14 06 1941

убийство отцов

Кулдига

 

KULDĪGA
Aizstrauts Kārlis Jēkaba d., dz. 1902, Skrundas iela 14, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.05.42. Lieta Nr. 13117.
Aizstrauta Zenta Silvija Miķeļa m., dz. 1912, Skrundas iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 01.11.56. Lieta Nr. 13117.
Aizstrauta Elga Kārļa m., dz. 1928, Skrundas iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 20.05.46. Lieta Nr. 13117.
Meldere Lūcija Jura m., dz. 1885, Skrundas iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 13117.
Delvigs Jānis Kriša d., dz. 1905, Grants iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.11.41. Lieta Nr. 13172.
Brikers-Prikels Augusts Jāņa d., dz. 1878, Pasta iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.06.42. Lieta Nr. 13288.
Brikere-Prikele Alvīne Friča m., dz. 1878, Pasta iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Turuhanskas raj., mi­rusi 1948. gadā. Lieta Nr. 13288.
Ansons Teodors Kristapa d., dz. 1886, Ventspils iela 38, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.10.41. Lieta Nr. 14200.
Ansone Luīze Emīlija, dz. 1885, Ventspils iela 38, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14200.
Ansone Lidija Valentīna Teodora m., dz. 1926, Ventspils iela 38, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 01.07.46. Lieta Nr. 14200.
Ansone Hilda Vilhelmīne Teodora m., dz. 1929, Ventspils iela 38, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 01.07.46. Lieta Nr. 14200.
Biržanskis Meijers Icika d., dz. 1875, Liepājas iela 15, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.05.42. Lieta Nr. 14437.
Dinne Ludvigs Ansis Brenča d., dz. 1905, Mucenieku iela 13, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.06.42. Lieta Nr. 14467.
Dinne Lūcija Jēkaba m., dz. 1920, Mucenieku iela 13, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 28.07.56. Lieta Nr. 14467.
Dinne Andris Ludviga d., dz. 1939, Mucenieku iela 13, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 28.07.56. Lieta Nr. 14467.
Zaķis-Zakke Pauls Kristapa d., dz. 1891, Padomju iela 11, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.06.42. Lieta Nr. 14484.
Baumane Anna Jēkaba m., dz. 1898, Padomju iela 11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 17.07.56. Lieta Nr. 14484.
Zass Otto Leopolda d., dz. 1869, Katoļu iela 7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.02.42. Lieta Nr. 14497.
Kerliņš Aleksandrs Aleksandra d., dz. 1895, Liepājas iela 60, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.07.42. Lieta Nr. 14511.
Kerliņa Anna Jēkaba m., dz. 1897, Liepājas iela 60, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv.
27.11.56. Lieta Nr. 14511.
Kerliņš Leopolds Aleksandra d., dz. 1922, Liepājas iela 60, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., miris 13.10.44. Lieta Nr. 14511.
Kerliņa Lilija Aleksandra m., dz. 1920, Liepājas iela 60, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 16.04.56. Lieta Nr. 14511.
Kerliņa Velta Aleksandra m., dz. 1924, Liepājas iela 60, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv.
27.11.56. Lieta Nr. 14511.
Hartmanis Kristaps Andža d., dz. 1899, Grants iela 21, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.02.42. Lieta Nr. 14595.
Hartmane Emīlija Jura m., dz. 1904, Grants iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēgusi 15.04.47, nosūt, atpakaļ 15.05.50, atbriv. 09.07.57. Lieta Nr. 14595.

296
KULDĪGAS APRIŅĶIS
Hartnianis Vilnis Kristapa d., dz. 1940, Grants iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēdzis 15.04.47, nosūt, atpakaļ 15.05.50, atbrīv. 09.07.57. Lieta Nr. 14595.
Hartmane Rasma Kristapa m., dz. 1937, Grants iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēgusi 15.04.47, nosūt, atpakaļ 15.05.50, atbrīv. 09.07.57. Lieta Nr. 14595.
Samovičs Alfons Kajetana d., dz. 1907, Mucenieku iela 4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.12.41. Lieta Nr. 15724.
Samoviča Elizabete Jāņa m., dz. 1911, Mucenieku iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., at­brīv. 22.10.54. Lieta Nr. 15724.
Vāvere Herberts Indriķa d., dz. 1900, Dārza iela 8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.12.41. Lieta Nr. 15777.
Vāvere Herberts Herberta d., dz. 1923, Dārza iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 04.06.57. Lieta Nr. 15777.
Feitelbergs Sloms Volfs Jankela d., dz. 1880, Strādnieku iela 5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam no- metinājumā, miris 1951. gadā. Lieta Nr. 16106.
Feitelberga Civa Zālamana m., dz. 1882, Strādnieku iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.11.56. Lieta Nr. 16106.
Feitelbergs Benjamiņš Šloma d., dz. 1912, Strādnieku iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.11.56. Lieta Nr. 16106.
Feitelbergs Srago Šloma d., dz. 1921, Strādnieku iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., at­brīv. 11.02.56. Lieta Nr. 16106.
Jansons Voldemārs Aleksandra d., dz. 1902, Ventspils iela 37, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.08.43. Lieta Nr. 16339.
Jansone Alma Jāņa m., dz. 1905, Ventspils iela 37, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 22.11.56. Lieta Nr. 16339.
Jansons Henrijs Voldemāra d., dz. 1931, Ventspils iela 37, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 08.02.57. Lieta Nr. 16339.
Jansons Harijs Voldemāra d., dz. 1925, Ventspils iela 37, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv.
22.11.56. Lieta Nr. 16339.
Rēders Sergejs Hermaņa d., dz. 1912, Kapu iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.06.43. Lieta Nr. 16403.
Rēdere Olga Jēkaba m., dz. 1911, Kapu iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 04.05.57. Lieta Nr. 16403.
Rēders Ēriks Sergeja d., dz. 1939, Kapu iela 1, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 04.05.57. Lieta Nr. 16403.
Blumbergs Alfrēds Friča d., dz. 1912, Liepājas iela 44, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 20.08.43, pēc tam nometinājumā Kaļiņinas apg. Krasnijholmas raj., atbrīv. 25.11.58. Lieta Nr. 16479.
Blumberga Lize,dz. 1882, Liepājas iela 44, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., mirusi 1946. gadā. Lieta Nr. 16479.
Blumberga Zelma Eduarda m., dz. 1908, Liepājas iela 44, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Manas raj., at­brīv. 05.06.58. Lieta Nr. 16479.
Akmentiņš Voldemārs Pētera d., dz. 1890, Skrundas iela 4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.06.46. Lieta Nr. 16533.
Poļevskis Aleksandrs Augusta d.. dz. 1906, Mazā Annas iela 8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.11.43. Lieta Nr. 16605, P-7112*.
Poļevska Ieva Jāņa m., dz. 1904, Mazā Annas iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Suhobuzimskas raj., at­brīv. 25.08.54. Lieta Nr. 16605.
Poļevskis Harijs Aleksandra d., dz. 1930, Mazā Annas iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Suhobuzim­skas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 16605.
Poļevskis Visvaldis Aleksandra d., dz. 1933, Mazā Annas iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Suhobuzim­skas raj., atbrīv. 18.09.52. Lieta Nr. 16605.
Poļevska Ausma Aleksandra m„ dz. 1939, Mazā Annas iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Suhobuzim­skas raj., atbrīv. 25.08.54. Lieta Nr. 16605.
Tobijs Jānis Jēkaba d.. dz. 1907, Padomju iela 3/5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 15.03.49, pēc tam nometinājumā Kazahijas PSR Karagandas apg., atbrīv. 20.05.56. Lieta Nr. 16623, P-7535*.
Tobija Ērika Aleksandra m., dz. 1911, Padomju iela 3/5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 15.04.57. Lieta Nr. 16623.
Panteļejevs Boriss Fjodora d., dz. 1907, Uzvaras iela 35, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.01.44. Lieta Nr. 17181.
Panteļejeva Ieva Jāņa m., dz. 1906, Uzvaras iela 35, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 25.03.57. Lieta Nr. 17181.
Panteļejevs Gunārs Borisa d., dz. 1931, Uzvaras iela 35, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 25.03.57. Lieta Nr. 17181.
Auzers Miķelis Jēkaba d., dz. 1884, Smilšu iela 11-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.04.42. Lieta Nr. 17979.
Auzere Lidija Otto m., dz. 1884, Smilšu iela 11-1, izsūt.

