14 06 1941

убийство отцов

Даугавпилс

198
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Oļšanskis Janis Jana d., dz. 1906, Imantas iela 7-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.08.42. Lieta Nr. 13363.
Oļšanska Karolīne Ādama m., dz. 1880, Imantas iela 7-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbriv. 13.03.56. Lieta Nr. 13363.
Oļšanska Broņislava Fabiana m., dz. 1906, Imantas iela 7-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 10.06.56. Lieta Nr. 13363.
Oļšanskis Jānis Jāņa d., dz. 1938, Imantas iela 7-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 1953. gadā. Lieta Nr. 13363.
Kreipāne Helēna Juliana m., dz. 1906, 5.augusta iela 43-10, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 13429.
Koblencs lija Nisana d., dz. 1902, Saules iela 48-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 13501.
Osins Zāmuels Hirša d., dz. 1905, Cietokšņa iela 14-2, izsūt. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome- tinājumā, atbrīv. 09.08.58. Lieta Nr. 13502.
Osina Rozālija Nauma m., dz. 1907, Cietokšņa iela 14-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 1947. gadā. Lieta Nr. 13502.
Osins Anatolijs Zāmueļa d., dz. 1932, Cietokšņa iela 14-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 1951. gadā. Lieta Nr. 13502.
Osina Nahona Zāmueļa m., dz. 1938, Cietokšņa iela 14-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 13502.
Rubīns Dāvids Benjamiņa d., dz. 1904, Imantas iela 97-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.07.43. Lieta Nr. 13503.
Skuja Rūdolfs Jāņa d., dz. 1878, K.Valdemāra iela 23, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 13505, P-5375*.
Skuja Elza Jāņa m., dz. 1890, K.Valdemāra iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 08.08.57. Lieta Nr. 13505.
Skuja Valda Rūdolfa m., dz. 1916, K.Valdemāra iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 18.10.54. Lieta Nr. 13505.
Skuja Zenta Rūdolfa m., dz. 1914, K.Valdemāra iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 18.10.54. Lieta Nr. 13505.
Skuja Ruta Rūdolfa m., dz. 1932, K.Valdemāra iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 18.10.54. Lieta Nr. 13505
Saksons Vilhelms Ludviga d., dz. 1912, Varšavas iela 11, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 13508, P-8986*.
Saksone Melita Jūlija m., dz. 1902, Varšavas iela 11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
29.11.56. Lieta Nr. 13508.
Saksons Rolands Georgija d., dz. 1927, Varšavas iela 11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­briv. 29.11.56. Lieta Nr. 13508.
Savickis Pēteris Jāņa d., dz. 1913, Valkas iela 39-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.04.42. Lieta Nr. 13509.
Blošteins Ruvims Ābrama d., dz. 1888, Rīgas iela 69-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.09.42. Lieta Nr. 13534.
Blošteina Gita Ārona m., dz. 1895, Rīgas iela 69—4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 14.06.57. Lieta Nr. 13534.
Blošteins Ābrams Ruvima d., dz. 1929, Rīgas iela 69-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 09.04.56. Lieta Nr. 13534.
Blošteina Haja Ruvima m., dz. 1925, Rīgas iela 69^4-, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mi­rusi 04.11.42. Lieta Nr. 13534.
Blošteina Taube Ruvima m., dz. 1922, Rīgas iela 69-4, izsūt. 30.01.53, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.04.57. Lieta Nr. 13534.
Vaimanis Boruhs Morduhs Jakova d., dz. 1889, Jaunatnes iela 38/43, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.02.42. Lieta Nr. 13535.
Vaimane Zāra Haja Zāmueļa m.. dz. 1889, Jaunatnes iela 38/43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņij­ingašas raj., atbrīv. 05.06.54. Lieta Nr. 13535.
Vaimanis Daniels Boruha d., dz. 1922, Jaunatnes iela 38/43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbriv. 01.09.56. Lieta Nr. 13535.
Vaimanis Jakovs Boruha d., dz. 1921, Jaunatnes iela 38/43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 14.02.56. Lieta Nr. 13535.
Vaimane Malka Boruha m., dz. 1932, Jaunatnes iela 38/43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 30.09.46. Lieta Nr. 13535.
Dāvis Jānis Andreja d., dz. 1893, Imantas iela 45-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.11.41. Lieta Nr. 13537. Dāve Tatjana Pētera m., dz. 1900, Imantas iela 45-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj.. bēgusi
15.10.46, nosūt, atpakaļ 28.01.50, atbrīv. 01.02.56. Lieta Nr. 13537.
Makarskis Aleksandrs Vitolda d.. dz. 1900, Bauskas iela 12-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.09.42. Lieta Nr. 13170.
Makarska Akuļina Jāņa m., dz. 1900, Bauskas iela 12-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 13170.

DAUGAVPILS
Belkovska Marija Josifa m., dz. 1916, Liepājas iela 36-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.06.46, atbrīv. 30.09.49. Lieta Nr. 12899.
Budže Marija Miķeļa m., dz. 1903, Varšavas iela 4/6-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 13.03.56. Lieta Nr. 12917.
Blūzmans Roberts Jura d., dz. 1899, Raiņa iela 24-1, arest. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 12926.
Balodis Pēteris Jāņa d., dz. 1884, Drujas iela 5-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.05.42. Lieta Nr. 13126.
Brauns Miķelis Kārlis Ferdinanda d., dz. 1890, Varša­vas iela 8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.05.42. Lieta Nr. 13128.
Brauna Emma Alvīne Kārļa m„ dz. 1891, Varšavas iela 8, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 13128.
Ģībietis Pēteris Roberts Ģirta d., dz. 1888, Dzelzceļa māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.08.41. Lieta Nr. 13185.
Ģibiete Elizabete Jāņa m., dz. 1895, Dzelzceļa māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 24.03.56. Lieta Nr. 13185.
Paulovskis Pēteris Antona d., dz. 1901, Nometņu iela 52-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.05.42. Lieta Nr. 13213.
Paulovska Helēna Pētera m., dz. 1906, Nometņu iela 52-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 22.08.56. Lieta Nr. 13213.
Pauls Ichoks Rafaila d., dz. 1884, Imantas iela 25-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.04.42. Lieta Nr. 13214.
Paula Dora Ābrama m., dz. 1885, Imantas iela 25-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 28.08.56. Lieta Nr. 13214.
Pauls Naums Ichoka d., dz. 1910, Imantas iela 25-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 28.08.56. Lieta Nr. 13214.
Pauls Leiba Ichoka d., dz. 1913, Imantas iela 25-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 28.08.56. Lieta Nr. 13214.
Uztičs Alberts Mārtiņa d., dz. 1908, Stacijas māja 69, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.04.42. Lieta Nr. 13215.
Uztiča Anna Jēkaba m., dz. 1887, Stacijas māja 69, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 13215.
Uztiča Veronika Broņislava m., dz. 1908, Stacijas māja 69, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 26.05.56. Lieta Nr. 13215.
Uztiča Zenta Alberta m., dz. 1932, Stacijas māja 69, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 20.10.46. Lieta Nr. 13215.
Uztiča Dzintra Alberta m., dz. 1938, Stacijas māja 69, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 20.10.46. Lieta Nr. 13215.
Uztiča Rita Alberta m., dz. izsūtījumā 1941. gada vasarā, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1948. gadā. Lieta Nr. 13215.
Galins Boruhs Cals Moišes d., dz. 1876, Lāčplēša iela 66, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.05.42. Lieta Nr. 13222.
Galina Malka Abas m., dz. 1882, Lāčplēša iela 66, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 31.12.54. Lieta Nr. 13222.
Galins Boriss Čala d., dz. 1919, Lāčplēša iela 66, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 12.03.56. Lieta Nr. 13222.
Šadurskis Jānis Jāzepa d., dz. 1898, Miera iela 24-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.02.42. Lieta Nr. 13242.
Sadurska Marija Donāta m., dz. 1893, Miera iela 24—2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 02.03.56. Lieta Nr. 13242.

198
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Oļšanskis Janis Jana d., dz. 1906, Imantas iela 7-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.08.42. Lieta Nr. 13363.
Oļšanska Karolīne Ādama m., dz. 1880, Imantas iela 7-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbriv. 13.03.56. Lieta Nr. 13363.
Oļšanska Broņislava Fabiana m., dz. 1906, Imantas iela 7-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 10.06.56. Lieta Nr. 13363.
Oļšanskis Jānis Jāņa d., dz. 1938, Imantas iela 7-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 1953. gadā. Lieta Nr. 13363.
Kreipāne Helēna Juliana m., dz. 1906, 5.augusta iela 43-10, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 13429.
Koblencs lija Nisana d., dz. 1902, Saules iela 48-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 13501.
Osins Zāmuels Hirša d., dz. 1905, Cietokšņa iela 14-2, izsūt. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome- tinājumā, atbrīv. 09.08.58. Lieta Nr. 13502.
Osina Rozālija Nauma m., dz. 1907, Cietokšņa iela 14-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 1947. gadā. Lieta Nr. 13502.
Osins Anatolijs Zāmueļa d., dz. 1932, Cietokšņa iela 14-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 1951. gadā. Lieta Nr. 13502.
Osina Nahona Zāmueļa m., dz. 1938, Cietokšņa iela 14-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 13502.
Rubīns Dāvids Benjamiņa d., dz. 1904, Imantas iela 97-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.07.43. Lieta Nr. 13503.
Skuja Rūdolfs Jāņa d., dz. 1878, K.Valdemāra iela 23, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 13505, P-5375*.
Skuja Elza Jāņa m., dz. 1890, K.Valdemāra iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 08.08.57. Lieta Nr. 13505.
Skuja Valda Rūdolfa m., dz. 1916, K.Valdemāra iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 18.10.54. Lieta Nr. 13505.
Skuja Zenta Rūdolfa m., dz. 1914, K.Valdemāra iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 18.10.54. Lieta Nr. 13505.
Skuja Ruta Rūdolfa m., dz. 1932, K.Valdemāra iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 18.10.54. Lieta Nr. 13505
Saksons Vilhelms Ludviga d., dz. 1912, Varšavas iela 11, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 13508, P-8986*.
Saksone Melita Jūlija m., dz. 1902, Varšavas iela 11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 29.11.56. Lieta Nr. 13508.
Saksons Rolands Georgija d., dz. 1927, Varšavas iela 11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­briv. 29.11.56. Lieta Nr. 13508.
Savickis Pēteris Jāņa d., dz. 1913, Valkas iela 39-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.04.42. Lieta Nr. 13509.
Blošteins Ruvims Ābrama d., dz. 1888, Rīgas iela 69-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.09.42. Lieta Nr. 13534.
Blošteina Gita Ārona m., dz. 1895, Rīgas iela 69—4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 14.06.57. Lieta Nr. 13534.
Blošteins Ābrams Ruvima d., dz. 1929, Rīgas iela 69-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 09.04.56. Lieta Nr. 13534.
Blošteina Haja Ruvima m., dz. 1925, Rīgas iela 69^4-, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mi­rusi 04.11.42. Lieta Nr. 13534.
Blošteina Taube Ruvima m., dz. 1922, Rīgas iela 69-4, izsūt. 30.01.53, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.04.57. Lieta Nr. 13534.
Vaimanis Boruhs Morduhs Jakova d., dz. 1889, Jaunatnes iela 38/43, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.02.42. Lieta Nr. 13535.
Vaimane Zāra Haja Zāmueļa m.. dz. 1889, Jaunatnes iela 38/43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņij­ingašas raj., atbrīv. 05.06.54. Lieta Nr. 13535.
Vaimanis Daniels Boruha d., dz. 1922, Jaunatnes iela 38/43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbriv. 01.09.56. Lieta Nr. 13535.
Vaimanis Jakovs Boruha d., dz. 1921, Jaunatnes iela 38/43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 14.02.56. Lieta Nr. 13535.
Vaimane Malka Boruha m., dz. 1932, Jaunatnes iela 38/43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 30.09.46. Lieta Nr. 13535.
Dāvis Jānis Andreja d., dz. 1893, Imantas iela 45-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.11.41. Lieta Nr. 13537. Dāve Tatjana Pētera m., dz. 1900, Imantas iela 45-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj.. bēgusi 15.10.46, nosūt, atpakaļ 28.01.50, atbrīv. 01.02.56. Lieta Nr. 13537.
Makarskis Aleksandrs Vitolda d.. dz. 1900, Bauskas iela 12-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.09.42. Lieta Nr. 13170.
Makarska Akuļina Jāņa m., dz. 1900, Bauskas iela 12-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 13170.

 

 

 

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
199
Makarskis Ilmārs Aleksandra d., dz. 1929, Bauskas iela 12-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris izsūtījumā. Lieta Nr. 13170.
Makarskis Raimonds Aleksandra d., dz. 1924, Bauskas iela 12-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 17.01.57. Lieta Nr. 13170.
Kūliņš Kazimirs Josifa d., dz. 1889, Miera iela 10, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 26.01.42. Lieta Nr. 14064, 44684*.
Kūliņa Helēna Kazimira m., dz. 1885, Miera iela 10, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. (datums nav norādīts). Lieta Nr. 14064.
Kūliņš Staņislavs Kazimira d., dz. 1926, Miera iela 10, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 30.06.48. Lieta Nr. 14064.
Kūliņa Valērija Kazimira m.. dz. 1927, Miera iela 10, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 30.06.48. Lieta Nr. 14064.
Ezernieks Roberts Jāņa d., dz. 1898, K.Valdemāra iela 23, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.01.42. Lieta Nr. 14079.
Ezerniece Alma Augusta m., dz. 1899, K.Valdemāra iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 27.02.56. Lieta Nr. 14079.
Ezerniece Ausma Roberta m., dz. 1938, K. Valdemāra iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 27.02.56. Lieta Nr. 14079.
Ezerniece Ilga Roberta m., dz. 1932, K.Valdemāra iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 04.03.53, atbrīv. 28.12.55. Lieta Nr. 14079.
Vasiļevskis Zigizmunds Kazimira d., dz. 1902. Komjau­natnes iela 38-1, arest. 06.07.40, Daugavpils cietums, nošauts 15.01.41. Lieta Nr. 14168, 7554*.
Vasiļevska Elizabete Kirila m., dz. 1906, Komjaunat­nes iela 38-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņij- ingašas raj., atbrīv. 15.11.47. Lieta Nr. 14168.
Vasiļevskis Konstantīns Zigizmunda d., dz. 1930. Kom­jaunatnes iela 38-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 14168.
Vasiļevska Tatjana Zigizmunda m., dz. 1926. Komjau­natnes iela 38-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņiž­ņijingašas raj., bēgusi 20.09.46, nosūt, atpakaļ 12.02.51, atbrīv. 23.04.56. Lieta Nr. 14168.
Ķigurs Nikolajs Daniela d., dz. 1891, Alejas iela 21, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.12.41. Lieta Nr. 14186.
Ķigure Barbara Aleksandra m., dz. 1900, Alejas iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 16.02.56. Lieta Nr. 14186.
Ķigurs Juris Nikolaja d., dz. 1931, Alejas iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 16.02.56. Lieta Nr. 14186.
Ķigure Valentīna Nikolaja m., dz. 1927, Alejas iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.07.46. Lieta Nr. 14186.
Bernsteins Artūrs Jāņa d., dz. 1895, K.Skrindas iela 21-2, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.10.41. Lieta Nr. 14204.
Bernšteina Katrīna Jāzepa m., dz. 1891, K.Skrindas iela 21-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 04.04.56. Lieta Nr. 14204.
Bernsteins Zigurds Artūra d., dz. 1930, K.Skrindas iela 21-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 30.01.56. Lieta Nr. 14204.
Slozbergs Zālamans Šmuela d., dz. 1881, Nometņu iela 14, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags. miris 05.05.42. Lieta Nr. 14218.
Slozberga Nehama Šmuela m., dz. 1898, Nometņu iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 24.06.58. Lieta Nr. 14218.
Slozbergs Ābrams Zālamana d., dz. 1922, Nometņu iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 30.06.58. Lieta Nr. 14218.
Slozbergs Daniels Zālamana d., dz. 1927, Nometņu iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.04.58. Lieta Nr. 14218.
Slozberga Zāra Sofija Zālamana m., dz. 1923, Nometņu iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 14218.
Slozberga Ceita Rebeka Zālamana m., dz. 1933, Nomet­ņu iela 14, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 20.12.54. Lieta Nr. 14218.
Ligers Nikolajs Jakova d., dz. 1898, A.Pumpura iela 83-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.10.41. Lieta Nr. 14258.
Ligere Veronika Staņislava m., dz. 1909, A.Pumpura iela 83-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 20.07.47, nosūt, atpakaļ 15.08.48, atbrīv. 21.08.56. Lieta Nr. 14258.
Ligers Ilmārs Nikolajs Nikolaja d., dz. 1940, A.Pumpu­ra iela 83-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzer­žinskas raj., bēdzis 20.07.47, atbrīv. 21.08.56. Lieta Nr. 14258.
Mašinskis Pēteris Justīna d., dz. 1902, Jaunatnes iela 2-11. arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags. miris 28.04.42. Lieta Nr. 14284.
Markevičs Alfons Antona d.. dz. 1910, Lāčplēša iela 37-1. arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.05.42. Lieta Nr. 14285.
Stomma Juliāns Jāzepa d., dz. 1899, Tautas iela 30-8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.04.42. Lieta Nr. 14370.
Stomma Helēna Josifa m., dz. 1910, Tautas iela 30-8,

