14 06 1941

убийство отцов

Екабпилс

JĒKABPILS
Grantiņš Fricis Pētera d., dz. 1890. Kaļķu iela 40, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.04.42. Lieta Nr. 13081.
Fedotovs Porfirijs Jakova d., dz. 1897, Filozofu iela 16, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 13203, 32866*.
Fedotova Anastasija Melenteja m., dz. 1905, Filozofu iela 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 09.04.56. Lieta Nr. 13203.
Fedotova Valentīna Parfirija m., dz. 1933, Filozofu iela 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 03.11.54. Lieta Nr. 13203.
Fedotova Galina Parfirija m., dz. 1937, Filozofu iela 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 09.04.56. Lieta Nr. 13203.
Ermansons Teodors Kārļa d., dz. 1896, Smilšu iela 19, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 13679, 44776*.
Ermansone Zelma Mārtiņa m., dz. 1900, Smilšu iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 28.10.57. Lieta Nr. 13679.
Ermansone Paija Teodora m., dz. 1940, Smilšu iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 28.06.57. Lieta Nr. 13679.
Zuzule Rasma Roberta m., dz. 1929, Smilšu iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 13679.
Vītols Jānis Mārča d., dz. 1907, Dārza iela 6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.06.42. Lieta Nr. 13757.
Vītola Ženija Jāņa m., dz. 1909, Dārza iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi
15.11.47, nosūt, atpakaļ 27.01.51, atbrīv. 04.06.56. Lieta Nr. 13757.
Kāns Josifs Joela d., dz. 1895, Brīvības iela 199, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.06.42. Lieta Nr. 14503.
Капе Elka Joela m., dz. 1889, Brīvības iela 199, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14503.
Meržinskis Fricis Indriķa d., dz. 1867, Smilšu iela 76, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.06.42. Lieta Nr. 14548.
Meržinska Kristīne Jāņa m., dz. 1884, Smilšu iela 76, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 14548.
Meržinskis Aleksandrs Friča d., dz. 1916, Smilšu iela 76, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 14548.
Breķis Jānis Mārtiņa d., dz. 1888. Brīvības iela 104, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 28.11.42 piespriesti 8 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 15661, P-9203*.
Breķe Malvīne Miķeļa m., dz. 1899, Brīvības iela 104, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 27.07.56. Lieta Nr. 15661.
Breķis Bruno Jāņa d., dz. 1929, Brīvības iela 104, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 15661.
Breķe Biruta Jāņa m., dz. 1932, Brīvības iela 104, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 15661.
Landmanis Josels Josifs Heršona d., dz. 1900, Padomju iela 111, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bē­dzis 22.10.46, nosūt, atpakaļ 28.10.50, atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 15699.
Landmane Sofija Borisa m., dz. 1906, Padomju iela 111, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 1947. gada augustā, nosūt, atpakaļ 28.10.50, at­brīv. 20.07.56. Lieta Nr. 15699.
Landmanis Jūlijs Josela d., dz. 1934, Padomju iela 111, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēdzis 1947. gada augustā, nosūt, atpakaļ 28.10.50, at­brīv. 30.09.54. Lieta Nr. 15699.
Landmane Esfira Josela m., dz. 1936, Padomju iela 111, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 1947. gada augustā, nosūt, atpakaļ 28.10.50, at­brīv. 08.01.55. Lieta Nr. 15699.

Tib
JĒKABPILS APRIŅĶIS
Krūmiņš Andrejs Ādama d., dz. 1894, Stacijas iela 19, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.04.43. Lieta Nr. 16007, P-2965*.
Krūmiņa Marta Anša m., dz. 1898, Stacijas iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 11.07.56. Lieta Nr. 16007.
Krūmiņš Jānis Uldis Andreja d., dz. 1932, Stacijas iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 20.08.46. Lieta Nr. 16007.
Krūmiņš Oskars Andreja d., dz. 1931, Stacijas iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 11.07.56. Lieta Nr. 16007.
Krūmiņš Ēvalds Andreja d., dz. 1929, Stacijas iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 11.07.56. Lieta Nr. 16007.
Grigulis Vilis Augusta d., dz. 1904. Vadoņa iela 12, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.05.43. Lieta Nr. 16027, P-6348*.
Grigule Milda Augusta m., dz. 1904, Vadoņa iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 11.07.56. Lieta Nr. 16027.
Grigule Maija Viļa m., dz. 1939, Vadoņa iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 16027.
Kratišs Rahmiels Haima d., dz. 1907, Jelgavas iela 44, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, 06.08.45 atgriezies Latvijā, nosūt, atpakaļ 04.02.50, atbrīv. 15.05.57. Lieta Nr. 16163.
Kratiša Marianna Izraēla m., dz. 1911, Jelgavas iela 44, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 30.05.47, nosūt, atpakaļ 04.02.50, atbrīv. 09.05.57. Lieta Nr. 16163.
Kratiša Dina Rahmiela m., dz. 1933, Jelgavas iela 44, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 30.05.47, nosūt, atpakaļ 04.02.50, atbrīv. 07.12.54. Lieta Nr. 16163.
Kratiša Gita Rahmiela m., dz. 1936, Jelgavas iela 44, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 30.05.47, nosūt, atpakaļ 04.02.50, atbrīv. 23.11.53. Lieta Nr. 16163.
Pūtelis Kārlis Jāņa d., dz. 1911. Viestura iela 2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, no 15.02.51 nometināju- mā Kazahijas PSR Karagandas apg. Karagandā, atbrīv. 01.02.57. Lieta Nr. 16343, P-5188*.
Pūtele Austra Vilma Mārtiņa m., dz. 1914, Viestura iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 13.03.57. Lieta Nr. 16343.
Pūtele Smaida Kārļa m., dz. 1938, Viestura iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 16343.
Pāvuliņš Pēteris Ernests Pētera d., dz. 1895, Brīvības iela 212, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.05.43. Lieta Nr. 16780, P-5718*.
Pāvuliņa Alma Emīlija Jēkaba m.. dz. 1901, Brīvības iela 212, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozov­skas raj., bēgusi 25.04.47, nosūt, atpakaļ 25.04.50, atbrīv. 04.06.57. Lieta Nr. 16780.
Pāvuliņa Rita Pētera m., dz. 1936, Brīvības iela 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv.
22.11.54. Lieta Nr. 16780.
Ozoliņš Kārlis Andreja d., dz. 1883, Krasta iela 29, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags. pēc tam nometināju- mā Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., miris 08.06.53. Lieta Nr. 17167.
Ozoliņa Otilija Jāņa m., dz. 1891, Krasta iela 29, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 25.03.57. Lieta Nr. 17167.
Ozoliņš Miervaldis Kārļa d., dz. 1915, Krasta iela 29, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 02.04.57. Lieta Nr. 17167.
Millers Nikolajs Henriha d., dz. 1909, Krasta iela 24, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.42. Lieta Nr. 19484, P-3840*.
Millere Emma Andreja m., dz. 1901, Krasta iela 24, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv.
15.10.56. Lieta Nr. 19484.
Millers Rihards Nikolaja d., dz. 1932, Krasta iela 24, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 21.02.56. Lieta Nr. 19484.
Lomnika Marija Kārļa m., dz. 1893, Gulbju iela 17, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 04.10.54. Lieta Nr. 19920.
Lomnika Natālija Aleksandra m., dz. 1931, Gulbju iela 17, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 04.10.54. Lieta Nr. 19920.
Druks Smuels Josels Moišes d., dz. 1893, Brīvības iela 149, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 28.08.43, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Berjozov­skas raj., atbrīv. 07.01.60. Lieta Nr. 20339.
Druka Mina Jūlija m., dz. 1910, Brīvības iela 149, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 10.07.58. Lieta Nr. 20339.
Druks Izraēls Josela d., dz. 1932, Brīvības iela 149, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 20.08.54. Lieta Nr. 20339.
Druka Tirca Josela m., dz. 1935, Brīvības iela 149, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv.
13.12.54. Lieta Nr. 20339.
Druks Jehuda Noahs Boruha d., dz. 1901, Brīvības iela 90, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, no 04.02.46 nometinājumā Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., at­brīv. 18.04.56. Lieta Nr. 20385.
Druka Gitele Morduha m., dz. 1906, Brīvības iela 90, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 18.04.56. Lieta Nr. 20385.