KULDĪGAS APRIŅĶIS
297
14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., mirusi 05.02.46. Lieta Nr. 17979.
Auzers Fricis Miķeļad., dz. 1919, Smilšu iela 11-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 25.06.58. Lieta Nr. 17979.
Auzers Romāns Jānis Miķeļa d., dz. 1915, Smilšu iela 11-1, arest. 16.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbriv. 06.04.50, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov., atbriv. 16.01.51. Lieta Nr. P-6336*.
Grosmanis Voldemārs Kristaps Jura d., dz. 1905, Pla- nicas iela 14, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.12.41. Lieta Nr. 19948.
Grosmane Vilhelmine Kārļa m., dz. 1883, Planicas iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., mirusi 19.05.44. Lieta Nr. 19948.
Grosmane Marija Paula m., dz. 1906, Planicas iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 06.02.58. Lieta Nr. 19948.
Grosmanis Juris Voldemāra d., dz. 1932, Planicas iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 06.02.58. Lieta Nr. 19948.
Grosmanis Armands Jānis Voldemāra d., dz. 1938, Planicas iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ma­nas raj., atbriv. 29.03.58. Lieta Nr. 19948.
Kārkliņa Agate Ignata m., dz. 1876, Planicas iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 06.02.58. Lieta Nr. 19948.
Sembiņš Mārtiņš Kristapa d., dz. 1897, Uzvaras iela 36, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.06.42. Lieta Nr. 19981.
Sembiņa Anna Kriša m., dz. 1870, Uzvaras iela 36, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., mirusi 27.03.42. Lieta Nr. 19981.
Sembiņa Eleonora Inta m., dz. 1901, Uzvaras iela 36, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēgusi 11.05.47, nosūt, atpakaļ 03.01.50, atbriv. 17.12.56. Lieta Nr. 19981.
Sembiņš Gunārs Mārtiņa d., dz. 1931, Uzvaras iela 36, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēdzis 15.07.47, nosūt, atpakaļ 04.10.50, atbriv. 15.10.56. Lieta Nr. 19981.
Sembiņa Ilga Mārtiņa m., dz. 1925, Uzvaras iela 36. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēgusi 15.07.46, nosūt, atpakaļ 05.02.50, atbriv. 12.04.54. Lieta Nr. 19981.
Udalova Ileana Pāvela m., izsūt. 05.02.50, Krasnojarskas nov. Hakasijas aut. apg., atbriv. 12.04.54. Lieta Nr. 19981.
Andersons Edgars Inta d., dz. 1904, Vītolu iela 8, arest.
14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.10.42. Lieta
Nr. 20030.
Andersone Marija Jēkaba m.. dz. 1906, Vītolu iela 8,
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbriv.
17.11.56. Lieta Nr. 20030.
Andersons Janis Edgara d., dz. 1937, Vītolu iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbriv. 15.06.55. Lieta Nr. 20030.
Krauksts Auseklis Jura d., dz. 1874, Mālu iela 7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.09.41. Lieta Nr. 20042.
Kraukste Livija Ausekļa m., dz. 1903. Mālu iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., mirusi 1945. gadā. Lieta Nr. 20042.
Kraukste Margarita Ausekļa m., dz. 1913, Mālu iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbriv. 16.05.56. Lieta Nr. 20042.
Rancāns Aleksandrs Antona d., dz. 1913, Tautas iela 5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbriv. 16.08.43. Lieta Nr. 20318.
Dubrovs Pauls Friča d., dz. 1913, Liepājas iela 34, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.03.43. Lieta Nr. 20354.
Granovskis Jānis Vilfrīds, dz. 1884, Ventspils iela 12, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.08.42. Lieta Nr. 20797.
Granovska Lina Miķeļa m., dz. 1882, Ventspils iela 12, izsūt. 14.06.41, mirusi 1945. gadā. Lieta Nr. 20797.
Granovskis Boriss Jāņa d., dz. 1914, Ventspils iela 12, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome­tinājumā Novosibirskas apg. Pihtovkas raj., atbriv. 30.10.55. Lieta Nr. 20797.
Osis-Oze Aleksandrs Oskars, dz. 1887, Strautu iela 1, izsūt. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.02.42. Lieta Nr. 20811.
Ose-Oze Natālija Fjodora m., dz. 1891, Strautu iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Turuhanskas raj., at­briv. 25.03.56. Lieta Nr. 20811.
Buķelis Nikolajs Jāņa d., dz. 1894, Padomju iela 11-5 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, atbriv. 14.07.51. Lieta Nr. P-2959*.
Enģele Berta Anna Otīlija Eduarda m., dz. 1891, Bērzu iela 8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbriv. 31.08.46. Lieta Nr. P-3009*.
Plācis Ansis Friča d., dz. 1901, Mucenieku iela 1/3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.04.42. Lieta Nr. P-9668*.
Rudevics Kārlis Fridriha d., dz. 1896, Liepājas iela 46,
arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris
20.10.42. Lieta Nr. P-2641*.

298
KULDĪGAS APRIŅĶIS
SALDUS
Blūmentāls Nikolajs Kristapa d., dz. 1882, Lielā iela 9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.04.42. Lieta Nr. 13121.
Blūmentāle Irēne Dāvida m., dz. 1890, Lielā iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 13121.
Blūmentāle Ilona Nikolaja m., dz. 1917, Lielā iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi
13.10.47. Lieta Nr. 13121.
Odincovs Aleksejs Vasilija d., dz. 1895, Lielā iela 48, arest. 14.06.41, Smoļenskas apg. Mediņas raj., miris 20.08.41. Lieta Nr. 15505.
Odincova Olga Eduarda m., dz. 1899, Lielā iela 48, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 15.06.56. Lieta Nr. 15505.
Odincovs Igors Alekseja d., dz. 1922, Lielā iela 48, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 15.06.56. Lieta Nr. 15505.
Odincova Zinaīda Alekseja m., dz. 1921, Lielā iela 48, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., at­brīv. 15.06.56. Lieta Nr. 15505.
Kaprāno Augusts Nikolaja d., dz. 1889, Skrundas iela 8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā, bēdzis 15.06.47, nosūt, atpakaļ 19.01.51, atbrīv. 31.07.59. Lieta Nr. 16490.
Kaprāno Emma Ludviga m., dz. 1888, Skrundas iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bē­gusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 19.01.51, atbrīv. 27.06.58. Lieta Nr. 16490.
Kaprāno-Kalnājs Artūrs Augusta d., dz. 1916, Skrundas iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 26.06.58. Lieta Nr. 16490.
Sila Marta Augusta m„ dz. 1912, Skrundas iela 8, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 19.01.51, atbrīv. 21.05.57. Lieta Nr. 16490.
Sils Ivars Eduarda d., dz. 1938, Skrundas iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēdzis 15.06.47, nosūt, atpakaļ 19.01.51, atbrīv. 24.10.58. Lieta Nr. 16490.
Freibergs Vladimirs Jāņa d., dz. 1891, Saldus stacijas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.01.42. Lieta Nr. 20080.
Freiberga Olga Otto m., dz. 1884, Saldus stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.05.47, nosūt, atpakaļ 23.09.50, atbrīv. 16.05.53. Lieta Nr. 20080.
Gertners Kārlis Kārļa d., dz. 1880, Lielā iela 15, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.03.42. Lieta Nr. 610 R.
Gertnere Mirdza Kārļa m., dz. 1910, Lielā iela 15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 11.02.47, nosūt, atpakaļ 04.01.50, atbrīv. 01.09.56. Lieta Nr. 610R.
Ķurbe Pēteris Jāņa d., dz. 1898, Lielā iela 24-1 (24. te­ritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Noriļlags, miris 31.08.43. Lieta Nr. P-2788*.
CIECERES PAGASTS
Klevers-Baldiņš Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1889, Vēj- kalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.12.41. Lieta Nr. 13102.
Klevere-Baldiņa Eleonora Otto m., dz. 1901, Vējkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jarcevas raj., mirusi 01.02.49. Lieta Nr. 13102.
Klevers-Baldiņš Egīls Mārtiņa d., dz. 1933, Vējkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jarcevas raj., atbrīv.
15.11.47. Lieta Nr. 13102.
Klevere-Baldiņa Silvija Mārtiņa m., dz. 1930, Vējkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jarcevas raj., atbrīv.
15.11.47. Lieta Nr. 13102.
Ābele Žanis Jāņa d., dz. 1892, Liepkalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasno­jarskas nov. Partizanskas raj., bēdzis 15.06.47, nosūt, at­pakaļ 03.09.50, atbrīv. 23.05.56. Lieta Nr. 16474.
Ābele Alma Kristapa m., dz. 1904, Liepkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 31.08.46, nosūt, atpakaļ 03.09.50, atbrīv. 23.05.56. Lieta Nr. 16474.
Ābele Valentīns Žaņa d., dz. 1926, Liepkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēdzis 31.08.46, nosūt, atpakaļ 03.09.50, atbrīv. 23.05.56. Lieta Nr. 16474.
Ābele Edvīns Žaņa d., dz. 1927, Liepkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēdzis 31.08.46, nosūt, atpakaļ 03.09.50, atbrīv. 23.05.56. Lieta Nr. 16474. Ābele Edgars Žaņa d., dz. 1931, Liepkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēdzis 31.08.46, nosūt, atpakaļ 03.09.50, atbrīv. 15.11.54. Lieta Nr. 16474.
Ābele Rūdolfs Kārļa d., dz. 1896, Dūzēni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.12.41. Lieta Nr. 19532.
Ābele Lība Andreja m., dz. 1893, Dūzēni. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 24.05.57. Lieta Nr. 19532.
Ābele Tālivaldis Rūdolfa d., dz. 1924, Dūzēni. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 24.05.57. Lieta Nr. 19532.
Ābele Ināra Rūdolfa m., dz. 1933, Dūzēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 21.05.57. Lieta Nr. 19532.

KULDĪGAS APRIŅĶIS
299
Grīslis Fricis Alberta d.,dz. 1886, Imantas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.08.42. Lieta Nr. 20036.
Grīsle Anna Jāņa m., dz. 1889, Imantas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 11.01.47, nosūt, atpakaļ 16.04.49, atbrīv. 29.05.57. Lieta Nr. 20036. Grīsle Zenta Friča m., dz. 1920, Imantas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 06.11.46, nosūt, atpakaļ 16.04.49, atbrīv. 29.05.57. Lieta Nr. 20036. Grīsle Velta Friča m., dz. 1923, Imantas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 01.12.46, nosūt, atpakaļ 16.04.49, atbrīv. 28.11.56. Lieta Nr. 20036.
GAIĶU PAGASTS
Zoltners Fricis Jāņa d., dz. 1877, Punti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags. miris 23.03.42. Lieta Nr. 15794.
Riekstiņš Fēlikss Rūdolfs Jāņa d., dz. 1895, Vecsatiķu dzirnavas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.04.43. Lieta Nr. 17793.
Riekstiņa Alise Jāņa m., dz. 1891, Vecsatiķu dzirnavas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 18.09.57. Lieta Nr. 17793.
Riekstiņš Zigurds Fēliksa d., dz. 1928, Vecsatiķu dzir­navas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.01.57. Lieta Nr. 17793.
Riekstiņa Daina Fēliksa m., dz. 1929, Vecsatiķu dzirna­vas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 18.09.57. Lieta Nr. 17793.
Krecers Jānis Kārļa d., dz. 1896, Punti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.01.42. Lieta Nr. 20791.
Krecere Marija Friča m.. dz. 1903, Punti. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 19.10.44. Lieta Nr. 20791.
Krecers Gunārs Kārļa d.,dz. 1928, Punti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 10.10.46. Lieta Nr. 20791.
Krecere Ingrīda Anna Kārļa m., dz. 1931, Punti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
10.10.46. Lieta Nr. 20791.
ĪVANDES PAGASTS
Venters Ērmanis Pētera d., dz. 1889, Klinči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.10.41. Lieta Nr. 13180.
Ventere Emma Andreja m., dz. 1902, Klinči, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 20.03.56. Lieta Nr. 13180.
Zorenbergs Jānis Kriša d.,dz. 1898, Valti, arest. 14.06.41,
Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.04.42. Lieta Nr. 14492.
Zorenbergs Krišs, dz. 1866, Valti, izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris 1942. gadā.
Lieta Nr. 14492.
Zorenberga Ilze Jura m., dz. 1873, Valti, izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi, nosūt, atpakaļ 24.01.51, mirusi 02.02.55. Lieta Nr. 14492.
Zorenberga Jūlija Miķeļa m., dz. 1905, Valti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.04.46, nosūt, atpakaļ 24.01.51, atbrīv. 06.04.56. Lieta Nr. 14492.
Zorenbergs Alfrēds Jāņa d., dz. 1929, Valti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis, nosūt, atpakaļ 24.01.51, atbrīv. 15.04.56. Lieta Nr. 14492.
Zorenbergs Ilmārs Jāņa d.,dz. 1931, Valti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 15.07.46, no­sūt. atpakaļ 24.01.51, atbrīv. 15.04.56. Lieta Nr. 14492.
Zorenberga Ausma Jāņa m., dz. 1936, Valti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.04.46, no­sūt. atpakaļ 24.01.51, atbrīv. 15.04.56. Lieta Nr. 14492.
Ezernieks Jēkabs Andreja d., dz. 1889, īvandes dzirna­vas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.12.41. Lieta Nr. 15684.
Ezernieks Visvaldis Jēkaba d., dz. 1924, īvandes dzirna­vas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 10.07.56. Lieta Nr. 15684.
Ezernieks Imants Jēkaba d., dz. 1926, īvandes dzirna­vas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 15684.
Bergmanis Ērmanis Jāņa d., dz. 1900, Dzintari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.09.43. Lieta Nr. 16477.
Bergmane Grieta Andreja m., dz. 1900, Dzintari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi, no­sūt. atpakaļ 22.02.50, mirusi 03.06.55. Lieta Nr. 16477.
Bergmanis Gunārs Ērmaņa d., dz. 1935, Dzintari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris 1952. gadā. Lieta Nr. 16477.
Bergmane Edvīna Ērmaņa m., dz. 1930, Dzintari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 22.02.50, atbrīv. 15.10.56. Lieta Nr. 16477.
Bergmane Zenta Ērmaņa m., dz. 1931, Dzintari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 22.02.50, atbrīv. 05.02.55. Lieta Nr. 16477.
Millers Jānis Pētera d., dz. 1905, Biķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.05.43. Lieta Nr. 16602.
Millere Anna Jāņa m., dz. 1896. Biķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 27.08.56. Lieta Nr. 16602.
Strēlnieks Jānis Jāņa d.. dz. 1901, Tabīsi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.03.43. Lieta Nr. 16613, P-7388*.
Strēlniece Jūlija Niklāva m., dz. 1906, Tabīsi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 16613.
Strēlniece Austra Jāņa m., dz. 1939, Tabīsi, izsūt.