200
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 12.11.56. Lieta Nr. 14370.
Ančevska Juzefa Jāzepa m., dz. 1875, Tautas iela 30-8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mi­rusi 10.12.44. Lieta Nr. 14370.
Urbāns Jāzeps Franča d., dz. 1893, A.Pumpura iela 27-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.04.42. Lieta Nr. 14375.
Urbāne Olga Filipa m., dz. 1894, A.Pumpura iela 27-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14375.
Urbāns Pāvels Jāzepa d., dz. 1912, A.Pumpura iela 27-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14375.
Urbāns Leonards Jāzepa d., dz. 1918, A.Pumpura iela 27-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14375.
Urbāns Rostislavs Jāzepa d., dz. 1920, A.Pumpura iela 27—4-, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14375.
Gliks Jūda Dāvida d., dz. 1910, Rīgas iela 55, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.05.42. Lieta Nr. 14423.
Gliks Dāvids Leibs Josela d., dz. 1877, Rīgas iela 55, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 25.11.42. piespriesti 5 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14423.
Glika Reize Dāvida m., dz. 1878, Rīgas iela 55, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 1945. gadā. Lieta Nr. 14423.
Glika Rebeka Hirša m., dz. 1910, Rīgas iela 55, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv.
27.11.56. Lieta Nr. 14423.
Gliks Mozus (Moitans) Jūdas d., dz. 1936, Rīgas iela 55, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 26.12.54. Lieta Nr. 14423.
Glika Lia Jūdas m., dz. 1935, Rīgas iela 55, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 27.11.56. Lieta Nr. 14423.
Voroņeckis Fjodors Fjodora d., dz. 1891, Kronvalda iela 4/6-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.05.42. Lieta Nr. 14426.
Voroņecka Rozālija Aleksandra m., dz. 1896, Kronvalda iela 4/6-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.10.56. Lieta Nr. 14426.
Voroņeckis Jevgeņijs Fjodora d., dz. 1923, Kronvalda iela 4/6-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.10.56. Lieta Nr. 14426.
Sapožņikova Ludmila Fjodora m., dz. 1921, Kronvalda iela 4/6-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 09.11.41. Lieta Nr. 14426.
Garbule Pauline, dz. 1864, Kronvalda iela 4/6-3, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 14426.
Blošteins Izraels Ābrama d., dz. 1882, K.Valdemara iela 33-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.05.42. Lieta Nr. 14439.
Bunners Jānis Jāņa d., dz. 1882, Rīgas iela 12, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.07.42. Lieta Nr. 14441.
Bunnere Alīda Jūlija Jāņa m., dz. 1900, Rīgas iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 01.11.56. Lieta Nr. 14441.
Bunners Voldemārs Eižens Jāņa d., dz. 1924, Rīgas iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14441.
Bunnere Vanda Skaidrīte Jāņa m., dz. 1923, Rīgas iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.03.48. Lieta Nr. 14441.
Birzgalis Jānis Mārtiņa d., dz. 1900, Centrālā iela 9-4, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.06.42. Lieta Nr. 14448.
Birzgale Alvīne Pētera m., dz. 1906, Centrālā iela 9-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 02.07.54. Lieta Nr. 14448.
Birzgalis Jānis Jāņa d., dz. 1932, Centrālā iela 9—4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 02.07.54. Lieta Nr. 14448.
Birzgale Austra Jāņa m., dz. 1929, Centrālā iela 9-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14448.
Birzgale Velta Jāņa m., dz. 1931, Centrālā iela 9—4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14448.
Garbers Ābrams īzaks Berka d., dz. 1883, Saules iela 36, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.04.42. Lieta Nr. 14463.
Garbere Nehama Morduha m., dz. 1887, Saules iela 36, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 12.05.50. Lieta Nr. 14463.
Garbers Mihails īzaka d., dz. 1922, Saules iela 36, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 07.06.57. Lieta Nr. 14463.
Dzērve Artūrs Jāņa d., dz. 1903, Tautas iela 76, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.07.42. Lieta Nr. 14471.
Dzērve Paulīne, dz. 1869, Tautas iela 76, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 14471.
Dzērve Vera Reinholda m., dz. 1902, Tautas iela 76, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 26.07.47. Lieta Nr. 14471.
Dzērve Ivonna Artūra m., dz. 1930, Tautas iela 76, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14471.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
201
Kagans Gabriels Zaiamana d., dz. 1889, Viestura iela 84, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.05.42. Lieta Nr. 14509.
Kagane Haja Sara Leiba m., dz. 1892, Viestura iela 84, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 04.09.56. Lieta Nr. 14509.
Kagans Dāvids Gabriela d., dz. 1915, Viestura iela 84, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 14509.
Kagane Bella Gabriela m., dz. 1922, Viestura iela 84, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.06.56. Lieta Nr. 14509.
Magids Izraēls Leiba d., dz. 1880, Saules iela 41, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.06.42. Lieta Nr. 14546.
Magida Hana Codika m., dz. 1878, Saules iela 41, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14546.
Mucenieks Kārlis Pētera d., dz. 1892, Arodu iela 1/3—4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.02.42. Lieta Nr. 14553.
Muceniece Alma Dāvida m., dz. 1905, Arodu iela 1/3-4, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 26.07.56. Lieta Nr. 14553.
Mucenieks Harijs Kārļa d., dz. 1924, Arodu iela 1/3-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 26.07.56. Lieta Nr. 14553.
Muceniece Vija Kārļa m., dz. 1927, Arodu iela 1/3-4, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 26.07.56. Lieta Nr. 14553.
Gordons Sloma Izraēla d., dz. 1893, Sarkanarmijas iela 104-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.08.42. Lieta Nr. 14589.
Gordone Elizabete Volfa m., dz. 1898, Sarkanarmijas iela 104-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržin­skas raj.. bēgusi 18.09.47, nosūt, atpakaļ 18.01.51, atbrīv. 30.05.57. Lieta Nr. 14589.
Gordone Haja Šlomas m.. dz. 1932, Sarkanarmijas iela 104-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 14589.
Gordone Frida Šlomas m., dz. 1929, Sarkanarmijas iela 104-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 30.06.47, nosūt, atpakaļ 18.01.51, atbrīv. 30.05.57. Lieta Nr. 14589.
Gordone Roha Šlomas m.. dz. 1925, Sarkanarmijas iela 104-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 24.02.56. Lieta Nr. 14589.
Buša Staņislava Vladislava m., dz. 1906, Sarkanarmijas iela 6-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Kazahijas PSR, atbrīv. 23.04.56. Lieta Nr. 14604, P2684*.
Bušs Nikolajs Eduarda d., dz. 1905, Sarkanarmijas iela
6-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 06.04.57. Lieta Nr. 14604.
Vitols-Vītuls Kārlis Pētera d., dz. 1893, A.Pumpura iela 31-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.10.41. Lieta Nr. 14615.
Vītola-Vītule Ella Leontīne Jāņa m., dz. 1895, A.Pum­pura iela 31-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 10.04.47, nosūt, atpakaļ 23.09.50, atbrīv. 07.06.57. Lieta Nr. 14615.
Vitols-Vītuls Kārlis Lielvārds Kārļa d., dz. 1924, A.Pum­pura iela 31-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņiž­ņijingašas raj., bēdzis 10.04.47, nosūt, atpakaļ 23.09.50, atbrīv. 07.06.57. Lieta Nr. 14615.
Vojcehs Antons Jāzepa d., dz. 1901, Ventspils iela 55-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.02.44. Lieta Nr. 14616.
Vojcehs Jāzeps, dz. 1870, Ventspils iela 55-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1944. gadā. Lieta Nr. 14616.
Vojceha Anna Jēkaba m., dz. 1872, Ventspils iela 55-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi
1942. gadā. Lieta Nr. 14616.
Vojceha Helēna Voiceha m„ dz. 1907, Ventspils iela 55-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 23.07.56. Lieta Nr. 14616.
Vojcehs Juris Antona d., dz. 1936, Ventspils iela 55-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
25.10.46. Lieta Nr. 14616.
Vojcehs Marjans Antona d., dz. 1931, Ventspils iela 55-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
10.12.46. Lieta Nr. 14616.
Vojceha Kristīne Antona m., dz. 1936, Ventspils iela 55-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
25.10.46. Lieta Nr. 14616.
Grasmanis Vilhelms Fridrihs Jāņa d., dz. 1897, Piekras­tes iela 9/2-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 02.05.56. Lieta Nr. 14617, P-5795*.
Grasmane Marija Georga m., dz. 1864, Piekrastes iela 9/2-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14617.
Ci.škeviča Marija Aleksandra m„ dz. 1898, Piekrastes iela 9/2-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 12.03.55. Lieta Nr. 14617.
Kamols Mārtiņš Jāņa d., dz. 1883, Pumpura iela 72-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.01.42. Lieta Nr. 14642.
Kamola Valentīna Joakima m., dz. 1884, Pumpura iela 72-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., bēgusi 23.01.49, nosūt, atpakaļ 18.09.50, atbrīv. 11.01.55. Lieta Nr. 14642.

202
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Ļebedevs Semjons Haritona d., dz. 1895, Nometņu iela 17-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.10.43. Lieta Nr. 14644.
Ļebedeva Anastasija Stepana m.. dz. 1899, Nometņu iela 17-4, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 20.03.56. Lieta Nr. 14644.
Ļebedevs Georgijs Semjona d., dz. 1919, Nometņu iela 17-4, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 14.08.58. Lieta Nr. 14644.
Ļebedeva Vera Semjona m., dz. 1922, Nometņu iela 17-4. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 30.06.58. Lieta Nr. 14644.
Lielais Konstantīns Kristapa d., dz. 1890. Varšavas iela
14-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.06.43. Lieta Nr. 14647.
Lielā Lidija Matveja m., dz. 1901, Varšavas iela 14-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi, nosūt, atpakaļ 12.05.50, atbrīv. 09.01.57. Lieta Nr. 14647.
Lielais Aleksandrs Konstantīna d., dz. 1923, Varšavas iela 14-4, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis, nosūt, atpakaļ 12.05.50. atbrīv. 22.03.57. Lieta Nr. 14647.
Lielā Beatrise Konstantīna m., dz. 1931, Varšavas iela
14-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi, nosūt, atpakaļ 12.05.50, atbrīv. 06.09.54. Lieta Nr. 14647.
Linde Lotārs Ernesta d., dz. 1912, Pumpura iela 79-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.06.49. Lieta Nr. 14648.
Linde Vera Eduarda m., dz. 1919, Pumpura iela 79-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 31.12.54. Lieta Nr. 14648.
Ņikitins Jevgeņijs Sergeja d., dz. 1897, Kronvalda iela 24-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 25.12.56. Lieta Nr. 14657.
Ņikitina Pulhērija Konstantīna m.. dz. 1905, Kronvalda iela 24-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržin­skas raj., atbrīv. 21.05.57. Lieta Nr. 14657.
Ņikitins Sergejs Jevgeņija d., dz. 1931, Kronvalda iela 24-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 30.06.48. Lieta Nr. 14657.
Ņikitina Ija Jevgeņija m., dz. 1928, Kronvalda iela 24-1, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 21.05.57. Lieta Nr. 14657.
Ņikitina Zoja Jevgeņija m„ dz. 1923, Kronvalda iela 24—1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 22.05.57. Lieta Nr. 14657.
Ozoliņš Andrejs Kārļa d., dz. 1901. Nometņu iela 32—4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.03.42. Lieta Nr. 14658.
Ozoliņa Zelma Jana m., dz. 1912, Nometņu iela 32-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 17.01.57. Lieta Nr. 14658.
Oglevics Visvaldis Nikolaja d., dz. 1891, Padomju iela 12, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 16.01.42. Lieta Nr. 14659, 44226*.
Oglevics Nikolajs Friča d., dz. 1855, Padomju iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 27.11.41. Lieta Nr. 14659.
Oglevica Minna Morica m., dz. 1863, Padomju iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mi­rusi izsūtījumā. Lieta Nr. 14659.
Oglevica Leonija Jāņa m., dz. 1901, Padomju iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 01.11.56. Lieta Nr. 14659.
Ostrovskis Kazimirs Giljara d., dz. 1889, Pumpura iela 12, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 16.01.42. Lieta Nr. 14660,44723*.
Ostrovska Otīlija Jura m., dz. 1892, Pumpura iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbriv. 22.08.56. Lieta Nr. 14660.
Ostrovska Vilma Kazimira m., dz. 1923, Pumpura iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbriv. 22.08.56. Lieta Nr. 14660.
Rubļevskis Anatolijs Fadeja d., dz. 1896, Šķērsu iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags. nošauts 26.01.42. Lieta Nr. 14667.
Rubļevska Valentīna Mihaila m., dz. 1894, Šķērsu iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 21.03.50. Lieta Nr. 14667.
Rubļevska Ariadna Anatolija m., dz. 1929, Šķērsu iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbriv. 12.04.56. Lieta Nr. 14667.
Šļivko Jāzeps Jāzepa d., dz. 1913, Krāslavas iela 38/40-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā, atbrīv. 21.06.56. Lieta Nr. 14670. P-3012*.
Šļivko Tatjana Miroņa m., dz. 1922, Krāslavas iela 38/40-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 16.02.57. Lieta Nr. 14670.
Šļivko Regīna Jāzepa m., dz. 1940, Krāslavas iela 38/40-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mi­rusi 1946. gadā. Lieta Nr. 14670.
Hrebtovs Aleksandrs Semjona d., dz. 1895, Dobeles iela 31-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.05.43. Lieta Nr. 14685.
Hrebtova Jevgeņija Fjodora m., dz. 1890, Dobeles iela 31-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 25.01.48, nosūt, atpakaļ 09.01.50, atbrīv.
12.11.56. Lieta Nr. 14685.
Hrebtovs Igors Aleksandra d„ dz. 1925, Dobeles iela 31-3,

