Dirberga Olga Pētera m., dz. 1890, Saules iela 5-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 22.11.55. Lieta Nr. 15791.

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
329
Zebba Lacars Zāmueļa d., dz. 1882, Graudu iela 41—4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.03.42. Lieta Nr. 15796.
Zebba Paula Pauline Josifa m., dz. 1890, Graudu iela 41-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., mirusi 10.11.49. Lieta Nr. 15796.
Kabalkins Zālamans Morduha d., dz. 1877, Vītolu iela 3a-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.08.42. Lieta Nr. 15799.
Kabalkina Feiga Boruha m., dz. 1885, Vītolu iela 3a-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., at­brīv. 03.06.47. Lieta Nr. 15799.
Krauze Fricis Jāņa d., dz. 1879, K.Valdemāra iela 31-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.02.42. Lieta Nr. 15800.
Krauze Margrieta Sīmaņa m., dz. 1880, K.Valdemāra iela 31-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi, nosūt, atpakaļ 23.09.49, mirusi 11.02.50. Lieta Nr. 15800.
Krašauskis-Krauze Fricis Voldemārs Friča d., dz. 1909, K.Valdemāra iela 31-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.04.43. Lieta Nr. 15800.
Krašauska-Krauze Asta Helēna Andersa m., dz. 1913, K.Valdemāra iela 31-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 25.04.56. Lieta Nr. 15800.
Krašauskis-Krauze Vilnis Svens Friča d., dz. 1937, K.Valdemāra iela 31-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 25.04.56. Lieta Nr. 15800.
Karlsons Jēkabs Krišjāņa d., dz. 1879, K.Marksa iela 17-16, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.01.42. Lieta Nr. 15801.
Karlsone Anna Jāņa m., dz. 1899, K.Marksa iela 17-16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ustjjeņisejas raj., mirusi 30.10.50. Lieta Nr. 15801.
Kroms Hiršs Hilela d., dz. 1876, A.Upīša iela 13-15, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.01.42. Lieta Nr. 15804.
Kroma Sāra Hinda Moteļa m., dz. 1884, A.Upīša iela 13-15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 15804.
Liepa Kārlis Teodora d., dz. 1908, Ukstiņa iela 17-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.02.42. Lieta Nr. 15809.
Liepa Tusnelda Mārtiņa m., dz. 1914, Ukstiņa iela 17-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 22.05.57. Lieta Nr. 15809.
Maus Dāvids Hozias d., dz. 1899, Zāļu iela 17, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.04.42. Lieta Nr. 15812.
Maus Estere Jakaba m., dz. 1902, Zaļu iela 17, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 07.12.56. Lieta Nr. 15812.
Maus Eduards Dāvida d., dz. 1936, Zāļu iela 17, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 15.11.54. Lieta Nr. 15812.
Rudbahs Oskars Nikolaja d., dz. 1883, Sarkanflotes iela 22, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.06.42. Lieta Nr. 15817.
Uljanskis Jāzeps Dominika d., dz. 1881, Peldu iela 46, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.01.42. Lieta Nr. 15823.
Uļjanska Līze Jāņa m., dz. 1887, Peldu iela 46, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 24.04.47. Lieta Nr. 15823.
Cihs Kalmans Mihaila d., dz. 1890, Lielā iela 20-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.07.42. Lieta Nr. 15828.
Ciha Beta Haima m., dz. 1900, Lielā iela 20-3, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 01.10.58. Lieta Nr. 15828.
Cihs Emanuels Kalmana d., dz. 1925, Lielā iela 20-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 07.09.57. Lieta Nr. 15828.
Cihs Hiršs Leiba Kalmana d., dz. 1928, Lielā iela 20-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 07.09.57. Lieta Nr. 15828.
Zeļkins Hilels Hirša d., dz. 1886, Kuršu iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.08.45. Lieta Nr. 16037.
Zeļkina Hanna Josela m., dz. 1892, Kuršu iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., mirusi 13.09.46. Lieta Nr. 16037.
Zeļkins Ošers Josifs Hilela d., dz. 1924, Kuršu iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 15.03.46. Lieta Nr. 16037.
Helmūts Žanis Andreja d., dz. 1901, Jūrmalas iela 37-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.01.44. Lieta Nr. 16045.
Helmūte Malvīne Labrenča m., dz. 1905, Jūrmalas iela 37-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 1949. gadā, atbrīv. 27.08.56. Lieta Nr. 16045.
Helmūts Inārs Žaņa d., dz. 1934, Jūrmalas iela 37-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 26.10.46. Lieta Nr. 16045.
Helmūts Armands Žaņa d., dz. 1938, Jūrmalas iela 37-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 26.10.46. Lieta Nr. 16045.

330
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
Magidsons Ābrams Hackela d., dz. 1905, Toma iela 44-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.04.43. Lieta Nr. 20380.
Magidsone Sofija īzaka m., dz. 1911, Toma iela 44-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., at­brīv. 03.05.56. Lieta Nr. 20380.
Magidsons Aleksandrs Ābrama d., dz. 1936, Toma iela 44-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 03.05.56. Lieta Nr. 20380.
Magidsone Isja Ābrama m., dz. 1931, Toma iela 44-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 24.08.46. Lieta Nr. 20380.
Ozoliņš Ernests Kārļa d., dz. 1884, T.Breikša iela 45, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.03.42. Lieta Nr. 16397.
Ozoliņa Emīlija Jeņķus m., dz. 1890, T.Breikša iela 45, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., at­brīv. 10.12.56. Lieta Nr. 16397.
Ozoliņa Biruta Ernesta m., dz. 1923, T.Breikša iela 45, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., at­briv. 10.12.56. Lieta Nr. 16397.
Libers Edgars Andreja d., dz. 1897, Meža iela 20, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.03.42. Lieta Nr. 16400.
Libere Irma Jēkaba m., dz. 1905, Meža iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 15.02.50, atbrīv. 07.01.57. Lieta Nr. 16400.
Libers Andrejs Edgara d., dz. 1937, Meža iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv.
15.11.46. Lieta Nr. 16400.
Gulbis Kārlis Krista d., dz. 1905, A.Pumpura iela 9-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.04.43. Lieta Nr. 16545.
Gulbe Ieva Emīlija Jēkaba m., dz. 1907, A.Pumpura iela 9-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 01.02.57. Lieta Nr. 16545.
Grodskis Eduards Fēliksa d., dz. 1907, Viestura iela 50-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.05.43. Lieta Nr. 17395.
Grodska Jadviga Stepana m., dz. 1906, Viestura iela 50-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 06.04.56. Lieta Nr. 17395.
Grodskis Romualds Eduarda d., dz. 1935, Viestura iela 50-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 11.10.54. Lieta Nr. 17395.
Grodska Regīna Eduarda m., dz. 1938, Viestura iela 50-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17395.
Veide Lea Mirele Hirša m., dz. 1898, Ģimnāzijas iela
2- 22, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., mirusi 03.05.52. Lieta Nr. 17493.
Veide Hiršs Ārona d., dz. 1933, Ģimnāzijas iela 2-22, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 15.10.56. Lieta Nr. 17493.
Veide Pesi Ārona m., dz. 1931, Ģimnāzijas iela 2-22, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 10.11.50, atbrīv. 15.10.56. Lieta Nr. 17493.
Veide Gesi Ārona m., dz. 1925, Ģimnāzijas iela 2-22, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bē­gusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 10.11.50, atbrīv. 15.10.56. Lieta Nr. 17493.
Podiņš Kārlis Anša d., dz. 1909, Krūmu iela 24-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.04.43. Lieta Nr. 17593.
Podiņa Vilma Mārtiņa m., dz. 1910, Krūmu iela 24-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 29.11.49, atbrīv. 27.01.56. Lieta Nr. 17593.
Podiņš Ivars Kārļa d., dz. 1937, Krūmu iela 24-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 17593.
Upe Ernests Krišs Matīsa d., dz. 1896, Vidusceļa iela 31, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.08.43. Lieta Nr. 17679, P-7235*.
Upe Emīlija Aleksandra m., dz. 1904, Vidusceļa iela 31, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 26.07.57. Lieta Nr. 17679.
Upe Aina Ernesta m., dz. 1927, Vidusceļa iela 31, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 26.07.57. Lieta Nr. 17679.
Martinsone Neha Hirša m., dz. 1898, Miķeļa iela 21-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome­tinājumā, atbrīv. 23.04.56. Lieta Nr. 17770.
Martinsons Solems Sloms Josifa d., dz. 1896, Miķeļa iela 21-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 23.04.56. Lieta Nr. 17770.
Martinsons Tobiass Šolema d., dz. 1932, Miķeļa iela 21-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēdzis 01.10.47, nosūt, atpakaļ 02.10.50, atbrīv. 18.10.54. Lieta Nr. 17770.
Martinsone Civja Šolema m., dz. 1931, Miķeļa iela 21-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bē­gusi 01.10.47, nosūt, atpakaļ 02.10.50, atbrīv. 17.03.56. Lieta Nr. 17770.
Atupe Milda Jāņa m., dz. 1891, Viestura iela 25, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 02.07.47, nosūt, atpakaļ 06.07.48, atbrīv. 05.06.56. Lieta Nr. 17797.
Atupe Leonīds Kristapa d., dz. 1921, Viestura iela 25,

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
331
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., at­brīv. 13.08.46. Lieta Nr. 17797.
Atupe Milda Kristapa m., dz. 1924, Viestura iela 25, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 13.08.46. Lieta Nr. 17797.
Krisvalde Taube, dz. 1913, Strautu iela 3-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17866.
Žureviča Jevgeņija Mendela m., dz. 1901, Salmu iela 20, izsūt. 14.06.41, Kazahijas PSR, Karagandas apg. Kara­ganda, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17880.
Snitke Ieva Debora Mendela m., dz. 1907, Zāļu iela 44, izsūt. 14.06.41, Kazahijas PSR, Karagandas apg. Četas raj., atbrīv. 05.08.57. Lieta Nr. 17884.
Strautniece Marija Pētera m., dz. 1901. Hermaņa iela 15, izsūt. 14.06.41, Kazahijas PSR, Karagandas apg. Četas raj., atbrīv. 29.05.63. Lieta Nr. 17885.
Diks Jēkabs Anša d., dz. 1893, Republikas iela 18-2, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.02.43. Lieta Nr. 17889.
Dika Lūcija Anša m., dz. 1901, Republikas iela 18-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 13.04.57. Lieta Nr. 17889.
Diks Hugo Jēkaba d., dz. 1920, Republikas iela 18-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 07.06.57. Lieta Nr. 17889.
Senbergers Morduhs Leiba d., dz. 1898, Kr.Barona iela 43-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.03.42. Lieta Nr. 17944.
Senbergere Hene Lazara m., dz. 1895, Kr.Barona iela 43-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 25.08.56. Lieta Nr. 17944.
Senbergers Lācars Morduha d., dz. 1929. Kr.Barona iela 43-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 02.08.56. Lieta Nr. 17944.
Senbergers Serajs Morduha d.. dz. 1932, Kr.Barona iela 43-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 01.11.54. Lieta Nr. 17944.
Šenbergers Simons Morduha d., dz. 1930, Kr.Barona iela 43-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 13.09.46. Lieta Nr. 17944.
Aplociņš Hermanis Friča d., dz. 1891, Peldu iela 27, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 19.04.51, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Dolgijmostas raj., miris 28.05.58. Lieta Nr. 17951, P-6335*.
Aplociņa Emīlija Jāņa m., dz. 1892, Peldu iela 27, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 1950. gadā. Lieta Nr. 17951.
Aplociņa Skaidrīte Hermaņa m., dz. 1921, Peldu iela 27,
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 10.07.58. Lieta Nr. 17951.
Balkinda Seina Zahara m., dz. 1903, Raiņa iela 33-6, izsūt. 14.06.41, Kazahijas PSR, Karagandas apg. Četas raj., atbrīv. 06.07.67. Lieta Nr. 17975.
Šlemers Alfrēds Fridriha d., dz. 1901, T. Breikša iela 43-7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.03.42. Lieta Nr. 17996.
Šlemere Ida Fridriha m., dz. 1900, T. Breikša iela 43-7, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 03.07.58. Lieta Nr. 17996.
Miķelsone Lība Vulfa m., dz. 1903, Zāļu iela 28, izsūt. 14.06.41, Kazahijas PSR, Karagandas apg. Četas raj., atbrīv. 06.07.67. Lieta Nr. 18738.
Miķītis Artūrs Marijas d., dz. 1895, Jaunā iela 7-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.10.41. Lieta Nr. 19334.
Miķīte Milda Gustava m., dz. 1894, Jaunā iela 7-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv. 18.05.56. Lieta Nr. 19334.
Miķīte Dagņa Artūra m.. dz. 1927, Jaunā iela 7-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv. 20.03.56. Lieta Nr. 19334.
Reinis Žanis Andreja d., dz. 1899, Puķu iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.02.42. Lieta Nr. 19347.
Reine Otīlija Mārtiņa m., dz. 1900, Puķu iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.01.57. Lieta Nr. 19347.
Gulbis Ādolfs Vilhelms Andreja d., dz. 1913, Rolava iela 12-12, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.01.42. Lieta Nr. 19370.
Gulbe Vera Līze Jāņa m., dz. 1919, Rolava iela 12-12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., at­brīv. 26.08.55. Lieta Nr. 19370.
Valdmanis Andrejs Kristapa d., dz. 1907, Dārza iela 26-8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.02.42. Lieta Nr. 19376.
Valdmane Marija Jāņa m., dz. 1909, Dārza iela 26-8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., at­brīv. 29.08.54. Lieta Nr. 19376.
Kohs Krišs Jura d., dz. 1891, Jūras iela 20-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.12.41. Lieta Nr. 19386.
Koha Anna Ata m., dz. 1896, Jūras iela 20-4, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 13.02.57. Lieta Nr. 19386.
Koha Astrīda Kriša m., dz. 1932, Jūras iela 20-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēgusi, nosūt, atpakaļ 22.04.53, atbrīv. 13.02.57. Lieta Nr. 19386.