300
KULDĪGAS APRIŅĶIS
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 16613.
Pūpols-Pedrevics Fricis Jēkaba d., dz. 1912, Žvinguļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 21112, P-5733*.
Pūpola Anna Helēna Kristapa m., dz. 1918, Žvinguļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 27.04.55. Lieta Nr. 21112.
Kāns-Ibings Kārlis Kristapa d., dz. 1912, Veģi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.11.41. Lieta Nr. P-9674*.
KABILES PAGASTS
Vāvere Fricis Friča d., dz. 1895, Ažas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.06.42. Lieta Nr. 13221.
Vāvere Kate Anša m., dz. 1892, Ažas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., mirusi 1948. gadā. Lieta Nr. 13221.
Vāvere Godvaris Friča d., dz. 1926, Ažas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 15.04.57. Lieta Nr. 13221.
Vāvere Austra Friča m., dz. 1922, Ažas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 20.03.56. Lieta Nr. 13221.
Vāvere Biruta Friča m., dz. 1931, Ažas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 15.10.47. Lieta Nr. 13221.
Vāvere Velta Friča m.. dz. 1920, Ažas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 05.05.56. Lieta Nr. 13221.
Štelmahers Jānis Žanis, dz. 1881, Krieviņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.03.42. Lieta Nr. 14216.
Štelmahere Jūlija Matīsa m., dz. 1871, Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 14216.
Odiņš Mārtiņš Jāņa d., dz. 1889, Drāki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.03.42. Lieta Nr. 14293.
Odiņa Marija Friča m., dz. 1891, Drāki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 14293.
Odiņa Mirdza Mārtiņa m„ dz. 1923, Drāki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 12.07.58. Lieta Nr. 14293.
Kauliņš-Niedre Ansis Jēkaba d., dz. 1900, Druvnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.04.42. Lieta Nr. 14307.
Kauliņa Alma Jura m., dz. 1914, Druvnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 18.08.56. Lieta Nr. 14307.
Hermanis Teodors Ernests, dz. 1887, Krieviņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.04.42. Lieta Nr. 14385.
Hermane Alise Jāņa m.,dz. 1917, Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 26.09.54. Lieta Nr. 14385.
Hermane Maruta Teodora m., dz. izsūtījumā 17.02.42, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 26.09.54. Lieta Nr. 14385.
Kalniņa Lizete Reiņa m„ dz. 1857, Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 14385.
Barūns Fricis Ansis Jāņa d., dz. 1893, Vadiņas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.05.42. Lieta Nr. 14434.
Barūna Eleonora Kristapa m., dz. 1904, Vadiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 15.06.48, nosūt, atpakaļ 03.06.50, atbrīv. 16.11.56. Lieta Nr. 14434.
Barūns Tenis Friča d., dz. 1931, Vadiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēdzis 29.08.46, nosūt, atpakaļ 03.06.50, atbrīv. 16.11.56. Lieta Nr. 14434. Barūns Uldis Friča d., dz. 1937, Vadiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēdzis 08.12.46, nosūt, atpakaļ 03.06.50, atbrīv. 16.11.56. Lieta Nr. 14434. Barūna Dagmāra Friča m., dz. 1935, Vadiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 29.08.46, nosūt, atpakaļ 03.06.50, atbrīv. 08.02.56. Lieta Nr. 14434.
Zvaigzne Jānis Friča d.,dz. 1911, Kūmas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.04.42. Lieta Nr. 15694.
Zvaigzne Fricis Jura d., dz. 1883, Kūmas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 29.06.56. Lieta Nr. 15694.
Zvaigzne Emīlija Pētera m., dz. 1890, Kūmas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 15.01.48, nosūt, atpakaļ 30.11.49, atbrīv. 29.06.56. Lieta Nr. 15694.
Zvaigzne Arnolds Friča d., dz. 1921, Kūmas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 17.09.56. Lieta Nr. 15694.
Liepiņš Krišs Kārļa d., dz. 1901, Jaunsāti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.04.44. Lieta Nr. 15950.
Liepiņa Amālija Jāņa m., dz. 1907, Jaunsāti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 15.08.47. Lieta Nr. 15950.
Liepiņš Alberts Ilmārs Kriša d., dz. 1933, Jaunsāti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv.
10.10.46. Lieta Nr. 15950.
Vaitkevics Gustavs Gustava d., dz. 1885, Ķinguti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.05.42. Lieta Nr. 16481.

KULDĪGAS APRIŅĶIS
301
Vaitkevica Emma Ernesta m., dz. 1887, Ķinguti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16481.
Vaitkevics Imants Gustava d., dz. 1918, Ķinguti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 20.06.47. Lieta Nr. 16481.
Lācis Vilis Fricis Anša d., dz. 1903, Kaleznieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 08.09.43, pēc tam nometinājumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16537, P-7370*.
Lāce Emīlija Andreja m„ dz. 1913, Kaleznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 25.11.49, atbrīv. 01.02.57. Lieta Nr. 16537. Lāce Ausma Viļa m., dz. 1937, Kaleznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 16537.
Filholds Kārlis Rihards Pauls Roberta d., dz. 1892, Lapsēni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.11.42. Lieta Nr. 16627, P-7551*.
Filholde Pelageja Sidora m., dz. 1904, Lapsēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 21.03.57. Lieta Nr. 16627.
Filholds Gunārs Kārļa d., dz. 1927, Lapsēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 21.03.57. Lieta Nr. 16627.
Filholds Vadims Kārļa d., dz. 1924, Lapsēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 21.03.57. Lieta Nr. 16627.
Filholde Inese Kārļa m., dz. 1936, Lapsēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbriv. 29.03.57. Lieta Nr. 16627.
Auns Andrejs Andreja d., dz. 1876, Višļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.05.43. Lieta Nr. 17602.
Auna Katrine Matīsa m., dz. 1868, Višļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17602.
Pērkuna Emīlija Andreja m., dz. 1900, Višļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 05.05.56. Lieta Nr. 17602.
Pērkuna Astrīda Johana m., dz. 1933, Višļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 07.11.46. Lieta Nr. 17602.
Pērkuns Elmārs Johana d., dz. 1936, Višļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 07.11.46. Lieta Nr. 17602.
Eglājs Fricis Jāņa d., dz. 1900, Ausekļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.04.42. Lieta Nr. 19457.
Eglāja Otīlija Anša m., dz. 1899, Ausekļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbriv. 12.02.57. Lieta Nr. 19457.
Eglāja Skaidrīte Friča m., dz. 1929, Ausekļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 12.02.57. Lieta Nr. 19457.
Eglaja Zeltīte Friča m., dz. 1934, Ausekļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbriv. 05.01.56. Lieta Nr. 19457.
Vāvere Vilis Friča d., dz. 1896, Nagļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.04.43. Lieta Nr. 21117.
Vāvere Anna Jāņa m., dz. 1899, Nagļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 21117.
Vāvere Dzidra Viļa m., dz. 1927, Nagļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 06.10.46. Lieta Nr. 21117.
Vāvere Gaida Skaidrīte Viļa m., dz. 1924, Nagļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 06.10.46. Lieta Nr. 21117.
KULDĪGAS PAGASTS
Hartmanis Krišs Indriķa d., dz. 1910, Dapati, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.09.41. Lieta Nr. 13160.
Hartmanis Indriķis Jura d., dz. 1871, Dapati, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 13160.
Hartmane Anna Jēkaba m., dz. 1883, Dapati, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 04.07.56. Lieta Nr. 13160.
Hartmane Līze Andreja m., dz. 1911, Dapati, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 19.03.57. Lieta Nr. 13160.
Hartmane Anta Kriša m., dz. 1938, Dapati, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 19.03.57. Lieta Nr. 13160.
Valdmanis Juris Anša d., dz. 1896, Tāši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.06.42. Lieta Nr. 13220.
Valdmane Marija Paula m., dz. 1903, Tāši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 07.02.51, atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 13220. Valdmane Anna Biruta Jura m., dz. 1930, Tāši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 07.02.51, atbrīv. 12.05.58. Lieta Nr. 13220.
Valdmane Skaidrīte Jura m., dz. 1939, Tāši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 07.02.51, atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 13220.
Valdmane Matilde Jura m.,dz. 1928, Tāši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 07.02.51, atbrīv. 14.06.56. Lieta Nr. 13220.
Krīgers Rūdolfs Krišs, dz. 1899, Ozolkalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.11.42. Lieta Nr. 14534.
Krīgere Jūle, dz. 1877, Ozolkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14534.