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
203
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­dzis 25.01.48, nosūt, atpakaļ 09.01.50, atbrīv. 12.11.56. Lieta Nr. 14685.
Čirneks Augusts Augusta d., dz. 1900, Avotu iela 4-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.08.43. Lieta Nr. 14686.
Čirneka Aleksandra Andreja m., dz. 1900, Avotu iela 4-4. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., atbrīv. 05.09.55. Lieta Nr. 14686.
Sēns Kārlis Jāņa d., dz. 1899, 8.pamatskolas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.12.45. Lieta Nr. 14691.
Sēna Jadviga Jāņa m., dz. 1904, 8.pamatskolas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 28.06.58. Lieta Nr. 14691.
Sēna Irīna Kārļa m., dz. 1925, 8.pamatskolas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 05.04.56. Lieta Nr. 14691.
Sulcs Voldemārs Kārļa d., dz. 1885, Krāslavas iela 12, izsūt. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.07.43. Lieta Nr. 14692, P-7498*.
Suka Ņina Mihaila m., dz. 1888, Krāslavas iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 14692.
Arhipovs Feokents Konstantīna d., dz. 1909, Liepājas iela 96-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.06.44. Lieta Nr. 14695.
Aronovičs Dāvids Efraima d., dz. 1901, Raiņa iela 53/55, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā Kustanajas apg. (Jbaganas raj., atbrīv. 06.07.56. Lieta Nr. 14697.
Aronoviča Masa Zālamana m., dz. 1901, Raiņa iela 53/55, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 07.07.56. Lieta Nr. 14697.
Aronovičs Šlems Dāvida d., dz. 1925, Raiņa iela 53/55, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 08.12.46. Lieta Nr. 14697.
Aronovičs Ārons Dāvida d., dz. 1929. Raiņa iela 53/55, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 14697.
Aronovičs Šumils Dāvida d., dz. 1939, Raiņa iela 53/55, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 20.10.56. Lieta Nr. 14697.
Aronoviča Sāra Dāvida m.. dz. 1934. Raiņa iela 53/55, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., at­brīv. 08.12.46. Lieta Nr. 14697.
Ārons Nosons Moišes d.. dz. 1884. Viestura iela 68. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14698.
Augustans Staņislavs Ādama d., dz. 1892, Sarkanarmijas iela 82-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.06.45. Lieta Nr. 14699.
Augustāne Helēna Eduarda m., dz. 1905, Sarkanarmijas iela 82-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 11.09.47, nosūt, atpakaļ 27.05.52, atbrīv. 03.09.57. Lieta Nr. 14699.
Augustāns Juris Staņislava d., dz. 1933, Sarkanarmijas iela 82-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis 15.08.46, nosūt, atpakaļ 29.01.52, atbrīv. 03.09.57. Lieta Nr. 14699.
Augustāne Viktorija Staņislava m., dz. 1929, Sarkan­armijas iela 82-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņiž­ņijingašas raj., bēgusi 15.08.46, nosūt, atpakaļ 29.01.52, atbrīv. 08.10.54. Lieta Nr. 14699.
Augustāne Irma Staņislava m., dz. 1926, Sarkanarmijas iela 82-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.08.46, nosūt, atpakaļ 29.01.52, atbrīv. 09.04.56. Lieta Nr. 14699.
Beinaroviča Olga Konstantīna m., dz. 1921, Līksnas iela 32, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.09.47, nosūt, atpakaļ 18.01.50, atbrīv. 16.07.55. Lieta Nr. 14701.
Beinaroviča Anna Aleksandra m., dz. 1890, Līksnas iela 32, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 14701.
Bitiņš Aleksandrs Josifa d., dz. 1904, Lāčplēša iela 19-9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinā­jumā Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 11.12.51. Lieta Nr. 14705.
Bitiņa Vera Pētera m., dz. 1911, Lāčplēša iela 19-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 27.05.56. Lieta Nr. 14705.
Bitiņš Vladimirs Aleksandra d., dz. 1934, Lāčplēša iela 19-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 21.05.56. Lieta Nr. 14705.
Bitiņš Alfrēds Aleksandra d., dz. 1940, Lāčplēša iela 19-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 25.03.43. Lieta Nr. 14705.
Bitiņš Aleksandrs Aleksandra d., dz. 1930, Lāčplēša iela 19-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēdzis 15.11.46, nosūt, atpakaļ 15.06.52, atbrīv. 27.05.56. Lieta Nr. 14705.
Bitiņa Veronika Aleksandra m., dz. 1932, Lāčplēša iela 19-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 14705.
Biehmans Josifs Moišes d., dz. 1896, Saules iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Krasnojarskā, atbrīv. 19.02.60. Lieta Nr. 14707.
Blehmane Sāra Haima m.. dz. 1903, Saules iela 1, izsūt. 14.06.41, Irkutskas apg. Taišetas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 09.04.50, atbrīv. 19.06.58. Lieta Nr. 14707.

204
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Blehmane Feiga Josifa m., dz. 1930, Saules iela 1, izsūt. 14.06.41, Irkutskas apg. Taišetas raj., bēgusi 09.08.46, nosūt, atpakaļ 09.04.50, atbrīv. 15.04.58. Lieta Nr. 14707.
Blehmane Lilija Josifa m., dz. 1936, Saules iela 1, izsūt. 14.06.41, Irkutskas apg. Taišetas raj., bēgusi 09.08.46, nosūt, atpakaļ 09.04.50, atbrīv. 22.11.54. Lieta Nr. 14707.
Balams Eduards Jānis Jēkaba d., dz. 1902, Cietokšņa iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēdzis 15.10.46, nosūt, atpakaļ 17.12.49, atbrīv. 17.04.56. Lieta Nr. 14708.
Balama Berta Lidija, dz. 1904, Raiņa iela 28, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mirusi 23.04.44. Lieta Nr. 14708, P-6384*.
Balama Rita Eduarda m.. dz. 1927, Cietokšņa iela 8, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 05.09.46. Lieta Nr. 14708.
Balams Rolands Arvids Eduarda d., dz. 1930, Cietokšņa iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 05.09.46. Lieta Nr. 14708.
Levickis Antons Augusta d., dz. 1904, K.Skrindas iela, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.09.43. Lieta Nr. 14738.
Lapčenoks Jānis Jāņa d., dz. 1892, Kronvalda iela 28/30-9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.09.42. Lieta Nr. 14741, 38873*.
Lazarevs Movša Ārons Jankela d., dz. 1882, Jaunatnes iela 33^4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., miris 13.02.54. Lieta Nr. 14742.
Lazareva Lea Rase Hlavna m., dz. 1887, Jaunatnes iela 33-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 08.03.56. Lieta Nr. 14742.
Lejiņš Jānis Mārtiņa d., dz. 1901, 18.novembra iela 93-7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.11.42. Lieta Nr. 14743.
Lejiņa Zelma Jāņa m., dz. 1901, 18.novembra iela 93-7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 06.06.50, atbrīv. 04.07.58. Lieta Nr. 14743.
Lejiņa Zigrīda Jāņa m., dz. 1929, 18.novembra iela 93-7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi, nosūt, atpakaļ 26.10.51, mirusi 25.06.54. Lieta Nr. 14743.
Lejiņa Elga Jāņa m., dz. 1930, 18.novembra iela 93-7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 29.08.46, nosūt, atpakaļ 06.06.50, atbrīv. 15.05.58. Lieta Nr. 14743.
Lapiņš Pāvils Otto d., dz. 1887, Raiņa iela 16, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā
Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 11.05.56. Lieta Nr. 14744.
Lapiņa Berta Pētera m., dz. 1888, Raiņa iela 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 29.05.56. Lieta Nr. 14744.
Mitčenkova Jevdokija Dāvida m., dz. 1899, Lāčplēša iela 89-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14745.
Maļinovskis Grigorijs Vasilija d., dz. 1902, Pumpura iela 23, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags. pēc tam nome­tinājumā Krasnojarskas nov. Jarcevas raj., bēdzis, nosūt, atpakaļ 29.04.50, miris 05.05.52. Lieta Nr. 14746, P-5536*. Maļinovska Adēlija Ivana m„ dz. 1906, Pumpura iela 23, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā Krasnojarskas nov. Jarcevas raj., bēgusi 26.05.47, nosūt, atpakaļ 29.04.50, atbrīv. 06.06.57. Lieta Nr. 14746. Maļinovskis Jevgeņijs Grigorija d., dz. 1935, Pumpura iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēdzis 10.10.46, nosūt, atpakaļ 29.04.50, atbrīv. 26.10.54. Lieta Nr. 14746.
Maļinovskis Vladimirs Grigorija d., dz. 1949, izsūt. 29.04.50, Krasnojarskas nov. Jarcevas raj., atbrīv. 06.06.57. Lieta Nr. 14746.
Maļinovska Valentīna Grigorija m., dz. 1932, Pumpura iela 23, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 10.10.46, nosūt, atpakaļ 29.04.50, atbrīv. 06.06.57. Lieta Nr. 14746.
Mediks Mečislavs Antona d., dz. 1914, Alejas iela 12, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.02.43. Lieta Nr. 14747.
Mediķa Janīna, dz. 1915, Alejas iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 30.07.56. Lieta Nr. 14747.
Mediks Edvards Mečislava d., dz. 1938, Alejas iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 30.07.56. Lieta Nr. 14747.
Mercalovs Mihails Mihaila d., dz. 1895, Sarkanarmijas iela 121-2, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevural- lags, miris 02.11.43. Lieta Nr. 14752.
Mercalova Jelena Kirila m., dz. 1899, Sarkanarmijas iela 121-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļšojulujas raj., atbrīv. 11.05.56. Lieta Nr. 14752.
Mercalova Jekaterīna Mihaila m., dz. 1935, Sarkanar­mijas iela 121-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Boļ­šojulujas raj., bēgusi 30.06.47, nosūt, atpakaļ 01.07.50, atbrīv. 09.07.56. Lieta Nr. 14752.
Voiskoviča Glikerija Varfolomeja m., dz. 1905, Alejas iela 16-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14783.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
205
Vērdiņš Eduards Justīna d.. dz. 1900, Raiņa iela 105-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14790, P-5704*.
Vērdiņa Juzefa Pāvela m., dz. 1898, Raiņa iela 105-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Turuhanskas raj., atbrīv. 15.03.58. Lieta Nr. 14790.
Vērdiņa Lidija Eduarda m., dz. 1923, Raiņa iela 105-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Turuhanskas raj., at­brīv. 15.03.58. Lieta Nr. 14790.
Vidiņš Aleksandrs Jāņa d., dz. 1900, Alejas iela 1/3-15, arest. 14.06.41, Molotovas apg. Usoļlags, miris 30.04.47. Lieta Nr. 14791.
Vidiņa Elza Velta Matīsa m., dz. 1902, Alejas iela 1/3-15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 11.02.56. Lieta Nr. 14791.
Vidiņa Marija Aleksandra m., dz. 1932, Alejas iela 1/3-15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 24.01.53, atbrīv. 10.12.54. Lieta Nr. 14791.
Cabule Anna Kristapa m., dz. 1878, Alejas iela 1/3-15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi
1943. gadā. Lieta Nr. 14791.
Gitelsons Boriss Ārona d., dz. 1900, Lāčplēša iela 11-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 13.06.46. Lieta Nr. 14793.
Giteļsone Basja Saula m., dz. 1902, Lāčplēša iela 11-2, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14793.
Gitelsons Šmuels Mendels Borisa d., dz. 1924, Lāčplēša iela 11-2, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14793.
Gadzāne Monika Antona m., dz. 1908, Raiņa iela 100-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.12.54. Lieta Nr. 14796.
Grebežs Jāzeps, dz. 1910, Miera iela 8/10-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.03.43. Lieta Nr. 14798.
Grebeža Jūlija Staņislava m„ dz. 1907, Miera iela 8/10-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 01.08.57. Lieta Nr. 14798.
Grebežs Ivans Jāzepa d., dz. 1937, Miera iela 8/10-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 01.08.57. Lieta Nr. 14798.
Goldmanis Faivišs Dāvida d„ dz. 1898, Imantas iela 88, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.01.43. Lieta Nr. 14800.
Goldmane Riva Šmeta m„ dz. 1912, Imantas iela 88, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 03.08.55. Lieta Nr. 14800.
Goldmane Basja Faiviša m., dz. 1938, Imantas iela 88, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 03.08.55. Lieta Nr. 14800.
Dzenītis Pavils Karļa d., dz. 1912, K.Valdemara iela 78-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.04.42. Lieta Nr. 14801.
Dzenite Valērija Jāņa m., dz. 1912, K.Valdemāra iela 78-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 12.03.57. Lieta Nr. 14801.
Drēska Valfrīds Andreja d., dz. 1904, Sarkanarmijas iela 99. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome­tinājumā Krasnojarskas nov. Dolgijmostas raj., atbrīv. 05.07.60. Lieta Nr. 14802.
Drēska Leokādija Josifa m., dz. 1905, Sarkanarmijas iela 99, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 14.07.58. Lieta Nr. 14802.
Drēska Benita Valfrīda m., dz. 1936, Sarkanarmijas iela 99, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 29.10.54. Lieta Nr. 14802.
Dobrjanska Erna Lidija Nikolaja m., dz. 1895, Lieknas iela 37-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 30.01.56. Lieta Nr. 14803.
Durāne Akuļina Ivana m., dz. 1892, Tirgus laukums 15, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mirusi 10.06.43. Lieta Nr. 14804.
Jefremenko Konstantīns Filipa d„ dz. 1891, K. Valdemāra iela 41-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 02.10.41. Lieta Nr. 14814.
Jefremenko Anna Kārļa m., dz. 1893, K.Valdemāra iela 41-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 05.05.43. Lieta Nr. 14814.
Zvejnieks Antons Andža d., dz. 1896, Dzelzceļa māja 86-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.03.43. Lieta Nr. 14816,38906*.
Zvejniece Emma Jāņa m., dz. 1901, Dzelzceļa māja 86-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 09.09.57. Lieta Nr. 14816.
Zvejniece Erna Antona m„ dz. 1931, Dzelzceļa māja 86-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 09.09.57. Lieta Nr. 14816.
Ivanovs Izots Staņislava d., dz. 1912, Tukuma iela 84-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.05.43. Lieta Nr. 14817.
Kasperovičs Andrejs Andreja d., dz. 1896, Strādnieku iela 42-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.43. Lieta Nr. 14821.
Korsaka Broņislava Ādama m., dz. 1922, Dārza iela
14-11, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 28.04.56. Lieta Nr. 14823.