JĒKABPILS APRIŅĶIS
277
Druks Josels Bērs Noaha d., dz. 1935, Brīvības iela 90, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 18.09.54. Lieta Nr. 20385.
Druka Broha (Bebi) Noaha m., dz. 1931, Brīvības iela 90, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.09.54. Lieta Nr. 20385.
Potseps Ansis Andreja d., dz. 1901, Padomju iela 31, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.01.42. Lieta Nr. 21077, P^966*.
Potsepa Marta Jāņa m., dz. 1904, Padomju iela 31, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 1947. gadā, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 21077.
Potseps Edgars Anša d., dz. 1930, Padomju iela 31, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 04.09.46. Lieta Nr. 21077.
Potseps Ilmārs Anša d., dz. 1933, Padomju iela 31, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.10.46. Lieta Nr. 21077.
Zariņa Milda Jāņa m., dz. 1906, Padomju iela 31, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 1947. gadā, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 21077.
Knaģis Emīls Dāvja d., dz. 1888. Brīvības iela 144, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.10.41. Lieta Nr. 484 R.
Knaģe Marija Jāzepa m., dz. 1899, Brīvības iela 144, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., at­brīv. 08.08.56. Lieta Nr. 484 R.
Knaģis Ilmārs Emīla d., dz. 1926, Brīvības iela 144, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēdzis
15.10.47, nosūt, atpakaļ 01.08.49, atbrīv. 08.08.56. Lieta Nr. 484 R.
Geidāns Ēvalds Jānis Leona d., dz. 1909, Jaunā iela 59, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 1948. gada jūlijā nosūtīts uz Kazahijas PSR Karagandas apg. Peščanlagu. pēc tam nometinājumā, atbrīv. 23.04.56. Lieta Nr. P-3470*.
Grigalis Jānis Anša d., dz. 1902, Jaunā iela 71, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags. miris 08.05.42. Lieta Nr. P-9651*.
Kopmans Jānis Jura d., dz. 1908, Zaļā iela 6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.07.43. Lieta Nr. P-8436*.
Remberts Jānis Ādolfs Niklasa d., dz. 1904, Brīvības iela 84, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.04.43. Lieta Nr. P-8619*.
Vilks Augusts Kārla d., dz. 1899, Tumšā iela 4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.08.43. Lieta Nr. P-8515*.
JAUNJELGAVA
Grīns Eduards Jāņa d., dz. 1890, Jelgavas iela 46. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.04.42. Lieta Nr. 14132.
Grīna Aleksandra Mārtiņa m., dz. 1895, Jelgavas iela 46, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., bēgusi 15.10.46, nosūt, atpakaļ 20.09.49, atbrīv. 24.02.56. Lieta Nr. 14132.
Šiliņš Kārlis Pētera d., dz. 1874, Jelgavas iela 69, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.11.41. Lieta Nr. 14344.
Kratišs Jūda (Judels) Movšes d., dz. 1896, Jelgavas iela 99, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.04.42. Lieta Nr. 15803.
Kratiša Frīda Lazara m., dz. 1902, Jelgavas iela 99, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 30.03.57. Lieta Nr. 15803.
Kratišs Samuils Judela d., dz. 1930, Jelgavas iela 99, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 30.03.57. Lieta Nr. 15803.
Kratišs Gedalijs Judela d., dz. 1936, Jelgavas iela 99, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 25.08.55. Lieta Nr. 15803.
Kratiša Mina Judela m., dz. 1939, Jelgavas iela 99, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 30.03.57. Lieta Nr. 15803.
Kratišs Smuels Haima d., dz. 1900, Jelgavas iela 99, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.06.43. Lieta Nr. 16105.
Kratiša Hana Zālamana m., dz. 1859, Jelgavas iela 99, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 22.03.43. Lieta Nr. 16105.
Kratiša Sāra Ābrama m., dz. 1901, Jelgavas iela 99, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv.
23.10.57. Lieta Nr. 16105.
Kratišs Movše Šmuela d., dz. 1929, Jelgavas iela 99, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv.
23.10.57. Lieta Nr. 16105.
Kratiša Rahele Šmuela m., dz. 1934, Jelgavas iela 99, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 27.01.55. Lieta Nr. 16105.
Kratiša Fanija Šmuela m., dz. 1938, Jelgavas iela 99, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 27.01.55. Lieta Nr. 16105.
Kratiša Neha Šmuela m., dz. 1938, Jelgavas iela 99, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 27.01.55. Lieta Nr. 16105.
Kratišs Motels Haima d., dz. 1911, Jelgavas iela 95, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 20.03.44, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., at­brīv. 06.07.57. Lieta Nr. 16148, P-4937*.

278
JĒKABPILS APRIŅĶIS
Kratiša Taube Josifa m., dz. 1914, Jelgavas iela 95, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.07.57. Lieta Nr. 16148.
Kratiša Sofija Moteļa m., dz. 1937, Jelgavas iela 95, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.07.57. Lieta Nr. 16148.
Kratiša Cila Moteļa m., dz. 1940, Jelgavas iela 95, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.07.57. Lieta Nr. 16148.
Ādams Reinholds Reiņa d., dz. 1900, Jelgavas iela 69, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 24.12.43, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Berjozov­skas raj., atbrīv. 11.04.56. Lieta Nr. 16715.
Ādama Elza Teodora m., dz. 1908, Jelgavas iela 69, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 21.08.56. Lieta Nr. 16715.
Ādama Silvija Voldemāra m., dz. 1929, Jelgavas iela 69, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 23.02.56. Lieta Nr. 16715.
Plostiņš Jānis Mārtiņa d., dz. 1882, Jaunjelgava, 4. kvar­tāls, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.03.42. Lieta Nr. 16781, P-5658*.
Plostiņa Emma Jāņa m., dz. 1882, Jaunjelgava, 4. kvartāls, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 25.04.47. Lieta Nr. 16781.
Plostiņa Aina Jāņa m., dz. 1914, Jaunjelgava, 4. kvartāls, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.10.56. Lieta Nr. 16781.
Upitis Roberts Mārtiņa d., dz. 1906. Kampara iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.06.43. Lieta Nr. 16783, P-7248*.
Upīte Alma Andreja m., dz. 1912, Kampara iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 05.03.56. Lieta Nr. 16783.
Upīte Ilga Roberta m., dz. 1931, Kampara iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 01.07.48. Lieta Nr. 16783.
Upīte Skaidrīte Roberta m., dz. 1932, Kampara iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 18.10.54. Lieta Nr. 16783.
Baltiņš Pauls Kristapa d., dz. 1910, Lāčplēša iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.07.43. Lieta Nr. 17481.
Baltiņa Paulina Konstantīna m., dz. 1912, Lāčplēša iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 17481.
Baltiņš Pauls Paula d., dz. izsūtījumā 30.08.41, Krasno­jarskas nov. Nazarovas raj., miris 06.10.43. Lieta Nr. 17481. Baltiņa Beāte Rūta Paula m., dz. 1938, Lāčplēša iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 08.08.56. Lieta Nr. 17481.
Kostanovska Pauline, dz. 1875, Lāčplēša iela 3, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17481.
Aizpurvs Jūlijs Kārļa d., dz. 1892, Lielā Daugavas iela 15, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.01.42. Lieta Nr. 17839, P-9701*.
Aizpurva Berta Georgija m., dz. 1887, Lielā Daugavas iela 15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 01.09.50. Lieta Nr. 17839,
Elsiņš Paulis Jāņa d., dz. 1894, Brīvības iela 49, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.05.42. Lieta Nr. 20126, P-9999*.
Elsiņa Eiženija (Jevgēņija) Vasīlija m., dz. 1895, Brīvības iela 49, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 20126.
Elsiņš Mintauts Pauļa d., dz. 1930, Brīvības iela 49, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 20126.
Elsiņa Biruta Pauļa m., dz. 1925, Brīvības iela 49, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 19.08.55. Lieta Nr. 20126.
KRUSTPILS
Vilnis Aleksejs Onufrija d., dz. 1910, Dzelzceļa māja 2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.05.42. Lieta Nr. 13219.
Vilne Emma Jāņa m., dz. 1906, Dzelzceļa māja 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 11.07.56. Lieta Nr. 13219.
Vilne Guna Alekseja m., dz. 1937, Dzelzceļa māja 2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 10.09.46. Lieta Nr. 13219.
Freidenfelds Mārtiņš Ulriha d., dz. 1904, Dzelzceļa māja 14, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 14030,44751*.
Freidenfelde Marta Jāņa m., dz. 1905, Dzelzceļa māja 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 15.10.47, nosūt, atpakaļ 08.02.49, atbrīv. 14.06.56. Lieta Nr. 14030.
Freidenfelde Biruta Mārtiņa m„ dz. 1929, Dzelzceļa māja 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozov­skas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 14030.
Balodis Alberts Jura d., dz. 1899, Zīlānu stacijas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.09.42. Lieta Nr. 14432.
Balode Berta Jāņa m., dz. 1893, Zīlānu stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 26.08.55. Lieta Nr. 14432.
Liepiņš Jānis Andreja d., dz. 1903. Dzelzceļa iela 6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.05.42. Lieta Nr. 14538.