302
KULDĪGAS APRIŅĶIS
Grabants Andrejs Anša d„ dz. 1889, izsūt. 01.03.51, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.04.58. Lieta Nr. 16409.
Grābante Kate Ernesta m., dz. 1903, Brīvzemnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.03.47, nosūt, atpakaļ 06.08.49, atbrīv. 24.06.58. Lieta Nr. 16409.
Grābants Andrejs Andreja d., dz. 1935, Brīvzemnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bē­dzis 15.10.46, nosūt, atpakaļ 01.03.51. atbrīv. 03.08.57. Lieta Nr. 16409.
Grābante Lilija Andreja m., dz. 1927, Brīvzemnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi
15.10.46, nosūt, atpakaļ 14.08.52, atbrīv. 19.08.55. Lieta Nr. 16409.
Šēnhofs Guntis Kārļa d., dz. 1951, izsūt. 14.08.52, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 19.08.55. Lieta Nr. 16409.
Kangars Jānis Pētera d., dz. 1907, Majori, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.09.43. Lieta Nr. 16594.
Kangare Mirdza Augusta m., dz. 1915, Majori, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 03.04.56. Lieta Nr. 16594.
Kangars Niklāvs Jāņa d., dz. izsūtījumā 12.07.41, Krasno­jarskas nov. Ribinskas raj., miris 23.03.42. Lieta Nr. 16594.
Svīpiņš Mārtiņš Friča d., dz. 1885, Straupnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.07.42. Lieta Nr. P-10037*.
KURMĀLES PAGASTS
Sauleskalns Ernests Ernesta d., dz. 1873, Taurkalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.04.42. Lieta Nr. 13097.
Sauleskalns Voldemārs Ernests Ernesta d., dz. 1905, Taurkalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 08.03.44. Lieta Nr. 13097.
Sauleskalna Vera Ērmaņa m., dz. 1906, Taurkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 13097.
Grinbergs Miķelis Miķeļa d., dz. 1902, Rieksāti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16577.
Grinberga Līze Jura m.,dz. 1909. Rieksāti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj.. mirusi 22.08.49. Lieta Nr. 16577.
Grinbergs Gunārs Miķeļa d., dz. 1937, Rieksāti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16577.
Grinberga Austra Miķeļa m., dz. 1931, Rieksāti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 16.05.58. Lieta Nr. 16577.
Mailepors Kristaps Ernesta d., dz. 1884, Pagastmāja, arest.
14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.10.41. Lieta Nr. 38817*.
KURSĪŠU PAGASTS
Vulfs Leo Jāņa d., dz. 1897, Kaupes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.12.41. Lieta Nr. 13178.
Vulfa Marija Jāņa m., dz. 1902, Kaupes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 14.08.44. Lieta Nr. 13178.
Verbickis Otto Voldemārs Staņislava d., dz. 1906, Baļķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.11.41. Lieta Nr. 13182.
Verbicka Anna Jāņa m., dz. 1906, Baļķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 04.10.54. Lieta Nr. 13182.
Bražnevičs-Egliens Voldemārs Mārtiņa d., dz. 1902, Rutki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.03.42. Lieta Nr. 14223.
Bražneviča-Egliena Vilma Fridriha m., dz. 1913, Rutki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 15.11.56. Lieta Nr. 14223.
Bražnevičs Andris Voldemāra d., dz. 1935, Rutki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv.
20.10.46. Lieta Nr. 14223.
Bražneviča Indra Voldemāra m., dz. 1937, Rutki, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv.
20.10.46. Lieta Nr. 14223.
Kinstlers Kārlis Ādolfs Jāņa d., dz. 1904, Akmeņdziras, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.06.43. Lieta Nr. 16283.
Kinstlere Vera Kārļa m., dz. 1904, Akmeņdziras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 16.04.56. Lieta Nr. 16283.
Kinstlers Jānis Kārļa d., dz. 1939, Akmeņdziras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 16.04.56. Lieta Nr. 16283.
Kinstlers Varis Kārļa d., dz. 1936, Akmeņdziras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 16283.
Kinstlere Rasma Kārļa m., dz. 1927, Akmeņdziras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 10.11.56. Lieta Nr. 16283.
Dakteris Fridrihs Alberts Edvarta d., dz. 1878, Aizupes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.05.43. Lieta Nr. 17646.
Daktere Elza Vernera m., dz. 1885, Aizupes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 20.04.42. Lieta Nr. 17646.
Dakteris Arvids Fridriha d., dz. 1924, Aizupes, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 06.10.46. Lieta Nr. 17646.

KULDĪGAS APRIŅĶIS
303
Circenis Matīss Žanis Rūdolfa d., dz. 1910, Skūtiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17762, P-7395*.
Circenis Rūdolfs Mārtiņa d., dz. 1876, Skutiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., miris 1947. gadā. Lieta Nr. 17762.
Circene Auguste Jāņa m., dz. 1880, Skutiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 1949. gadā. Lieta Nr. 17762.
Circene Milda Gusta m., dz. 1907, Skutiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 18.06.58. Lieta Nr. 17762.
Circenis Arnis Matīsa d.,dz. 1938, Skutiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 18.06.58. Lieta Nr. 17762.
Circenis Matīss Matīsa d., dz. 1941, Skutiņi, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 18.06.58. Lieta Nr. 17762.
Circene Rita Matīsa m., dz. 1939, Skutiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17762.
Ozols Alberts Jāņa d., dz. 1902, Jaunozoliņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.04.42. Lieta Nr. 21116.
Ozola Irma Jāņa m., dz. 1899, Jaunozoliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 26.05.47. Lieta Nr. 21116.
Ozols Jānis Alberta d., dz. 1931, Jaunozoliņi. izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
15.10.46. Lieta Nr. 21116.
Ozols Vilnis Alberta d., dz. 1928, Jaunozoliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 26.05.47. Lieta Nr. 21116.
Ozola Ilga Alberta m., dz. 1937, Jaunozoliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 21116.
Ozoliņa Līna, dz. 1869, Jaunozoliņi, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 21116.
Ceplis Kārlis Kriša d.,dz. 1898, Dārznieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.02.44. Lieta Nr. P-7244*.
Zihmanis Osvalds Žanis Žaņa d., dz. 1898, Vīganti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.06.43. Lieta Nr. P-7426*.
LUTRIŅU PAGASTS
Zvirgzds Fricis Mārtiņa d., dz. 1891, Glūdas, arest.
14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.09.41. Lieta
Nr. 13196.
Zvirgzda Line Jāņa m.. dz. 1895, Glūdas, izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 05.06.48,
nosūt, atpakaļ 02.10.50, atbrīv. 08.10.56. Lieta Nr. 13196.
Zvirgzds Arnolds Friča d., dz. 1927, Glūdas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 15.06.48, nosūt, atpakaļ 02.10.50, atbrīv. 08.10.56. Lieta Nr. 13196.
Zvirgzda Elvīra Friča m., dz. 1929, Glūdas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi
15.12.47, nosūt, atpakaļ 02.10.50, atbrīv. 21.08.56. Lieta Nr. 13196.
Beiers Jānis Friča d., dz. 1895, Anskrieži, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.06.42. Lieta Nr. 14435.
Beiere Emīlija Jāņa m.,dz. 1894, Anskrieži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 15.06.47. Lieta Nr. 14435.
Brauns Voldemārs Kārļa d., dz. 1898, Lejaskunci, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 29.01.50, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Abanas raj., miris 17.03.60. Lieta Nr. 16478.
Brauna Anna Friča m., dz. 1897, Lejaskunci, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 03.09.58. Lieta Nr. 16478.
Brauns Gunārs Voldemāra d„ dz. 1928, Lejaskunci, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 05.09.47, nosūt, atpakaļ 19.04.51, atbrīv. 12.01.57. Lieta Nr. 16478.
Zavickis Alfrēds Kriša d., dz. 1898, Dzirnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.11.42. Lieta Nr. 16583, P-5554*.
Zavicka Lidija Jēkaba m., dz. 1908, Dzirnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 24.04.57. Lieta Nr. 16583.
Zavickis Ilmārs Alfrēda d., dz. 1934, Dzirnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 10.05.57. Lieta Nr. 16583.
Zavicka Skaidrīte Alfrēda m., dz. 1938, Dzirnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 15.05.54. Lieta Nr. 16583.
Kraulis Juris Inta d., dz. 1882, Glūdas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 01.02.51, pēc tam nome­tinājumā Tadžikijas PSR Ļeņinabadas raj., atbrīv. 21.05.56. Lieta Nr. 16588.
Kraule Vilhelmīne Paula m., dz. 1884, Glūdas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Igarka, mirusi 25.05.58. Lieta Nr. 16588.
Smilga-Smiļģe Anna Miķeļa m., dz. 1913, Ātes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 06.08.56. Lieta Nr. 17697.
Smilga Līze Ādama m„ dz. 1883, Ātes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 06.08.56. Lieta Nr. 17697.