206
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Kovaļevskis Aleksejs Ivana d., dz. 1914, Krāslavas iela 15/17—4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14820.
Kovaievska Jekaterīna, dz. 1880, Krāslavas iela 15/17—4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., atbrīv. 15.05.47. Lieta Nr. 14824.
Kovaievska Aņisja Ivana m., dz. 1914, Krāslavas iela 15/17—4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14824.
Kazičkeits Ivans Kārļa d., dz. 1902, Jersikas iela 16-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.12.42. Lieta Nr. 14827.
Kazičkeite Marija Nikolaja m., dz. 1899, Jersikas iela 16-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 05.06.57. Lieta Nr. 14827.
Kazičkeits Emils Ivana d., dz. 1938, Jersikas iela 16-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 05.06.57. Lieta Nr. 14827.
Kazičkeits Ivans Ivana d., dz. 1941, Jersikas iela 16-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris izsūtījumā. Lieta Nr. 14827.
Kazičkeite Lilija Ivana m., dz. 1928. Jersikas iela 16-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 05.06.57. Lieta Nr. 14827.
Kazičkeite Lidija Ivana m., dz. 1930, Jersikas iela 16-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­briv. 05.06.57. Lieta Nr. 14827.
Kazičkeite Irēna Ivana m., dz. 1933, Jersikas iela 16-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 05.06.57. Lieta Nr. 14827.
Kaicers Zāmuels Josifa d., dz. 1894. Imantas iela 86, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis 15.06.47, nosūt, atpakaļ 02.06.52, atbriv. 18.04.57. Lieta Nr. 14828,20365*. Kaicere Cipa Moišes m., dz. 1899, Imantas iela 86, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 02.06.52, atbrīv. 18.04.57. Lieta Nr. 14828. Kaicers Viktors Ichoks Zāmueļa d., dz. 1928, Imantas iela 86, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēdzis 15.06.47, nosūt, atpakaļ 02.06.52, atbriv. 25.10.56. Lieta Nr. 14828.
Kaicere Riva Zāmueļa m., dz. 1926, Imantas iela 86, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 02.06.52, atbrīv. 13.01.55. Lieta Nr. 14828.
Kaicere Frīda Zāmueļa m., dz. 1933, Imantas iela 86, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Manas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 02.06.52, atbrīv. 20.10.54. Lieta Nr. 14828.
Kalniņš .Jānis Jāņa d., dz. 1891, Sarkanarmijas iela 97-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 07.01.42. Lieta Nr. 14838.
Kalniņa Irma Emīla m., dz. 1901, Sarkanarmijas iela
97-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 24.07.56. Lieta Nr. 14838.
Krieviņš Pēteris Jāņa d., dz. 1888, Stacijas māja 70, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.04.43. Lieta Nr. 14839, P-6216*.
Krieviņa Vilhelmine Silvestra m„ dz. 1890, Stacijas māja 70, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 1947. gadā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14839.
Kokins Sebastjans Andreja d., dz. 1901, Vidzemes iela 6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.03.42. Lieta Nr. 14844.
Kokina Eleonora Mihaila m., dz. 1908, Vidzemes iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 28.09.55. Lieta Nr. 14844.
Kokins Eduards Sebastjana d., dz. 1932, Vidzemes iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 28.09.55. Lieta Nr. 14844.
Kokins Jānis Sebastjana d., dz. 1933, Vidzemes iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 28.09.55. Lieta Nr. 14844.
Kokins Roberts Sebastjana d„ dz. 1936, Vidzemes iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 28.09.55. Lieta Nr. 14844.
Kokina Valentīna Sebastjana m., dz. 1940, Vidzemes iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 14844.
Klemešovs Vladimirs Filimona d., dz. 1896, Stikla iela 24, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.03.42. Lieta Nr. 14845.
Klemešova Jevgeņija Germana m., dz. 1899, Stikla iela 24, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 01.04.56. Lieta Nr. 14845.
Klemešovs Rostislavs Vladimira d., dz. 1921, Stikla iela 24, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 14.06.56. Lieta Nr. 14845.
Leitis Jānis Pētera d., dz. 1893, Stacijas māja 43a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 30.05.57. Lieta Nr. 14849.
Leitis Reinis Jāņa d., dz. 1927, Stacijas māja 43a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 14849.
Leitis Jānis Jāņa d., dz. 1930, Stacijas māja 43a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 10.05.57. Lieta Nr. 14849.
Zveins Jankels Leiba Hirša d., dz. 1879, Dārza iela 19, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14873.
Nahimovskis Iciks Šepšeļa d., dz. 1896, Jaunatnes iela 72, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.12.42. Lieta Nr. 14880.
Nahimovska Taube, dz. 1893, Jaunatnes iela 72, izsūt.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
207
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 14880.
Nahimovskis Ļevs Icika d., dz. 1932/1933, Jaunatnes iela 72, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 14.02.47. Lieta Nr. 14880.
Nahimovska Cila Icika m., dz. 1934, Jaunatnes iela 72, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 14.02.47. Lieta Nr. 14880.
Nirenburgs Zālamans Judela d., dz. 1886. Raiņa iela 12, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.03.42. Lieta Nr. 14881.
Nirenburga Sofija Jakova m., dz. 1888, Raiņa iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.06.56. Lieta Nr. 14881.
Nirenburgs Mihails Grigorija d., dz. 1922, Raiņa iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 24.02.56. Lieta Nr. 14881.
Neimarks Morduhs Jakova d., dz. 1907, Lāčplēša iela 35, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.05.43. Lieta Nr. 14882.
Nikolajeva Ksenija Fedota m., dz. 1895, Saules iela 60, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mirusi 22.05.43. Lieta Nr. 14883.
Ņevedomska Varvara Jegora m., dz. 1909, Saules iela 58, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 22.09.41. Lieta Nr. 14884.
Ņikitina Marija Dorofeja m., dz. 1914, Dārza iela 25/27-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi, nosūt, atpakaļ 03.09.49, mirusi 06.02.51. Lieta Nr. 14885.
Obrazcovs Sergejs Mihaila d.. dz. 1895, Arodu iela 31, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.03.42. Lieta Nr. 14888.
Olehnoviča Tatjana Prokofa m., dz. 1902, Liepājas iela 40, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dudinka, atbrīv. 22.02.57. Lieta Nr. 14889.
Platonova Anastasija Feofana m., dz. 1909, Alejas iela 9^4-0, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14897.
Puļķis Eduards Jāņa d..dz. 1909, Ventspils iela 117-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.06.43. Lieta Nr. 14898.
Rozenberga Roha Pesja Moišes m., dz. 1893, Cietokšņa iela 56, izsūt. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā. bēgusi 20.10.47, nosūt, atpakaļ 08.03.50, atbrīv. 22.01.57. Lieta Nr. 14903.
Rozenbergs Meiers Gecela d., dz. 1888, Cietokšņa iela
56, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis 20.10.47, nosūt, atpakaļ 30.01.50, atbrīv. 22.01.57. Lieta Nr. 14903.
Rozenbergs Gecels Meiera d., dz. 1927, Cietokšņa iela 56, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis 20.08.47, nosūt, atpakaļ 20.11.51, atbrīv. 08.08.56. Lieta Nr. 14903.
Rozenberga Gita Meiera m„ dz. 1925, Cietokšņa iela 56, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 20.10.47. Lieta Nr. 14903.
Rozenberga Zāra Gita, dz. 1910, Bauskas iela 49-1, iz­sūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14906.
Smirnovs Konstantīns Konstantīna d., dz. 1890, Sar­kanarmijas iela 82, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.07.43. Lieta Nr. 14911.
Smirnova Elizabete Vasilija m., dz. 1888, Sarkanarmijas iela 82, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 05.09.57. Lieta Nr. 14911.
Smirnovs Konstantīns Konstantīna d., dz. 1924. Sarkanar­mijas iela 82, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržin­skas raj., bēdzis 15.11.48, nosūt, atpakaļ 24.08.49, atbrīv. 05.09.57. Lieta Nr. 14911.
Smirnovs Georgijs Konstantīna d., dz. 1934, Sarkan­armijas iela 82, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzer­žinskas raj., atbrīv. 18.09.57. Lieta Nr. 14911.
Smirnova Jeļena Konstantīna m.. dz. 1928, Sarkanar­mijas iela 82, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzer­žinskas raj., atbrīv. 21.02.57. Lieta Nr. 14911.
Stencelis Jānis Kārļa d., dz. 1883, Sarkanarmijas iela 94, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14913, P-5749*.
Stencele Emīlija Terēze Kārļa m., dz. 1893, Sarkanarmijas iela 94, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 31.03.56. Lieta Nr. 14913.
Stencelis Jānis Jāņa d., dz. 1922, Sarkanarmijas iela 94, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., miris 28.10.45. Lieta Nr. 14913.
Stivriņš Vincents Augusta d., dz. 1907, Siguldas iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.07.43. Lieta Nr. 14914.
Stivriņa Anna Boļeslava m., dz. 1912, Siguldas iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 14914.
Stivriņš Jāzeps Vincenta d., dz. 1936, Siguldas iela 1, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 14914.
Stivriņš Roberts Vincenta d., dz. 1937, Siguldas iela 1, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 14914.
Stivriņa Lilija Vincenta m., dz. 1939, Siguldas iela I, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.06.54. Lieta Nr. 14914.

208
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Siņica Monika Vikentija m., dz. 1912, Drujas iela 6-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbriv. 16.12.54. Lieta Nr. 14916.
Saikovskis Boriss Konstantīna d., dz. 1915, Grodņas iela 86-3, arest. 07.05.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.01.44. Lieta Nr. 14917.
Stefans Jānis Augusta d., dz. 1878, Grodņas iela 86-3, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, atbriv. 10.12.43. Lieta Nr. 14918.
Savies Pāvels Gavriila d., dz. 1902, Sarkanarmijas iela 29-9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.03.43. Lieta Nr. 14919.
Umbrase Stefānija Antona m., dz. 1906, K.Skrindas iela 94/96-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijinga­šas raj., atbrīv. 31.01.60. Lieta Nr. 14922.
Freimane Ludmila Aleksandra m., dz. 1902, Avotu iela 18, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 06.02.52. Lieta Nr. 14927.
Cudovičs Boriss Mihaila d., dz. 1913, K.Skrindas iela 46-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.01.42. Lieta Nr. 14929.
Čudoviča Nadežda Ivana m., dz. 1879, K.Skrindas iela 46-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 04.02.56. Lieta Nr. 14929.
Cerņavskis Aleksandrs Miķeļa d., dz. 1897, Sarkanarmi­jas iela 93-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.04.43. Lieta Nr. 14930, P-7125*.
Silvāne Peiageja Kuzmas m., dz. 1911, Līkā iela 9, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 10.09.43. Lieta Nr. 14937.
Jurševskis Fricis Kārlis Miķeļa d., dz. 1901, Sarkan­armijas iela 44-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.07.42. Lieta Nr. 14938. P-7588*.
Jablonskis Eduards Josifa d„ dz. 1921, Sakņu iela 14-12, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.06.46. Lieta Nr. 14940.
Jančevskis Jānis Jāņa d., dz. 1904, Dzelzceļa māja 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā Krasnojarskas nov. Abanas raj.. atbrīv. 29.04.60. Lieta Nr. 14941.
Jančevska Marija Boļeslava m., dz. 1906, Dzelzceļa māja 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.01.57. Lieta Nr. 14941.
Jančevskis Antons Jāņa d., dz. 1929, Dzelzceļa māja 3, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 25.06.56. Lieta Nr. 14941.
Jančevskis Anatolijs Jāņa d., dz. 1927, Dzelzceļa māja 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēdzis 15.08.47, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 14941.
Vulfsons Henohs Hirša d., dz. 1896, Cietokšņa iela 53, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 1944. gadā. Lieta Nr. 14959.
Vulfsone Hinda Malka Kalmana m., dz. 1899, Cietokšņa iela 53, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 1946. gadā. Lieta Nr. 14959.
Vulfsons Rahmils Henoha d., dz. 1924, Cietokšņa iela 53, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 13.09.46. Lieta Nr. 14959.
Vulfsons Hiršs Henoha d., dz. 1926, Cietokšņa iela 53, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 13.09.46. Lieta Nr. 14959.
Mižs-Mišins Vitolds Antona d., dz. 1913, Tautas iela 55-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.04.43.
Lieta Nr. 14977, P-7185*.
Zilbermans Samsons Ārona d., dz. 1906, Raiņa iela 69-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 16.09.43. Lieta Nr. 14980.
Zilbermane Haja Rahele Jeruhima m., dz. 1903. Raiņa iela 69-2, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14980.
Kaicers Movše īzaka d., dz. 1892, Rīgas iela 59, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.09.45. Lieta Nr. 14989.
Kaicere Dina Mones m.. dz. 1901, Rīgas iela 59, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi
15.10.47, nosūt, atpakaļ 09.07.51, atbrīv. 24.05.57. Lieta Nr. 14989.
Kaicers Ichoks Movšes d.. dz. 1925, Rīgas iela 59, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēdzis
15.10.47, nosūt, atpakaļ 31.05.52, atbrīv. 24.05.57. Lieta Nr. 14989.
Kaicers Gedalijs Movšes d., dz. 1927, Rīgas iela 59, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēdzis
15.10.47, nosūt, atpakaļ 29.03.52, atbriv. 01.04.57. Lieta Nr. 14989.
Kaicers Ruvims Movšes d.. dz. 1936. Rīgas iela 59, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
15.10.47. Lieta Nr. 14989.
Murina Freida Zāmueļa m., dz. 1895, Krāslavas iela 59, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 16.05.47. Lieta Nr. 15000.
Murins Leizers Hirša d., dz. 1888, Krāslavas iela 59, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 16.05.47. Lieta Nr. 15000.
Murina Ita Leizera m.. dz. 1930, Krāslavas iela 59, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 16.05.47. Lieta Nr. 15000.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
209
Magarams Soloms Jankeia d., dz. 1892, Varšavas iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 15001.
Sļivkins Zālamans Josela d., dz. 1890, Rīgas iela 52-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome­tinājumā Krasnojarskas nov. Jeņiseiskas raj., bēdzis, nosūt, atpakaļ 15.04.52, miris 05.10.53. Lieta Nr. 15008.
Sļivkina Rahele Ābrama m., dz. 1891, Rīgas iela 52-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­gusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 13.01.50, atbrīv. 19.06.58. Lieta Nr. 15008.
Sļivkins Benjamiņš Zālamana d., dz. 1932, Rīgas iela 52-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēdzis 15.06.47, nosūt, atpakaļ 13.01.50, atbrīv. 25.10.56. Lieta Nr. 15008.
Sļivkins Ābrams Zālamana d., dz. 1923. Rīgas iela 52-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­dzis 15.06.47, nosūt, atpakaļ 13.01.50, atbrīv. 20.09.52. Lieta Nr. 15008.
Sļivkina Sāra Zālamana m., dz. 1922, Rīgas iela 52-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­gusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 13.01.50, atbrīv. 27.06.56. Lieta Nr. 15008.
Sļivkina Hasja Zālamana m., dz. 1925, Rīgas iela 52-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­gusi 15.10.46, nosūt, atpakaļ 13.01.50, atbrīv. 04.11.55. Lieta Nr. 15008.
Sļivkina Pēra Zālamana m., dz. 1929, Rīgas iela 52-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­gusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 13.01.50, atbrīv. 18.04.58. Lieta Nr. 15008.
Volodins Nikolajs Nikolaja d., dz. 1909, Dzelzceļa māja 83-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 07.08.58. Lieta Nr. 15167.
Volodina Marija Gotharda m., dz. 1912, Dzelzceļa māja 83-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 11.03.57. Lieta Nr. 15167.
Volodins Juris Nikolaja d., dz. 1936, Dzelzceļa māja 83-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., at­brīv. 04.01.57. Lieta Nr. 15167.
Volodins Boriss Nikolaja d.. dz. 1940, Dzelzceļa māja 83-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 11.03.57. Lieta Nr. 15167.
Volodina Tamāra Nikolaja m., dz. 1938, Dzelzceļa māja 83-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 11.03.57. Lieta Nr. 15167.
Sluckins Lipmans Avseja d., dz. 1907, Rīgas iela 83-7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā, atbrīv. 04.09.56. Lieta Nr. 15172.
Sluckina Zelda Mihaila m., dz. 1910, Rīgas iela 83-7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 04.09.56. Lieta Nr. 15172.
Sluckins Ruvims Lipmana d., dz. 1934, Rīgas iela 83-7,
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 04.09.56. Lieta Nr. 15172.
Lociks Antons Donāta d., dz. 1903, Cietokšņa iela 67-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 20.05.48, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Krasnojar- skā, atbrīv. 05.05.56. Lieta Nr. 15208, P-4442*.
Nahimovskis Izraēls Šepšela d., dz. 1899, Viestura iela 5/7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 26.12.45. Lieta Nr. 15210.
Nahimovska Bluma Benciona m., dz. 1895, Viestura iela 5/7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 14.02.47. Lieta Nr. 15210.
Nahimovskis īzaks Izraēla d., dz. 1921, Viestura iela 5/7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 14.02.47. Lieta Nr. 15210.
Nahimovskis Bencions Izraēla d., dz. 1927, Viestura iela 5/7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 14.02.47. Lieta Nr. 15210.
Nahimovska Basciona Izraēla m., dz. 1925, Viestura iela 5/7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 14.02.47. Lieta Nr. 15210.
Nahimovska Lea Izraēla m., dz. 1932, Viestura iela 5/7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 14.02.47. Lieta Nr. 15210.
Šapiro Gecels Šloma d., dz. 1911, K.Skrindas iela 10/12-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 24.12.45. Lieta Nr. 15217.
Juhs Soloms Leiba d., dz. 1901, Sakņu iela 14-8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 26.12.45. Lieta Nr. 15218.
Upenieks Broņislavs Pētera d., dz. 1911, Sarkanarmijas iela 69-9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 13.12.56. Lieta Nr. 15327,P-6353*. Upeniece Marija Jāņa m., dz. 1912, Sarkanarmijas iela 69-9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 20.06.56. Lieta Nr. 15327.
Bičinskis Vladimirs Ivana d., dz. 1880, Smilšu iela 26-5, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.09.42. Lieta Nr. 15351.
Bičinska Konstance Mihaila m., dz. 1892, Smilšu iela 26-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 17.10.57. Lieta Nr. 15351.
Bičinska Veronika Vladimira m., dz. 1933, Smilšu iela 26-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 25.03.57. Lieta Nr. 15351.
Milanovičs Nikolajs Pētera d., dz. 1884. Mazā iela 11-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 15.01.42. Lieta Nr. 15500, 38892*.
Milanoviča Marija Aleksandra m., dz. 1899. Mazā iela