332
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
Cimurs Karlis Hugo Andža d., dz. 1899, A.Pumpura iela 9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.08.42. Lieta Nr. 19448.
Cimure Ženija Maksima m., dz. 1891, A.Pumpura iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 27.03.57. Lieta Nr. 19448.
Asaris Ludvigs Jānis Pētera d., dz. 1901, Jukuma iela 4-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.12.41. Lieta Nr. 19544.
Asare Karmelita Jēkaba m., dz. 1917, Jukuma iela 4-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 06.05.57. Lieta Nr. 19544.
Mucenieks Fricis Jāņa d.. dz. 1890, Sūnu iela 25-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.01.42. Lieta Nr. 19856.
Muceniece Ženija Fridriha m., dz. 1890, Sūnu iela 25-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 01.04.56. Lieta Nr. 19856.
Grotups Indriķis Friča d., dz. 1894, Ezera iela 7-7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.07.42. Lieta Nr. 19954.
Kurpe Andrejs Jēkaba d., dz. 1905, Vaļņu iela 5-9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.10.41. Lieta Nr. 19960.
Kacs Maksis Hackela d., dz. 1886, Viestura iela 17-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.08.41. Lieta Nr. 19963.
Kaca Nehama Vulfa m., dz. 1896, Viestura iela 17-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., at­brīv. 27.07.56. Lieta Nr. 19963.
Kaca Irēna Makša m., dz. 1936, Viestura iela 17-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbriv. 02.12.55. Lieta Nr. 19963.
Freibergs Pauls Otto d., dz. 1887, Baznīcas iela 16-2, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.05.42. Lieta Nr. 20013.
Freiberga Anna Kārļa m., dz. 1884, Baznīcas iela 16-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 27.09.56. Lieta Nr. 20013.
Jančenko Jānis Jemeljana d., dz. 1898, Ukstiņa iela 44-10, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.01.43. Lieta Nr. 20015.
Briedis Nikolajs Jura d., dz. 1896, Peldu iela 3-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.06.42. Lieta Nr. 20033.
Briede Ieva Jāņa m., dz. 1903, Peldu iela 3-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 01.03.56. Lieta Nr. 20033.
Stengrevica Anna Henriha m., dz. 1903, Graudu iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv. 19.03.56. Lieta Nr. 20071.
Rīzenberga Katrine Elizabete Miķeļa m., dz. 1877, Graudu iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovet­skas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 20071.
Stengrevics Normunds Gotfrīda d., dz. 1930, Graudu iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv. 15.07.47. Lieta Nr. 20071.
Stengrevics Leonīds Gotfrīda d., dz. 1927, Graudu iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., at­brīv. 15.07.47. Lieta Nr. 20071.
Fītiņš Artūrs Matīsa d., dz. 1902, Zāļu iela 7-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.07.41. Lieta Nr. 20079.
Fītiņa Klāra Mārtiņa m., dz. 1905, Zāļu iela 7-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 01.07.47, nosūt, atpakaļ 01.07.52, atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 20079.
Fītiņa Ligita Artūra m., dz. 1931, Zāļu iela 7-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi
20.11.46, nosūt, atpakaļ 30.11.50, atbrīv. 12.04.56. Lieta Nr. 20079.
Fītiņa Aija Artūra m., dz. 1933, Zāļu iela 7-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 20.09.46, nosūt, atpakaļ 30.11.50, atbrīv. 12.04.56. Lieta Nr. 20079.
Ozoliņš Aleksandrs Jāņa d., dz. 1884, Saules iela 4-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.09.41. Lieta Nr. 20109.
Ozoliņa Emma Jāņa m., dz. 1892, Saules iela 4-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 10.07.56. Lieta Nr. 20109.
Jaunzems Arvīds Andrejs Jēkaba d., dz. 1899, A.Upīša iela 4-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.05.42. Lieta Nr. 20128.
Jaunzeme Anna Miķeļa m., dz. 1911, A.Upīša iela 4-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bē­gusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 07.03.49, atbrīv. 24.01.56. Lieta Nr. 20128.
Jaunzems Jānis Arvīda d., dz. 1939, A.Upīša iela 4-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., at­brīv. 08.12.46. Lieta Nr. 20128.
Jaunzeme Astrīda Arvīda m., dz. 1937, A.Upīša iela 4-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., at­brīv. 20.09.46. Lieta Nr. 20128.
Zilbers Otto Rūdolfs Jāņa d., dz. 1898, Hermaņa iela 11-7, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kraslags, nošauts 31.12.41. Lieta Nr. 20150.

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
333
Buka Ida Petera m., dz. 1894, Saules iela 5-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 23.03.43. Lieta Nr. 20237.
Aleksanders Mārtiņš Marijas d., dz. 1892, Tīklu iela 11-8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.08.43. Lieta Nr. 20254.
Feine Jeļena Fjodora m., dz. 1897, Sarkanarmijas iela 77, izsūt. 14.06.41, Kazahijas PSR, Karagandas apg. Četas raj., atbrīv. 15.07.67. Lieta Nr. 20306.
Veinreihs Movša Simona d., dz. 1895, K. Marksa iela 2-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 11.01.46. Lieta Nr. 20335.
Saca Mēri Simona m., dz. 1904, K. Marksa iela 2-2, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 21.09.57. Lieta Nr. 20335.
Saca Mina Ābrama m., dz. 1936, K. Marksa iela 2-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 11.04.56. Lieta Nr. 20335.
Saca Benita Ābrama m., dz. 1933, K. Marksa iela 2-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 10.09.54. Lieta Nr. 20335.
Sacs Simons Ābrama d., dz. 1931, K. Marksa iela 2-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 21.09.57. Lieta Nr. 20335.
Sacs Ābrams Benciona d., dz. 1904, K. Marksa iela 2-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 21.09.57. Lieta Nr. 20335.
Mihelsone Hana Ābrama m., dz. 1874, Liepu iela 21, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 15.07.43. Lieta Nr. 20347.
Mihelsons Mihails Savēlija d., dz. 1905, Liepu iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 11.02.56. Lieta Nr. 20347.
Mihelsone Paula Jakima m., dz. 1906, Liepu iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 01.07.49. Lieta Nr. 20347.
Mihelsone Monika Mihaila m., dz. 1934, Liepu iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 01.07.49. Lieta Nr. 20347.
Vestermans Morduhs Izraēla d., dz. 1887, Graudu iela
54, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 10.08.43, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., bēdzis 15.10.47, nosūt, atpakaļ 29.07.49, atbrīv. 05.06.56. Lieta Nr. 20352.
Vestermane Dora Meiera m., dz. 1895, Graudu iela 54, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., bēgusi
15.10.47, nosūt, atpakaļ 29.07.49, atbrīv. 05.06.56. Lieta Nr. 20352.
Vestermane Gita Morduha m., dz. 1929, Graudu iela 54, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., bēgusi
15.10.47, nosūt, atpakaļ 29.07.49, atbrīv. 06.06.56. Lieta Nr. 20352.
Vestermane Sofija Morduha m., dz. 1927, Graudu iela 54, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., bēgusi 15.10.47, nosūt, atpakaļ 29.07.49, atbrīv. 02.06.54. Lieta Nr. 20352.
Kapilovskis Zāmuels Fjodora d.. dz. 1883, Tiesas iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 10.11.43. Lieta Nr. 20359.
Kapilovska Basja Rahima m., dz. 1879, Tiesas iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 11.05.46. Lieta Nr. 20359.
Lisikovs Ivans Maksima d., dz. 1875, Alejas iela 6-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.09.41. Lieta Nr. 20478.
Zauers-Zaure Jēkabs Lapiņa d., dz. 1892, Peldu iela 45-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.10.41. Lieta Nr. 20774.
Zauere Alma Auguste Teodora m., dz. 1903, Peldu iela 45-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 16.05.56. Lieta Nr. 20774.
Garoza Fricis Jāņa d., dz. 1912, Riepu iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.07.42. Lieta Nr. 20785.
Garoza Jānis Ģirta d., dz. 1871, Riepu iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., miris 11.12.42. Lieta Nr. 20785.
Kadiķis Rūdolfs Žanis Jāņa d., dz. 1899, Strautu iela 36-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.04.42. Lieta Nr. 20802.
Kadiķe Anna Anša m., dz. 1904, Strautu iela 36-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 20802.
Kadiķis Harijs Rūdolfa d., dz. 1940, Strautu iela 36-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 20802.
Kadiķe Diāna Rūdolfa m., dz. 1939, Strautu iela 36-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 20802.
Skābardis Ernests Arvīds Nikolaja d., dz. 1900, Fridriha iela 8-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.12.41. Lieta Nr. 20824.
Skabarde Estere Kristapa m., dz. 1908, Fridriha iela 8-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mi­rusi 25.04.45. Lieta Nr. 20824.
Skabarde Bilita Ernesta m., dz. 1937, Fridriha iela 8-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 20824.