304
KULDĪGAS APRIŅĶIS
Grīslis Arnolds Miķelis, dz. 1911, Alpji, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.07.43. Lieta Nr. 17748.
Grīsle Tamāra Mārtiņa m., dz. 1914, Alpji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 09.03.56. Lieta Nr. 17748.
Druvaskalns Ernests Ernesta d., dz. 1898, Jaunsētas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.12.41. Lieta Nr. 19953.
Druvaskalna Lavīze Krista m., dz. 1891, Jaunsētas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 22.04.50, atbrīv. 27.03.57. Lieta Nr. 19953.
Druvaskalna Lidija Pauline Ernesta m., dz. 1925, Jaun­sētas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 17.06.50, atbrīv. 10.06.57. Lieta Nr. 19953.
Druvaskalna Zigrīda Ernesta m., dz. 1929, Jaunsētas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bē­gusi 15.11.46, nosūt, atpakaļ 17.06.50, atbrīv. 03.12.56. Lieta Nr. 19953.
Druvaskalna Aldona Ella Ernesta m., dz. 1927, Jaun­sētas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 15.12.46, nosūt, atpakaļ 17.06.50, atbrīv. 11.04.58. Lieta Nr. 19953.
Jansons Žanis Friča d., dz. 1900, Lenči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.04.42. Lieta Nr. 21113.
Jansone Marija Indriķa m., dz. 1902, Lenči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. (da­tums nav zināms). Lieta Nr. 21113.
Jansons Uldis Žaņa d., dz. 1936, Lenči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 21113.
Jansone Velta Žaņa m„ dz. 1926, Lenči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.04.47. Lieta Nr. 21113.
Jansone Dzidra Žaņa m., dz. 1931, Lenči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 06.10.46. Lieta Nr. 21113.
Jansone Līvija Žaņa m., dz. 1939, Lenči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 06.10.46. Lieta Nr. 21113.
PADURES PAGASTS
Goldmanis Kārlis Indriķa d., dz. 1883, Strēli, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.04.42. Lieta Nr. 14236.
Goldmane Marija Jēkaba m., dz. 1884, Strēli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 02.08.46, nosūt, atpakaļ 08.07.50, atbrīv. 12.12.55. Lieta Nr. 14236.
Goldmanis Arvīds Kārļa d.,dz. 1925, Strēļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 02.08.46, nosūt, atpakaļ 08.07.50, atbrīv. 12.12.55. Lieta Nr. 14236.
Goldmanis Alberts Kārļa d., dz. 1917, Strēļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 02.08.46, nosūt, atpakaļ 08.07.50, atbrīv. 18.11.55. Lieta Nr. 14236.
Ulmane Vera Kārļa m., dz. 1914, Strēļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 30.09.46. Lieta Nr. 14236.
Ulmanis Guntis Eduarda d., dz. 1939, Strēļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 30.09.46. Lieta Nr. 14236.
Janelsiņš Jānis Rūdolfs Jāņa d., dz. 1904, Krāces, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.05.43. Lieta Nr. 16640, P-5720*.
Miezis Jānis Johans Ernesta d., dz. 1913, Bučkas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.01.42. Lieta Nr. 19394.
Mieze Emma Augusta m., dz. 1916, Bučkas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 09.05.50, atbrīv. 25.06.57. Lieta Nr. 19394.
Mieze Vera Anna Jāņa m„ dz. 1936, Bučkas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi
15.11.46, nosūt, atpakaļ 09.05.50, atbrīv. 25.06.57. Lieta Nr. 19394.
Mieze Mirdza Jāņa m., dz. 1938, Bučkas, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi, nosūt, atpa­kaļ 09.05.50, atbrīv. 25.06.57. Lieta Nr. 19394.
Mieze Ruta Ērika Jāņa m., dz. 1940, Bučkas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 09.05.50, atbrīv. 25.06.57. Lieta Nr. 19394.
Alksnītis Fricis Jāņa d., dz. 1915, Smiltnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 04.07.55. Lieta Nr. P-9165*.
PAMPĀĻU PAGASTS
Kankālis Oskars Friča d., dz. 1887, Pagastmāja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.09.42. Lieta Nr. 13166.
Kankāle Olga Kristapa m., dz. 1893, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 04.01.57. Lieta Nr. 13166.
Kankāle Olīvija Oskara m., dz. 1924, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 22.03.57. Lieta Nr. 13166.
īlens Ernests Jāņa d., dz. 1905, Celminieki, arest. 14.06.41,
Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.10.41. Lieta Nr. 14251.
īlena Irma Aleksandra m„ dz. 1906, Celminieki, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
07.05.57. Lieta Nr. 14251.

KULDĪGAS APRIŅĶIS
305
īlens Igors Janis Ernesta d., dz. 1935, Celminieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 20.01.55. Lieta Nr. 14251.
īlena Margita Ernesta m., dz. 1939, Celminieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 07.05.57. Lieta Nr. 14251.
Straume Alma Viļa m., dz. 1913, Celminieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 25.01.50. Lieta Nr. 14251.
Labrencis Rūdolfs Fricis Dāvja d., dz. 1891, Vilciņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.04.42. Lieta Nr. 14326.
Labrence Olga Friča m., dz. 1891, Vilciņi, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Igarka, atbrīv. 11.04.57. Lieta Nr. 14326.
Labrencis Edmunds Rūdolfa d., dz. 1927, Vilciņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Igarka, atbrīv. 11.04.57. Lieta Nr. 14326.
Labrencis Arvīds Rūdolfa d., dz. 1916, Vilciņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.07.42. Lieta Nr. 14326, P-10010*.
Reiss Roberts Friča d., dz. 1908, Ģeri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.05.42. Lieta Nr. 14583.
Reisa Milda Friča m., dz. 1913, Ģeri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 30.07.57. Lieta Nr. 14583.
Cēbers Arnolds Rūdolfa d., dz. 1909, Kražas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.10.42. Lieta Nr. 17681, P-6217*.
Cēbere Katrine Jāņa m.,dz. 1908, Kražas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 05.09.56. Lieta Nr. 17681.
Ķēniņš Dāvids Eduards Matīsa d., dz. 1896, Mežagravas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.09.41. Lieta Nr. 18732.
Ķēniņa Lūcija Matīsa m., dz. 1898, Mežagravas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.05.58. Lieta Nr. 18732.
Ķēniņš Artūrs Dāvida d., dz. 1929, Mežagravas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.05.58. Lieta Nr. 18732.
Ķēniņa Laimdota Dāvida m., dz. 1935, Mežagravas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.05.58. Lieta Nr. 18732.
Vecpuisis Fricis Friča d., dz. 1890, Stunguri, arest.
14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.05.42. Lieta
Nr. 20035.
Vecpuise Alma Katrīna Lapiņa m., dz. 1906, Stunguri,
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bē­
gusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 04.10.50, atbrīv. 29.10.56.
Lieta Nr. 20035.
Vecpuisis Pēteris Friča d., dz. 1940, Stunguri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 20035.
Vecpuisis Andrejs Friča d., dz. 1935, Stunguri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 15.07.47, nosūt, atpakaļ 10.10.50, atbrīv. 29.10.56. Lieta Nr. 20035.
Vecpuise Dzidra Friča m., dz. 1934, Stunguri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 20.06.46, nosūt, atpakaļ 10.10.50, atbrīv. 06.02.56. Lieta Nr. 20035.
Salenieks Krišjānis Jēkaba d., dz. 1880, Kalnieši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.05.42. Lieta Nr. 21111.
Saleniece Anna Andreja m., dz. 1882, Kalnieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 21111.
PLANICAS PAGASTS
Rūdzis Kristaps Miķeļa d., dz. 1904, Saldenieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.04.42. Lieta Nr. 14274.
Rūdzis Miķelis Jāņa d., dz. 1870, Saldenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris 1944. gadā. Lieta Nr. 14274.
Rudze Līze Kristapa m., dz. 1870, Saldenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 14274.
Rudze Marija Friča m., dz. 1906, Saldenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 30.08.47. Lieta Nr. 14274.
Rudze Ieva Velita Kristapa m., dz. 1937, Saldenieki, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 30.08.47. Lieta Nr. 14274.
Freimanis Vilis Jāņa d.,dz. 1904, Mazkriši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.05.42. Lieta Nr. 14381.
Freimane Emīlija Viļa m., dz. 1906, Mazkriši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 05.11.56. Lieta Nr. 14381.
Grinbergs Kristaps Mārtiņa d., dz. 1898, Kumbri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16560, P-7145*.
Grīnberga Anna, dz. 1896, Kumbri, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 1946. gadā. Lieta Nr. 16560.
Grinbergs Magnuss Kristapa d., dz. 1932, Kumbri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
20.10.46. Lieta Nr. 16560.
Grinbergs Arvīds Kristapa d., dz. 1933, Kumbri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
20.10.46. Lieta Nr. 16560.
Grinbergs Gunārs Kristapa d., dz. 1935, Kumbri, izsūt.

306
KULDĪGAS APRIŅĶIS
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
20.10.46. Lieta Nr. 16560.
Grinberga Dzidra Kristapa m., dz. 1930, Kumbri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
20.10.46. Lieta Nr. 16560.
Grinberga Biruta Kristapa m., dz. 1931, Kumbri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
20.10.46. Lieta Nr. 16560.
Šics Pēteris Kristapa d.,dz. 1901, Dzintari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 08.09.43, pēc tam nome­tinājumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16633, P-7435*.
Šica Anna Pētera m., dz. 1905. Dzintari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 25.07.47. Lieta Nr. 16633.
Šics Alberts Pētera d., dz. 1932, Dzintari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 25.07.47. Lieta Nr. 16633.
Šica Marta Pētera m., dz. 1930, Dzintari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 16633.
Šica Lūcija Pētera m., dz. 1928. Dzintari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 25.07.47. Lieta Nr. 16633.
Šica Cecīlija Pētera m., dz. 1935, Dzintari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 16633.
Štrombergs Jānis Kārļa d., dz. 1905, Niklāvi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 28.11.43, pēc tam nometinājumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16634, P-7294*.
Štromberga Līna, dz. 1901, Niklāvi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Turuhanskas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 16634.
Štromberga Ausma Jāņa m., dz. 1931, Niklāvi, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Turuhanskas raj., bēgusi 15.09.46. Lieta Nr. 16634.
Štromberga Līvija Olga Jāņa m., dz. 1934, Niklāvi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Turuhanskas raj., bēgusi 15.09.46. Lieta Nr. 16634.
Rūniks Ēvalds Otto d.,dz. 1903, Mālkalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.04.43. Lieta Nr. 17448, P-8590*.
Rūnika Anna Nikolaja m., dz. 1910, Mālkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 04.05.57. Lieta Nr. 17448.
Rūniks Jānis Ēvalda d.,dz. 1936, Mālkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 17448.
Rūnika Ārija Ēvalda m., dz. 1940, Mālkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 17448.
Nikodemuss Andrejs Miķeļa d., dz. 1907, Rīdzenieki,
arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.08.42.
Lieta Nr. 20806.
Nikodemusa Anna Jura m., dz. 1915, Rīdzenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Turuhanskas raj., mirusi 1945. gadā. Lieta Nr. 20806.
Nikodemusa Austra Andreja m., dz. 1938, Rīdzenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Turuhanskas raj., at­brīv. 01.07.46. Lieta Nr. 20806.
RAŅĶU PAGASTS
Rumbenieks Jānis Anša d., dz. 1911, Kārkliņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.04.42. Lieta Nr. 13191.
Rumbeniece Katrīna Miķeļa m., dz. 1915, Kārkliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 10.06.47. Lieta Nr. 13191.
Rumbenieks Jānis Jāņa d., dz. 1939, Kārkliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 13191.
Rumbenieks Viesturs Jāņa d., dz. 1940, Kārkliņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 10.06.47. Lieta Nr. 13191.
Erhards Ernests Jāņa d., dz. 1894, Mazraņķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.10.41. Lieta Nr. 14596.
Erharde Alvīne Eduarda m., dz. 1898, Mazraņķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 11.02.56. Lieta Nr. 14596.
Erhards Ilmārs Ernesta d., dz. 1924, Mazraņķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 17.02.56. Lieta Nr. 14596.
Rumbenieks Jēkabs Anša d., dz. 1905, Krauli, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.12.41. Lieta Nr. 15818.
Rumbeniece Alma Aleksandra m., dz. 1915, Krauli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 14.11.49, atbrīv. 03.12.56. Lieta Nr. 15818.
Rumbenieks Elmārs Rūdolfs Jēkaba d., dz. 1937, Krauli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 15.06.47. Lieta Nr. 15818.
Tīdemane Marija Krista m., dz. 1885, Krauli, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 26.03.53. Lieta Nr. 15818.
Zīders Nikolajs Anša d., dz. 1903, Lempes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.01.43. Lieta Nr. 16584.
Zīdere Anna Jura m., dz. 1902, Lempes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 12.03.58. Lieta Nr. 16584.
Zīders Andris Nikolaja d., dz. 1937, Lempes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 12.03.58. Lieta Nr. 16584.
Zīders Māris Nikolaja d., dz. 1939, Lempes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 12.03.58. Lieta Nr. 16584.