210
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
11- 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 1947. gadā, nosūt, atpakaļ 28.04.53, atbriv. 20.03.56. Lieta Nr. 15500.
Tirikins Nikolajs Nikolaja d., dz. 1905, Alejas iela 44-2. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.04.42. Lieta Nr. 15726.
Tirikina Helēna Kazimira m., dz. 1910, Alejas iela 44-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 10.08.54. Lieta Nr. 15726.
Fridmans Hilels Ābrama d., dz. 1905, Parka iela 7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.05.42. Lieta Nr. 15729.
Fridmane Haja Ābrama m., dz. 1911, Parka iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 26.06.56. Lieta Nr. 15729.
Fridmane Riva Hilela m., dz. 1934, Parka iela 7, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 15729.
Blošteins Boruhs Ābrama d., dz. 1888, Rīgas iela 69-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.07.42. Lieta Nr. 15753.
Blošteina Emilija Zālamana m., dz. 1902, Rīgas iela 69-5. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 25.04.56. Lieta Nr. 15753.
Blošteins Ābrams Boruha d., dz. 1927, Rīgas iela 69-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1945. gadā. Lieta Nr. 15753.
Blošteins Šnejers Boruha d., dz. 1930, Rīgas iela 69-5, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.11.54. Lieta Nr. 15753.
Blošteins Haims Boruha d., dz. 1932, Rīgas iela 69-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­briv. 13.03.56. Lieta Nr. 15753.
Birzs Zundels Faiviša d., dz. 1903, Viestura iela 59-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.01.42. Lieta Nr. 15769.
Birža Estere Falka m., dz. 1895, Viestura iela 59-1, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
15.11.56. Lieta Nr. 15769.
Biržs Fale Zundela d., dz. 1928, Viestura iela 59-1, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
15.11.56. Lieta Nr. 15769.
Birža Dveira Zundela m., dz. 1924, Viestura iela 59-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­briv. 24.09.56. Lieta Nr. 15769.
Gurviča Dora Pinhusa m., dz. 1897, Alejas iela 71-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mirusi 12.03.42. Lieta Nr. 15787.
Gurvičs Alters Jankela d., dz. 1894, Alejas iela 71-1, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mi­ris 16.01.46. Lieta Nr. 15787.
Gurvičs Pinhuss Altera d., dz. 1925, Alejas iela 71-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 24.07.46. Lieta Nr. 15787.
Gurviča Ševa Altera m., dz. 1930, Alejas iela 71-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 24.07.46. Lieta Nr. 15787.
Dedinskis Jankels Vulfs Haima d., dz. 1890, Viestura iela 59-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.04.42. Lieta Nr. 15792.
Dedinska Haja Zālamana m., dz. 1891, Viestura iela 59-3, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 15792.
Kopilovskis Izraēls Meiera d., dz. 1888, Burtnieku iela 4-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags. miris 27.11.41. Lieta Nr. 15802.
Kopilovska Hana Mendela m., dz. 1895, Burtnieku iela 4-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 13.03.47. Lieta Nr. 15802.
Kopilovskis Haims Izraēla d., dz. 1925. Burtnieku iela 4-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 13.09.46. Lieta Nr. 15802.
Kopilovska Bluma Izraēla m., dz. 1922, Burtnieku iela 4-6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbriv. 1945. gadā. Lieta Nr. 15802.
Ruseckis Trofims Timofeja d., dz. 1878, Lielā Dārza iela 59, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.08.42. Lieta Nr. 15816.
Rusecka Matrjona Jefima m., dz. 1889, Lielā Dārza iela 59, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 29.05.54. Lieta Nr. 15816.
Sorkins Ābrams Josels Ševaha d., dz. 1898, Imantas iela 96, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.01.42. Lieta Nr. 15820.
Sorkina Estere Šnejera m., dz. 1889, Imantas iela 96, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 13.11.56. Lieta Nr. 15820.
Sorkins Sevahs Ābrama d., dz. 1929, Imantas iela 96, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 15820.
Sorkina Marija Josela m„ dz. 1924, Imantas iela 96, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 19.02.47, nosūt, atpakaļ 20.11.51, atbrīv. 06.03.56. Lieta Nr. 15820.
Sorkina Sāra Josela m., dz. 1926, Imantas iela 96, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 20.08.47, nosūt, atpakaļ 20.11.51. atbrīv. 05.09.56. Lieta Nr. 15820.
Fridmanis Jankels Ābrams Hirža d., dz. 1889, Jaunatnes iela 58, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.06.42. Lieta Nr. 15824.
Fridmane Hana Icika m., dz. 1904, Jaunatnes iela 58, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 1946. gadā. Lieta Nr. 15824.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
211
Frīdmane Sāra Jankela m., dz. 1934, Jaunatnes iela 58, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 1946. gadā. Lieta Nr. 15824.
Frīdmane Bella Jankela m., dz. 1928, Jaunatnes iela 58, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 13.07.50, atbrīv. 10.05.55. Lieta Nr. 15824.
Cemelis Iciks Ābrama d., dz. 1886, Jaunatnes iela 66/68, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Bogotolas raj., miris 1953. gadā. Lieta Nr. 15866.
Cemele Beila Hilela m., dz. 1892, Jaunatnes iela 66/68, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mi­rusi 1942. gadā. Lieta Nr. 15866.
Cemele Rahele Icika m., dz. 1922, Jaunatnes iela 66/68, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., at­brīv. 16.04.56. Lieta Nr. 15866.
Cemele Hinda Icika m., dz. 1925, Jaunatnes iela 66/68, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 15866.
Dimants īzaks Hirša d., dz. 1904, Rīgas iela 27, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 17.12.56. Lieta Nr. 16212.
Dimante Feiga Ābrama m., dz. 1901, Rīgas iela 27, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 27.07.49, atbrīv. 17.12.56. Lieta Nr. 16212.
Dimante Heņa īzaka m., dz. 1933. Rīgas iela 27, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 27.07.49, atbrīv. 06.09.54. Lieta Nr. 16212.
Dimante Sāra īzaka m., dz. 1930, Rīgas iela 27, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 27.07.49, atbrīv. 28.06.55. Lieta Nr. 16212.
Dimante Ida īzaka m., dz. 1941, Rīgas iela 27, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 27.07.49, atbrīv. 17.12.56. Lieta Nr. 16212.
Andrejevs Sergejs Jefima d., dz. 1890, Kaunas iela 25, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome­tinājumā Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 16.04.56. Lieta Nr. 16251, P-30I3*.
Andrejeva Nadežda Fjodora m., dz. 1896, Kaunas iela 25, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 11.02.46, nosūt, atpakaļ 27.06.50, atbrīv. 06.08.56. Lieta Nr. 16251.
Ludvigsons Jānis Nikolaja d., dz. 1895, Stacijas māja 52-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.10.42. Lieta Nr. 16376, P-7391*.
Ludvigsone Berta Jāņa m., dz. 1891, Stacijas māja 52-2,
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­gusi 01.07.47, nosūt, atpakaļ 03.01.50, atbrīv. 19.12.57. Lieta Nr. 16376.
Ludvigsons Arvīds Jāņa d., dz. 1925, Stacijas māja 52-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­dzis 01.07.47, nosūt, atpakaļ 03.01.50, atbrīv. 06.02.58. Lieta Nr. 16376.
Ludvigsone Nellija Jāņa m., dz. 1923, Stacijas māja 52-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­gusi 01.07.47, nosūt, atpakaļ 20.06.50, atbrīv. 25.05.56. Lieta Nr. 16376.
Kitova Irīna Alekseja m., dz. 1950, izsūt. 20.06.50, Kras­nojarskas nov. Jarcevas raj., atbrīv. 22.05.56. Lieta Nr. 16376.
Krūmiņš Jānis Kārļa d., dz. 1885, Jaunatnes iela 3-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā, atbrīv. 06.08.57. Lieta Nr. 16384.
Krūmiņa Natālija Ņikitas m., dz. 1884, Jaunatnes iela 3-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 06.08.57. Lieta Nr. 16384.
Austers Fricis (Francis) Jāņa d., dz. 1894, Sarkanarmijas iela 50-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.01.43. Lieta Nr. 16414. P-7329*.
Austere Veronika Donāta m., dz. 1909, Sarkanarmijas iela 50-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 28.04.56. Lieta Nr. 16414.
Austere Ņina Friča m., dz. 1923, Sarkanarmijas iela 50-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 18.06.57. Lieta Nr. 16414.
Spika Malvīne Andreja m., dz. 1911, 5.augusta iela 57-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., bēgusi 1947. gadā, nosūt, atpakaļ 1948. gadā, atbrīv. 04.08.55. Lieta Nr. 16431.
Irbītis Teodors Jura d., dz. 1890, A.Pumpura iela 66-8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.02.42. Lieta Nr. 16492.
Irbīte Milda Marija Kriša m., dz. 1900, A.Pumpura iela 66-8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.02.48, nosūt, atpakaļ 12.01.50, atbrīv.
23.11.56. Lieta Nr. 16492.
Irbīte Laimdota Gita Teodora m., dz. 1928, A.Pumpura iela 66-8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržin­skas raj., bēgusi 15.02.48, nosūt, atpakaļ 12.01.50, atbrīv.
23.11.56. Lieta Nr. 16492.
Irbīte Irma Meta Teodora m., dz. 1926, A.Pumpura iela 66-8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.02.48. Lieta Nr. 16492.
Apšvalks Arvīds Friča d., dz. 1901, Jātnieku iela 38, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.04.43. Lieta Nr. 17373.
Apšvalka Erna Pāvila m., dz. 1901. Jātnieku iela 38, izsūt.