334
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
Sturitis Andrejs Kļava d„ dz. 1886. Cenkones iela 9-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.11.41. Lieta Nr. 20825.
Stūrīte Alise Antona m., dz. 1893, Cenkones iela 9-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 15.09.48. Lieta Nr. 20825.
Saule-Sleinis Krišjānis Krišjāņa d., dz. 1871, Tiesas iela
3- 2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.12.41. Lieta Nr. 20828.
Saule-Sleine Anna Berta Ēvalda m., dz. 1895, Tiesas iela 3-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 14.06.44. Lieta Nr. 20828.
Saule-Sleine Anna Ausma Krišjāņa m., dz. 1930, Tiesas iela 3-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolo­vas raj., bēgusi 10.09.46, nosūt, atpakaļ 10.03.52, atbrīv. 20.07.58. Lieta Nr. 20828.
Saule-Sleine Astra Krišjāņa m., dz. 1928, Tiesas iela 3-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēgusi 10.09.46, nosūt, atpakaļ 10.03.52, atbrīv. 20.07.58. Lieta Nr. 20828.
Zīle Kristaps Jāņa d., dz. 1886, Rīgas iela 3-9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.11.41. Lieta Nr. 20832.
Zīle Marija Andreja m., dz. 1880, Rīgas iela 3-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 20832.
Plānics Kārlis Ievas d., dz. 1912, Stārķu iela 16-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.11.41. Lieta Nr. 20833.
Plānica Ieva Friča m., dz. 1891, Stārķu iela 16-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 18.10.56. Lieta Nr. 20833.
Plānica Gotlība Zelma Jura m., dz. 1910, Stārķu iela 16-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 18.10.56. Lieta Nr. 20833.
Putniņš Kārlis Mārtiņa d., dz. 1899, Ukstiņa iela 41-3, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.12.42. Lieta Nr. 21101, P-7241*.
Putniņa Līna Toma m., dz. 1905, Ukstiņa iela 41-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 21101.
Putniņš Leopolds Kārļa d., dz. 1930, Ukstiņa iela 41-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 21101.
Putniņš Zigurds Kārļa d., dz. 1938, Ukstiņa iela 41-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv.
16.11.46. Lieta Nr. 21101.
Muižulis Kārlis Jēkaba d., dz. 1888, Brīvības iela 103-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 16.01.42. Lieta Nr. 462 R, P-5579*.
Muižule Augustine Jēkaba m., dz. 1890, Brīvības iela
103-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 13.10.47, nosūt, atpakaļ 27.03.50, atbrīv. 09.10.56. Lieta Nr. 462 R.
Muižulis Alfrēds Kārļa d., dz. 1927, Brīvības iela 103-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.10.56. Lieta Nr. 462 R.
Ļagins Jevgeņijs Pētera d., dz. 1902, Vītolu iela 27/33-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 01.11.41. Lieta Nr. 471 R. P-1640*.
Ļagina Alma Andreja m., dz. 1902, Vītolu iela 27/33-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 12.11.42. Lieta Nr. 471 R.
Petrovs Nikolajs Pāvela d., dz. 1902, Augusta iela 5-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 20.04.51, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Uderejas raj., atbrīv. 14.06.56. Lieta Nr. 475 R.
Petrova Karlina Alvīne Jēkaba m., dz. 1901, Augusta iela 5-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., tiesāta, nošauta 29.12.42. Lieta Nr. 475 R.
Petrovs Juris Georgs Nikolaja d., dz. 1926, Augusta iela 5-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 475 R.
Biezais Jānis Kārļa d., dz. 1901, Viestura iela 44-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 13.06.51, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov., atbrīv. 26.09.56. Lieta Nr. 510 R, P-2087*.
Biezā Milda Jāņa m., dz. 1914, Viestura iela 44-2, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 10.04.56. Lieta Nr. 510R.
Biezais Jānis Jāņa d., dz. 1940, Viestura iela 44-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 10.04.56. Lieta Nr. 510 R.
Biezais Pēteris Jāņa d., dz. izsūtījumā 19.12.41, Kras­nojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 10.04.56. Lieta Nr. 510 R.
Lipmans Dāvids Ovseja d., dz. 1886, Kaktu iela 43-26, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.06.43. Lieta Nr. 538 R.
Lipmane Breina Luisa m., dz. 1890, Kaktu iela 43-26, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., bēgusi, nosūt, atpakaļ 22.05.50, mirusi 01.12.55. Lieta Nr. 538 R.
Lipmane Ada Dāvida m., dz. 1921, Kaktu iela 43-26, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj.. bē­gusi 04.04.47, nosūt, atpakaļ 22.05.50, atbrīv. 17.11.56. Lieta Nr. 538 R.
Lipmane Ruta Dāvida m., dz. 1921, Kaktu iela 43-26, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj.. bē­gusi 04.04.47, nosūt, atpakaļ 22.05.50, atbrīv. 15.07.55. Lieta Nr. 538 R.

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
335
Šatenšteina Rahele Lācara m., dz. 1905, Jūrmalas iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., bēgusi 15.02.47, nosūt, atpakaļ 15.02.49, atbrīv. 14.02.57. Lieta Nr. 542 R.
Šatenšteins Benjamiņš Borisa d„ dz. 1907, Jūrmalas iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., bēdzis 15.02.47, nosūt, atpakaļ 15.02.49, atbrīv. 14.02.57. Lieta Nr. 542 R.
Šatenšteins Bērs Benjamiņa d., dz. 1936, Jūrmalas iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 15.02.47. Lieta Nr. 542 R.
Šatenšteina Sāra Benjamiņa m., dz. 1940, Jūrmalas iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., bēgusi 15.02.47, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 542 R.
Zamuelsons Juzefs Mozus d., dz. 1898, Kuršu iela 21-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.03.42. Lieta Nr. 543 R.
Zamuelsone Feize Hackela m., dz. 1893, Kuršu iela 21-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., at­brīv. 04.06.56. Lieta Nr. 543 R.
Zamuelsons Jaheskels Juzefa d., dz. 1926, Kuršu iela 21-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 543 R.
Zamuelsons Izraēls Mozus Juzefa d., dz. 1927, Kuršu iela 21-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačin­skas raj., atbrīv. 11.11.56. Lieta Nr. 543 R.
Zamuelsone Male Juzefa m., dz. 1930, Kuršu iela 21-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., at­brīv. 08.03.56. Lieta Nr. 543 R.
Rathauss Hermanis Moiseja d., dz. 1896, Uzvaras iela 20, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.05.43. Lieta Nr. 548 R.
Rathausa Hava Eva Arkādija m., dz. 1897, Uzvaras iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 08.09.56. Lieta Nr. 548 R.
Rathauss Ārons Arkādijs Hermaņa d., dz. 1928, Uzvaras iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 04.06.56. Lieta Nr. 548 R.
Rathauss Mozus Maksims Hermaņa d., dz. 1929, Uzvaras iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 19.05.56. Lieta Nr. 548 R.
Rathausa Anna Hermaņa m., dz. 1929, Uzvaras iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., at­brīv. 25.02.57. Lieta Nr. 548 R.
Haits Šmerels Hirša d., dz. 1902. Rolava iela 24-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.05.42. Lieta Nr. 573 R.
Haita Simha Mona m., dz. 1887, Rolava iela 24-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 05.09.57. Lieta Nr. 573 R.
Haits Haine Šmerela d., dz. 1930, Rolava iela 24-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 05.09.57. Lieta Nr. 573 R.
Zarovskis Karlis Matveja d., dz. 1906, Jauna iela 10-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.03.42. Lieta Nr. 9802.
Zarovska Elza Jāņa m., dz. 1905, Jaunā iela 10-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv.
15.12.46. Lieta Nr. 9802.
Zarovskis Zigurds Kārļa d., dz. 1937, Jaunā iela 10-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv.
26.10.46. Lieta Nr. 9802.
Triecis Kārlis Aleksandrs Jāņa d., dz. 1895, Brīvības iela 29-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.10.43. Lieta Nr. 14920, P-7534*
Triece Vilma Kārļa m., dz. 1903, Brīvības iela 29-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 22.01.57. Lieta Nr. 14920.
Triece Valda Kārļa m., dz. 1928, Brīvības iela 29-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.04.56. Lieta Nr. 14920.
Triece Ināra Kārļa m., dz. 1939, Brīvības iela 29-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.07.54. Lieta Nr. 14920.
Ādamsons Ernests Paula d., dz. 1905, Parka iela 2-5, arest. 14.06.41, Novosibirskas apg. Novosibirskas cie­tums Nr. 1, miris 30.03.42. Lieta Nr. P-10714*.
Bekmanis Jānis Jēkaba d., dz. 1893, Viestura iela 24-2, arest. 22.06.41, Novosibirskas apg. Novosibirskas cie­tums Nr. 1, miris 12.04.42. Lieta Nr. P-6813*.
Biezais Juris (Georgs) Jura d., dz. 1898, Karaosta, 1. ra­jons, 15-2 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 04.01.51. Lieta Nr. P-2174*.
Blinovs Nikolajs Vasilija d., dz. 1875, Alejas iela 5-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.10.41. Lieta Nr. P-9646*.
Cāns Jānis Aleksandra d., dz. 1905, Baterijas iela 8-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.03.44. Lieta Nr. P-5696*.
Dobelis Fricis Pētera d., dz. 1895, Rāmavas iela 13-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.05.42. Lieta Nr. P-5432*.
Dreimanis Jānis Andža d., dz. 1889, Kapsētas iela 10-17, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.12.41. Lieta Nr. P-9728*.
Gleicmanis Ernests Kārļa d., dz. 1881, Vītolu iela 2-8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.12.41. Lieta Nr. P-1675*.

336
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
Grīnšteins Janis Miķeļa d., dz. 1900, Viestura iela 115-4, arest. 12.06.41, Novosibirskas apg. Siblags, miris 01.09.43. Lieta Nr. 9735*.
Gūtmanis Alberts Pētera d., dz. 1910, Graudu iela 21^4 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 15.09.44 Taišetlagā. Lieta Nr. P-10976*.
Holma Helēna Filiciana m., dz. 1898, Zāļu iela 13-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-8522*.
Juiga Oskars Jāņa d., dz. 1902, Tvaika iela 4 (24. te­ritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Noriļlags, miris 05.10.43. Lieta Nr. P-8771*.
Juriks-Jurka Žanis Jāņa d., dz. 1888, Strautu iela 4^4, arest. 15.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.12.41. Lieta Nr. P-9763*.
Kronbergs Nikolajs Fridriha d., dz. 1896, Šķūņu iela 1-9, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.07.43. Lieta Nr. P-7195*.
Meiere Karlīna Otto m., dz. 1903, Dārzu iela 53-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 05.03.46. Lieta Nr. P-7459*.
Melliņš Edgars Jēkaba d., dz. 1905, Viestura iela 18-2 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, atbrīv. 30.12.50. Lieta Nr.
P—2181*.
Meždreija Ādolfs Miķelis Jāņa d., dz. 1910, Apšu iela 26, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 05.12.42 pie­spriesti 10 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. P- 7306*.
Nazincevs Boriss Semjona d., dz. 1902, Zaļā iela 15-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.05.42. Lieta Nr. P-7239*.
Orlovs Ivans Aleksandra d., dz. 1907, T.Breikša iela 27-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.04.43. Lieta Nr. P-8574*.
Piebalgs Vilis Jēkabs Mārtiņa d., dz. 1893, Dārza iela 35-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.08.42. Lieta Nr. P-10022*.
Rozentāls Kārlis Friča d., dz. 1912, Terēzes iela 22-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.08.42. Lieta Nr. P-1195*.
Sakvars Augusts Jana d., dz. 1887, Rožu laukums 12-5a, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-7390*.
Sarkanābols Augusts Jāņa d., dz. 1903, Liepu iela 29-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.12.41. Lieta Nr. P-9758*.
Šteinerts Kārlis Kārļa d., dz. 1873, Kuršu iela 17, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.01.42. Lieta Nr. P-10039*.
Sube Nikolajs Aleksandra d., dz. 1904, K. Marksa iela 53-9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.11.41. Lieta Nr. P-9686*.
Treide Fricis Ēvalda d., dz. 1897, Mālu iela 6-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.07.42. Lieta Nr. P-9759*.
Tumševics Žanis Sīmaņa d., dz. 1895, Tiesas iela 4-2 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 15.11.48. Lieta Nr. P-8781*.
Upītis Voldemārs Friča d., dz. 1899, Aldaru iela 18 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 02.08.43. Lieta Nr. P-6794*.
DURBE
Risis Fricis Jāņa d., dz. 1901, Raiņa iela 27, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 29.08.52, pēc tam nome­tinājumā, atbrīv. 04.06.56. Lieta Nr. 17528.
Riše Elvīra Jāņa m.,dz. 1907. Raiņa iela 27, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., Taimiras (Dolganu-Ņencu) nac. apv. Dudinka, mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 17528.
Riše Lija Friča m., dz. 1931, Raiņa iela 27, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., Taimiras (Dolganu-Ņencu) nac. apv. Dudinka, atbrīv. 15.08.47. Lieta Nr. 17528.
Riše Selita Friča m., dz. 1935, Raiņa iela 27, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., Taimiras (Dolganu-Ņencu) nac. apv. Dudinka, atbrīv. 15.08.47. Lieta Nr. 17528.
Vaidzība Augusts Jāņa d., dz. 1882, Raiņa iela 21, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.09.41. Lieta Nr. 20849.
Vaidzība Maija Andreja m., dz. 1889, Raiņa iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 30.07.47. Lieta Nr. 20849.
Vaidzība Zenta Augusta m., dz. 1924, Raiņa iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 30.07.47. Lieta Nr. 20849.