JĒKABPILS APRIŅĶIS
279
Liepiņa Ida Petera m., dz. 1898, Dzelzceļa iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv.
20.10.56. Lieta Nr. 14538.
Liepiņš Edgars Jāņa d., dz. 1931, Dzelzceļa iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv.
20.10.56. Lieta Nr. 14538.
Molčanovs Boriss Nikolaja d., dz. 1904, Cukurfabrikas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.03.42. Lieta Nr. 16235, P-6210*.
Molčanova Tamāra Vladimira m., dz. 1907, Cukur­fabrikas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjo­zovskas raj., atbrīv. 25.10.55. Lieta Nr. 16235.
Molčanova Irina Nikolaja m., dz. 1935, Cukurfabrikas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 16235.
Ņesterovs Vladimirs, dz. 1927, Cukurfabrikas māja, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., at­brīv. (iesaukts Sarkanajā armijā) 24.11.44. Lieta Nr. 16235.
Rubenis Kārlis Jāņa d., dz. 1900, Dzelzceļa māja 16, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, no 09.04.49. no­metinājumā Krasnojarskas nov. Abanas raj., atbrīv.
26.11.56. Lieta Nr. 16377, P-6252*.
Rubene Minna Pētera m., dz. 1904, Dzelzceļa māja 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 22.04.57. Lieta Nr. 16377.
Ozoliņš Indriķis Jēkaba d., dz. 1888, Dzelzceļa māja 296. km, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.06.42. Lieta Nr. 16775.
Piņķis Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1887, Dzelzceļa māja 30, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 02.11.43. Lieta Nr. 16804, P-7418*.
Piņķē Minna Pētera m., dz. 1896, Dzelzceļa māja 30, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mi­rusi 1943. gadā. Lieta Nr. 16804.
Piņķis Vilnis Mārtiņa d., dz. 1922, Dzelzceļa māja 30, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 01.07.46. Lieta Nr. 16804.
Piņķē Valērija Mārtiņa m., dz. 1922, Dzelzceļa māja 30, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 25.08.55. Lieta Nr. 16804.
Bērziņš Alberts Jāņa d., dz. 1906, Zīlānu stacijas māja 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, no 14.06.51. no­metinājumā Krasnojarskas nov. Uderejas raj., atbrīv. 20.03.57. Lieta Nr. 17190, P-5662*.
Bērziņa Elza Pētera m., dz. 1914, Zīlānu stacijas māja 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 24.11.56. Lieta Nr. 17190.
Bērziņa Maija Alberta m., dz. 1941, Zīlānu stacijas māja 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 24.11.56. Lieta Nr. 17190.
Ozoliņa Velta Kārļa m., dz. 1912, Vidzemes iela 39, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.06.49, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Uderejas raj., mirusi 03.12.55. Lieta Nr. 17432, 3636*.
Ozoliņš Augusts Kārļa d., dz. 1905, Vidzemes iela 39, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. (iesaukts Sarkanajā armijā) 1942. gada martā. Lieta Nr. 1743, 8248*.
Salmiņš Kārlis Jāņa d., dz. 1887, Cēsu iela 28, izsūt. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.04.42. Lieta Nr. 17450.
Salmiņa Erna Marija Kārļa m., dz. 1884, Cēsu iela 28, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 26.07.47. Lieta Nr. 17450.
Broks Jāzeps Pētera d., dz. 1895, Rīgas iela 202, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 06.01.42. Lieta Nr. 19466,42644*.
Broka Hilda Valija Jāņa m., dz. 1898, Rīgas iela 202, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 10.04.57. Lieta Nr. 19466.
Broka Inta Jāzepa m., dz. 1926, Rīgas iela 202, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 20.03.56. Lieta Nr. 19466.
Jaunzems Ernests Jāņa d., dz. 1912, Dzelzceļa māja 24, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 44735*.
Lācis Alberts Jāņa d., dz. 1896, Rīgas iela 207, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.04.42. Lieta Nr. P-9673*.
Losbergs Voldemārs Ādolfa d., dz. 1899, Skolas iela 2/4-3, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, at­brīv. 04.08.49. Lieta Nr. P-3295*.
Suharevskis Andrejs Andreja d., dz. 1909, Zīlānu iela 65, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.06.43. Lieta Nr. P-5652*.
PĻAVIŅAS
Blodons Andrejs Jāņa d., dz. 1889, Daugavas iela 51, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.03.42. Lieta Nr. 12928.
Rubene Līze Jura m„ dz. 1894, Meža iela 2, izsūt. 14.06.41, Molotovas apg. Berjozovskas raj., bēgusi 1947. gadā, at­pakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 17155.
Rubenis Modris Pētera d., dz. 1922, Meža iela 2, izsūt.
14.06.41, Molotovas apg. Berjozovskas raj., atbrīv.
21.10.55. Lieta Nr. 17155.

280
JĒKABPILS APRIŅĶIS
Lācītis Peteris, dz. 1893, Daugavas iela 18, izsūt. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 09.05.56. Lieta Nr. 17420.
Lācīte Ede, dz. 1863, Daugavas iela 18, izsūt. 14.06.41, Molotovas apg. Berjozovskas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 17420.
Lācīte Emīlija Jāņa m., dz. 1884, Daugavas iela 18, izsūt. 14.06.41, Molotovas apg. Berjozovskas raj., bēgusi 1947. gadā, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 17420.
Litavnieks Staņislavs Dominika d., dz. 1922, Daugavas iela 18, izsūt. 14.06.41, Molotovas apg. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.10.46. Lieta Nr. 17420.
Zuppe Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1870, Blaumaņa iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 16.01.42. Lieta Nr. 20739.
Zuppe Amālija Pētera m., dz. 1890, Blaumaņa iela I, izsūt. 14.06.41, Molotovas apg. Berjozovskas raj., bēgusi 01.09.47, nosūt, atpakaļ 04.03.50, atbrīv. 10.10.56. Lieta Nr. 20739.
Zuppe Dzidra Maiga Mārtiņa m., dz. 1929, Blaumaņa iela 1, izsūt. 14.06.41, Molotovas apg. Berjozovskas raj., bēgusi 15.10.46, nosūt, atpakaļ 19.04.51, atbrīv. 10.10.56. Lieta Nr. 20739.
Dinga Jānis Andreja d., dz. 1884, Krasta iela 4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.03.42. Lieta Nr. P-5434*.
Rubenis Pēteris Brenča d., dz. 1884, Meža iela 11, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 20.03.43. Lieta Nr. 38881*.
VIESĪTE
Niedre Ādams Jāņa d., dz. 1899, Vienības iela 15, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.02.42. Lieta Nr. 14565.
Niedre Anna Reiņa m., dz. 1906, Vienības iela 15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 14.07.56. Lieta Nr. 14565.
Niedre Uldis Ādama d., dz. 1937, Vienības iela 15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 07.04.55. Lieta Nr. 14565.
Rautiņš Pēteris Jura d., dz. 1915, Kalnu iela 11, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.02.44. Lieta Nr. 17482, P-8584*.
Rautiņš Juris Andreja d., dz. 1884, Kalnu iela 11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., miris 1943. gada novembrī. Lieta Nr. 17482.
Rautiņa Matilde Andreja m., dz. 1887, Kalnu iela 11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1943. gada novembrī. Lieta Nr. 17482.
Rautiņa Irma Reiņa m., dz. 1918, Kalnu iela 11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv.
27.10.56. Lieta Nr. 17482.
Rautiņa Maija Petera m., dz. izsūtījuma 25.07.41, Kras­nojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 27.10.56. Lieta Nr. 17482.
Mednis Rūdolfs Andreja d., dz. 1903, Dzelzceļa iela 4-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.01.42. Lieta Nr. 19395.
Medne Milda Jāņa m., dz. 1915, Dzelzceļa iela 4-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 15.05.47, nosūt, atpakaļ 23.09.50. atbrīv. 22.01.57. Lieta Nr. 19395.
Medne Inta Rūdolfa m., dz. 1935, Dzelzceļa iela 4-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 04.09.46. Lieta Nr. 19395.
Gurts Ansis Jēkaba d., dz. 1908, Kārļa iela 5/7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.01.42. Lieta Nr. 20786.
Gurta Lilija Leontīne Jura m., dz. 1912, Kārļa iela 5/7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 05.03.49. Lieta Nr. 20786.
Gurta Dzintra Vija Anša m., dz. 1938, Kārļa iela 5/7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 04.09.46. Lieta Nr. 20786.
Krievs Teodors Andžeja d., dz. 1908, Brīvības 4-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.01.42. Lieta Nr. P-9755*.
AIVIEKSTES PAGASTS
Liepiņš Pēteris Jāņa d., dz. 1892, Puķes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.02.42. Lieta Nr. 16767, 38909*.
Liepiņa Emīlija Mārtiņa m., dz. 1894, Puķes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 22.09.55. Lieta Nr. 16767.
Lejiņš Eduards Jāņa d., dz. 1905, Krievciems, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.11.42. Lieta Nr. 17934, P-7260*.
Zvirgzds Arvīds Jānis Indriķa d., dz. 1912, Kuģi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.03. 42. Lieta Nr. P-9734*.
ĀBEĻU PAGASTS
Uzāns Aleksandrs Kriša d.,dz. 1896, Sīļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 16174, P-5359*.
Uzāne Elza Jāņa m., dz. 1895, Sīļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 19.09.56. Lieta Nr. 16174.
Uzāns Ilmārs Aleksandra d., dz. 1922, Sīļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 19.09.56. Lieta Nr. 16174.