KULDĪGAS APRIŅĶIS
307
Zīders Vilnis Nikolaja d., dz. 1927, Lempes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 30.01.58. Lieta Nr. 16584.
Cimermanis Krišs Aleksandra d., dz. 1889, Cērandas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.43. Lieta Nr. 16630.
Cimermane Ieva, dz. I860, Cērandas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16630.
Cimermane Līze Friča m., dz. 1893, Cērandas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16630.
Cimermanis Kārlis Laimonis Kriša d., dz. 1931, Cē­randas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.12.47. Lieta Nr. 16630.
Cimermanis Vaivars Juris Kriša d„ dz. 1935, Cērandas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.12.47. Lieta Nr. 16630.
Cimermanis Voldemārs Kriša d., dz. 1927, Cērandas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., at­brīv. 15.12.47. Lieta Nr. 16630.
Cimermanis Leons Kriša d., dz. 1924, Cērandas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16630.
Cimermane Alma Kriša m., dz. 1922, Cērandas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 16630.
Cimermane Valija Kriša m., dz. 1925, Cērandas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
15.12.47. Lieta Nr. 16630.
Zīrups Ernests Indriķa d., dz. 1882, Gailīši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.03.42. Lieta Nr. 19380.
Zīrupa Marija Jāņa m., dz. 1887, Gailīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 11.04.57. Lieta Nr. 19380.
Zīrups Arnolds Ernesta d.,dz. 1919, Gailīši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 19380.
Zīrups Rūdolfs Ernesta d., dz. 1921, Gailīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., miris 1947. gadā. Lieta Nr. 19380.
Zīrups Voldemārs Ernesta d., dz. 1925, Gailīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 28.03.57. Lieta Nr. 19380.
Zīrups Pauls Ernesta d., dz. 1923, Gailīši, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 08.08.56. Lieta Nr. 19380.
Dazarts Jānis Jāņa d., dz. 1906, Lempes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.01.42. Lieta Nr. 19947.
Dazarte Marija Jura m., dz. 1909, Lempes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.03.58. Lieta Nr. 19947.
Dazarts Guntis Jana d.,dz. 1938, Lempes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.03.58. Lieta Nr. 19947.
Dazarts Kārlis Jāņa d., dz. 1940, Lempes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.03.58. Lieta Nr. 19947.
Freija Krists Anša d.. dz. 1904, Videnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.09.41. Lieta Nr. 9309.
Freija Anna Jura m., dz. 1894, Videnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 1947. gadā. Lieta Nr. 9309 .
Freija Jānis Krista d.,dz. 1931, Videnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 1947. gadā. Lieta Nr. 9309 .
Cimermanis Aleksandrs Aleksandra d.. dz. 1904, Rudzīši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 9555, 42482*.
Cimermane Līze Friča m., dz. 1900, Rudzīši, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēgusi 15.03.47. Lieta Nr. 9555 .
Cimermanis Aleksandrs Aleksandra d., dz. 1929, Rudzī­ši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēdzis 15.03.47. Lieta Nr. 9555 .
Cimermanis Harijs Aleksandra d., dz. 1932, Rudzīši, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēdzis 15.03.47. Lieta Nr. 9555 .
Cimermane Edīte Aleksandra m., dz. 1928, Rudzīši, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēdzis 15.03.47. Lieta Nr. 9555 .
RENDAS PAGASTS
Bliska Augusts Ģederta d., dz. 1900, Putniņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.10.41. Lieta Nr. 19523.
Bliska Ģederts, dz. 1864, Putniņi, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Ribinskas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 19523.
Bliska Anna Augusta m.,dz. 1894, Putniņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 28.05.57. Lieta Nr. 19523.
Bliska Valdis Augusta d., dz. 1924, Putniņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 28.05.57. Lieta Nr. 19523.
SALDUS PAGASTS
Rubulis Kārlis Reiņa d., dz. 1886, Sauleskalni, arest.
14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.01.42. Lieta
Nr. 13643,44760*.
Rubule Alise Aleksandra m., dz. 1905, Sauleskalni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv.
29.08.55. Lieta Nr. 13643.

308
KULDĪGAS APRIŅĶIS
Rubulis Gunārs Karļa d., dz. 1933, Sauleskalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.06.46. Lieta Nr. 13643.
Rubule Valda Kārla m., dz. 1932, Sauleskalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.06.46. Lieta Nr. 13643.
Rubule Velta Kārļa m., dz. 1935, Sauleskalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 13643.
Kilēvics Matīss Matīsa d„ dz. 1891, Putras, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.11.41. Lieta Nr. 14188.
Kilēvica Valija Friča m., dz. 1905, Putras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 04.12.47, nosūt, atpakaļ 11.12.50, atbrīv. 21.01.57. Lieta Nr. 14188. Kilēvica Vilma Matīsa m., dz. 1926, Putras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 15.10.46, nosūt, atpakaļ 23.01.51, atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 14188. Kilēvica Ināra Matīsa m., dz. 1932. Putras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 15.10.46, nosūt, atpakaļ 23.01.51, atbrīv. 21.01.57. Lieta Nr. 14188.
Braznovskis Pēteris Ernesta d., dz. 1899, Strautmaļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 16.08.43, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 17.05.54. Lieta Nr. 16534.
Braznovska Herta Pētera m., dz. 1900, Strautmaļi. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 09.06.46. Lieta Nr. 16534.
Braznovskis Jānis Pētera d., dz. 1938, Strautmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv.
26.10.46. Lieta Nr. 16534.
Braznovska Velta Pētera m., dz. 1929, Strautmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv.
26.10.46. Lieta Nr. 16534.
Spriņģis Jānis Jāņa d., dz. 1905, Brocēnu cementa fab­rikas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 29.05.56. Lieta Nr. 16614.
Spriņģe Aleksandra Andreja m., dz. 1914, Brocēnu ce­menta fabrikas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 15.07.46. Lieta Nr. 16614.
Spriņģis Edvīns Jāņa d., dz. 1934, Brocēnu cementa fabrikas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 15.07.46. Lieta Nr. 16614.
Spriņģe Inese Jāņa m., dz. 1938, Brocēnu cementa fab­rikas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizan­skas raj., atbrīv. 15.07.46. Lieta Nr. 16614.
Cielēns Alberts Eduarda d., dz. 1899. Brocēnu cementa
fabrikas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags,
miris 03.04.43. Lieta Nr. 17778.
Cielēna Anna Jāņa m., dz. 1907, Brocēnu cementa fab­
rikas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas
raj., atbrīv. 15.06.47. Lieta Nr. 17778.
Cielēns Uldis Alberta d., dz. 1940, Brocēnu cementa fabrikas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribin­skas raj., atbrīv. 15.06.47. Lieta Nr. 17778.
Liepiņa Milda Jāņa m.,dz. 1915. Mazbites, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 10.06.47. Lieta Nr. 20226.
Liepiņa Lote Matīsa m., dz. 1860, Mazbites, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 20226.
SĀTIŅU PAGASTS
Ozola Alise, dz. 1884, adrese nav zināma, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jarcevas raj., atbrīv. 30.05.56. Lieta Nr. 16170.
Ozola Velta Hermaņa m., dz. 1923, adrese nav zināma, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jarcevas raj., atbrīv. 30.05.56. Lieta Nr. 16170.
Ozola Zenta Hermaņa m., dz. 1920, adrese nav zināma, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jarcevas raj., atbrīv. 30.05.56. Lieta Nr. 16170.
Vasmanis Alfrēds Ernesta d., dz. 1887, Upeskrastiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 1943. gadā, atgriezies Latvijā, 07.01.50 nosūt, nometinājumā uz Krasnojarskas nov., miris 06.05.50. Lieta Nr. 17891.
Vasmane Emma Jēkaba m., dz. 1895, Upeskrastiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 20.05.57. Lieta Nr. 17891.
Vasmanis Alfrēds Alfrēda d., dz. 1922, Upeskrastiņi. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 20.05.57. Lieta Nr. 17891.
Strazdiņš Fricis Friča d., dz. 1904, Ziķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.08.41. Lieta Nr. 20853.
Strazdiņa Erna Mārtiņa m., dz. 1906, Ziķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 10.10.56. Lieta Nr. 20853.
Strazdiņš Arnis Friča d.. dz. 1935, Ziķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 06.11.56. Lieta Nr. 20853.
Strazdiņa Rasma Friča m., dz. 1939, Ziķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., mirusi 14.12.42. Lieta Nr. 20853.
Sīpols Fricis Arvīds Rūdolfs Matīsa d., dz. 1912, Vizbuļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.02.42. Lieta Nr. P-10036*.
SKRUNDAS PAGASTS
Bergs Rūdolfs Kristapa d., dz. 1908, Skrunda, Tirgus iela 3,
arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.04.42. Lieta
Nr. 13124.