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
337
GROBIŅA
Reķis Alfrēds Augusta d., dz. 1898, Lielā iela 107, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 10.01.42. Lieta Nr. 13275,44737*.
Reķe Anna Jāņa m., dz. 1910, Lielā iela 107, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 12.06.57. Lieta Nr. 13275.
Reķis Imants Alfrēda d„ dz. 1939, Lielā iela 107, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 12.06.57. Lieta Nr. 13275.
Reķe Velta Alfrēda m., dz. 1931, Lielā iela 107, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 12.06.57. Lieta Nr. 13275.
Reķe Dzidra Alfrēda m., dz. 1932, Lielā iela 107, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 12.06.57. Lieta Nr. 13275.
Blumbergs Josels Jankela d., dz. 1886, Lielā iela 49/50, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.09.41. Lieta Nr. 20297.
PRIEKULE
Švāns Alfrēds Ernests Viļa d., dz. 1912, Zāļu iela 17, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.08.43. Lieta Nr. 17890.
Svāne Alma Jāņa m.,dz. 1913, Zāļu iela 17, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 06.06.57. Lieta Nr. 17890.
Švāne Raisma Alfrēda m., dz. izsūtījumā 15.12.41, Kras­nojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 06.06.57. Lieta Nr. 17890.
Plācenis Miķelis Roberts Antona d., dz. 1910, Aizputes iela 14, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.02.42. Lieta Nr. 19403.
Plācene Anna Marta Friča m., dz. 1909, Aizputes iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 28.05.56. Lieta Nr. 19403.
Plācenis Aivars Miķeļa d., dz. 1936, Aizputes iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., at­brīv. 15.02.57. Lieta Nr. 19403.
Plācenis Juris Miķeļa d., dz. 1939, Aizputes iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 15.02.57. Lieta Nr. 19403.
Plācenis Gunārs Miķeļa d., dz. 1933, Aizputes iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., at­brīv. 15.02.57. Lieta Nr. 19403.
AISTERES PAGASTS
Novadnieks Fricis Jāņa d., dz. 1903, Zīles, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.02.42. Lieta Nr. 13765.
Novadniece Anna Kristapa m., dz. 1907, Zīles, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bē­
gusi 15.04.47, nosūt, atpakaļ 24.06.50, atbrīv. 11.07.56. Lieta Nr. 13765.
Novadnieks Zigurds Friča d., dz. 1937, Zīles, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēdzis 15.04.47, nosūt, atpakaļ 07.08.50, atbrīv. 11.07.56. Lieta Nr. 13765.
Apogs Žanis Ādama d., dz. 1904, Kužas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.07.42. Lieta Nr. 14396.
Apogs Ādams Krišjāņa d., dz. 1869, Kužas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 14396.
Apoga Lība Anša m., dz. 1871, Kužas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 05.07.47. Lieta Nr. 14396.
Apoga Elizabete Jura m., dz. 1916, Kužas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 05.07.47. Lieta Nr. 14396.
Reinholds Kārlis Kristapa d., dz. 1893, Krievi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.12.41. Lieta Nr. 14594.
Reinholds Kristaps, dz. 1866, Krievi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris 15.09.42. Lieta Nr. 14594.
Reinholde Anna, dz. 1865, Krievi, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 22.11.42. Lieta Nr. 14594.
Reinholde Mirdza Kārļa m., dz. 1926, Krievi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 25.02.56. Lieta Nr. 14594.
Penkulis Ādolfs Ādama d., dz. 1904, Kreijas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.06.43. Lieta Nr. 15095, P-5387*.
Penkule Matilde Jāņa m.,dz. 1901, Kreijas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.08.47, no­sūt. atpakaļ 10.07.50, atbrīv. 02.11.56. Lieta Nr. 15095.
Penkulis Imants Ādolfa d., dz. 1933, Kreijas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis
23.12.46, nosūt, atpakaļ 10.07.50, atbrīv. 02.11.56. Lieta Nr. 15095.
Penkulis Viesturs Ādolfa d., dz. 1934, Kreijas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis
23.12.46, nosūt, atpakaļ 10.07.50, atbrīv. 06.11.56. Lieta Nr. 15095.
Penkule Biruta Ādolfa m., dz. 1939, Kreijas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi
23.12.46, nosūt, atpakaļ 10.07.50, atbrīv. 02.11.56. Lieta Nr. 15095.
Penkulis Tālivaldis Ādolfa d., dz. izsūtījumā 1942. ga­dā. Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 23.12.46, nosūt, atpakaļ 10.07.50, atbrīv. 02.11.56. Lieta Nr. 15095.

338
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
Teležis Jēkabs Jana d.,dz. 1889. Mednieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.11.43. Lieta Nr. 15156, P-8592*.
Teleže Elizabete Jāņa m., dz. 1895, Mednieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 20.03.56. Lieta Nr. 15156.
Novadnieks Kristaps Ernesta d., dz. 1898, Novadnieki, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.02.42. Lieta Nr. 20190.
Novadniece Marija Maija Jēkaba m., dz. 1902, No­vadnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 1947. gadā. Lieta Nr. 20190.
Novadniece Mirdza Kristapa m., dz. 1930, Novadnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi
1942. gadā. Lieta Nr. 20190.
AIZVĪĶU PAGASTS
Kļava (Kopštāls) Jānis Mades d.. dz. 1897, Skujiņas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.02.42. Lieta Nr. 12890, 15073, P-7194*.
Kļava Anna Friča m.. dz. 1895, Skujiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 17.03.56. Lieta Nr. 12890.
Kļava Voldemārs Jāņa d., dz. 1921, Skujiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 01.07.47. Lieta Nr. 12890.
Kļava Elmārs Jāņa d., dz. 1934, Skujiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 01.07.47. Lieta Nr. 12890.
Kļava Milda Jāņa m., dz. 1920, Skujiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 19.03.56. Lieta Nr. 12890.
Kļava Austra Jāņa m., dz. 1927, Skujiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 17.03.56. Lieta Nr. 12890.
Spraude Fricis Dāvida d.,dz. 1894, Krauli, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 13274, 42516*.
Spraude Katrīna, dz. 1867, Krauli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 13274.
Spraude Irma Didriķa m.. dz. 1907, Krauli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.02.48, nosūt, atpakaļ 08.10.49, atbriv. 19.02.60. Lieta Nr. 13274.
Spraude Aivars Friča d., dz. 1938, Krauji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., miris 1944. gadā. Lieta Nr. 13274.
Spraude Laima Friča m., dz. 1941, Krauli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 1948. gadā. Lieta Nr. 13274.
Ķipsts Kārlis Pētera d„ dz. 1890, Smaiži, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.04.42. Lieta Nr. 14305.
Ķipste Line Antonija Petera m., dz. 1899, Smaiži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.03.57. Lieta Nr. 14305.
Ķipsts Eduards Pētera d., dz. 1902, Bēti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.05.42. Lieta Nr. 14311.
Banga Oskars Jāņa d., dz. 1896, Sapniši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbriv. 15.08.42. Lieta Nr. 15014.
Banga Hermīne Jūlija Krista m., dz. 1896, Sapniši, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 19.02.57. Lieta Nr. 15014.
Banga Gunārs Oskara d., dz. 1925, Sapniši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 15014.
Banga Zeltīte Hermīne Oskara m., dz. 1928, Sapniši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi
1943. gadā. Lieta Nr. 15014.
Eidiņš Žanis Jāņa d., dz. 1900, Vilnīši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.12.41. Lieta Nr. 20830.
Eidiņa Alvīne Friča m., dz. 1900, Vilnīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., atbrīv. 20.06.55. Lieta Nr. 20830.
Eidiņš Tālivaldis Žaņa d.,dz. 1928, Vilnīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., atbrīv. 20.06.55. Lieta Nr. 20830.
Eidiņš Aleksandrs Gustavs Indriķa d., dz. 1890, Ozoli, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 44763*.
ASĪTES PAGASTS
Preiss Žanis Friča d., dz. 1909, Preikšas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.11.41. Lieta Nr. 13144.
Preisa Biruta Ādolfa m., dz. 1911, Preikšas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 13144.
Preiss Gunārs Žaņa d., dz. 1936, Preikšas. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 13144.
Range Ernests Kārļa d., dz. 1896, Vistiņas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.10.41. Lieta Nr. 14361.
Range Anna Krišam., dz. 1899, Vistiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 03.10.56. Lieta Nr. 14361.
Range Velta Mirdza Ernesta m., dz. 1928, Vistiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbriv. 25.08.56. Lieta Nr. 14361.
Range Aija Emīlija Ernesta m., dz. 1938, Vistiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 03.10.56. Lieta Nr. 14361.
Veidemanis Fricis Ēvalda d., dz. 1910, Druvas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.07.42. Lieta Nr. 14456.

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
339
Veidemane Malvīne Frīda m„ dz. 1920, Druvas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 21.06.57. Lieta Nr. 14456.
Veidemane Ārija Friča m., dz. 1939, Druvas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 21.06.57. Lieta Nr. 14456.
Kārkliņš Ēvalds Friča d., dz. 1900, Elkas Vecvagari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 23.02.51, pēc tam nometinājumā, miris 06.07.53. Lieta Nr. 15071.
Kārkliņa Vilhelmīne Jāņa m., dz. 1901, Elkas Vecvagari. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 09.05.57. Lieta Nr. 15071.
Kārkliņš Jānis Ēvalda d., dz. 1929, Elkas Vecvagari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., miris 1949. gadā. Lieta Nr. 15071.
Kārkliņš Kārlis Ēvalda d., dz. 1935, Elkas Vecvagari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 09.04.57. Lieta Nr. 15071.
Kārkliņa Mirdza Ēvalda m., dz. 1934, Elkas Vecvagari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 09.04.57. Lieta Nr. 15071.
Kārkliņa Anna Ēvalda m., dz. 1932, Elkas Vecvagari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 15071.
Rāja Alfrēds Viļa d., dz. 1900, Saulieši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.05.43. Lieta Nr. 15144.
Rūja Lilija Kārļa m., dz. 1900, Saulieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 15.05.56. Lieta Nr. 15144.
Rūja Jūlijs Alfrēda d., dz. 1922, Saulieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 21.12.56. Lieta Nr. 15144.
Kuršinskis Ernests Pētera d., dz. 1891, Apsīši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.04.42. Lieta Nr. 19307.
Kuršinska Jūlija Fridriha m., dz. 1897, Apsīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv.
31.10.56. Lieta Nr. 19307.
Kuršinska Lidija Ernesta m., dz. 1931, Apsīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv.
31.10.56. Lieta Nr. 19307.
Kuršinska Velta Ernesta m., dz. 1934, Apsīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv.
24.10.56. Lieta Nr. 19307.
Gaidže Jānis Miķeļa d., dz. 1896, Zeidaki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.06.43. Lieta Nr. 20470.
Gaidže Amālija Matīsa m., dz. 1900, Zeidaki. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 18.07.58. Lieta Nr. 20470.
Gaidže Valentīna Jāņa m., dz. 1927, Zeidaki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 18.07.58. Lieta Nr. 20470.
Gaidže Anna Jana m., dz. 1931, Zeidaki. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 29.04.58. Lieta Nr. 20470.
Gaidže Erna Jāņa m., dz. 1936, Zeidaki. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 23.04.58. Lieta Nr. 20470.
BĀRTAS PAGASTS
Steins Voldemārs Jēkaba d., dz. 1912, Šiliņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.09.42. Lieta Nr. 13159.
Šteina Erna Matīsa m., dz. 1913, Šiliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 06.07.50. Lieta Nr. 13159.
Steins Skumants Voldemāra d., dz. 1938, Šiliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., miris 1941. gada decembrī. Lieta Nr. 13159.
Steins Valdis Voldemāra d., dz. 1939, Šiliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., miris 1941. gada decembrī. Lieta Nr. 13159.
Kairis Jēkabs Jāņa d., dz. 1881, Kaires, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 07.01.42. Lieta Nr. 13514. Kaire Anna Josifa m., dz. 1882, Kaires, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 12.10.45. Lieta Nr. 13514.
Ruņģis Arvīds Pētera d., dz. 1908, Sieciņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.09.43. Lieta Nr. 15145.
Ruņģe Marija Kārļa m.,dz. 1911, Sieciņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.09.47, no­sūt. atpakaļ 04.10.50, atbrīv. 19.03.56. Lieta Nr. 15145.
Ruņģis Uldis Arvīda d., dz. 1938, Sieciņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēdzis 15.09.47, no­sūt. atpakaļ 04.10.50, atbrīv. 19.03.56. Lieta Nr. 15145.
Brizga Miķelis Miķeļa d., dz. 1899, Podiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.06.42. Lieta Nr. 15756.
Brizga Anna Miķeļa m., dz. 1904, Podiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.05.57. Lieta Nr. 15756.
Brizga Žanis Haralds Miķeļa d., dz. 1929, Podiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.11.46. Lieta Nr. 15756.
BUNKAS PAGASTS
Geistauts Juris Toma d., dz. 1903, Beņķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.10.41. Lieta Nr. 13181.
Geistauts Toms, dz. 1870, Beņķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 13181.
Geistauta Ķērsta Jura m., dz. 1881. Beņķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 02.04.57. Lieta Nr. 13181.