JĒKABPILS APRIŅĶIS
281
Uzāne Biruta Aleksandra m„ dz. 1925, Sili, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 15.10.47, nosūt, atpakaļ 05.03.51, atbrīv. 19.09.56. Lieta Nr. 16174. Uzāne Rasma Aleksandra m., dz. 1926, Sili, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi
15.10.47, nosūt, atpakaļ 05.03.51, atbrīv. 03.09.56. Lieta Nr. 16174.
Matisons Ādolfs Friča d., dz. 1909, Rutkiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.06.43. Lieta Nr. 16771, P-7499*.
Matisone Margarita Augusta m., dz. 1912, Rutkiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 03.07.47, nosūt, atpakaļ 14.10.49, atbrīv. 19.02.60. Lieta Nr. 16771.
Matisone Ilga Skaidrīte Ādolfa m., dz. 1939, Rutkiņi. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 26.10.46. Lieta Nr. 16771.
Runcis Jēkabs Rūdolfs Mārtiņa d., dz. 1903, Robežas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.11.41. Lieta Nr. 19841, 10533*.
Runce Marija Vikentija m., dz. 1916, Robežas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 20.08.45, nosūt, atpakaļ 12.11.51, atbrīv. 12.08.54. Lieta Nr. 19841.
Runce Irēna Jēkaba m., dz. 1937, Robežas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 20.08.45, nosūt, atpakaļ 12.11.51, atbrīv. 12.08.54. Lieta Nr. 19841.
Kazāks Arnolds Mārtiņa d., dz. 1910, Svarāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.11.43. Lieta Nr. P-5630*.
BIRŽU PAGASTS
Dobulāns Andrejs Mārtiņa d., dz. 1883, Pūteļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.08.41. Lieta Nr. 13105.
Dobulāne Marta Jura m., dz. 1886, Pūteļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 19.06.57. Lieta Nr. 13105.
Dobulāns Imants Andreja d., dz. 1922, Pūteļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 19.06.57. Lieta Nr. 13105.
Bulāns Jānis Pētera d., dz. 1894, Dupenieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.10.41. Lieta Nr. 14206.
Bulāne Dārta Jāzepa m., dz. 1910, Dupenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.02.56. Lieta Nr. 14206.
Bulāns Jānis Jāņa d., dz. 1936, Dupenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 28.04.56. Lieta Nr. 14206.
Bulane Skaidrīte Jana m., dz. 1939, Dupenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 28.04.56. Lieta Nr. 14206.
Pērnavs Jānis Bartmeja d., dz. 1883, Vagulēni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 10.01.42. Lieta Nr. 17668, 38880*.
Pērnava Anna Mārtiņa m., dz. 1890, Vagulēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi iz­sūtījumā. Lieta Nr. 17668.
Pērnava Velta Jāņa m.,dz. 1914, Vagulēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 17668.
DAUDZESES PAGASTS
Auziņš Vilhelms Jāņa d., dz. 1893, Celmiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.10.41. Lieta Nr. 14391.
Auziņa Hilda Indriķa m., dz. 1897, Celmiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv.
15.10.56. Lieta Nr. 14391.
Aperāns Pēteris Valfrīds Andreja d., dz. 1912, Ceļa meistara māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.04.43. Lieta Nr. 16714, 32080*.
Aperāne Olga Lilija Friča m., dz. 1907, Ceļa meistara māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 18.02.56. Lieta Nr. 16714.
Ziemīte Emīlija Jāņa m.. dz. 1875, Ceļa meistara māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 24.05.54. Lieta Nr. 16714.
Novikovs Semjons Konona d., dz. 1881, Jūgi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.12.42. Lieta Nr. 16774, P-6125*.
Novikova Marfa Merkulija m., dz. 1893, Jūgi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., bēgusi 15.06.46, nosūt, atpakaļ 29.11.49, bēgusi 25.09.50, nosūt, atpakaļ., atbrīv. 20.03.56. Lieta Nr. 16774.
Novikovs Agejs Ņikita Semjona d., dz. 1929, Jūgi, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., bēdzis 06.07.46, nosūt, atpakaļ 14.12.50, atbrīv. 18.11.55. Lieta Nr. 16774.
Novikovs Grigorijs Semjona d., dz. 1937/1938, Jūgi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., bēdzis 06.07.46, nosūt, atpakaļ 14.12.50, atbrīv. 20.07.55. Lieta Nr. 16774.
Novikovs Ņikifors Semjona d., dz. 1935, Jūgi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., bēdzis 06.07.46, nosūt, atpakaļ 14.12.50, atbrīv. 20.07.55. Lieta Nr. 16774.
Novikovs Jefims Semjona d., dz. 1929, Jūgi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 06.07.46. Lieta Nr. 16774.
Novikovs Lāzars Semjona d., dz. 1932/1933, Jūgi, izsūt.

282
JĒKABPILS APRIŅĶIS
14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., bēdzis, no­sūt. atpakaļ 14.12.50, atbrīv. 02.12.55. Lieta Nr. 16774.
Novikova Afanasija Faina Semjona m., dz. 1924, Jūgi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., atbrīv. 10.04.51. Lieta Nr. 16774.
Novikovs Nikonons (Konons) Semjona d., dz. 1925, Jūgi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., bēdzis 1947. gada novembrī, nosūt, atpakaļ 01.05.50, atbrīv.
10.10.55. Lieta Nr. 16774.
Mūrnieks Alberts Andreja d., dz. 1888, Igauņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.02.42. Lieta Nr. 19699.
Mūrniece Alma Pētera m., dz. 1900, Igauņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 18.06.55. Lieta Nr. 19699.
Mūrniece Inese Alberta m., dz. izsūtījumā 17.02.42, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 18.06.55. Lieta Nr. 19699.
Iklāvs Radions Radiona d., dz. 1903, Mežniecības māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.02.42. Lieta Nr. 20157.
Iklāva Pauline Pētera m., dz. 1909, Mežniecības māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., mi­rusi 17.08.49. Lieta Nr. 20157.
Iklāvs Raimonds Radiona d., dz. 1931, Mežniecības māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 20157.
Iklāva Biruta Mirdza Radiona m., dz. 1932. Mežniecī­bas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tjuhtetas raj., atbrīv. 15.11.47. Lieta Nr. 20157.
Pope Kārlis Jāņa d., dz. 1888, Putrēni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.03.42. Lieta Nr. 20814.
DIGNĀJAS PAGASTS
Rudzītis Aleksandrs Augusta d., dz. 1912, Pupiņas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 08.04.42. Lieta Nr. 17575, P-6644*.
Rudzīte Zelma Berta Jāņa m., dz. 1921, Pupiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 19.04.58. Lieta Nr. 17575.
Rudzītis Aldis Aleksandra d., dz. 1940, Pupiņas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 19.04.58. Lieta Nr. 17575.
Putraims Roberts Otto Jura d., dz. 1919, Dobkalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.05.42. Lieta Nr. P-9663*.
ELKŠŅU PAGASTS
Oltiņš Aleksandrs Bērtuļa d., dz. 1900, Kundzāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.10.41. Lieta Nr. 14329.
Oltiņa Vilhelmīne Jura m., dz. 1881, Kundzāni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 04.03.47. Lieta Nr. 14329.
Oltiņa Zelma Mārtiņa m., dz. 1906, Kundzāni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 24.05.57. Lieta Nr. 14329.
Oltiņa Laimdota Aleksandra m., dz. 1940, Kundzāni, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mi­rusi 11.07.42. Lieta Nr. 14329.
Oltiņa Mirdza Aleksandra m., dz. 1937, Kundzāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 24.05.57. Lieta Nr. 14329.
Oltiņa Irma Bērtuļa m.. dz. 1921, Kundzāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 04.03.47. Lieta Nr. 14329.
Zālīte Emīlija Jura m., dz. 1887, Kalnieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 11.08.54. Lieta Nr. 16236.
Minkeviča Leonora Mārtiņa m.. dz. 1909, Meža Zīlītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 30.05.54. Lieta Nr. 16772.
Minkevičs Pēteris Pētera d., dz. 1937, Meža Zīlītes, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.10.46. Lieta Nr. 16772.
Minkevičs Leopolds Pētera d., dz. 1940/1941, Meža Zī­lītes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., miris izsūtījumā. Lieta Nr. 16772.
Minkeviča Ināra Pētera m., dz. 1939, Meža Zīlītes, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 08.12.46. Lieta Nr. 16772.
Naposts Vilis Jāņa d., dz. 1902, Laktas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.01.44. Lieta Nr. P-8160*.
Pakūlis Kārlis Jāņa d., dz. 1912, Lielstrauti, arest. 14.06.41,
Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 02.10.43. Lieta Nr. P-8930*.
KRUSTPILS PAGASTS
Kalniņš Jānis Ādolfs Pētera d., dz. 1903, Delles, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 07.01.42. Lieta Nr. 14055,44703*.
Kalniņš Pēteris Jēkaba d., dz. 1874, Delles, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.06.55. Lieta Nr. 14055.
Kalniņa Ieva Andreja m.,dz. 1876, Delles, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.06.55. Lieta Nr. 14055.
Kalniņa Zelma Jāņa m., dz. 1915, Delles, izsūt. 14.06.41,