212
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbriv. 08.04.54. Lieta Nr. 17373.
Apšvalka Aina Arvīda m., dz. 1922, Jātnieku iela 38, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 07.04.54. Lieta Nr. 17373.
Putraima Anna Jura m., dz. 1881, Jātnieku iela 38, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 08.04.54. Lieta Nr. 17373.
Pļavnieks Gustavs Franča d., dz. 1893, Bauskas iela
12- 2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.11.42. Lieta Nr. 17437, P-7415*.
Pļavniece Vilma Jāņa m„ dz. 1904, Bauskas iela 12-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 30.10.56. Lieta Nr. 17437.
Plūdums Alfrēds Jēkaba d., dz. 1902, Februāra iela 28, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.05.43. Lieta Nr. 17438.
Plūduma Ella Krišjāņa m., dz. 1898, Februāra iela 28, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbriv. 30.04.58. Lieta Nr. 17438.
Plūduma Benita Alfrēda m., dz. 1935, Februāra iela 28, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 12.04.58. Lieta Nr. 17438.
Maculevičs Pēteris Jura d., dz. 1897, Kaunas iela 117, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.05.43. Lieta Nr. 17524.
Maculeviča Milda Jāņa m.. dz. 1900, Kaunas iela 117, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 18.04.56. Lieta Nr. 17524.
Beniksons Aleksandrs Ivana d., dz. 1875, K.Valdemāra iela 35-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.05.43. Lieta Nr. 17608, P-5723*.
Beniksone Anna Pētera m., dz. 1885, K.Valdemāra iela 35-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., mirusi 29.11.47. Lieta Nr. 17608.
Ošups Sando Andža d., dz. 1882, Februāra iela 9-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.02.43. Lieta Nr. 17635, P-6332*.
Ošupa Elfrīda Augusta m., dz. 1902, Februāra iela 9-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbriv. 16.11.56. Lieta Nr. 17635.
Ošups Miervaldis Sando d., dz. 1923, Februāra iela 9-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbriv. 16.11.56. Lieta Nr. 17635.
Ošups Jānis Sando d., dz. 1929, Februāra iela 9-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 16.1 1.56. Lieta Nr. 17635.
Baložins Kondratijs Fjodora d., dz. 1880, Ventspils iela 20, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.02.43. Lieta Nr. 17741.
Baložina Ļubova Jefima m., dz. 1898, Ventspils iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 18.02.56. Lieta Nr. 17741.
Bene Kārlis Franča d., dz. 1908, 5.augusta iela 3-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.12.43. Lieta Nr. 17742, P-10875*.
Bene Vera Vilhelma m., dz. 1909, 5.augusta iela 3-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbriv. 05.05.56. Lieta Nr. 17742.
Bene Dagmāra Kārļa m., dz. 1939, 5.augusta iela 3-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 05.05.56. Lieta Nr. 17742.
Zaļivskis Stefans Nikona d., dz. 1897, Ventspils iela 79, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 05.03.56. Lieta Nr. 17956, P-2019*.
Zaļivska Lidija Ivana m., dz. 1900, Ventspils iela 79, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēgusi 15.02.47, nosūt, atpakaļ 15.09.50, atbrīv. 05.03.56. Lieta Nr. 17956. Zaļivskis Georgijs Stefana d., dz. 1925, Ventspils iela 79, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., miris 1950. gadā. Lieta Nr. 17956.
Zaļivskis Arkādijs Stefana d.. dz. 1920, Ventspils iela 79, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bēdzis 20.05.47, nosūt, atpakaļ 16.09.50, atbriv. 08.05.56. Lieta Nr. 17956.
Zaļivska Larisa Stefana m., dz. 1928, Ventspils iela 79, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., bē­gusi 20.05.47, nosūt, atpakaļ 16.09.50, atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 17956.
Zaļivska Marjana Stefana m., dz. 1938, Ventspils iela 79, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., mi­rusi 11.08.41. Lieta Nr. 17956.
Portnojs Geršons Šoloma d., dz. 1891, Rēzeknes iela 16-2, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.06.42. Lieta Nr. 19401.
Portnoja Judifa Benjamiņa m., dz. 1898, Rēzeknes iela 16-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 23.08.56. Lieta Nr. 19401.
Portnojs Bērs (Boriss) Geršona d., dz. 1923, Rēzeknes iela 16-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijinga­šas raj., atbrīv. 21.11.56. Lieta Nr. 19401.
Portnoja Hene Geršona m., dz. 1934, Rēzeknes iela 16-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bē­gusi 01.07.46, nosūt, atpakaļ 23.05.52, atbrīv. 18.09.54. Lieta Nr. 19401.
Jansbergs Nikolajs Fjodora d., dz. 1890, Zeltkalna iela 15, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.07.42. Lieta Nr. 19496.
Jansberga Marija Lavrentija m., dz. 1903, Zeltkalna iela 15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 12.11.56. Lieta Nr. 19469.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
213
Jansbergs Valdemārs Nikolaja d., dz. 1926, Zeltkalna iela 15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 12.11.56. Lieta Nr. 19469.
Jansberga Lidija Nikolaja m., dz. 1931, Zeltkalna iela 15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 10.09.54. Lieta Nr. 19469.
Jansberga Olga Nikolaja m., dz. 1939, Zeltkalna iela 15. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 12.11.56. Lieta Nr. 19469.
Obolikšte Helēna Daņilas m., dz. 1912, Raiņa iela 100-4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 29.11.54. Lieta Nr. 19696.
Jaunzems Albins Alfons Jura d., dz. 1900, Dobeles iela 26, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.05.42. Lieta Nr. 19829.
Jaunzema Janīna Jāzepa m., dz. 1908, Dobeles iela 26, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., Taimiras (Dolganu- Ņencu) nac. apv., Ustjjeņisejas raj., bēgusi 1947. gadā, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 19829.
Žuniņš Nikolajs Kārļa d., dz. 1907, Februāra iela 18-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.01.42. Lieta Nr. 19878.
Zuniņa Helēna Antona m., dz. 1912, Februāra iela 18-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 24.11.55. Lieta Nr. 19878.
Greins Leiba Zālamana d., dz. 1900, K.Valdemāra iela 39/41, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.02.42. Lieta Nr. 19961.
Greina Emma Zālamana m., dz. 1905, K.Valdemāra iela 39/41, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.06.56. Lieta Nr. 19961.
Greins lija Leibas d.. dz. 1929, K.Valdemāra iela 39/41, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 11.03.50. Lieta Nr. 19961.
Kravalis Francis Ādama d., dz. 1888, Sarkanarmijas iela 50, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.12.41. Lieta Nr. 19996.
Kravale Alvīne Tadeuša m., dz. 1900, Sarkanarmijas iela 50, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 05.06.56. Lieta Nr. 19996.
Kravalis Zigfrīds Franča d., dz. 1930, Sarkanarmijas iela 50, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 20.09.46. Lieta Nr. 19996.
Kravale Silvija Glorija Franča m., dz. 1938, Sarkanarmijas iela 50, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 26.10.46. Lieta Nr. 19996.
Dzintars Alfrēds Henrihs Kārļa d., dz. 1900, Alejas iela 57/59_2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.03.42. Lieta Nr. 20023, P-5391*.
Dzintare Marija Pimena m., dz. 1900, Alejas iela 57/59-2,
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 30.05.56. Lieta Nr. 20023.
Dzintars Pēteris Alfrēda d., dz. 1931, Alejas iela 57/59-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 06.11.54. Lieta Nr. 20023.
Kursītis Jāzeps Donāta d., dz. 1896, Tautas iela 71, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.07.42. Lieta Nr. 20052.
Kursīte Anna Jāņa m„ dz. 1906, Tautas iela 71, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 27.04.56. Lieta Nr. 20052.
Kursītis Antons Jāzepa d., dz. 1937, Tautas iela 71, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 05.06.46. Lieta Nr. 20052.
Kursīte Valentīna Jāzepa m., dz. 1940, Tautas iela 71, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 27.04.56. Lieta Nr. 20052.
Eltermanis Jānis Jāņa d., dz. 1901, Garā iela 125, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.05.42. Lieta Nr. 20083.
Eltermane Vassa Makeja m„ dz. 1901, Garā iela 125, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 26.05.56. Lieta Nr. 20083.
Eltermanis Georgs Jāņa d., dz. 1927, Garā iela 125, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 26.02.56. Lieta Nr. 20083.
Eltermane Klāra Jāņa m., dz. 1925, Garā iela 125, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 05.07.55. Lieta Nr. 20083.
Grigorjevs Matvejs Gordeja d., dz. 1902, 5.augusta iela 57-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 20252.
Ruskulis Antons Ignata d., dz. 1902, K.Skrindas iela
13- 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.06.42. Lieta Nr. 20280.
Ruskule Ieva Fabiāna m., dz. 1906, Ļ.Tolstoja iela 6-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Igarka, mirusi 30.09.52. Lieta Nr. 20280.
Dunaveckis Izraēls Šlema d., dz. 1912, Dārzu iela 14, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 20340.
Storhs Zāmuels Ābrama d„ dz. 1907, Jaunatnes iela 50-2a, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 20346.
Štorha Sāra Mendela m.. dz. 1912, Jaunatnes iela 50-2a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 08.06.57. Lieta Nr. 20346.
Štorhs Mendels Zāmueļa d., dz. 1936, Jaunatnes iela 50-2a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 01.09.55. Lieta Nr. 20346.

214
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Gliks Zalamans Dāvida d., dz. 1904, Rīgas iela 28, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 20351.
Greins Vulfs Ārons Moišes d., dz. 1887, Rīgas iela 51, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā Krasnojarskas nov. Kanskas raj., miris 04.02.54. Lieta Nr. 20378.
Greina Haja Miķeļa m., dz. 1897, Rīgas iela 51, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 31.12.42. Lieta Nr. 20378.
Greins Dāvids Vulfa d., dz. 1923, Rīgas iela 51, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 23.11.46. Lieta Nr. 20378.
Meņšikovs Aleksandrs Jemeļjana d., dz. 1882, Kaunas iela 7-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 16.08.49. Lieta Nr. 20379.
Meņšikovs Aleksandrs Aleksandra d., dz. 1923, Kaunas iela 7-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 13.02.55. Lieta Nr. 20379.
Martinaitis Augusts Josifa d., dz. 1899, Sarkanarmijas iela 42-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.11.41. Lieta Nr. 20510.
Krievāns Jānis Jāņa d., dz. 1891, Viestura iela 22-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.11.41. Lieta Nr. 20760.
Krievāne Marija Jāņa m., dz. 1898, Viestura iela 22-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., Taimiras (Dolganu- Ņencu) nac. apv., Ustjjeņisejas raj., atbrīv. (datums nav zināms). Lieta Nr. 20760.
Krievāns Elmārs Jāņa d., dz. 1931, Viestura iela 22-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., Taimiras (Dolganu- Ņencu) nac. apv., Ustjjeņisejas raj., miris izsūtījumā. Lieta Nr. 20760.
Krievāne Ērika Jāņa m., dz. 1922, Viestura iela 22-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., Taimiras (Dolganu- Ņencu) nac. apv., Ustjjeņisejas raj., mirusi 14.06.42. Lieta Nr. 20760.
Krievāne Skaidrīte Jāņa m., dz. 1924, Viestura iela 22-5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., Taimiras (Dolganu- Ņencu) nac. apv., Ustjjeņisejas raj., mirusi 1945. gada septembrī. Lieta Nr. 20760.
Voroņeckis Aleksandrs Fjodora d., dz. 1889. Kronvalda iela 4/6-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.42. Lieta Nr. 20761.
Voroņecka Anna Mārtiņa m., dz. 1889. Kronvalda iela 4/6-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. (datums nav zināms). Lieta Nr. 20761.
Voroņeckis Boriss Aleksandra d., dz. 1915. Kronvalda iela 4/6-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 01.07.47. Lieta Nr. 20761.
Konrads Fricis Didža d., dz. 1889, Pionieru iela 18-2, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.10.41. Lieta Nr. 20821.
Konrāde Antonija Jēkaba m., dz. 1897, Pionieru iela 18-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 15.07.54. Lieta Nr. 20821.
Konrāde Silvija Friča m., dz. 1925, Pionieru iela 18-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 15.07.54. Lieta Nr. 20821.
Grišāns Pēteris Kaetana d., dz. 1896, Padomju iela 6-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 10.11.55. Lieta Nr. 394 R.
Grišāne Anna Sīmaņa m., dz. 1902, Padomju iela 6-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 19.03.56. Lieta Nr. 394 R.
Grišāne Beāte Pētera m., dz. 1928, Padomju iela 6-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 15.01.47, nosūt, atpakaļ 25.09.50, atbrīv. 22.03.56. Lieta Nr. 394 R.
Grišāne Regīna Pētera m., dz. 1930, Padomju iela 6-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 30.08.46, nosūt, atpakaļ 30.03.51, atbriv. 20.03.56. Lieta Nr. 394 R.
Grišāne Ligija Pētera m., dz. 1936, Padomju iela 6-3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 30.08.46, nosūt, atpakaļ 25.09.50, atbrīv. 20.12.54. Lieta Nr. 394 R.
Timermanis Augusts Kārļa d., dz. 1897, 5.augusta iela 24-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam no­metinājumā Kazahijas PSR Kokčetavas apg. Kokčetavas raj., atbrīv. 13.10.56. Lieta Nr. 424 R, P-1531*.
Timermane Ksenija Ivana m., dz. 1907, 5.augusta iela 24-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 22.03.57. Lieta Nr. 424 R.
Timermanis Jevgeņijs Augusta d., dz. 1929, 5.augusta iela 24-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.07.46. Lieta Nr. 424 R.
Timermanis Aleksandrs Augusta d., dz. 1937, 5.augusta iela 24-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržin­skas raj., atbrīv. 15.07.46. Lieta Nr. 424 R.
Kaminskis Vilhelms Jāņa d., dz. 1875, Alejas iela 13/15, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 15.02.42. Lieta Nr. 438 R, P-2949*.
Kaminska Sofija Andreja m., dz. 1886, Alejas iela 13/15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv.
29.11.56. Lieta Nr. 438 R.
Kaminska Nadežda Vilhelma m., dz. 1914, Alejas iela 13/15, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ačinskas raj., atbrīv. 29.11.56. Lieta Nr. 438 R.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
215
Vikse Jānis Andreja d., dz. 1895, Sarkanarmijas iela 60-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.01.42. Lieta Nr. 483 R.
Vikse Marta Andreja m., dz. 1897, Sarkanarmijas iela 60-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 14.02.56. Lieta Nr. 483 R.
Vikse Jānis Jāņa d., dz. 1926, Sarkanarmijas iela 60-1. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 05.03.56. Lieta Nr. 483 R.
Romanovs Nikolajs Georga d., dz. 1898, Darba iela 24, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.02.42. Lieta Nr. 486 R. P-5126*.
Romanova Ustiņja (Justīne) Makeja m., dz. 1900, Darba iela 24, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 20.11.56. Lieta Nr. 486 R.
Romanovs Jurijs Nikolaja d., dz. 1933, Darba iela 24, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv.
18.10.54. Lieta Nr. 486 R. .
Romanova Tamāra Nikolaja m., dz. 1923, Darba iela 24. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 12.01.57. Lieta Nr. 486 R.
Romanova Elvīra Nikolaja m., dz. 1925, Darba iela 24, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 20.07.57. Lieta Nr. 486 R.
Romanova Larisa Nikolaja m., dz. 1926. Darba iela 24, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 27.03.56. Lieta Nr. 486 R.
Romanova Jevgeņija (Eiženija) Nikolaja m., dz. 1929, Darba iela 24, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tase­jevas raj., bēgusi 26.03.47, nosūt, atpakaļ 07.12.51, atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 486 R.
Romanova Klāra Nikolaja m., dz. 1931, Darba iela 24, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 16.02.55. Lieta Nr. 486 R.
Makaruho Pāvels Moiseja d., dz. 1912, K.Skrindas iela 19-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.06.42. Lieta Nr. 532 R.
Makaruho Iraīda Josifa m., dz. 1911, K.Skrindas iela 19-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 17.08.56. Lieta Nr. 532 R.
Makaruho Pāvels Pāvela d., dz. 1934, K.Skrindas iela 19-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.04.45. Lieta Nr. 532 R.
Makaruho Aleksandrs Pāvela d., dz. 1938, K.Skrindas iela 19-2, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržin­skas raj., atbrīv. 15.04.45. Lieta Nr. 532 R.
Frišers Avsejs Mendels Ābrama d., dz. 1906, Krāslavas iela 72, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam no­metinājumā Krasnojarskas nov. Jarcevas raj., atbrīv. 19.02.60. Lieta Nr. 549 R.
Frišere Hasja Zelika m., dz. 1904, Krāslavas iela 72, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi.
nosūt, atpakaļ 24.08.50, mirusi 04.01.55. Lieta Nr. 549 R. Frišers Zeliks Avseja d„ dz. 1936, Krāslavas iela 72, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēdzis 20.02.47, nosūt, atpakaļ 04.01.50, atbrīv. 27.01.55. Lieta Nr. 549 R.
Kurmeļevs Ksenofonts Timoteja d., dz. 1902, Cietokšņa iela 73, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Kanskas raj., at­brīv. 15.05.56. Lieta Nr. 563 R.
Kurmeļeva Agafja Pētera m., dz. 1905, Cietokšņa iela 73, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.05.56. Lieta Nr. 563 R.
Kurmeļevs Grigorijs Ksenofonta d., dz. 1936, Cietokšņa iela 73, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 11.10.55. Lieta Nr. 563 R.
Kurmeļevs Vasilijs Ksenofonta d., dz. 1930, Cietokšņa iela 73, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 07.11.46. Lieta Nr. 563 R.
Kurmeļeva Jekaterīna Ksenofonta m., dz. 1929, Cietok­šņa iela 73, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržin­skas raj., atbrīv. 07.11.46. Lieta Nr. 563 R.
Kurmeļeva Natālija Ksenofonta m„ dz. 1925, Cietokšņa iela 73, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 12.04.56. Lieta Nr. 563 R.
Feigelsons Josels Leiba d., dz. 1894, Jaunatnes iela 43, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.05.42. Lieta Nr. 579 R.
Feigelsone Ženija Leiba m., dz. 1899, Jaunatnes iela 43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.08.46. Lieta Nr. 579 R.
Feigelsons Izraēls Josela d., dz. 1921, Jaunatnes iela 43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.08.46. Lieta Nr. 579 R.
Feigelsons Hiršs Josela d., dz. 1925, Jaunatnes iela 43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.11.43. Lieta Nr. 579 R.
Feigelsons Kalmans Josela d., dz. 1930, Jaunatnes iela 43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 02.09.46. Lieta Nr. 579 R.
Zaicevs Nikolajs Pētera d., dz. 1902, Zeltkalna iela 4-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.02.43. Lieta Nr. 601 R.
Zaiceva Marija Zinaīda Nikolaja m., dz. 1904, Zelt­kalna iela 4-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzer­žinskas raj., atbrīv. 05.03.57. Lieta Nr. 601 R.
Zaiceva Ija Nikolaja m., dz. 1933, Zeltkalna iela 4-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.11.46. Lieta Nr. 601 R.
Čapļa Genadijs Fjodora d., dz. 1901, Klusā iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.06.42. Lieta Nr. 618 R.