340
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
Geistauta Karolina Kriša m., dz. 1905, Beņķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbriv. 25.04.57. Lieta Nr. 13181.
Namnieks Jukums Jāņa d., dz. 1903, Dravnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.12.41. Lieta Nr. 14325.
Namniece Lize Jēkaba m., dz. 1902, Dravnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 25.06.58. Lieta Nr. 14325.
Namnieks Jānis Jukuma d., dz. 1927, Dravnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., miris 05.04.53. Lieta Nr. 14325.
Namnieks Kārlis Tālivaldis Jukuma d., dz. 1929, Drav­nieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 20.05.58. Lieta Nr. 14325.
Namniece Valija Jukuma m., dz. 1934, Dravnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 04.01.57. Lieta Nr. 14325.
Lieģis Kārlis Hermaņa d., dz. 1903, Smēdnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.03.42. Lieta Nr. 15076.
Lieģe Anna Mada m.. dz. 1897, Smēdnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 29.01.58. Lieta Nr. 15076.
Lukažis Miķelis Pētera d., dz. 1886, Āboliņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.02.42. Lieta Nr. 19481.
Lukaže Made Jura m., dz. 1891, Āboliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 19481.
Lukažis Alfrēds Miķeļa d., dz. 1925, Āboliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēdzis 15.07.47, nosūt, atpakaļ 18.11.50, atbrīv. 05.06.57. Lieta Nr. 19481.
Lukažis Miķelis Miķeļa d., dz. 1927, Āboliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 19481.
Lukaže Milda Miķeļa m., dz. 1933, Āboliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 19481.
Lukaže Emīlija Miķeļa m., dz. 1923, Āboliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 13.02.57. Lieta Nr. 19481.
Zviedris Ernests Pētera d., dz. 1900, Zemgales, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.04.42. Lieta Nr. P-9735*.
DUNIKAS PAGASTS
Sungalis Pēteris Miķeļa d., dz. 1910, Sungaļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.12.41. Lieta Nr. 13241.
Sungale Alma Jāņa m.. dz. 1917, Sungaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 26.07.56. Lieta Nr. 13241.
Vārna Jānis Jāņa d., dz. 1914, Vārnas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.08.42. Lieta Nr. 15770.
Vārna Margrieta Miķeļa m., dz. 1888, Vārnas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 10.01.46. Lieta Nr. 15770.
Vārna Pēteris Jāņa d., dz. 1919, Vārnas, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.05.57. Lieta Nr. 15770.
Vārna Milda Jāņa m., dz. 1923, Vārnas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 07.05.57. Lieta Nr. 15770.
Vārna Anna Jāņa m., dz. 1925, Vārnas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.05.57. Lieta Nr. 15770.
Tamužs Miķelis Pētera d., dz. 1885, Sprūdi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.09.41. Lieta Nr. 19922.
Tamuža Ilze Miķeļa m.. dz. 1885, Sprūdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 25.05.56. Lieta Nr. 19922.
Tamuža Anna Miķeļa m„ dz. 1913, Sprūdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 11.04.56. Lieta Nr. 19922.
Veidemanis Juris Toma d., dz. 1889, Raudišķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.10.41. Lieta Nr. 20020.
Veidemane Geda Jāņa m., dz. 1886, Raudišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 20.03.56. Lieta Nr. 20020.
Kalniņš Rihards Voldemārs Reiņa d., dz. 1905, Du­nikas skola, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.10.43. Lieta Nr. P-6711*.
DURBES PAGASTS
Roķivils Jānis Jēkaba d., dz. 1891, Roķi. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.11.41. Lieta Nr. 14387.
Roķivils Jānis Tālivaldis Jāņa d., dz. 1925, Roķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14387.
Penkulis Atis Jēkaba d., dz. 1893, Stoķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.06.42. Lieta Nr. 14572.
Penkule Anna Jura m., dz. 1899, Stoķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 13.06.56. Lieta Nr. 14572.
Penkulis Imants Ata d., dz. 1938, Stoķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 13.06.56. Lieta Nr. 14572.

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
341
Penkulis Ernests Ata d., dz. 1940, Stoķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 13.06.56. Lieta Nr. 14572.
Penkule Lūcija Ata m., dz. 1940, Stoķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 14572.
Brikmanis Niklāvs Jukuma d., dz. 1901, Bunči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 28.08.43. Lieta Nr. 15013.
Brikmane Emma Nikolaja m., dz. 1903, Bunči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 31.07.47, nosūt, atpakaļ 15.07.50, atbrīv. 27.07.56. Lieta Nr. 15013.
Brikmanis Ilgonis Niklāva d., dz. 1933, Bunči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 31.07.47, nosūt, atpakaļ 15.07.50, atbrīv. 27.07.56. Lieta Nr. 15013.
Brikmanis Zigurds Niklāva d., dz. 1935. Bunči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris
1944. gadā. Lieta Nr. 15013.
Brikmane Līvija Niklāva m., dz. 1939, Bunči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 31.07.47, nosūt, atpakaļ 15.07.50, atbrīv. 27.07.56. Lieta Nr. 15013.
Sloka Jānis Jāņa d., dz. 1895, Liepkalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.05.42. Lieta Nr. 17984.
Sloka Vera Jāņa m., dz. 1897, Liepkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.07.58. Lieta Nr. 17984.
Sloka Oļģerts Jāņa d., dz. 1925, Liepkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 11.07.58. Lieta Nr. 17984.
Sloka Longins Jāņa d., dz. 1925, Liepkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., miris 1945. gadā. Lieta Nr. 17984.
Sloka Astrīda Erna Jāņa m., dz. 1922, Liepkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 05.04.56. Lieta Nr. 17984.
Jansons Ernests Kriša d.,dz. 1893, Zeltiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.05.42. Lieta Nr. 19836.
Jansone Anna Jāņa m., dz. 1896, Zeltiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 13.05.57. Lieta Nr. 19836.
EMBŪTES PAGASTS
Kļava Ādolfs Mārtiņa d.,dz. 1907, Vediķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.09.41. Lieta Nr. 13513.
Kļava Minna Kārļa m., dz. 1909, Vediķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 01.10.47, no­sūt. atpakaļ 29.05.51, atbrīv. 17.07.57. Lieta Nr. 13513.
Kļava Viktors Ādolfa d.,dz. 1938, Vediķi, izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēdzis 01.10.47, no­sūt. atpakaļ 29.05.51, atbrīv. 17.07.57. Lieta Nr. 13513.
Bērends Fricis Jāņa d., dz. 1906, Upenieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.06.43. Lieta Nr. 15125, P-7218*.
Jansons Otto Jura d., dz. 1904, Lāči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.01.42. Lieta Nr. P- 9767*.
Jurševskis Kārlis Leona d., dz. 1910, Jaunzemi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.12.41. Lieta Nr. P-10041*.
Saulīte Lūcija Anna Artūra m., dz. 1914, Ansiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 1946.gada ok­tobrī, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Lieta Nr. P-5219*.
Saulītis Arnolds Friča d.,dz. 1909, Ansiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.05.43. Lieta Nr. P-5742*.
EZERES PAGASTS
Arķis Eduards Jāņa d., dz. 1902, Līgotnes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.05.42. Lieta Nr. 13204.
ArķeOtīlija Kārļa m.,dz. 1913, Līgotnes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 11.08.45, no­sūt. atpakaļ 05.01.50, atbrīv. 24.07.56. Lieta Nr. 13204.
Arķe Dagmāra Eduarda m., dz. 1932, Līgotnes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 11.08.45, atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 13204.
Puķevics Voldemārs Jukuma d., dz. 1894, Baļķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.05.42. Lieta Nr. 14581.
Puķevica Milda Jukuma m.,dz. 1898, Baļķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 24.04.57. Lieta Nr. 14581.
Grantiņš Gustavs Arnolds Gusta d., dz. 1907, Kam- paiši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.12.41. Lieta Nr. P-9721*.
GAVIEZES PAGASTS
Gūtmanis Kārlis Kriša d., dz. 1897, Stacijas māja 3, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.04.42. Lieta Nr. 15023.
Gūtmane Olga Kārļa m., dz. 1903, Stacijas māja 3, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 16.09.57. Lieta Nr. 15023.
Gūtmanis Gunārs Kārļa d„ dz. 1930, Stacijas māja 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., at­brīv. 19.05.58. Lieta Nr. 15023.
Gūtmane Skaidrīte Kārļa m., dz. 1933, Stacijas māja 3,

342
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., at­briv. 19.05.58. Lieta Nr. 15023.
Gūtmane Daila Kārļa m., dz. 1935, Stacijas māja 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 15023.
Gūtmane Aina Kārļa m., dz. 1927, Stacijas māja 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 01.12.46. Lieta Nr. 15023.
Kopštāls Andrejs Kristapa d., dz. 1903, Alekši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 26.08.43. Lieta Nr. 15068, P-6191*.
Kopštāla Fanija Aleksandra m., dz. 1908, Alekši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 16.09.47, nosūt, atpakaļ 16.03.49, atbrīv. 19.06.54. Lieta Nr. 15068.
Kopštāls Tālivaldis Andreja d., dz. 1928, Alekši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 15068.
Kopštāla Līvija Andreja m., dz. 1934, Alekši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 16.09.47. Lieta Nr. 15068.
Landers Kārlis Voldemārs Kārļa d„ dz. 1903, Stari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 30.10.43 (miris 26.08.43). Lieta Nr. 15075, P-6207*.
Landere Marija Friča m., dz. 1906, Stari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 18.10.57. Lieta Nr. 15075.
Landere Ilga Ārija Kārļa m., dz. 1937, Stari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 12.10.55. Lieta Nr. 15075.
Rasmanis Ernests Ulriha d., dz. 1901, Rasmaņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.05.43. Lieta Nr. 15146.
Rasmane Anna Ernesta m., dz. 1901, Rasmaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 15146.
Rasmanis Ilmārs Ernesta d., dz. 1933, Rasmaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 17.05.58. Lieta Nr. 15146.
Hasmanis Eduards Leonharda d., dz. 1915, Mazgavie- zes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 08.09.43, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 25.05.55. Lieta Nr. 17586. Hasmane Alma Friča m., dz. 1914, Mazgaviezes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 07.06.55. Lieta Nr. 17586.
Zīverts Jānis Salma d., dz. 1883, Strautiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.03.42. Lieta Nr. 20356.
Ziverte Bille Jāņa m., dz. 1887, Strautiņi, izsūt. 14.06.41, atbriv. 07.05.56. Lieta Nr. 20356.
Dzenis Ernests Bernāta d., dz. 1886, Ģentes, arest.
14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.01.42. Lieta Nr. P-9727*.
Šukters Jānis Klāva d., dz. 1900, Kalna Dekšņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.10.42. Lieta Nr. P-8549*.
GRAMZDAS PAGASTS
Ģībietis Adolfs Jāņa d., dz. 1907, Vecģībieši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.05.43. Lieta Nr. 17547.
Ģībiete Anna Ērmaņa m., dz. 1870, Vecģībieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., mirusi 1948. gadā. Lieta Nr. 17547.
Ģībiete Emīlija Ella Friča m., dz. 1905, Vecģībieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 18.09.57. Lieta Nr. 17547.
Ģībiete Ingrīda Gunta Ādolfa m., dz. 1936, Vecģībieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17547.
Ģībiete Vizma Ādolfa m., dz. 1940, Vecģībieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17547.
Ģībietis Fricis Zāmueļa d., dz. 1911, Dārznieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.03.42. Lieta Nr. 17948.
Ģībiete Alma Jāņa m„ dz. 1913, Dārznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 17.07.57. Lieta Nr. 17948.
Hasmane Meta Antona m., dz. 1896, Dīķsaimniecība, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 08.03.60. Lieta Nr. 19938.
Hasmanis Uldis Viktora d., dz. 1921, Dīķsaimniecība, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., miris 15.01.42. Lieta Nr. 19938.
Hasmanis Viktors Viktora d., dz. 1924, Dīķsaimniecība, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., miris 11.10.46. Lieta Nr. 19938.
Hasmanis Gunārs Viktora d., dz. 1927. Dīķsaimniecība, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 16.02.57. Lieta Nr. 19938.
Hasmane Biruta Viktora m., dz. 1915, Dīķsaimniecība, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbriv. 07.07.58. Lieta Nr. 19938.
GROBIŅAS PAGASTS
Snīpens Alfons Kriša d., dz. 1902, Mežsētas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.11.41. Lieta Nr. 14339.
Snīpena Vilma Vilhelma m., dz. 1904, Mežsētas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.10.56. Lieta Nr. 14339.