JĒKABPILS APRIŅĶIS
283
Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 15.05.47, nosūt, atpakaļ 19.10.48, atbrīv. 17.05.56. Lieta Nr. 14055. Kalniņa Aīda Jāņa m., dz. 1938, Delles, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 10.10.46. Lieta Nr. 14055.
Krastiņš Kārlis Jāņa d., dz. 1896, Glāznieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.07.42. Lieta Nr. 14527.
Krastiņa Marija Andreja m., dz. 1901, Glāznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv.
14.12.55. Lieta Nr. 14527.
Krastiņa Inta Kārļa m., dz. 1931, Glāznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 05.06.46. Lieta Nr. 14527.
Krastiņa Aina Kārļa m„ dz. 1933, Glāznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., bēgusi 15.10.46, aizbraukusi atpakaļ 10.01.50, atbrīv. 08.07.55. Lieta Nr. 14527.
Krastiņa Agra Kārļa m., dz. 1938, Glāznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 05.06.46. Lieta Nr. 14527.
Krastiņa Valda Kārļa m., dz. 1936, Glāznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 05.06.46. Lieta Nr. 14527.
Lapiņš Osvalds Pētera d., dz. 1896, Āvestkalns, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.07.42. Lieta Nr. 14540.
Lapiņa Marija Jura m., dz. 1907, Āvestkalns, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 14540.
Lapiņš Jānis Osvalda d., dz. 1935, Āvestkalns, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 14540.
Lapiņš Miervaldis Osvalda d., dz. 1939, Āvestkalns, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 14540.
Spilve Jānis Indriķa d., dz. 1900, Lāči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.05.42. Lieta Nr. 15674.
Spilve Ermine Jura m.,dz. 1900, Skramaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 15674.
Spilve Haralds Jāņa d., dz. 1931/1932, Skramaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 15674.
Spilve Marija Jāņa m., dz. 1928, Skramaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 15674.
Spilve Maiga Dagmāra Jāņa m., dz. 1937, Skramaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 15674.
Rudzītis Karlis Arnolds Jura d., dz. 1904, Opsas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.05.42. Lieta Nr. 15717.
Rudzītis Juris Indriķa d., dz. 1870, Opsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., miris 1946. gadā. Lieta Nr. 15717.
Rudzīte Alma Jāņa m., dz. 1920, Opsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 09.08.56. Lieta Nr. 15717.
Rudzīte Inta Kārļa m., dz. izsūtījumā 15.11.41, Krasno­jarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 15717.
Grīnmanis Jānis Pētera d., dz. 1908, Kūku Medīlas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.02.43. Lieta Nr. 16739, P-7220*.
Grīnmane Vilma Jāņa m., dz. 1907. Kūku Medīlas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 13.06.56. Lieta Nr. 16739.
Kalniņš Alberts Nikolaja d., dz. 1900, Stipras, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.03.43. Lieta Nr. 16758.
Kalniņa Milda Friča m., dz. 1903, Stipras, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 13.07.56. Lieta Nr. 16758.
Kalniņš Osvalds Alfrēds Alberta d., dz. 1924, Stipras, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. (iesaukts Sakanajā armijā) 01.07.44. Lieta Nr. 16758.
Šiliņš Jānis Indriķa d., dz. 1899, Priedes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.04.43. Lieta Nr. 16791, P-9288*.
Šiliņa Emma Alma Jāņa m., dz. 1903, Priedes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.05.57. Lieta Nr. 16791.
Šiliņš Jānis Jāņa d., dz. 1927, Priedes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 07.05.57. Lieta Nr. 16791.
Šiliņa Skaidrīte Jāņa m.,dz. 1925, Priedes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 17.03.56. Lieta Nr. 16791.
Rogāls-Rogālis Pēteris Andreja d., dz. 1904, Rogāļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.02.42. Lieta Nr. 19491.
Rogāls-Rogālis Andrejs Jāņa d., dz. 1876. Rogāļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., miris 1943. gada martā. Lieta Nr. 19491.
Rogāla-Rogāle Ede Pētera m., dz. 1879, Rogāļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi
18.12.46. Lieta Nr. 19491.
Rogāla-Rogāle Elza Zelma Jēkaba m., dz. 1907. Rogāļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., at­brīv. 15.08.57. Lieta Nr. 19491.
Rogāls-Rogālis Juris Pētera d., dz. 1939, Rogāļi, izsūt.

284
JĒKABPILS APRIŅĶIS
14.06.41. Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 15.08.57. Lieta Nr. 19491.
Rogāla-Rogāle Inta Pētera m., dz. 1936, Rogāļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 15.08.57. Lieta Nr. 19491.
Rogāla-Rogāle Rita Pētera m., dz. 1941, Rogāļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 15.08.57. Lieta Nr. 19491.
Zvaigzne Vilis Jāņa d.,dz. 1914, Pēternieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.02.42. Lieta Nr. 20796.
Zvaigzne Alvīne Andreja m„ dz. 1891, Pēternieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Igarka, atbrīv. 04.05.47. Lieta Nr. 20796.
Vildners Rūdolfs Jāņa d., dz. 1909, Strukuļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 30.10.43. Lieta Nr. P-5755*.
MAZZALVES PAGASTS
Klementjevs Dmitrijs Alekseja d„ dz. 1909, Pukāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.05.42. Lieta Nr. 14502.
Klementjeva Vanda Teodora m.. dz. 1913. Pukāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 18.04.48, atbrīv. 05.05.56. Lieta Nr. 14502.
Klementjevs Edmunds Dmitrijad., dz. 1938, Pukāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.06.46. Lieta Nr. 14502.
Pavārs Jānis Pētera d., dz. 1908, Strēlnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.06.42. Lieta Nr. 14579.
Pavāre Ida Otīlija Kārļa m., dz. 1916, Strēlnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilimpejas raj., atbrīv. 10.09.55. Lieta Nr. 14579.
Dārziņš Alfrēds Ernesta d., dz. 1885, Vārtuni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.02.42. Lieta Nr. 19318.
Dārziņa Alvīne Krišjāņa m., dz. 1893, Vārtuni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., atbrīv. 10.07.56. Lieta Nr. 19318.
Dārziņš Voldemārs Alfrēda d., dz. 1920, Vārtuni, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., atbrīv. 10.07.56. Lieta Nr. 19318.
Dārziņa Mirdza Alfrēda m., dz. 1924, Vārtuni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., bēgusi 1947. gada maijā, nosūt, atpakaļ 04.05.49, atbrīv. 23.07.55. Lieta Nr. 19318.
Dārziņa Aina Alfrēda m., dz. 1928, Vārtuni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., atbrīv. 10.07.56. Lieta Nr. 19318.
Dzirkalns Janis Andža d., dz. 1897, Mazzalves nepilna vidusskola, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.09.42. Lieta Nr. P-10484*.
MEDŅU PAGASTS
Linde Voldemārs Jāņa d., dz. 1911, Pagastmāja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 16.01.42. Lieta Nr. 13672,44771*.
Linde Emīlija Jāņa m., dz. 1909. Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 09.07.57. Lieta Nr. 13672.
Linde Edgars Voldemāra d., dz. 1941, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 13672.
Linde Uldis Gunārs Voldemāra d., dz. 1935, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 13672.
Linde Aivars Imants Voldemāra d., dz. 1937, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 13672.
Lazdiņš Alberts Jāņa d.,dz. 1897, Leitāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.10.41. Lieta Nr. 14256.
Lazdiņa Vilma Pētera m.,dz. 1911, Leitāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 14.04.56. Lieta Nr. 14256.
Lazdiņa Velga Alberta m., dz. 1940, Leitāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 14256.
Lazdiņa Aija Alberta m., dz. 1938, Leitāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 01.07.47. Lie­ta Nr. 14256.
Aizpuriete (Spitāla) Broņislava Vincenta m., dz. 1909, Mucusalas (Līvānu pag. Griguļi), izsūt. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Nazarovas raj., bēgusi 15.06.46, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 16716.
Aizpurietis Valdis Jāņa d., dz. 1935, Mucusalas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., bēdzis 15.06.46, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 16716.
Aizpurietis Juris Jāņa d., dz. 1939, Mucusalas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 16716.
Upītis Pēteris Jēkaba d.,dz. 1900, Ezergali, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.02.43. Lieta Nr. 16795, P-9885*.
Upīte Eda Jēkaba m., dz. 1876, Ezergali, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 03.07.54. Lieta Nr. 16795.
Upīte Alma Pauline Jēkaba m., dz. 1911, Ezergali, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 15.12.53. Lieta Nr. 16795.
Upīte Spulga Pētera m.,dz. 1935, Ezergali, izsūt. 14.06.41,