216
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Čapļa Feodosija Aleksandra m., dz. 1907, Klusa iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 30.07.56. Lieta Nr. 618 R.
Čapļa Oļegs Genadija d., dz. 1931, Klusā iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 10.09.46. Lieta Nr. 618 R.
Čapļa Tatjana Genadija m., dz. 1940, Klusā iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 10.09.46. Lieta Nr. 618 R.
Aleksejeva Elizabete Nikolaja m., dz. 1909, Varšavas iela 31, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 21.05.56. Lieta Nr. P-4844*.
Aleksejeva Marija Nikolaja m., dz. 1911, Miera iela 5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 16.09.47. Lieta Nr. P-6022*.
Blumbergs Jēkabs Kārļa d., dz. 1887, Dārza iela 11, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.06.42. Lieta Nr. P-9705*.
Bļodans Voldemārs Reiņa d., dz. 1904, Drujas iela 10-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.03.42. Lieta Nr. P-9712*.
Boleišo Helēna Jāzepa m., dz. 1891, Muitas iela 4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 24.09.51. Lieta Nr. P-7219*.
Budļevska Marija Marta Rūdolfa m., dz. 1898, Dzelzceļa iela 23-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 17.04.51, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. P-8653*.
Cimermanis Juris Mārtiņa d., dz. 1891, Sarkanarmijas iela 39-4, arest. 26.05.41, Krasnojarskas nov. Noriļlags, miris 30.06.42. Lieta Nr. P-4818*.
Dzerkals Antons Moiseja d., dz. 1913, A.Pumpura iela 23-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.05.43. Lieta Nr. P-7143*.
Edidovičs Vulfs Leiba Morduha d., dz. 1894, Viestura iela 58-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.05.43. Lieta Nr. 45356*.
Egle Roberts Viļa d., dz. 1904, Februāra iela 33-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.01.42. Lieta Nr. P-9825*.
Frīdenbergs Jānis Henriha d., dz. 1904, Valmieras iela 9-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.03.42. Lieta Nr. P-8575*.
Galdiņš Janis Gusta d., dz. 1908, Februāra iela 45-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.09.43. Lieta Nr. P-7211*.
Golubecka Valērija Viktora m., dz. 1912, Pumpura iela 22, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 10.05.49. Lieta Nr. P-3279*.
Kalniņš Bernhards Roberts Jāņa d., dz. 1907, Varšavas iela 7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.10.48, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov., at­brīv. 29.04.56. Lieta Nr. P-4968*.
Kaspiroviča Ksenija Kuzmas m., dz. 1908, Strādnieku iela 42-6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mirusi 25.04.42. Lieta Nr. P-9671*.
Kello Marija Vikentija m., dz. 1890, Cietokšņa iela 82, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mirusi 27.05.43. Lieta Nr. P-5686*.
Kipste Jānis Friča d., dz. 1896, Stacijas māja 100, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.06.42. Lieta Nr. P-5435*.
Kļava Eduards Hermanis Fridrihs Jāņa d., dz. 1906, Rēzeknes iela 67-11, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjat­lags, miris 10.01.42. Lieta Nr. P-9749*.
Kokins Josifs Franča d., dz. 1912, Dobeles iela 9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 21.10.41. Lieta Nr. P-1634*.
Krankals Arvids Krišjāņa d., dz. 1915, K.Valdemāra iela 78-5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 24.11.43. Lieta Nr. P-7103*.
Krutikovs Pāvels Aleksandra d., dz. 1892, Kavalērijas iela 24-8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.05.43. Lieta Nr. 38878*.
Kušķis Alfrēds Teodora d., dz. 1888, Lāčplēša iela 14-4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.10.45. Lieta Nr. P-7500*.
Kušķis Teodors Nikolajs Teodora d., dz. 1893, Lāčplēša iela 14-Л, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 16.01.42. Lieta Nr. 44722*.
Losjevs Jānis Alekseja d., dz. 1891, Viestura iela 2/4-11, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 19.03.42. Lieta Nr. 38874*.
Lucikovičs Antons Vasilija d., dz. 1876, A.Pumpura iela 23-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.11.41. Lieta Nr. P-9656*.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
217
Millers Peteris Krišjānis Petera d., dz. 1916, Zaļa iela 35-7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.03.43. Lieta Nr. P-6194*.
Modzeļevskis Vladimirs Konstantīna d., dz. 1861, Jel­gavas iela 94-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.11.41. Lieta Nr. P-9756*.
Pļuščevskis-Pļuščiks Hrisanfs Nikolaja d., dz. 1878, Strādnieku iela 13-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.07.42. Lieta Nr. P-10020*.
Puķitis Ernests Antona d., dz. 1899, Cietokšņa iela 6-1 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 30.10.43. Irkutskas apg. Taišetlagā. Lieta Nr. P-6797*.
Solovjovs Ļevs Viktora d., dz. 1906, A.Pumpura iela 94, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.06.43. Lieta Nr. P-7469*.
Sondors Anatolijs Jāzepa d., dz. 1891, A.Pumpura iela 82 (24. teritoriālais strēlnieku korpuss), arest. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Noriļlags, miris 09.04.44. Lieta Nr. P-3652*.
Tunte Jānis Indriķa d., dz. 1910, Raiņa iela 31-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.04.42. Lieta Nr. P-9680*.
Vagelis Jānis Georgija d., dz. 1864, Sarkanarmijas iela 104, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.09.41. Lieta Nr. P-9768*.
Vītoliņš Vilis Ādama d., dz. 1909, Ludzas iela 6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.11.41. Lieta Nr. P-1673*.
Zilbermans Benjamiņš Mendela d., dz. 1915, Alejas iela 57-2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam no­metinājumā, atbrīv. 12.05.56. Lieta Nr. P-3640*.
KRĀSLAVA
Marons Haims Hirša d., dz. 1904, Sarkanarmijas iela 28, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14653.
Marona Rahele Grigora m., dz. 1901, Sarkanarmijas iela 28, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 29.06.53. Lieta Nr. 14653.
Marona Lea Haima m., dz. 1934, Sarkanarmijas iela 28, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 10.08.56. Lieta Nr. 14653.
Seloņins Nikolajs Nikolaja d., dz. 1887, Strēlnieku iela 12, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.05.44. Lieta Nr. 14690.
Šeloņina Agnese Ādama m., dz. 1901, Strēlnieku iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 02.03.56. Lieta Nr. 14690.
Šeloņina Antoņina Nikolaja m., dz. 1933, Strēlnieku iela 12, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 16.10.46. Lieta Nr. 14690.
Pankins Viktors Donāta d., dz. 1926, Strēlnieku iela 12, arest. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 16.10.46. Lieta Nr. 14690.
Palejs Emils Jakova d., dz. 1896, Padomju iela 40, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.06.43. Lieta Nr. 14899.
Cužāns Donāts Vikentija d., dz. 1883, Zvejnieku iela 10, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.08.43. Lieta Nr. 16367.
Cužāne Pauline Jāņa m., dz. 1900, Zvejnieku iela 10, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv.
27.12.56. Lieta Nr. 16367.
Čužāns Henrihs Donāta d., dz. 1924, Zvejnieku iela 10, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv.
31.10.56. Lieta Nr. 16367.
Tuholke Gustavs Jūliana d., dz. 1895, Celtuves iela 8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.02.42. Lieta Nr. 20295.
Butins Meiers Mendela d., dz. 1907, Ļ.Tolstoja iela 9, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā Krasnojarskas nov. Biriļusu raj., bēdzis 15.02.47, nosūt, atpakaļ 15.01.50, atbrīv. 31.05.56. Lieta Nr. 518 R. Butina Klāra Jēkaba m., dz. 1907, Ļ.Tolstoja iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.02.47, nosūt, atpakaļ 15.01.50, atbrīv. 18.04.56. Lieta Nr. 518 R.
Butins Jakovs Meiera d., dz. 1938, Ļ.Tolstoja iela 9, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis 15.02.47, nosūt, atpakaļ 15.01.50, atbrīv. 18.04.56. Lieta Nr. 518 R.
Tračums Staņislavs Ādama d., dz. 1890, Rēzeknes iela 25, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.09.43, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis 15.05.47, nosūt, atpakaļ 25.11.50, atbrīv. 06.08.56. Lieta Nr. 598 R.
Tračuma Monika Antona m., dz. 1899, Rēzeknes iela 25, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.05.47, nosūt, atpakaļ 25.11.50, atbrīv. 06.08.56. Lieta Nr. 598 R.
Tračums Henrihs Staņislava d., dz. 1930, Rēzeknes iela 25, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis 15.09.46, nosūt, atpakaļ 10.05.52, atbrīv. 06.08.56. Lieta Nr. 598 R.
Tračums Anatolijs Staņislava d., dz. 1932, Rēzeknes iela 25. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj.,