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
343
Andersons Jēkabs Klāva d., dz. 1882, Mežabertules, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.05.43. Lieta Nr. 15011.
Andersone Matilde Indriķa m., dz. 1893, Mežabēr- tules, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 15011.
Andersons Kārlis Jēkaba d., dz. 1918, Mežabērtules, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 15011.
Alēns Kārlis Jēkaba d., dz. 1905, Alēni, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.03.42. Lieta Nr. 15746.
Alēna Milda Jēkaba m., dz. 1912, Alēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.01.47. nosūt, atpakaļ 10.04.51, atbrīv. 17.01.57. Lieta Nr. 15746.
Alēns Andris Kārļa d., dz. 1940, Alēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., citu zinu nav. Lieta Nr. 15746.
Alēns Jānis Kārļa d., dz. 1937, Alēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.01.47. Lieta Nr. 15746.
Kalniņš Fricis Jāņa d., dz. 1899, Māliņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.04.42. Lieta Nr. 20497.
Kalniņa Elīza Minna Anša m., dz. 1912, Māliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.10.47. Lieta Nr. 20497.
Kalniņš Vilis Friča d., dz. 1935, Māliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 1946. gadā. Lieta Nr. 20497.
Lauva Jānis Jāņa d., dz. 1911, Zaļais Mežs, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.10.41. Lieta Nr. P-9658*.
KALĒTU PAGASTS
Gaušis Fricis Miķeļa d., dz. 1894, Pamatskolas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 07.01.60. Lieta Nr. 15022.
Gauše Emīlija Fridriha m„ dz. 1903, Pamatskolas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 19.07.58. Lieta Nr. 15022.
Gaušis Artūrs Friča d., dz. 1940, Pamatskolas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., miris 02.02.42. Lieta Nr. 15022.
Gauše Ārija Friča m., dz. 1938, Pamatskolas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 29.04.58. Lieta Nr. 15022.
Gauše Cilda Friča m., dz. 1935. Pamatskolas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 29.04.58. Lieta Nr. 15022.
Feldmanis Kārlis Anša d., dz. 1894, Brieži, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.07.43. Lieta Nr. 17680, P-9233*.
Feldmane Ieva Jana m„ dz. 1895, Brieži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 08.02.57. Lieta Nr. 17680.
Feldmanis Mārtiņš Kārļa d., dz. 1937, Brieži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 08.02.57. Lieta Nr. 17680.
Feldmanis Imants Kārļa d., dz. 1931, Brieži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 08.02.57. Lieta Nr. 17680.
Feldmane Ausma Kārļa m., dz. 1929, Brieži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 08.02.57. Lieta Nr. 17680.
Feldmane Zelma Kārļa m., dz. 1925, Brieži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 08.02.57. Lieta Nr. 17680.
Piziks Matīss Klāva d., dz. 1890, Upespiziki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.10.41. Lieta Nr. 19404.
Pizika Karolina Jāņa m., dz. 1901, Upespiziki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 31.05.57. Lieta Nr. 19404.
Piziks Imants Matīsa d.. dz. 1924, Upespiziki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 31.05.57. Lieta Nr. 19404.
Piziks Jānis Matīsa d., dz. 1929, Upespiziki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., miris 1949. gadā. Lieta Nr. 19404.
Sedols Miķelis Jēkaba d., dz. 1899, Sedoli, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.02.42. Lieta Nr. 19526.
Sedola Ilze Jāņa m., dz. 1899, Sedoli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 01.04.57. Lieta Nr. 19526.
Sedols Visvaldis Miķeļa d., dz. 1931, Sedoli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēdzis 15.10.47, nosūt, atpakaļ 27.09.50, atbrīv. 03.04.57. Lieta Nr. 19526.
Sedola Herta Miķeļa m., dz. 1925, Sedoli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.10.47, no­sūt. atpakaļ 03.10.50, atbrīv. 15.09.58. Lieta Nr. 19526.
Sedola Lonija Miķeļa m., dz. 1927, Sedoli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.04.57. Lieta Nr. 19526.
Sedola Vera Miķeļa m., dz. 1926, Sedoli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 20.11.56. Lieta Nr. 19526.
KROTES PAGASTS
Birziņš Krišs Sīmaņa d., dz. 1886, Melderi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.04.42. Lieta Nr. 14184.
BirziņaEmma Kriša m.,dz. 1910, Melderi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 03.04.57. Lieta Nr. 14184.
Birziņš Jānis Kriša d., dz. 1926, Melderi, izsūt. 14.06.41,

344
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 15.07.48. Lieta Nr. 14184.
Birziņa Vija Kriša m., dz. izsūtījumā 05.03.42, Krasnojar­skas nov. Jemeļjanovas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14184.
Hūns Jānis Jāņa d., dz. 1875, Spriņģēni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.02.42. Lieta Nr. 14386.
Hūna Elizabete, dz. 1877, Spriņģēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14386.
Laivenieks Žanis Andreja d., dz. 1907, Brūveri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.01.42. Lieta Nr. 14543.
Laiveniece Dārta Jāņa m., dz. 1882, Brūveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 26.04.54. Lieta Nr. 14543.
Laiveniece Jūlija Andreja m., dz. 1905, Brūveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 09.05.57. Lieta Nr. 14543.
Laivenieks Rolands Alfrēds Žaņa d., dz. 1934, Brūveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 25.04.57. Lieta Nr. 14543.
Laivenieks Jēkabs Žaņa d., dz. 1938, Brūveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 09.05.57. Lieta Nr. 14543.
Laiveniece Aina Žaņa m., dz. 1938, Brūveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., mirusi 1950. gadā. Lieta Nr. 14543.
Laiveniece Alvīne Andreja m., dz. 1909, Brūveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 26.04.54. Lieta Nr. 14543.
Dēlands Kārlis Jāņa d., dz. 1877, Priednieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.12.41. Lieta Nr. 14591.
Dēlande Lavīze Jura m., dz. 1879, Priednieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 14591.
MEDZES PAGASTS
Atmats Alfrēds Jāņa d., dz. 1896, Gobzemji, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.06.42. Lieta Nr. 14394.
Atmata Betija Andreja m., dz. 1899, Gobzemji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.05.57. Lieta Nr. 14394.
Atmata Velta Alfrēda m., dz. 1919, Gobzemji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.05.57. Lieta Nr. 14394.
Kalnītis Juris Kristapa d., dz. 1892, Danči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.01.42. Lieta Nr. 19415.
Kalnīte Emīlija Miķeļa m., dz. 1900, Danči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 25.04.57. Lieta Nr. 19415.
Kalnītis Karlis Jura d., dz. 1923, Danči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 25.04.57. Lieta Nr. 19415.
Kalnīte Dzidra Jura m., dz. 1928, Danči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 19.06.54. Lieta Nr. 19415.
Kalnīte Astrīda Jura m., dz. 1932, Danči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 25.04.57. Lieta Nr. 19415.
Kazerauskis Andrejs Pētera d., dz. 1877, Kazerauskas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.07.42. Lieta Nr. 19730.
Kazerauska Ida Pētera m., dz. 1897, Kazerauskas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.05.47, nosūt, atpakaļ 01.11.50, atbrīv. 29.03.58. Lieta Nr. 19730.
Kazerauska Austra Andreja m., dz. 1926, Kazerauskas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.05.47, nosūt, atpakaļ 01.11.50, atbrīv. 22.10.56. Lieta Nr. 19730.
Kazerauska Rita Andreja m., dz. 1931, Kazerauskas, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.05.47, nosūt, atpakaļ 01.11.50, atbrīv. 22.10.56. Lieta Nr. 19730.
Kazerauska Spodra Andreja m., dz. 1932, Kazerauskas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bē­gusi 31.08.46, nosūt, atpakaļ 01.11.50, atbrīv. 29.03.58. Lieta Nr. 19730.
NĪCAS PAGASTS
Bumbulis Jānis Miķeļa d., dz. 1897, Žibji, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.12.42. Lieta Nr. 15012.
Bumbule Maiga Anšam.,dz. 1909, Žibji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 29.09.56. Lieta Nr. 15012.
Bumbulis Gunārs Jāņa d.,dz. 1933, Žibji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 28.02.48. Lieta Nr. 15012.
Spirģis Jēkabs Jāņa d., dz. 1876, Spirgi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.01.42. Lieta Nr. 15151.
Spirģe Anna Anša m., dz. 1883, Spirgi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 1945. gadā. Lieta Nr. 15151.
Spirģis Andrejs Jēkaba d.,dz. 1911, Spirgi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 01.04.57. Lieta Nr. 15151.
Spirģe Katrine Jēkaba m., dz. 1920, Spirgi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 09.04.57. Lieta Nr. 15151.
Streņģis Ansis Jāņa d., dz. 1907, Puļķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.11.42. Lieta Nr. 15687.
Streņģis Jānis Miķeļa d., dz. 1884, Puļķi, izsūt. 14.06.41,

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
345
Krasnojarskas nov. Ustjjeņisejas raj., bēdzis 15.10.46. Lieta Nr. 15687.
Streņģe Maiga Jāņa m., dz. 1888, Puļķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ustjjeņisejas raj., bēgusi 15.10.46, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 15687.
Streņģe Anna Jāņa m., dz. 1916, Puļķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēgusi 11.03.48, nosūt, atpakaļ 10.02.50, atbrīv. 31.03.56. Lieta Nr. 15687. Streņģe Daina Anša m., dz. izsūtījumā 31.10.41, Kras­nojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 11.03.48. Lieta Nr. 15687.
Streņģe Virma Anša m., dz. 1938, Puļķi, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 11.03.48. Lieta Nr. 15687.
Streņģis Jānis Jāņa d., dz. 1913, Puļķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 17.09.57. Lieta Nr. 15687.
Streņģe Margarita Jāņa m„ dz. 1923, Puļķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 01.02.57. Lieta Nr. 15687.
Bumbulis Jēkabs Jāņa d., dz. 1900, Skaras, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.04.42. Lieta Nr. 15761.
Bumbule Anna Jēkaba m., dz. 1897, Skaras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 24.06.57. Lieta Nr. 15761.
Bumbule Vilma Jēkaba m., dz. 1924, Skaras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 15.03.57. Lieta Nr. 15761.
Bumbule Līvija Jēkaba m., dz. 1930, Skaras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 22.04.52, atbrīv. 21.07.56. Lieta Nr. 15761.
Kviešons Konstantīns Jāņa d., dz. 1906, Pagastmāja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.03.43. Lieta Nr. 17651.
Kviešone Anna Miķeļa m., dz. 1912, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 06.01.48. Lieta Nr. 17651.
Kviešone Laima Konstantīna m., dz. 1938, Pagast­māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 15.11.48. Lieta Nr. 17651.
Kviešone Māra Konstantīna m., dz. izsūtījumā 08.02.42, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 06.01.48. Lieta Nr. 17651.
Silenieks Andrejs Anša d., dz. 1903, Gudriķi, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.01.42. Lieta Nr. 17766.
Sileniece Margarita Jāņa m., dz. 1913, Gudriķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēgusi 25.02.48, nosūt, atpakaļ 04.12.48, atbrīv. 31.10.56. Lieta Nr. 17766.
Silenieks Ansis Andreja d., dz. 1936, Gudriķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 25.02.48. Lieta Nr. 17766.
Silenieks Janis Andreja d., dz. 1938, Gudriķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 25.02.48. Lieta Nr. 17766.
Antmanis Vilis Jura d.,dz. 1903. Daudzeņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.03.42. Lieta Nr. 17980.
Antmane Anna Andreja m., dz. 1911, Daudzeņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 06.10.47, nosūt, atpakaļ 07.07.50, atbrīv. 03.07.58. Lieta Nr. 17980.
Antmanis Ilgvars Viļa d., dz. 1938, Daudzeņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēdzis
30.12.46, nosūt, atpakaļ 31.08.50, atbrīv. 03.07.58. Lieta Nr. 17980.
Antmane Ilga Viļam.,dz. 1934. Daudzeņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 28.08.46, no­sūt. atpakaļ 31.07.50, atbrīv. 19.03.56. Lieta Nr. 17980.
Antmane Mārīte Viļa m., dz. izsūtījumā 12.03.42, Kras­nojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 17980.
Sēnbergs Augusts Indriķa d., dz. 1904. Mācītājmāja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.06.42. Lieta Nr. 19450.
Sēnberga Milda Jāņa m., dz. 1907, Mācītājmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 20.12.48, atbrīv. 11.05.57. Lieta Nr. 19450.
Sēnbergs Mārtiņš Vilis Augusta d., dz. 1938, Mācītāj­māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēdzis 20.09.46, nosūt, atpakaļ 20.12.48, atbrīv. 10.05.57. Lieta Nr. 19450.
Sēnbergs Andrejs Guntis Augusta d., dz. 1935, Mācītāj­māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēdzis 20.09.46, nosūt, atpakaļ 20.12.48, atbrīv. 25.04.57. Lieta Nr. 19450.
Bumbulis Rūdolfs Miķeļa d., dz. 1914, Dūkuri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.09.42. Lieta Nr. 19820.
Bumbule Ieva Irma Toma m., dz. 1914, Dūkuri, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 05.04.56. Lieta Nr. 19820.
Bumbule Aina Rūdolfa m., dz. 1941, Dūkuri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 19820.
Šmiukšis Jānis Jāņa d., dz. 1889, Ozolnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.12.41. Lieta Nr. 502 R.
Smiukše Katrīna Jāņa m., dz. 1908, Ozolnieki, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 25.03.57. Lieta Nr. 502 R.
Smiukše Aina Jāņa m.,dz. 1932, Ozolnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 29.10.54. Lieta Nr. 502 R.