JĒKABPILS APRIŅĶIS
285
Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 10.11.46. Lieta Nr. 16795.
Upīte Dzintra Pētera m., dz. 1939. Ezergali, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 03.07.54. Lieta Nr. 16795.
Purviņš Teodors Andreja d., dz. 1893, Mucusalas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.12.41. Lieta Nr. 20187, P-10023*.
Purviņš Jānis Andreja d., dz. 1897, Mucusalas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.11.41. Lieta Nr.
P-9677*.
Purviņa Emma Andreja m., dz. 1875, Mucusalas, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 20187.
Lakstiņš Jānis Pētera d., dz. 1907, Pāpuļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.11.41. Lieta Nr. 20777.
Lakstiņa Emīlija Otīlija Jura m., dz. 1884, Pāpuļi, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 24.05.57. Lieta Nr. 20777.
Lakstiņa Lonija Pētera m., dz. 1916, Pāpuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 24.05.57. Lieta Nr. 20777.
MĒMELES PAGASTS
Štāls Nikolajs Kristiāna d., dz. 1898, Spodras, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 06.12.41. Lieta Nr. 13678.
Valdmanis Valdis Kārļa d.,dz. 1911, Vēži, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.07.42. Lieta Nr. 14427.
ValdmaneAnna Kārļa m.,dz. 1915, Vēži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Sovetskas raj., atbrīv. 10.12.56. Lieta Nr. 14427.
NERETAS PAGASTS
Dumpis Teodors Jāņa d.,dz. 1907, Dumpji, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.02.42. Lieta Nr. 13234.
Dumpe Alīda Alma Pētera m., dz. 1918, Dumpji, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 09.06.56. Lieta Nr. 13234.
Dumpis Juris Teodora d., dz. 1938, Dumpji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 1946. gada jū­nijā. Lieta Nr. 13234.
Mintūzis Valters Otto d., dz. 1903, Dainas, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 05.12.43. Lieta Nr. 14656, 10405*.
Mintūze Marija Jeronīma m., dz. 1914, Dainas, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 15.04.48. Lieta Nr. 14656.
Mintūze Terēze Valtera m., dz. 1938, Dainas, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 01.06.43. Lieta Nr. 14656.
Skanstiņš Jānis Reinholds Andreja d., dz. 1907, Kun- drāti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.01.42. Lieta Nr. 15723.
Skanstiņa Lilija Jāņa m., dz. 1897, Kundrāti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 1947. gada aprīlī, nosūt, atpakaļ 27.01.49, atbrīv. 03.03.56. Lieta Nr. 15723.
Projums Vilis Ernesta d., dz. 1899, Jaunzvejnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 04.06.46. Lieta Nr. 16035.
Projuma Ženija Miķeļa m„ dz. 1911, Jaunzvejnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 13.09.46. Lieta Nr. 16035.
Projuma Inese Viļa m., dz. 1940, Jaunzvejnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 13.09.46. Lieta Nr. 16035.
Lazdovskis Jānis Pētera d., dz. 1899, Lielberģi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.03.42. Lieta Nr. 16371, P-7369*.
Lazdovska Elvīra Miķeļa m., dz. 1908, Lielberģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 01.03.47, nosūt, atpakaļ 12.04.52, atbrīv. 18.02.60. Lieta Nr. 16371.
Lazdovskis Jānis Jāņa d., dz. 1932, Lielberģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēdzis 26.08.46, nosūt, atpakaļ 12.04.52, atbrīv. 21.01.60. Lieta Nr. 16371.
Lazdovska Inta Jāņa m., dz. 1937, Lielberģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 26.08.46, no­sūt. atpakaļ 12.04.52, atbrīv. 01.09.57. Lieta Nr. 16371.
Lazdovska Vija Jāņa m., dz. 1939, Lielberģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 16371.
Polis Jūlijs Arnolds Miķeļa d., dz. 1907, Mazberģi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.04.43. Lieta Nr. 21075, P-8546*.
Pole Julianna, dz. 1881, Mazberģi, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 21075.
Pole Eleonora, dz. 1913, Mazberģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 15.11.47, no­sūt. atpakaļ 15.09.49, atbrīv. 01.07.60. Lieta Nr. 21075.
Polis Tālis Jūlija d„ dz. 1938, Mazberģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.07.46. Lieta Nr. 21075.
Pole Astrīda Jūlija m.,dz. 1936, Mazberģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.07.46. Lieta Nr. 21075.

286
JĒKABPILS APRIŅĶIS
Čariņš Arturs Osvalds Petera d., dz. 1913, Kondrati, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.10.43. Lieta Nr. P-7128*.
Zariņš Jānis Klāva d., dz. 1891, Siksnāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.11.41. Lieta Nr. P-9654*.
PĻAVIŅU PAGASTS
Kulovs Paulis Teodora d., dz. 1899, Kampēni, arest. 14.06.41. Kirova apg. Vjatlags, nošauts 07.01.42. Lieta Nr. 13670.
Kulova Marta Roberta m., dz. 1902, Kampēni, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 13.07.56. Lieta Nr. 13670.
RITES PAGASTS
Mainiece Hermīne Berta Pētera m., dz. 1903, Druvas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 24.04.58. Lieta Nr. 16768.
Mainiece Rasma Alberta m., dz. 1940, Druvas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 16768.
Uzāns Alberts Kriša d., dz. 1898, Uzāni, arest. 05.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 22.12.50, pēc tam nome- tinājumā Novosibirskas apg. Vengerovas raj., atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 17215.
Uzāne Elza Pētera m., dz. 1900, Uzāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 25.06.58. Lie­ta Nr. 17215.
Uzāns Jānis Gundars Alberta d., dz. 1935, Uzāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 24.05.58. Lieta Nr. 17215.
Uzāns Alfrēds Uldis Alberta d., dz. 1939, Uzāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 24.05.58. Lieta Nr. 17215.
Plosmanis Paulis Jēkaba d., dz. 1900, Imanti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.09.41. Lieta Nr. 20823.
Plosmane Vilma Pētera m., dz. 1915, Imanti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 02.08.57. Lieta Nr. 20823.
SAUKAS PAGASTS
Skudre Jānis Kriša d., dz. 1889, Lejas Meirāni, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 08.07.42. Lieta Nr. 13415, 43908*.
Skudre Velta Eduarda m., dz. 1896, Lejas Meirāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 12.09.57. Lieta Nr. 13415.
Skudre Ilga Jāņa m., dz. 1925, Lejas Meirāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 25.01.56. Lieta Nr. 13415.
Skudre Balva Jana m., dz. 1927, Lejas Meirāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.11.54. Lieta Nr. 13415.
Skudre Gaida Jāņa m., dz. 1931, Lejas Meirāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 21.11.54. Lieta Nr. 13415.
Bruners Eduards Jāņa d., dz. 1883, Ermināni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.06.42. Lieta Nr. 14433.
Brunere Minna, dz. 1879, Ermināni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 14433.
Kļevinska Velta Andreja m., dz. 1901, Baši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv.
15.10.56. Lieta Nr. 17627.
Kļevinska Vija Jāņa m., dz. 1937, Baši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 08.01.55. Lieta Nr. 17627.
Grieķere Marta Mārtiņa m., dz. 1876, Baši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 17627.
Jaunzeme Rita Jūlija m., dz. 1906, Lones pienotava, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, no 02.12.48 nome- tinājumā Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 18.04.56. Lieta Nr. P-2234*.
Kaņepējs Jānis Arnolds Jāņa d., dz. 1910, Pagastmā­ja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.02.42. Lieta Nr. P-7393*.
SECES PAGASTS
Rikmanis Alfrēds Jāņa d., dz. 1896, Seces izpildkomi­tejas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.04.42. Lieta Nr. 13092.
Rikmane Marta Brenča m., dz. 1895, Seces izpildkomi­tejas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 1947. gada janvārī, nosūt, atpakaļ 15.11.49, atbrīv. 12.03.56. Lieta Nr. 13092.
Rikmane Daina Alfrēda m., dz. 1939, Seces izpildko­mitejas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļ­kas raj., bēgusi 1946. gadā, nosūt, atpakaļ 15.11.49, at­brīv. 12.03.56. Lieta Nr. 13092.
Grieķeris Brencis Jura d., dz. 1869, Meža muiža, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., miris 21.05.42. Lieta Nr. 17043.
Grieķere Anna Mārtiņa m., dz. 1880, Meža muiža, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 17043.
Grieķere Zelma Brenča m., dz. 1903, Meža muiža, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 09.06.54. Lieta Nr. 17043.

JĒKABPILS APRIŅĶIS
287
Matcats Arvīds Rūdolfa d., dz. 1900, Aizpuravas, (24. teritoriālais strēlnieku korpuss, Litenes nometne), arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, no 1954. gada augusta nometinājumā Norilskā, atbrīv. 28.05.56. Lieta Nr. P-4627*.
SĒLPILS PAGASTS
Pusvācietis Voldemārs Teodors Pētera d., dz. 1897, Atvari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 10.01.42. Lieta Nr. 13675, 44742*.
Pusvāciete Anna Reinholda m., dz. 1908, Atvari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 17.06.50. Lieta Nr. 13675.
Pusvāciete Minna Pētera m., dz. 1898, Atvari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 23.04.56. Lieta Nr. 13675.
Rusāns Kārlis Mārtiņa d., dz. 1889, Pēterāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 10.11.41. Lieta Nr. 13676,44752*.
Rusāne Dzidra Kārļa m., dz. 1926, Pēterāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Krasnojarska, atbrīv. 13.02.56. Lieta Nr. 13676.
Mikjānis Eduards Jāņa d., dz. 1894, Viesturi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.10.41. Lieta Nr. 14262.
Mikjāne Hermīne Jāņa m., dz. 1906, Viesturi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv.
20.10.56. Lieta Nr. 14262.
Mikjānis Edgars Eduarda d., dz. 1928, Viesturi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 29.09.56. Lieta Nr. 14262.
Mikjāne Ārija Eduarda m., dz. 1929, Viesturi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 17.04.56. Lieta Nr. 14262.
Grundspeņķis Jānis Mārtiņa d., dz. 1914, Mūrnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.01.42. Lieta Nr. 16390, P-6193*.
Grundspeņķe Elvīra Friča m., dz. 1913, Mūrnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 11.01.57. Lieta Nr. 16390.
Grundspeņķe Ruta Jāņa m., dz. 1940, Mūrnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 1942. gada vasarā. Lieta Nr. 16390.
Grundspeņķe Skaidrīte Jāņa m., dz. 1938, Mūrnieki, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 1955. gada jūlijā. Lieta Nr. 16390.
Grundspeņķis Ēvalds Jāņa d., dz. 1914, Stabiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.05.43. Lieta Nr. 16738, P-6193*.
Grundspeņķis Jānis Jura d., dz. 1886, Stabiņi, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16738.
Grundspeņķe Alvīne Jana m., dz. 1889, Stabiņi, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16738.
Nīcis Kārlis Kārļa d., dz. 1875, Krieviņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.07.43. Lieta Nr. 16773.
Nice Marta Jāņa m., dz. 1890. Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 22.12.44. Lieta Nr. 16773.
Nīcis Arnolds Kārļa d„ dz. 1916, Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., miris 21.12.42. Lieta Nr. 16773.
Nīcis Edgars Kārļa d., dz. 1922, Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 23.02.56. Lieta Nr. 16773.
Nīcis Gunārs Kārļa d., dz. 1930, Krieviņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 01.03.56. Lieta Nr. 16773.
Zemzare Hilda Andreja m., dz. 1909, Strubenči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., no 13.07.46 līdz 30.08.52 ieslodzījumā Krasnojarskas nov. Noriļ- lagā, atbrīv. 27.02.57. Lieta Nr. 16928.
Zemzare Elga Kārļa m., dz. 1940, Strubenči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv.
15.10.46. Lieta Nr. 16928.
Strupāns Jānis, dz. 1862, Strubenči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., miris 17.08.41. Lieta Nr. 16928.
Strupāne Jūle, dz. 1873, Strubenči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 27.10.42. Lieta Nr. 16928.
Kukulis Kārlis Pētera d.,dz. 1889, Kukuļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.11.41. Lieta Nr. 17850.
Ķukule Saulcerīte Kārļa m., dz. 1928, Kukuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 12.06.58. Lieta Nr. 17850.
Elksnis Ansis Pētera d., dz. 1901, Ubuļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.07.42. Lieta Nr. 20082.
Elksnis Pēteris, dz. 1875, Ubuļi, izsūt. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Nazarovas raj., miris 1944. gadā. Lieta Nr. 20082.
Elksne Ērika Vilhelmīne Pētera m., dz. 1909, Ubuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv.
27.10.56. Lieta Nr. 20082.
Elksnis Imants Anša d., dz. 1938, Ubuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 27.10.56. Lieta Nr. 20082.
Elksnis Ansis Anša d., dz. 1936, Ubuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 09.02.55. Lieta Nr. 20082.
Elksnis Viesturs Dainis Anša d., dz. 1941, Ubuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., miris 1941. gada rudeni. Lieta Nr. 20082.