KULDĪGAS APRIŅĶIS
309
Berga Marija Kriša m., dz. 1902, Skrunda, Tirgus iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., pēdē­jās ziņas 1947. gadā. Lieta Nr. 13124.
Loms Andrejs Andreja d., dz. 1901. Skrunda. Raiņa iela 2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.09.42. Lieta Nr. 13169.
Loma Alma Matīsa m., dz. 1906, Skrunda, Raiņa iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., at­brīv. 09.07.58. Lieta Nr. 13169.
Loms Ilmārs Andreja d., dz. 1927, Skrunda, Raiņa iela 2. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., at­brīv. 12.05.58. Lieta Nr. 13169.
Lieģis Kārlis Jāņa d., dz. 1905, Skrunda, Ventas iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 21114, P-7254*.
Lieģe Emīlija Kriša m„ dz. 1903, Skrunda, Ventas iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 22.03.44. Lieta Nr. 21114.
Lieģis Jānis Kārļa d., dz. 1939, Skrunda, Ventas iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 21114.
Lieģis Harijs Kārļa d., dz. 1931, Skrunda, Ventas iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 21114.
Lieģis Imants Kārļa d., dz. 1935, Skrunda, Ventas iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 21114.
Lieģe Zenta Kārļa m., dz. 1937, Skrunda, Ventas iela 1, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbriv. 20.09.46. Lieta Nr. 21114.
Roze Rolands Miķeļa d., dz. 1904, Mežalāči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.12.41. Lieta Nr. 14231.
Roze Anna Jēkaba m., dz. 1906, Mežalāči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 29.03.50, atbrīv. 15.11.56. Lieta Nr. 14231. Roze Rolands Rolanda d., dz. 1934, Mežalāči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 15.06.47. nosūt, atpakaļ 26.04.50, atbrīv. 15.11.56. Lieta Nr. 14231.
Roze Velta Rolanda m., dz. 1931. Mežalāči, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 28.03.50, atbriv. 15.11.56. Lieta Nr. 14231.
Kalnājs Kārlis Andreja d., dz. 1907, Ābari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.10.41. Lieta Nr. 14321.
Kalnāja Elza Jura m., dz. 1907, Ābari, izsūt. 14.06.41.
Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 22.06.57. Lieta
Nr. 14321.
Kalnāja Zaiga Kārļa m., dz. 1934. Ābari, izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.06.47. Lieta
Nr. 14321.
Holsts Janis Jēkaba d., dz. 1885, Airītes stacijas maja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.04.42. Lieta Nr. 14384.
Kleinbergs Ansis Jāņa d., dz. 1890, Mazdūtēni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.07.42. Lieta Nr. 14504.
Kleinberga Olga Andža m., dz. 1895, Mazdūtēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 25.05.47, nosūt, atpakaļ 08.07.53, atbrīv. 06.01.57. Lieta Nr. 14504.
Kleinbergs Gunārs Anša d., dz. 1936, Mazdūtēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēdzis 25.05.47, nosūt, atpakaļ 14.08.50, atbrīv. 24.01.57. Lieta Nr. 14504.
Kleinbergs Visvaldis Anša d., dz. 1925, Mazdūtēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 06.02.57. Lieta Nr. 14504.
Kleinberga Elza Anša m., dz. 1919, Mazdūtēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 25.05.47, nosūt, atpakaļ 14.08.50, atbrīv. 24.01.57. Lieta Nr. 14504.
Jansons Roberts Jura d., dz. 1898, Lejasbūdenieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.06.43. Lieta Nr. 14942, P-5533*.
Jansone Alma Matīsa m., dz. 1899, Lejasbūdenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 14942.
Jansons Roberts Roberta d., dz. 1932, Lejasbūdenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 01.06.46. Lieta Nr. 14942.
Jansone Velta Roberta m., dz. 1925, Lejasbūdenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 01.06.46. Lieta Nr. 14942.
Jansone Rasma Roberta m., dz. 1926, Lejasbūdenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 01.06.46. Lieta Nr. 14942.
Jansone Ruta Roberta m., dz. 1928, Lejasbūdenieki, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 01.06.46. Lieta Nr. 14942.
Jansone Astrīda Roberta m„ dz. 1935. Lejasbūdenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 01.06.46. Lieta Nr. 14942.
Bauka Feonats Vilhelms Jēkaba d., dz. 1879, Springi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.01.42. Lieta Nr. 15765.
Bauka Anna Anša m., dz. 1885, Spriņģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 11.05.47, nosūt, atpakaļ 03.02.49. atbriv. 23.08.54. Lieta Nr. 15765.
Bauka Žanis Arturs Feonata d., dz. 1912, Spriņģi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.04.43. Lieta Nr. 15765.

310
KULDĪGAS APRIŅĶIS
Eikerts Krists Anša d., dz. 1896, Smilgas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.02.43. Lieta Nr. 16160.
Eikerte Anna Riharda m., dz. 1899, Smilgas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 17.09.56. Lieta Nr. 16160.
Vanags Eduards Jāņa d., dz. 1905, Balamovi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.04.42. Lieta Nr. 16230.
Vanaga Made Miķeļa m., dz. 1900, Balamovi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 24.03.50, atbrīv. 06.08.56. Lieta Nr. 16230.
Vanags Laimonis Eduarda d.. dz. 1928, Balamovi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 06.08.56. Lieta Nr. 16230.
Vanaga Aira Eduarda m., dz. 1940, Balamovi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.06.47. Lieta Nr. 16230.
Gūraitis Krists Jāņa d.,dz. 1910, Dzelmes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16578, P-9155*.
Stepe-Stabis Jānis Jāņa d., dz. 1890, Stabiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16615.
Stepe Elizabete, dz. 1893, Stabiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 11.04.57. Lieta Nr. 16615.
Stepe Jānis Jāņa d., dz. 1927, Stabiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 27.04.57. Lieta Nr. 16615.
Stepe Juris Jāņa d., dz. 1919, Stabiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 11.04.57. Lieta Nr. 16615.
Ruskis Kārlis Dāvida d., dz. 1893, Krūzgaļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.01.42. Lieta Nr. 17478.
Ruska Marija Jāņa m., dz. 1904, Krūzgaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 24.06.56. Lieta Nr. 17478.
Ruska Ausma Kārļa m., dz. 1932, Krūzgaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 24.07.56. Lieta Nr. 17478.
Albīnis Jānis Krista d., dz. 1890, Ātrie Stuki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.06.43. Lieta Nr. 17801.
Albīne Marija Ernesta m., dz. 1900, Ātrie Stuki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 01.10.54. Lieta Nr. 17801.
Blumbergs Juris Jāņa d., dz. 1910, Engurnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinā­jumā, atbrīv. 22.04.57. Lieta Nr. 17807.
Blumberga Anna Jura m., dz. 1912, Engurnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 22.04.57. Lieta Nr. 17807.
Blumberga Zinta Jura m., dz. 1939, Engurnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 22.04.57. Lieta Nr. 17807.
Blumberga Biruta Jura m., dz. 1935, Engurnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., atbrīv. 22.04.57. Lieta Nr. 17807.
Lejnieks Ernests Kristapa d„ dz. 1903, Kalna Ulītes, arest. 19.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.09.41. Lieta Nr. P-9657*.
SNĒPELES PAGASTS
Austrums-Jēkabsons Andrejs Jāņa d., dz. 1902, Oše­nieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.11.42. Lieta Nr. 16532.
Austruma-Jēkabsone Alma Jāņa m., dz. 1907, Ošenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 13.07.58. Lieta Nr. 16532.
Austrums-Jēkabsons Gunārs Andreja d., dz. 1934, Ošenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribin­skas raj., atbrīv. 03.07.58. Lieta Nr. 16532.
Lemhens Ādolfs Ernesta d., dz. 1910, Ingas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.08.43. Lieta Nr. 16599.
Lemhena Marija Andža m., dz. 1906, Ingas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.07.49. Lieta Nr. 16599.
Lemhens Jānis Ādolfa d., dz. 1935, Ingas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.07.49. Lieta Nr. 16599.
Lemhena Māra Ādolfa m., dz. 1939, Ingas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.07.49. Lieta Nr. 16599.
Freibergs Juris Jura d., dz. 1896, Ķepši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.04.44. Lieta Nr. 16628.
Freiberga Anete Krista m., dz. 1900, Ķepši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 19.05.58. Lieta Nr. 16628.
Freibergs Vilnis Jura d., dz. 1926, Ķepši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 29.04.58. Lieta Nr. 16628.
Zariņš Nikolajs Kriša d., dz. 1900, Mazsalijas, arest.
14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.11.41. Lieta
Nr. P-9644*.

KULDĪGAS APRIŅĶIS
311
TURLAVAS PAGASTS
Rezevskis Mārtiņš Andreja d., dz. 1899, Induļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.06.42. Lieta Nr. 5239.
Rezevskis Andrejs, dz. 1869, Induļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 5239.
Rezevska Grieta, dz. 1870, Induļi, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Ribinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 5239.
Rezevska Olga Miķeļa m., dz. 1908, Induļi, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 10.03.47. Lieta Nr. 5239.
Rezevska Ārija Mārtiņa m., dz. 1934, Induļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 10.03.47. Lieta Nr. 5239.
Peniķis Ādams Kristapa d., dz. 1889, Kalna Ķīkaļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.02.42. Lieta Nr. 9367.
Peniķe Līze Pētera m., dz. 1870, Kalna Ķīkaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., mirusi 06.10.41. Lieta Nr. 9367.
Peniķe Irma Pētera m., dz. 1908. Kalna Ķīkaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., bēgusi 25.09.47. Lieta Nr. 9367.
Peniķe Vera Ādama m., dz. 1929, Kalna Ķīkaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., atbrīv. 25.09.47. Lieta Nr. 9367.
Peniķe Zenta Ādama m., dz. 1932, Kalna Ķīkaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jemeļjanovas raj., bēgusi 25.09.47. Lieta Nr. 9367.
Peniķis Juris Mārtiņa d., dz. 1895, Jaunkaiļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.06.43. Lieta Nr. 17492.
Peniķe Evelīna Jāņa m., dz. 1909, Jaunkaiļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 30.04.57. Lieta Nr. 17492.
Rozentālbergs Vilhelms Jēkabs Miķeļa d., dz. 1905. Laukziemeļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.08.42. Lieta Nr. 19538.
Rozentālberga Otilija Otto m., dz. 1913, Laukziemeļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 06.06.50, atbrīv. 09.04.57. Lieta Nr. 19538.
Rozentālbergs Jānis Helmuts Jēkaba d., dz. 1936, Laukziemeļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribin­skas raj., atbrīv. 31.08.46. Lieta Nr. 19538.
Rozentālberga Silvija Jēkaba m.. dz. 1933, Laukzie­meļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 06.06.50, atbrīv. 09.04.57. Lieta Nr. 19538.
VĀRMES PAGASTS
Dabiņš Ansis Jāņa d., dz. 1891, Pavasari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.04.42. Lieta Nr. 14241.
Dabiņa Pauline Anna, dz. 1894, Pavasari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 14241.
Dabiņš Gunārs Ādolfs Anša d., dz. 1931, Pavasari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 23.05.57. Lieta Nr. 14241.
Dabiņa Ausma Emīlija Anša m„ dz. 1926, Pavasari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 20.05.57. Lieta Nr. 14241.
Kaspars Rūdolfs Ādama d., dz. 1896, Stumbri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.05.42. Lieta Nr. 14312.
Ešenvalds Hermanis Kārļa d., dz. 1884, Oškalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.12.41. Lieta Nr. 14349.
Ešenvalde Hedviga Ādama m., dz. 1902, Oškalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 14349.
Ešenvalds Kārlis Alberts Hermaņa d., dz. 1935, Oškalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 05.06.46. Lieta Nr. 14349.
Ešenvalds Harijs Imants Hermaņa d., dz. 1937, Oškalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., at­briv. 05.06.46. Lieta Nr. 14349.
Freifelds Krists Jāņa d„ dz. 1900, Tīreļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.05.42. Lieta Nr. 14382.
Goldmanis Kārlis Herberts Teodora d.. dz. 1891, Šķē­des dzirnavas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mi­ris 28.05.42. Lieta Nr. 14412.
Goldmane Teofilija, dz. 1872, Šķēdes dzirnavas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 03.10.43. Lieta Nr. 14412.
Goldmane Antonija Matīsa m., dz. 1914, Šķēdes dzir­navas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 17.11.56. Lieta Nr. 14412.
Gūtmanis Kārlis Andreja d., dz. 1886, Mālīši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.06.43. Lieta Nr. 16301.
Gūtmane Berta Kārļa m., dz. 1892, Mālīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 31.10.56. Lieta Nr. 16301.
Gūtmane Austra Kārļa m„ dz. 1919, Mālīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 31.10.56. Lieta Nr. 16301.
Gūtmane Velta Kārļa m., dz. 1926, Mālīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 31.10.56. Lieta Nr. 16301.