346
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
NĪGRANDES PAGASTS
Petrovskis Jukums Anša d., dz. 1896, Lejnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.05.43. Lieta Nr. 15096.
Petrovska Jūlija Ernesta m., dz. 1892, Lejnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 09.10.56. Lieta Nr. 15096.
Petrovskis Voldemārs Jukuma d., dz. 1925, Lejnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 23.03.57. Lieta Nr. 15096.
Petrovska Melita Jukuma m., dz. 1930, Lejnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.10.56. Lieta Nr. 15096.
Burģele Marta Anna Jāņa m., dz. 1906, Braslas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 28.02.51, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg. Vengerovas raj., atbrīv. 24.03.56. Lieta Nr. 15126.
Valters Gustavs Friča d., dz. 1902, Strēļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.04.43. Lieta Nr. 15501.
Valtere Alma Žaņa m., dz. 1908, Strēļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.09.47, no­sūt. atpakaļ 20.03.50, atbrīv. 29.07.56. Lieta Nr. 15501.
Valters Rihards Gustava d., dz. 1936, Strēļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēdzis 15.09.47, nosūt, atpakaļ 20.03.50, atbrīv. 29.07.56. Lieta Nr. 15501.
Valtere Ārija Gustava m., dz. 1933, Strēļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 20.03.50, atbrīv. 29.07.56. Lieta Nr. 15501.
Zelmenis Jānis Jura d., dz. 1883, Kalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.10.42. Lieta Nr. 17470.
Zelmene Olga Jāņa m., dz. 1888, Kalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 30.09.47, nosūt, atpakaļ 28.03.49, atbrīv. 02.10.56. Lieta Nr. 17470.
Jansons Alberts Jēkabs Jāņa d., dz. 1911, Rozīši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.04.42. Lieta Nr. P-9647*.
Piziks Alfons Jēkaba d., dz. 1895, Izpildkomitejas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.10.41. Lieta Nr. P-9678*.
PĒRKONES PAGASTS
Dzintarnieks Miķelis Andreja d., dz. 1885, Vecdzin- tarnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.12.41. Lieta Nr. 13763.
Dzintarniece Lizbete Miķeļa m., dz. 1887, Vecdzin- tarnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 16.09.56. Lieta Nr. 13763.
Dzintarnieks Indriķis Miķeļa d., dz. 1919, Vecdzintar-
nieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbriv. 16.09.56. Lieta Nr. 13763.
Dzintarniece Mirdza Miķeļa m., dz. 1921, Vecdzintar- nieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 16.09.56. Lieta Nr. 13763.
Zendale Līze Jāņa m., dz. 1880, Bernāti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mirusi 07.07.42. Lieta Nr. 14487.
PRIEKULES PAGASTS
Dūksteniece Ērika Friča m., dz. 1909, Upenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 21.03.57. Lieta Nr. 17182.
Dūkstenieks Aivars Rūdolfa d., dz. 1934, Upenieki, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 21.03.57. Lieta Nr. 17182.
Dūksteniece Elga Rūdolfa m., dz. 1940, Upenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 21.03.57. Lieta Nr. 17182.
Dūksteniece Ilze Jāņa m., dz. 1880, Upenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17182.
Dūkstenieks Jēkabs, dz. 1875, Upenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17182.
Ceksters Jānis Jāņa d., dz. 1897, Jaunkalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.03.42. Lieta Nr. 19949.
Cekstere Lina Jāņa m., dz. 1903, Jaunkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., atbrīv. 02.07.57. Lieta Nr. 19949.
Ceksters Jānis Jāņa d., dz. 1928. Jaunkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 19949.
Cekstere Līvija Jāņa m., dz. 1932, Jaunkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 19949.
Piziks Kārlis Indriķa d., dz. 1905, Osteles, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.10.41. Lieta Nr. P-9769*.
PURMSĀTU PAGASTS
Sprūds Fricis Indriķa d., dz. 1907, Šiliņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.07.42. Lieta Nr. 15819.
Sprūda Milda Ludviga m., dz. 1912, Šiliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 11.06.57. Lieta Nr. 15819.
Sprūds Uldis Friča d., dz. 1940, Šiliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 11.06.57. Lieta Nr. 15819.
Sprūds Imants Indriķa d., dz. 1923, Šiliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 27.03.57. Lieta Nr. 15819.

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
347
RĀVAS PAGASTS
Disterhefts Jūlijs Ludviga d., dz. 1902, Liecenieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.09.42. Lieta Nr. 13163.
Disterhefta Heiza Emīlija Andreja m., dz. 1897, Lie­cenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 30.07.58. Lieta Nr. 13163.
Disterhefta Natālija Jūlija m., dz. 1926, Liecenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi iz­sūtījumā. Lieta Nr. 13163.
Disterhefta Mirdza Jūlija m., dz. 1928, Liecenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 16.05.58. Lieta Nr. 13163.
Lieceniece Trine Kārļa m., dz. 1861, Liecenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 13163.
Ronis Ernests Andža d.,dz. 1910, Burtnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.07.42. Lieta Nr. 14246.
Rone Ērika Jēkaba m., dz. 1913, Burtnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.07.47, no­sūt. atpakaļ 04.03.50, atbrīv. 31.07.56. Lieta Nr. 14246.
Ronis Gunvaldis Ernesta d., dz. 1934, Burtnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 15.08.46, nosūt, atpakaļ 04.03.50, atbrīv. 31.07.56. Lieta Nr. 14246.
Ronis Austris Ernesta d., dz. 1937, Burtnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 15.08.46, nosūt, atpakaļ 04.03.50, atbrīv. 31.07.56. Lieta Nr. 14246.
Ronis Andris Ernesta d., dz. 1939, Burtnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 15.08.46, nosūt, atpakaļ 04.03.50, atbrīv. 31.07.56. Lieta Nr. 14246.
Kleinbergs Ansis Kriša d., dz. 1896, Kalnenieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.06.42. Lieta Nr. 14508.
Kleinberga Alvīne, dz. 1869, Kalnenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14508.
Kleinberga Berta Jūlija m., dz. 1899, Kalnenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14508.
Vizulis Pēteris Alberts Gusta d., dz. 1909, Pagastmāja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.05.43. Lieta Nr. P-8627*.
RUCAVAS PAGASTS
Sedols Miķelis Jēkaba d., dz. 1910, Pūpēži, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.08.42. Lieta Nr. 13173.
Sēdola Margrieta Miķeļa m.. dz. 1914, Pūpēži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dudinka, atbrīv. 05.04.56. Lieta Nr. 13173.
Sedola Ārija Miķeļa m., dz. 1939, Pūpēži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dudinka, mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 13173.
Brušvits Jānis Toma d.,dz. 1899, Brušviti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.11.41. Lieta Nr. 14210.
Brušvits Imants Jāņa d.,dz. 1929, Brušviti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14210.
Brušvite Rasma Jāņa m., dz. 1926, Brušviti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 1946. gadā. Lieta Nr. 14210.
Brušvite Valda Jāņa m., dz. 1927, Brušviti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14210.
Pūķis Jānis Jura d., dz. 1901, Krūmkalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.11.42. Lieta Nr. 15097.
Puķe Anna Jāņa m., dz. 1907, Krūmkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēgusi 16.08.48, nosūt, atpakaļ 27.08.48, atbrīv. 25.02.57. Lieta Nr. 15097. Pūķis Jānis Jāņa d., dz. 1934, Krūmkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēdzis 16.08.48, nosūt, atpakaļ 27.08.48, atbrīv. 01.06.57. Lieta Nr. 15097.
Runnis Jānis Anša d., dz. 1909, Paurupes krejotava, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.03.42. Lieta Nr. 15147.
Runne Herta Jura m., dz. 1912, Paurupes krejotava, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv.
20.11.56. Lieta Nr. 15147.
Runne Dzidra Jāņa m., dz. 1941, Paurupes krejotava, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 15147.
Kauliņš Miķelis Jāņa d.,dz. 1902, Kauliņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 04.05.47. Lieta Nr. 17416.
Kauliņa Zelma Kārļa m.,dz. 1914, Kauliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kazačinskas raj., atbrīv. 20.10.55. Lieta Nr. 17416.
Jaunciems Jānis Miķeļa d., dz. 1895, Urbāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.10.42. Lieta Nr. 17467.
Jaunciema Ieva Miķeļa m., dz. 1901, Urbāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 15.01.48. Lieta Nr. 17467.
Jaunciems Arvīds Jāņa d., dz. 1939, Urbāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv.
15.10.46. Lieta Nr. 17467.
Jaunciems Jānis Jāņa d., dz. 1934, Urbāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 15.10.46. Lieta Nr. 17467.
Jaunciema Ausma Jāņa m., dz. 1929, Urbāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv.
15.10.46. Lieta Nr. 17467.