288
JĒKABPILS APRIŅĶIS
SERENES PAGASTS
Stūre Kārlis Mārtiņa d.,dz. 1894, Druknas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.09.41. Lieta Nr. 14334.
Stūre Anna Jura m., dz. 1894, Druknas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. llimpejas raj., atbrīv. 17.12.50. Lieta Nr. 14334.
Stūre Valfrīds Kārla d., dz. 1923, Druknas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. llimpejas raj., atbrīv. (iesaukts Sarkanajā armijā) 02.08.43. Lieta Nr. 14334.
Stūre Aina Kār|a m., dz. 1930, Druknas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. llimpejas raj., atbrīv. 17.12.50. Lieta Nr. 14334.
Plators Kārlis Jura d., dz. 1915, Pāvulāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.06.42. Lieta Nr. 14571.
Plators Juris Mārtiņa d., dz. 1874, Pāvulāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 14571.
Platorejūle Pētera m., dz. 1879, Pāvulāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 14571.
Platore Lonija Jura m., dz. 1925, Pāvulāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., bēgusi 28.07.46, at­pakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 14571.
Platore Made, dz. 1851, Pāvulāni, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Bogotolas raj., mirusi 1943. gada jūlijā. Lieta Nr. 14571.
Plators Mārtiņš, dz. 1848, Pāvulāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., miris 1941. gadā. Lie­ta Nr. 14571.
Bērziņš Jānis Bernhards Reiņa d., dz. 1902, Brencēni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.01.43. Lieta Nr. 16721.
Bērziņa Lība Jāņa m., dz. 1864, Brencēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 16721.
Bērziņa Elza Kārļa m., dz. 1907, Brencēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv. 12.06.56. Lieta Nr. 16721.
Bērziņš Imants Jāņa d„ dz. 1940, Brencēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv. 12.06.56. Lieta Nr. 16721.
Bērziņš Jānis Jāņa d., dz. 1936, Brencēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv. 31.10.46. Lieta Nr. 16721.
Bērziņa Dzintra Jāņa m„ dz. 1937, Brencēni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv. 31.10.46. Lieta Nr. 16721.
Beljānis Kārlis Alberta d., dz. 1908, Pelši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.04.42. Lieta Nr. 16722.
Beljāne Ieva Jāņa m., dz. 1887, Pelši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., mirusi 1949. gada martā. Lieta Nr. 16722.
Beljane Alma Marija Jana m., dz. 1911, Pelši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv. 10.08.47. Lieta Nr. 16722.
Beljānis Kārlis Kārļa d., dz. 1935, Pelši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv. 10.08.47. Lie­ta Nr. 16722.
Beljāne Rita Kārļa m., dz. 1936, Pelši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv. 10.08.47. Lie­ta Nr. 16722.
Beljāne Elza Alberta m., dz. 1904, Pelši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv. 17.02.56. Lieta Nr. 16722.
Bikovs Viktors Dementija d., dz. 1908, Pelši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv. 17.02.56. Lieta Nr. 16722.
Skalbe Kārlis Pētera d., dz. 1892, Pelši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., miris izsūtījumā. Lieta Nr. 16722.
Krastiņš Kārlis Jāņa d., dz. 1893, Liepaiņi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 03.01.42. Lieta Nr. 16757, P-10183*.
Krastiņa Eda Mārtiņa m., dz. 1860, Liepaiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 16757.
Krastiņš Jānis Jāņa d.,dz. 1898, Liepaiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 16757.
Krastiņa Milda Jāņa m„ dz. 1895, Liepaiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv. 12.04.56. Lieta Nr. 16757.
Rēķis Jānis Mārtiņa d., dz. 1901, Medņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.01.42. Lieta Nr. 17978.
Rēķe Jozefa Antona m., dz. 1909, Medņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv. 27.06.58. Lieta Nr. 17978.
Rēķis Jānis Jāņa d., dz. 1938, Medņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., atbrīv. 27.06.58. Lieta Nr. 17978.
Krūze Jānis Mārtiņa d.,dz. 1893, Trapāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.04.42. Lieta Nr. P-10007*.
Linde Alfrēds Fridriha d., dz. 1897, Priedulāji, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, nošauts 03.08.42. Lieta Nr. 43908*.
SLATES PAGASTS
Vaskis Jānis Jāņa d., dz. 1899, Strautiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.10.47. Lieta Nr. 17545, P-6221*.
Vaska Pauline Jāņa m.,dz. 1905, Strautiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.04.56. Lie­ta Nr. 17545.

JĒKABPILS APRIŅĶIS
289
Vaskis Valdis Peteris Jāņa d., dz. 1936. Strautiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.04.56. Lieta Nr. 17545.
Vaskis Tālivaldis Ādolfs Jāņa d., dz. 1935, Strautiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.04.56. Lieta Nr. 17545.
Vaskis Jānis Ilmārs Jāņa d., dz. 1932, Strautiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.04.56. Lieta Nr. 17545.
Vaska Rūta Jāņa m., dz. 1939, Strautiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 17545.
Vaska Līga Lidija Jāņa m., dz. 1930, Strautiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.04.56. Lieta Nr. 17545.
Tomāns Jānis Jāņa d., dz. 1904, Viesturi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.06.42. Lieta Nr. 20077.
Tomāne Anna Mārtiņa m., dz. 1906, Viesturi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 20077.
Tomāne Hermīne Jāņa m., dz. 1905, Viesturi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 14.04.56. Lieta Nr. 20077.
Tomāns Jānis Jāņa d., dz. 1930, Viesturi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 20077.
Tomāne Dzidra Lija Jāņa m., dz. 1936, Viesturi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 20077.
Tomāne Maija Inta Jāņa m., dz. 1940, Viesturi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 1941/1942. gadā. Lieta Nr. 20077.
Tomāne Līga Skaidrīte Jāņa m., dz. 1929, Viesturi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 20077.
SUNĀKSTES PAGASTS
Grinbergs Kārlis Pētera d., dz. 1894, Gausāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.08.41. Lieta Nr. 13083.
Grīnberga Emīlija Pētera m., dz. 1890, Gausāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., pēdējās ziņas 1947. gada augustā. Lieta Nr. 13083.
Grinbergs Kārlis Imants Kārļa d., dz. 1933, Gausāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., at­brīv. 1946. gadā. Lieta Nr. 13083.
Zvirgzdiņš Jānis Pētera d., dz. 1910, Dambrāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.05.42. Lieta Nr. 13223.
Zvirgzdiņš Pēteris Pētera d., dz. 1880, Dambrāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj.. miris 18.10.42. Lieta Nr. 13223.
Zvirgzdiņa Marta Pētera m., dz. 1884, Dambrāni, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 11.03.42. Lieta Nr. 13223.
Zvirgzdiņa Zelma Pētera m., dz. 1905, Dambrāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.08.57. Lieta Nr. 13223.
Lodziņš Armands Kārļa d., dz. 1904, Mimāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.04.42. Lieta Nr. 14317.
Lodziņa Alma Jāņa m., dz. 1904, Mimāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 30.09.42. Lieta Nr. 14317.
Lodziņš Jānis Visvaldis Armanda d., dz. 1929, Mimāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 14317.
Lodziņš Valdis Imants Armanda d., dz. 1936, Mimāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 14317.
Lodziņa Zenta Maija Armanda m., dz. 1937, Mimāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 14317.
Grosberga Lība, dz. 1874, Mimāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 14317.
Grundmanis Arnolds Jāņa d., dz. 1905, Karašāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.05.42. Lieta Nr. 14424.
Cirsis Pēteris Friča d., dz. 1888, Staltāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.02.42. Lieta Nr. 15683.
Cirse Lūcija Pētera m., dz. 1892, Staltāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 17.08.52 Ustj- portā. Lieta Nr. 15683.
Cirse Zenta Pētera m., dz. 1922, Staltāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 22.06.56. Lieta Nr. 15683.
Vīksne Rūdolfs Jēkaba d., dz. 1912, Aušuļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.04.42. Lieta Nr. 15772.
Vīksne Velta Jāņa m., dz. 1915, Aušuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 10.10.57. Lieta Nr. 15772.
Lasmanis Arvīds Kārļa d., dz. 1913, Celmiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 28.09.43, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., at­brīv. 22.04.60. Lieta Nr. 16766, P-8502*.
Lasmanis Kārlis Ernesta d., dz. 1880, Celmiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., miris 22.01.43. Lieta Nr. 16766.
Lasmane Anna Mārtiņa m., dz. 1884, Celmiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., bēgusi 1947. gadā, nosūt, atpakaļ 25.02.50, atbrīv. 25.06.58, mirusi 22.01.59. Lieta Nr. 16766.