’• - лу-.,V.- • v.y -•. w.w.•

312 KULDĪGAS APRIŅĶIS
Tīģeris Fricis Friča d., dz. 1907, Rūsi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 01.03.49, pēc tam nome­tinājumā Kazahijas PSR Karagandas apg., atbrīv. (da­tums nav zināms). Lieta Nr. 16388, P-8459*.
Tīģere Ieva Ernesta m., dz. 1915, Rūsi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 11.12.47, nosūt, atpakaļ 11.08.52, atbrīv. 15.01.57. Lieta Nr. 16388.
Broks Jānis Augusta d., dz. 1897, Sulas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasno­jarskas nov. Bogučanu raj., atbrīv. 21.02.56. Lieta Nr. 16553.
Broka Marija Zenta Kārļa m., dz. 1909, Sulas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 23.04.56. Lieta Nr. 16553.
Broks Jānis Jāņa d., dz. 1928, Sulas, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 23.04.56. Lieta Nr. 16553.
Tinte Kristaps Andreja d., dz. 1906, Mesteri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.05.43. Lieta Nr. 16571, P-7234*.
Tinte Alma Jēkaba m., dz. 1908, Mesteri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 05.02.57. Lieta Nr. 16571.
Tinte Imants Kristapa d., dz. 1931, Mesteri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 26.10.46. Lieta Nr. 16571.
Tinte Anna Kristapa m„ dz. 1930, Mesteri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 26.10.46. Lieta Nr. 16571.
Tinte Milda Kristapa m., dz. 1939, Mesteri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 26.10.46. Lieta Nr. 16571.
Kroģeris Žanis Kriša d., dz. 1908, Žūberi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.05.43. Lieta Nr. 16590.
Kroģere Irma Friča m., dz. 1914, Žūberi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 23.08.56. Lieta Nr. 16590.
Kroģere Ilga Astrīda Žaņa m., dz. 1938, Žūberi. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 23.08.56. Lieta Nr. 16590.
Kroģere Brigita Žaņa m., dz. 1937, Žūberi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 16590.
Kroģere Zigrīda Žaņa m., dz. 1933, Žūberi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 16590.
Leitis Fricis Indriķa d., dz. 1907, Upmaļi, arest. 14.06.41,
Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.08.43. Lieta Nr. 16597.
Leite Ieva, dz. 1869, Upmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasno­
jarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta
Nr. 16597.
Leite Zelma Kriša m., dz. 1915, Upmaļi, izsūt. 14.06.41,
Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 24.07.46. Lieta Nr. 16597.
Leite Rita Friča m., dz. 1940, Upmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 26.10.46. Lieta Nr. 16597.
Šneiders Jānis Jura d„ dz. 1888, Ēdas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.10.41. Lieta Nr. 17886.
Šneidere Irēna Roberta m., dz. 1894, Ēdas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., atbrīv. 01.07.55. Lieta Nr. 17886.
Šneiders Edgars Jāņa d., dz. 1928, Ēdas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sajānu raj., bēdzis 07.10.47, nosūt, atpakaļ 23.03.50, atbrīv. 11.08.56. Lieta Nr. 17886.
Hartmanis Indriķis Kriša d., dz. 1888, Skujenieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.02.42. Lieta Nr. 19704.
Hartmane Anna Ādama m., dz. 1890, Skujenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., atbrīv. 01.04.56. Lieta Nr. 19704.
Hartmane Mirdza Indriķa m., dz. 1923, Skujenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 19704.
Hartmane Austra Indriķa m., dz. 1926, Skujenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., mirusi 1946. gadā. Lieta Nr. 19704.
Kūlmanis Vilis Kriša d., dz. 1880, Priedieni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.09.41. Lieta Nr. 19389.
Kūlmane Lilija Aleksandra m., dz. 1896, Priedieni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 13.06.57. Lieta Nr. 19389.
Kūlmanis Zigurds Viļa d., dz. 1926, Priedieni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 30.07.57. Lieta Nr. 19389.
KūlmaneIrēna Viļam.,dz. 1917,Priedieni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 05.04.56. Lieta Nr. 19389.
Kūlmane Eleonora Viļa m., dz. 1914, Priedieni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 19.07.57. Lieta Nr. 19389.
Kūlmane Elvīra Viļa m., dz. 1918, Priedieni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 30.10.57. Lieta Nr. 19389.
Stūrmanis Jēkabs Voldemārs Voldemāra d., dz. 1913, Kūlas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.02.42. Lieta Nr. 14180.
Stūrmane Matilde Indriķa m.. dz. 1892, Kūlas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 06.06.56. Lieta Nr. 14180.
Bergmanis Gustavs Alberta d., dz. 1900, Mazdrei-
maņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris
23.01.42. Lieta Nr. 20134.

KULDĪGAS APRIŅĶIS
313
Bergmane Līze Ilze Ernesta m., dz. 1898, Mazdreimaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bē­gusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 12.04.50, atbrīv. 21.03.56. Lieta Nr. 20134.
Bergmane Ilga Alberta m., dz. 1940, Mazdreimaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 18.05.51, atbrīv. 21.03.56. Lieta Nr. 20134.
Hartmane Ieva Anša m., dz. 1868, Mazdreimaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 20134.
Ļaudams Jānis Ģirta d., dz. 1888, Šķēdes pils, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 26.08.43, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Hakasijas aut. apg. Šaripovas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 20322.
Ļaudama Ilze Klāva m., dz. 1888, Šķēdes pils, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 20322.
Ķuzis Juris Viļa d., dz. 1903, Stabulnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.02.42. Lieta Nr. 20800.
Ķuze Anna Anša m.,dz. 1911, Stabulnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 20800.
Ķuzis Andris Jura d.,dz. 1939, Stabulnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 20800.
Grasmanis Gothards Andreja d., dz. 1900. Mežvidi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.04.42. Lieta Nr. 21132.
Grasmane Anna Jāņa m., dz. 1907, Mežvidi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 15.08.47. Lieta Nr. 21132.
Grasmane Indra Gotharda m., dz. izsūtījumā 29.09.41, Krasnojarskas nov. Ribinskas raj., atbrīv. 30.06.46. Lieta Nr. 21132.
Henkuzens Ernests Jāņa d., dz. 1892, Kalna Lauci­nieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.05.42. Lieta Nr. P-5431*.
ZVĀRDES PAGASTS
Zelmenis Žanis Gotfrīds Jēkaba d., dz. 1899, Laukna- miķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.09.42. Lieta Nr. 13164.
Zelmene Valija Lidija Kārļa m., dz. 1901, Lauknamiķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bē­gusi 15.12.46, nosūt, atpakaļ 05.05.50, atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 13164.
Gubens-Gubenis Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1875, īves, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.10.41. Lieta Nr. 13188.
Gubena-Gubene Klaudija Stefana m., dz. 1896, Īves, izsūt. 14.06.41, Omskas apg. Omska, atbrīv. 01.07.46. Lieta Nr. 13188.
Kalnakaziņš Jānis Jāņa d., dz. 1908, Mežupītes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.09.41. Lieta Nr. 14322.
Kalnakaziņa Emīlija Jāņa m., dz. 1913, Mežupītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 12.09.46, nosūt, atpakaļ 29.11.49, atbrīv. 22.08.55. Lieta Nr. 14322.
Kalnakaziņš Ēriks Jāņa d., dz. 1937, Mežupītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 12.09.46. Lieta Nr. 14322.
Kalnakaziņš Gunārs Jāņa d., dz. 1939, Mežupītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 12.09.46. Lieta Nr. 14322.
Sūna Oļģerts Kārlis Jāņa d.,dz. 1902, Stēdiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.04.42. Lieta Nr. 14372.
Akermane Helēna Antona m., dz. 1910, Saules, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., bēgusi 30.05.47, nosūt, atpakaļ 26.03.49, atbrīv. 06.05.57. Lieta Nr. 16475.
Akermanis Valdis Friča d., dz. 1941, Saules, izsūt. 26.03.49, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 06.09.57. Lieta Nr. 16475.
Senbergs Juris Anša d., dz. 1889, Upenieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.01.46. Lieta Nr. 16632.
Senberga Rogate Kriša m., dz. 1901, Upenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 23.04.57. Lieta Nr. 16632.
Senbergs Vizulis Jura d., dz. 1925, Upenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 19.06.57. Lieta Nr. 16632.
Senbergs Jānis Jura d.,dz. 1928, Upenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Partizanskas raj., atbrīv. 19.06.57. Lieta Nr. 16632.
Cīrulis Antons Miķeļa d.,dz. 1912, Ritumi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 17816.
Cīrule Aleksandra, dz. 1915, Ritumi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17816.
Cīrulis Vilnis Antona d.,dz. 1938, Ritumi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17816.
Grīnfelds Indriķis Jura d., dz. 1880, Lejzemji, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.05.42. Lieta Nr. 20096.
Grīnfelds Jānis Indriķa d., dz. 1902, Lejzemji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ujaras raj., atbrīv. 05.06.56. Lieta Nr. 20096.