348
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
Jaunciema Ilma Jana m.,dz. 1931, Urbāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 15.01.48. Lieta Nr. 17467.
Ģiga Miķelis Miķeļa d., dz. 1903, Galuvēji. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.06.42. Lieta Nr. 19297.
Ģiga Margrieta Jāņa m., dz. 1909, Galuvēji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 17.08.56. Lieta Nr. 19297.
Ģiga Kārlis Miķeļa d., dz. 1938, Galuvēji. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 17.08.56. Lieta Nr. 19297.
Ģiga Vilnis Miķeļa d., dz. 1932. Galuvēji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., atbrīv. 05.06.46. Lieta Nr. 19297.
Ģiga Alma Miķeļa m., dz. 1929, Galuvēji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Novosjolovas raj., bēgusi 05.09.48, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 19297.
Treide Hermanis Jēkaba d., dz. 1894, Svērmeri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.02.42. Lieta Nr. 19494.
Treide Margarita Andreja m., dz. 1896, Svērmeri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 05.02.57. Lieta Nr. 19494.
Treide Arnolds Hermaņa d., dz. 1926, Svērmeri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 05.02.57. Lieta Nr. 19494.
Treide Elita Aina Hermaņa m., dz. 1927, Svērmeri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.02.57. Lieta Nr. 19494.
Silasproģis Miķelis Miķeļa d., dz. 1910, Pauru ciems, Buša māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.05.42. Lieta Nr. P-5446*.
TADAIĶU PAGASTS
Kanders Jēkabs Klāva d.,dz. 1902, Bablāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.05.43. Lieta Nr. 15063.
Kandere Alvīne Jorēna m., dz. 1905, Bablāni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
31.10.56. Lieta Nr. 15063.
Kandere Mārīte Jēkaba m., dz. izsūtījumā 15.01.42, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 15063.
Kandere Skaidrīte Jēkaba m., dz. 1940. Bablāni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
31.10.56. Lieta Nr. 15063.
Freidis Rūdolfs Fridriha d., dz. 1900, Pakalniņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.04.42. Lieta Nr. 19728.
Freide Neonila Jakova m., dz. 1919, Pakalniņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 02.10.54. Lieta Nr. 19728.
Kušķis Jānis Jāņa d., dz. 1904, Kušķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.08.42. Lieta Nr. 20487.
Kušķe Līze, dz. 1877, Kušķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojar­skas nov. Ribinskas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 20487.
Kušķe Anna Ernesta m„ dz. 1912. Kušķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.05.56. Lieta Nr. 20487.
Kušķe Ausma Jāņa m., dz. 1934, Kušķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.08.56. Lieta Nr. 20487.
Kušķe Spodra Jāņa m., dz. 1936, Kušķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 08.06.56. Lieta Nr. 20487.
Kušķis Laimonis Jāņa d.,dz. 1933, Kušķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris 1941. gada decembrī. Lieta Nr. 20487.
Kušķis Elmārs Jāņa d., dz. 1940, Kušķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris 1941. gada jū­lijā. Lieta Nr. 20487.
Sīmanis Jānis Ludviga d., dz. 1906, Ceriņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasno­jarskas nov. Igarkā, atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 465 R.
Sīmane Anna Andrejam., dz. 1912, Ceriņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 01.12.56. Lieta Nr. 465 R.
Sīmanis Andris Jāņa d.. dz. 1940, Ceriņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 465 R.
TĀŠU PAGASTS
Zvirbulis Jānis Jēkaba d., dz. 1886, Skuķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.11.41. Lieta Nr. 13155.
Zvirbule Elizabete Jāņa m., dz. 1903, Skuķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 01.08.56. Lieta Nr. 13155.
Lauris Jānis Miķeļa d., dz. 1896, Lauri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.07.42. Lieta Nr. 15673.
Laure Lilija Eduarda m., dz. 1896, Lauri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.10.47, no­sūt. atpakaļ 07.03.50, atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 15673.
Lauris Aivars Jāņa d., dz. 1938, Lauri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēdzis 01.12.46, nosūt, atpakaļ 29.11.50, atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 15673.
Lauris Vitauts Jāņa d., dz. 1925, Lauri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēdzis 01.10.47, no­sūt. atpakaļ 29.11.50, atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 15673.
Laure Laimdota Jāņa m., dz. 1930, Lauri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 01.12.46, no­sūt. atpakaļ 29.11.50, atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 15673.
Krauja Haralds Arnolda d., dz. 1950, izsūt. 29.11.50, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 15673.

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
349
VAIŅODES PAGASTS
Dambis Voldemārs Jēkaba d., dz. 1898, Vaiņodes kooperatīva māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.05.42. Lieta Nr. 13751.
Dambe Alīne Kristapa m., dz. 1902, Vaiņodes koope­ratīva māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirov­skas raj., atbrīv. 20.03.56. Lieta Nr. 13751.
Valters Fricis Kārļa d., dz. 1907, Jumači, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 13.03.51, pēc tam nometi­nājumā Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 09.03.60. Lieta Nr. 15018.
Valtere Elza Ādolfa m., dz. 1913, Jumači, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 25.02.57. Lieta Nr. 15018.
Valters Andris Friča d., dz. 1940, Jumači, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 18.02.57. Lieta Nr. 15018.
Valters Kārlis Kārļa d., dz. 1901. Mazkrūtaiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.06.44. Lieta Nr. 15019.
Valtere Anna Amālija Jura m., dz. 1906, Mazkrūtaiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bē­gusi 12.09.47, nosūt, atpakaļ 12.03.49, atbrīv. 22.03.56. Lieta Nr. 15019.
Valters Juris Kārļa d., dz. 1939, Mazkrūtaiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv.
25.11.46. Lieta Nr. 15019.
Valters Elmārs Arvis Kārļa d., dz. 1932, Mazkrūtaiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., at­brīv. 15.07.46. Lieta Nr. 15019.
Valtere Vaida Kārļa m., dz. 1936, Mazkrūtaiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv.
25.11.46. Lieta Nr. 15019.
Valters Ādolfs Jāņa d., dz. 1880, Simaitišķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 15020, P-7339*.
Valtere Līze Kārļa m., dz. 1884, Simaitišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 25.02.57. Lieta Nr. 15020.
Valters Vilis Ādolfa d., dz. 1910, Simaitišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 28.02.57. Lieta Nr. 15020.
Valtere Nadežda Ņikifora m., dz. 1920, Simaitišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 18.02.57. Lieta Nr. 15020.
Valtere Austra Viļa m., dz. 1936, Simaitišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 15020.
Valters Gunārs Viļa d., dz. 1937, Simaitišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 18.02.57. Lieta Nr. 15020.
Gārnis Leopolds Pētera d., dz. 1901, Elkuzemes dzirna­vas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.03.43. Lieta Nr. 15024, P-7099*.
Gārne Marija Andreja m., dz. 1918, Elkuzemes dzirna­vas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 03.07.58. Lieta Nr. 15024.
Gārne Austra Leopolda m., dz. 1940, Elkuzemes dzir­navas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 03.07.58. Lieta Nr. 15024.
VECPILS PAGASTS
Baumanis Andrejs Ernesta d., dz. 1886, Strēlnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.02.42. Lieta Nr. 13231.
Baumane Līze Matīsa m., dz. 1889, Strēlnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
27.12.56. Lieta Nr. 13231.
Baumane Austra Andreja m., dz. 1924, Strēlnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
27.12.56. Lieta Nr. 13231.
Mīlgrāvis Jānis Jāņa d.,dz. 1884. Druvas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.04.42. Lieta Nr. 14291.
Mīlgrāve Nellija Jānām., dz. 1905, Druvas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 24.01.57. Lieta Nr. 14291.
Šēnfelds Žanis Arnolds Jāņa d., dz. 1915, Dzeņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.06.43. Lieta Nr. 15282.
Bergholcs Mārtiņš Jāņa d., dz. 1900, Līņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.05.43. Lieta Nr. P-5737*.
Ēvelis Ģirts Ernesta d., dz. 1883, Dipelāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.09.41. Lieta Nr. P-9687*.
VĒRGALES PAGASTS
Zeims Fricis Žaņa d., dz. 1906, Izdegas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.06.43. Lieta Nr. 15031.
Zeima Anlīze Anna Anša m., dz. 1881, Izdegas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 24.06.48, nosūt, atpakaļ 08.06.49, atbrīv. 04.06.56. Lieta Nr. 15031. Zeima Marta Jāņa m., dz. 1913, Izdegas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 20.12.56. Lieta Nr. 15031.
Zeima Māra Friča m., dz. 1933, Izdegas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 24.06.48. Lieta Nr. 15031.
Zeima Laura Friča m., dz. 1937, Izdegas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 02.12.55. Lieta Nr. 15031.

350
LIEPĀJAS APRIŅĶIS
Kalče Anna Andreja m., dz. 1902, Dzirnavnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 13.06.57. Lieta Nr. 15069.
Kalče Vladimirs Jāņa d., dz. 1906, Dzirnavnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., bēdzis 20.09.46, nosūt, atpakaļ 28.09.49, atbrīv. 20.08.55. Lieta Nr. 15069.
Kalče Kristaps Vladimira d., dz. 1931, Dzirnavnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., bēdzis, nosūt, atpakaļ 28.09.49, atbrīv. 20.08.55. Lieta Nr. 15069.
Karlsons Mārtiņš Andreja d., dz. 1903, Zemgaļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 20.10.43. Lieta Nr. 15070, P-7102*.
Karlsons Andrejs Mārtiņa d., dz. 1871, Zemgaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., miris 1946. gadā. Lieta Nr. 15070.
Karlsone Līze Mārtiņa m., dz. 1876, Zemgaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 13.06.57. Lieta Nr. 15070.
Bērziņš Jēkabs, dz. 1893, Dižtīņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.02.42. Lieta Nr. 17051.
Bērziņa Elizabete Pāvila m., dz. 1874, Dižtīņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17051.
Vidiņš Žanis Jāņa d., dz. 1898, Vidiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.02.42. Lieta Nr. 19516.
VidiņaAnna Kristapam., dz. 1905, Vidiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 28.05.57. Lieta Nr. 19516.
Vidiņa Gaida Žaņa m., dz. 1927, Vidiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 01.11.48, nosūt, atpakaļ 18.07.50, atbrīv. 28.05.57. Lieta Nr. 19516.
Tīrums-Peters Māris Jorena d., dz. 1902, Kalna Kristapi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.02.42. Lieta Nr. 19537.
Tīruma Līna Indriķa m., dz. 1904, Kalna Kristapi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Turuhanskas raj., atbrīv. 25.06.57. Lieta Nr. 19537.
VIRGAS PAGASTS
Skābārdis Fricis Miķeļa d., dz. 1905, Rubeži, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.12.41. Lieta Nr. 13536.
Skābārde Elza Jāņa m., dz. 1918. Rubeži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., bēgusi 15.12.48, no­sūt. atpakaļ 04.11.49, atbrīv. 15.11.56. Lieta Nr. 13536.
Skābārdis Edgars Friča d., dz. 1938, Rubeži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 15.12.48. Lieta Nr. 13536.
Plācenis Eduards Miķeļa d., dz. 1903, Ceklauši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.10.41. Lieta Nr. 14359.
Plācene Vera Jāņa m., dz. 1915, Ceklauši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 24.06.58. Lieta Nr. 14359.
Plācene Emīlija Miķeļa m., dz. 1898, Ceklauši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv.
15.10.47. Lieta Nr. 14359.
Toms Kārlis Alberts Jāņa d., dz. 1901, Birznieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.09.43. Lieta Nr. 15157.
Toma Alvīne Jāņa m., dz. 1905, Birznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., tiesāta, nošauta 29.12.41. Lieta Nr. 15157.
Toms Uldis Kārļa d., dz. 1928, Birznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 10.10.46. Lieta Nr. 15157.
Toms Gunārs Kārļa d.,dz. 1929, Birznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 10.10.46. Lieta Nr. 15157.
Toma Rita Kārļa m., dz. 1931, Birznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 10.10.46. Lieta Nr. 15157.
Toma Dace Kārļa m., dz. 1937, Birznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 10.10.46. Lieta Nr. 15157.
Savrovs Boriss Afanasija d., dz. 1913, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.03.43. Lieta Nr. 15283.
Savrova Vilma Jāņa m., dz. 1913, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., tiesāta, no­šauta 19.03.42. Lieta Nr. 15283.
Savrovs Jānis Borisa d., dz. 1938, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 15283.
Savrovs Juris Borisa d., dz. 1940, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogučanu raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 15283.
Putra Jānis Roberts Pētera d., dz. 1914, Rožlejas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.03.43. Lieta Nr. P-9195*.
Žakars Mārtiņš Ģirta d., dz. 1886, Staļu Anti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.05.43. Lieta Nr. P-7093*.
ZIEMUPES PAGASTS
Stokmanis Fricis Andrejs Andreja d., dz. 1896, Kalēj- kristi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 05.12.42 pie­spriesti 10 gadi ieslodzījumā, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 17.11.56. Lieta Nr. 15150, P-7423*.

LIEPĀJAS APRIŅĶIS
351
Štokmane Lina Jana m., dz. 1898, Kalejkristi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 04.12.56. Lieta Nr. 15150.
Štokmane Vaida Astrīda Friča m., dz. 1933, Kalējkristi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 18.09.54. Lieta Nr. 15150.
Brēdiķis Augusts Mārča d., dz. 1906, Ciemiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.04.42. Lieta Nr. 15758.
Brediķe Anna Augusta m., dz. 1919, Ciemiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., atbrīv. 14.04.57. Lieta Nr. 15758.
Brēdiķe Biruta Anna Augusta m., dz. 1940, Ciemiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Pirovskas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 15758.
Kohs Kārlis Jakoba (Акора) d., dz. 1905, Jātnieki, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 27.11.41. Lieta Nr. P-10047*.