290
JĒKABPILS APRIŅĶIS
Rošans Eduards Friča d., dz. 1899, Bisenieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.06.42. Lieta Nr. 20278.
Rošāne Olga Mārtiņa m., dz. 1901, Bisenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., mirusi 12.09.51. Lieta Nr. 20278.
Rošāns Jānis Eduarda d., dz. 1937, Bisenieki, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.06.53. Lieta Nr. 20278.
Rošāne Ilma Eduarda m., dz. 1926, Bisenieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kozuļkas raj., atbrīv. 15.09.55. Lieta Nr. 20278.
VĀRNAVAS PAGASTS
Lejiņš Mārtiņš Pētera d., dz. 1893, Vilciņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.06.42. Lieta Nr. 14520.
Lejiņa Lūcija, dz. 1867, Vilciņi, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 11.07.41. Lieta Nr. 14520.
Lejiņa Jūlija Otto m., dz. 1898. Vilciņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 12.05.56. Lieta Nr. 14520.
Lejiņš Pēteris Mārtiņa d., dz. 1930, Vilciņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.05.46. Lieta Nr. 14520.
Lejiņa Skaidrīte Mārtiņa m., dz. 1927, Vilciņi, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv.
15.10.46. Lieta Nr. 14520.
Lejiņa Milda Mārtiņa m., dz. 1929, Vilciņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.10.46. Lieta Nr. 14520.
Lejiņa Laima Maija Mārtiņa m., dz. 1933, Vilciņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.05.46. Lieta Nr. 14520.
Veiss Augusts Henriha d., dz. 1886, Bubenāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., miris 05.04.48. Lieta Nr. 14778.
Veisa Ingrīda Augusta m., dz. 1927, Bubenāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 22.07.56. Lieta Nr. 14778.
Millere Alma Pētera m., dz. 1898, Bubenāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 21.07.56. Lieta Nr. 14778.
VIESĪTES PAGASTS
Kazaks Voldemars Martina d., dz. 1892, Sīļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 07.01.42. Lieta Nr. 14084,44784*.
Kazāka Līna Liene Bērtuļa m., dz. 1895, Sīļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 09.10.57. Lieta Nr. 14084.
Kazāks Džems Ēvalds Voldemāra d., dz. 1923, Sīļi, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 04.06.57. Lieta Nr. 14084.
Kazāka Rasma Voldemāra m., dz. 1925, Sīļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 04.06.57. Lieta Nr. 14084.
Beķeris Kārlis Jāņa d., dz. 1907, Avotiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.10.41. Lieta Nr. 14363.
Beķere Anna Fēliksa m., dz. 1910, Avotiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 08.08.47, nosūt, atpakaļ 19.05.49, atbrīv. 26.11.55. Lieta Nr. 14363. Beķeris Elmārs Kārļa d., dz. 1935, Avotiņi, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., miris 1941. gada rudenī. Lieta Nr. 14363.
Beķere Maija Kārļa m., dz. 1939, Avotiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 06.10.46. Lieta Nr. 14363.
Trese Elza Jāņa m., dz. 1911, Pormaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 20.04.57. Lieta Nr. 17339.
Kalniņa Zelma Pētera m.,dz. 1894, Plūdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 28.06.58. Lieta Nr. 8380.
Kalniņš Valdis Pētera d., dz. 1929, Plūdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēdzis 1946. gadā. Lieta Nr. 8380.
Kalniņš Arnis Pētera d., dz. 1928, Plūdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēdzis 1946. gadā. Lieta Nr. 8380.
Kalniņa Elga Pētera m., dz. 1930, Plūdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 15.10.46. Lieta Nr. 8380.
Kalniņa Ināra Pētera m., dz. 1931, Plūdi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., bēgusi 1946. gadā. Lieta Nr. 8380.
Grāvis Jānis Arturs Andreja d., dz. 1908, Romulāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.05.42. Lieta Nr. P-5430*.
Kalniņš Pauls Krišjāņa d., dz. 1908, Jaunlieljāņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.03.42. Lieta Nr. P-9746*.
VĪPES PAGASTS
Rācenis Arturs Jēkaba d., dz. 1914, Stimbinajs, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.01.42. Lieta Nr. 14267.
Rācenis Jēkabs Pētera d., dz. 1871, Stimbinājs, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 14267.
Rācene Milda Ermine Jāņa m., dz. 1914, Stimbinājs, izsūt.

JĒKABPILS APRIŅĶIS
291
14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.04.56. Lieta Nr. 14267.
Rācenis Gunārs Zigrīds Artūra d., dz. 1939, Stimbi- nājs, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 14267.
Rācene Skaidrīte Artūra m., dz. 1940, Stimbinājs, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 21.04.56. Lieta Nr. 14267.
Bogdanova Zoja Ivana m., dz. 1889, Stimbinājs, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 14267.
Grinbergs Jānis Jāņa d., dz. 1909, Muižnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 17.05.49. Lieta Nr. 16737, P-5484*.
Grīnberga Ieva Jāņa m., dz. 1881, Muižnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 22.09.54. Lieta Nr. 16737.
Grinbergs Roberts Jāņa d., dz. 1916, Muižnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Nazarovas raj., atbrīv. 22.09.54. Lieta Nr. 16737.
Rāviņš Pēteris Mārtiņa d., dz. 1904, Landzāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 16.10.43, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 14.01.59. Lieta Nr. 16784, P-86171*.
Rāviņa Elza Jāņa m., dz. 1913, Landzāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 10.07.58. Lieta Nr. 16784.
Rāviņa Irma Pētera m., dz. 1935, Landzāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 20.05.58. Lieta Nr. 16784.
Aparnieks Ēriks Otto Niklāva d., dz. 1901, Aparnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 06.01.42. Lieta Nr. 20163,42648*.
Aparniece Emīlija Jāņa m., dz. 1873, Aparnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 20163.
Aparniece Emīlija Jēkaba m., dz. 1909, Aparnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., mirusi 12.08.46. Lieta Nr. 20163.
Aparnieks Visvaldis Ērika d., dz. 1930, Aparnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv.
26.10.46. Lieta Nr. 20163.
Aparniece Skaidrīte Ērika m., dz. 1931, Aparnieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv.
26.10.46. Lieta Nr. 20163.
Grinbergs Pēteris Indriķa d., dz. 1902, Pauri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.07.42. Lieta Nr. P-5429*.
ZALVES PAGASTS
Smiiktiņš Vilis Konrāds Kārļa d., dz. 1907, Stradi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.04.42. Lieta Nr. 14371.
Smilktiņa Zelma Antonija Kriša m., dz. 1913, Stradi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ustjjeņisejas raj., at­brīv. 23.02.56. Lieta Nr. 14371.
Smilktiņa Made Mārtiņa m., dz. 1885, Stradi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ustjjeņisejas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 14371.
ZASAS PAGASTS
Lejiņa Marija Kārļa m., dz. 1900, Lejnieki, izsūt. 23.07.52, Tomskas apg. Kolpaševas raj., atbrīv. 28.06.56. Lieta Nr. 13422.
Balodis Osvalds Jāņa d., dz. 1905, Voičuki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.04.42. Lieta Nr. 15759.
Balodis Jānis Andreja d., dz. 1875, Voičuki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 12.07.58. Lieta Nr. 15759.
Balode Amālija Andreja m., dz. 1883, Voičuki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 12.07.58. Lieta Nr. 15759.
Balode Elza Jāņa m., dz. 1906, Voičuki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 12.07.58. Lieta Nr. 15759.
Pūriņš Jānis Mārtiņa d., dz. 1894, Pagastmāja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.03.42. Lieta Nr. 17439.
Pūriņa Milda Laura m., dz. 1898, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 17.09.56. Lieta Nr. 17439.
Pūriņa Biruta Jāņa m., dz. 1920, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 17.09.56. Lieta Nr. 17439.
Goldmanis Aleksis Mārtiņa d., dz. 1900, Upes Jaunze- mes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 14.01.43. Lieta Nr. 20155, P-7210*.
Goldmanis Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1870, Upes Jaunze- mes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 20155.
Goldmane Minna Mārtiņa m., dz. 1877, Upes Jaunzemes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Berjozovskas raj., atbrīv. 19.12.56. Lieta Nr. 20155.