218
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
bēdzis 15.09.46. nosūt, atpakaļ 25.11.50, atbrīv. 27.07.56. Lieta Nr. 598 R.
Tračuma Lūcija Staņislava m., dz. 1924, Rēzeknes iela 25, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.09.46, nosūt, atpakaļ 25.11.50, atbrīv. 28.05.56. Lieta Nr. 598 R.
Vonogs Vincents Ludviga d., dz. 1895, Zvejnieku iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.10.41. Lieta Nr. P-10046*.
LĪVĀNI
Puteklis Teodors Jura d., dz. 1885, Vecbaznīcas iela 13, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.04.42. Lieta Nr. 14582.
Putekle Emīlija Andreja m., dz. 1897, Vecbaznīcas iela 13, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 10.01.57. Lieta Nr. 14582.
Puteklis Harijs Teodora d., dz. 1922, Vecbaznīcas iela 13, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., at­brīv. 10.01.57. Lieta Nr. 14582.
Putekle Benita Teodora m., dz. 1925, Vecbaznīcas iela 13, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 07.01.57. Lieta Nr. 14582.
Upenieks Gabriels Jāņa d., dz. 1898, Zemgales iela 20, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.07.43. Lieta Nr. 14683.
Upeniece Pauline Aleksandra m., dz. 1900, Zemgales iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 02.03.56. Lieta Nr. 14683.
Upenieks Jānis Gabriela d., dz. 1931, Zemgales iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 16.05.56. Lieta Nr. 14683.
Upenieks Pēteris Gabriela d., dz. 1936, Zemgales iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv.
18.10.55. Lieta Nr. 14683.
Jansons Verners Kārļa d., dz. 1894, Sarkanarmijas iela 59-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.05.44. Lieta Nr. 14694.
Jansone Leontīne Pētera m., dz. 1897, Sarkanarmijas iela 59-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 17.11.54. Lieta Nr. 14694.
Jansone Margarita Vernera m., dz. 1930, Sarkanarmijas iela 59-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 30.08.47. Lieta Nr. 14694.
Sneiders Jānis Jēkaba d., dz. 1904, Zaļā iela 44, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 24.04.56. Lieta Nr. 16575.
Šneidere Zenta Rūdolfa m.. dz. 1914, Zaļā iela 44, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 04.02.57. Lieta Nr. 16575.
Sneiders Uldis Jāņa d., dz. 1940, Zaļa iela 44, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., miris 11.06.42. Lieta Nr. 16575.
Sneiders Jānis Jāņa d., dz. 1938, Zaļā iela 44, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 04.02.57. Lieta Nr. 16575.
Grāvītis Alberts Jēkaba d., dz. 1907, Zaļā iela 4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.05.42. Lieta Nr. 20762.
Grāvīte Olga Andreja m., dz. 1905, Zaļā iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Igarka, mirusi 10.10.42. Aga- pitovā. Lieta Nr. 20762.
Grāvītis Ilmārs Alberta d., dz. 1936, Zaļā iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Igarka, atbrīv. 28.08.46. Lieta Nr. 20762.
Grāvīte Venta Alberta m., dz. 1938, Zaļā iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Igarka, atbrīv. 13.09.46. Lieta Nr. 20762.
Traiņins Izraēls Eliasa d., dz. 1905, Sarkanarmijas iela 196. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam no­metinājumā Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv.
14.12.55. Lieta Nr. 454 R.
Traiņina Seina Meiera m., dz. 1903, Sarkanarmijas iela 196, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 25.02.56. Lieta Nr. 454 R.
Vaivods Aloizs Kazimira d., dz. 1895, Zaļā iela 13, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 16.05.44, pēc tam no­metinājumā Krasnojarskas nov. Igarkā, atbrīv. 08.09.54. Lieta Nr. P^-461 *.
Zvanītājs Jānis Jāņa d., dz. 1879, Sarkanarmijas iela 83, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.11.41. Lieta Nr. P-9643*.
PREIĻI
Bambāns Staņislavs Vikentija d., dz. 1904, Raiņa iela 16, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.05.42. Lieta Nr. 14450.
Bambāne Varvara Donāta m., dz. 1908, Raiņa iela 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­gusi 14.07.47, nosūt, atpakaļ 25.01.51, atbrīv. 13.03.56. Lieta Nr. 14450.
Bambāns Kārlis Staņislava d., dz. 1931, Raiņa iela 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­dzis 14.07.47, nosūt, atpakaļ 25.01.51, atbrīv. 19.01.57. Lieta Nr. 14450.
Bambāne Anna Staņislava m., dz. 1936, Raiņa iela 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 14.07.47, nosūt, atpakaļ 25.01.51, atbrīv. 19.01.57. Lieta Nr. 14450.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
219
Peisakovskis Ivans Ivana d., dz. 1914, Raiņa bulvāris 16, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome­tinājumā, atbrīv. 27.08.57. Lieta Nr. 14665.
Peisakovska Afanasija Spiridona m., dz. 1915. Raiņa bul­vāris 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 13.03.56. Lieta Nr. 14665.
Peisakovskis Viktors Ivana d., dz. 1936. Raiņa bulvāris 16, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.01.54. Lieta Nr. 14665.
Taragins Zālamans Ošera d., dz. 1880, Daugavpils iela 4, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 26.08.43, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Kanskas raj., bēdzis, nosūt, atpakaļ 11.07.51, miris 06.04.58. Lieta Nr. 14680.
Taragina Judifa Dāvida m., dz. 1905, Daugavpils iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 20.06.58. Lieta Nr. 14680.
Taragina Gita Zālamana m., dz. 1929, Daugavpils iela 4, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­gusi 15.11.46, nosūt, atpakaļ 11.07.51, atbrīv. 21.04.56. Lieta Nr. 14680.
Taragins Movša Ošera d., dz. 1875, Daugavpils iela 6, izsūt. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.04.43. Lieta Nr. 14681.
Taragina Jenta Haima m., dz. 1886, Daugavpils iela 6, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 13.03.56. Lieta Nr. 14681.
Leitāns Vladislavs Vladislava d., dz. 1906, Daugavpils iela 20, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 31.03.56. Lieta Nr. 17468.
Leitāne Marija Georga m., dz. 1886, Daugavpils iela 20, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 31.03.56. Lieta Nr. 17468.
Utināns Pēteris Izidora d., dz. 1897, Rušonas iela 41, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.11.41. Lieta Nr. 20816.
Utināne Jūlija Jura m., dz. 1892, Rušonas iela 41, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Taimiras (Dolganu-Ņencu) nac. apv. Ustjjeņisejskas raj., atbrīv. 29.04.57. Lieta Nr. 20816.
Boris Romualds Andreja d., dz. 1910, adrese nav zināma, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.06.42. Lieta Nr. P-5422*.
Sīmans Konstantīns Juliana d., dz. 1902. Daugavpils iela 1, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.07.43. Lieta Nr. P-7129*.
AGLONAS PAGASTS
Semjonovs-Joksts Donāts Alekseja d., dz. 1903, Bērz­kalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.09.41. Lieta Nr. 13243.
Joksta Dārta Osipa m.. dz. 1871. Bērzkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., mirusi 1945. gadā. Lieta Nr. 13243.
Joksta Sofija Pētera m., dz. 1906, Bērzkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 15.12.46, nosūt, atpakaļ 24.10.50, atbrīv. 22.03.57. Lieta Nr. 13243. Joksts Vladislavs Donāta d., dz. 1933, Bērzkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēdzis 15.12.46, nosūt, atpakaļ 24.10.50, atbrīv. 22.03.57. Lieta Nr. 13243. Joksta Anastasija Donāta m., dz. 1929. Bērzkalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 15.12.46, nosūt, atpakaļ 24.10.50, atbrīv. 22.03.57. Lieta Nr. 13243.
Valainis Jāzeps Staņislava d., dz. 1901, Ligzdas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.10.42. Lieta Nr. 14613, P-6219*.
Valaine Helēna Ignata m., dz. 1904, Ligzdas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 11.04.56. Lieta Nr. 14613.
Valaine Emīlija Jāzepa m., dz. 1937, Ligzdas, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 11.04.56. Lieta Nr. 14613.
Valaine Jevgeņija Jāzepa m., dz. 1930, Ligzdas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 20.06.46. Lieta Nr. 14613.
Grišāns Jānis Kaetana d., dz. 1891, Kameņeci, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.09.45. Lieta Nr. 14797.
Grišāne Lūcija Kristapa m., dz. 1894, Kameņeci, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 26.07.47, nosūt, atpakaļ 19.10.51, atbrīv. 09.11.56. Lieta Nr. 14797.
Grišāns Oļģerts Jāņa d., dz. 1924, Kameņeci, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēdzis 26.07.47, nosūt, atpakaļ 19.10.51, atbrīv. 09.11.56. Lieta Nr. 14797.
Grišāne Lidija Jāņa m„ dz. 1922, Kameņeci, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 26.07.47, nosūt, atpakaļ 19.10.51, atbrīv. 09.11.56. Lieta Nr. 14797.
Reguts Pēteris Jēkaba d., dz. 1871, Breidaki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.05.42. Lieta Nr. 14904.
Regute Helēna Antona m„ dz. 1875, Breidaki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., mirusi 08.09.43. Lieta Nr. 14904.
Regute Emīlija Pētera m.. dz. 1903. Breidaki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 30.08.48, no­sūt. atpakaļ 30.09.48, atbrīv. 19.05.56. Lieta Nr. 14904.

220
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Austrums Vitolds Staņislava d., dz. 1902, Pagastmāja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā, atbrīv. 27.11.56. Lieta Nr. 521 R.
Austruma Olga Nikolaja m., dz. 1903, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 18.09.56. Lieta Nr. 521 R.
Austrums Genadijs Vitolda d., dz. 1926, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 18.09.56. Lieta Nr. 521 R.
Austruma Tatjana Vitolda m., dz. 1941, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 521 R.
Austruma Tamāra Vitolda m., dz. 1925, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
17.10.56. Lieta Nr. 521 R.
Poča Apolonija Jāzepa m., dz. 1904, Somerseta, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 09.02.51, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Dolgijmostas raj., at­brīv. pēc 1956. gada maija. Lieta Nr. P—8112*.
Počs Jānis Aloiza d., dz. 1903, Somerseta, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.12.42. Lieta Nr. P-7135*.
AIZKALNES PAGASTS
Brics Georgijs Georgija d., dz. 1884, Kalnajaši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.07.41. Lieta Nr. 13094.
Brica Marija Fjodora m., dz. 1882, Kalnajaši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 10.09.46, nosūt, atpakaļ 29.06.50, atbrīv. 30.12.54. Lieta Nr. 13094.
Zīmelis Antons Jāņa d., dz. 1912, Dzalbji, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.09.41. Lieta Nr. 13197.
Zīmele Dergominesa Jāņa m., dz. 1922, Dzalbji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbriv. 28.07.57. Lieta Nr. 13197.
Babre Darja Jāzepa m., dz. 1900, Babri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1947. gadā. Lieta Nr. 14605.
Babris Viktors Jāņa d., dz. 1934, Babri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 14605.
Babris Pēteris Jāņa d., dz. 1930, Babri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 14.03.57. Lieta Nr. 14605.
Babris Ēvalds Jāņa d., dz. 1926, Babri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 14.03.57. Lieta Nr. 14605.
Zeile Jānis Ignata d., dz. 1897, Litinišķi. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.05.45. Lieta Nr. 14628.
Zeile Helēna Kazimira m., dz. 1910, Litinišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
22.11.56. Lieta Nr. 14628.
ASŪNES PAGASTS
Kozlovskis Konstantīns Jefima d., dz. 1907, Pušči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.05.42. Lieta Nr. 14314.
Kozlovska Monika Marija Josifa m.. dz. 1908, Pušči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 15.12.49, atbrīv. 16.02.60. Lieta Nr. 14314. Kozlovskis Antons Konstantīna d., dz. 1932, Pušči, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis
15.11.46, nosūt, atpakaļ 07.01.52, atbrīv. 05.06.58. Lieta Nr. 14314.
Kozlovskis Josifs (Jazups) Konstantīna d., dz. 1934, Puš­či, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bē­dzis 15.11.46, nosūt, atpakaļ 07.01.52, atbrīv. 19.07.56. Lieta Nr. 14314.
Arcimovičs Pāvels Benedikta d., dz. 1902, Pilskalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometināju­mā Krasnojarskas nov. Suhobuzimskas raj., atbrīv. 05.04.58. Lieta Nr. 14600.
Arcimoviča Genovefa Josifa m., dz. 1907, Pilskalni, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 31.03.58. Lieta Nr. 14600.
Arcimovičs Viktors Pāvela d., dz. 1938, Pilskalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., miris 11.10.43. Lieta Nr. 14600.
Arcimovičs Jevgeņijs Pāvela d., dz. 1932, Pilskalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 14600.
Arcimovičs Pēteris Pāvela d., dz. 1931, Pilskalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 05.04.58. Lieta Nr. 14600.
Arcimoviča Valentīna Pāvela m., dz. 1929, Pilskalni, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 14600.
Bečs Aloizs Rafaela d., dz. 1910, Asūne, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.08.43. Lieta Nr. 14606, P-7162*.
Beča Marta Jūlija m., dz. 1905, Asūne, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 19.03.57. Lieta Nr. 14606.
Plesņa (Pļesna) Jānis Staņislava d., dz. 1893, Meļķer- auči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.03.42. Lieta Nr. 20756.
Plesņa (Pļesna) Dominela Jāņa m„ dz. 1874, Meļķerauči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., mirusi 25.03.47. Lieta Nr. 20756.
Druviņš Jāzeps Jāņa d., dz. 1893, Brošova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.08.46. Lieta Nr. P-7307*.
Prikņa Ivans Alekseja d., dz. 1909, Asūni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 10.01.42. Lieta Nr. 44745*.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
221
AULEJAS PAGASTS
Kudiņš Antons Augusta d., dz. 1885, Grāveri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.04.43. Lieta Nr. 14637.
Kudiņa Tekla Mihaila m., dz. 1863, Grāveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 14637.
Kudiņa Marija Daniela m., dz. 1890, Grāveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbriv. 03.10.56. Lieta Nr. 14637.
Kudiņa Valentīna Antona m., dz. 1925, Grāveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 03.10.56. Lieta Nr. 14637.
Kudiņa Staņislava Antona m., dz. 1927, Grāveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 26.10.46. Lieta Nr. 14637.
Kairo Ivans Augusta d., dz. 1906, Grāveri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Novosibir- skas apg. Vengerovas raj., atbrīv. 04.06.56. Lieta Nr. 14826.
Špoģis Pēteris Viktora d.,dz. 1904, Grāveri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.05.43. Lieta Nr. 17600.
Spoģe Viktorija, dz. 1868, Grāveri, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Ilanskas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 17600.
Spoģe Virgīnija Jēkaba m., dz. 1907, Grāveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 19.07.52, atbrīv. 10.08.56. Lieta Nr. 17600. Spoģe Olga Pētera m., dz. 1933, Grāveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 19.07.52, atbrīv. 10.08.56. Lieta Nr. 17600.
Spoģe Rita Pētera m., dz. 1935, Grāveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 19.07.52, atbrīv. 10.08.56. Lieta Nr. 17600.
Spoģe Valentīna Pētera m.,dz. 1938, Grāveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 19.07.52, atbrīv. 10.08.56. Lieta Nr. 17600.
Spoģe Lūcija Pētera m., dz. 1936, Grāveri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 19.07.52, atbrīv. 10.08.56. Lieta Nr. 17600.
Frolovs Kuprijans Ksenofonta d.,dz. 1912. Korņijeļceva, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.06.43. Lieta Nr. P-5693*.
BIĶERNIEKU PAGASTS
Vasiļjevs Filips Afanasija d., dz. 1896, Dekšņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 1943. gadā. Lieta Nr. 16133.
Vasiļjeva Praskovja Vasilija m., dz. 1905, Dekšņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 1947. gadā, nosūt, atpakaļ 1951. gadā, atbrīv. 07.10.54. Lieta Nr. 16133.
Vasiļjevs Savēlijs Filipa d.,dz. 1930, Dekšņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēdzis 15.09.46, nosūt, atpakaļ 08.02.51, atbrīv. 07.10.54. Lieta Nr. 16133.
Vasiļjevs Aņisims Filipa d.,dz. 1932, Dekšņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēdzis 15.09.46, nosūt, atpakaļ 08.02.51, atbrīv. 07.10.54. Lieta Nr. 16133.
DAGDAS PAGASTS
Avsejs Ignats Donāta d., dz. 1909, Dagdas dzirnavas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinā­jumā, atbrīv. 06.12.56. Lieta Nr. 13532, P-8662*.
Avseja Helēna Kazimira m., dz. 1913, Dagdas dzirnavas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 20.01.50, atbrīv. 26.12.56. Lieta Nr. 13532.
Avseja Halina Ignata m., dz. 1937, Dagdas dzirnavas, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi
15.10.46, nosūt, atpakaļ 20.01.50, atbrīv. 30.06.56. Lieta Nr. 13532.
Šneidermans Šlems Haima d., dz. 1902, Rīgas iela 8, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 11.02.58. Lieta Nr. 19512, P-5736*.
Sneidermane Emma (Jeska) Borisa m., dz. 1908, Rīgas iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 11.02.58. Lieta Nr. 19512.
Sneidermans Levs Šlema d., dz. 1931, Rīgas iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 16.04.56. Lieta Nr. 19512.
Šneidermans lija Šlema d., dz. 1936, Rīgas iela 8, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 25.10.54. Lieta Nr. 19512.
Beķeris Gerhards Ovīdija d., dz. 1905, Kooperatīva mā­ja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.01.42. Lieta Nr. 20133.
Beķere Lote Hermīne Matīsa m., dz. 1905, Kooperatīva māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bē­gusi 1947. gadā, nosūt, atpakaļ 1953. gadā, atbrīv. 10.06.57. Lieta Nr. 20133.
Peizners Morduhs Meiera d., dz. 1881, Daugavpils iela 4-1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.03.42. Lieta Nr. 20345.
Peiznere Geta Etele Zāmueļa m., dz. 1895, Daugavpils iela 4-1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., pēdējās ziņas 1950. gadā. Lieta Nr. 20345.
Nartišs Alberts Antona d., dz. 1904, Zariņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.01.42. Lieta Nr. P-10018*.

тп
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
INDRAS PAGASTS
Raisins Boruhs īzaka d., dz. 1904, Tirgus iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Krasnojarskā, atbrīv. 19.02.60. Lieta Nr. 13086.
Raisina Mēri Ruvina m., dz. 1903, Tirgus iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 05.09.47, nosūt, atpakaļ 19.05.51, atbrīv. 30.06.58. Lieta Nr. 13086. Raisins Ļevs Boruha d., dz. 1931, Tirgus iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 05.09.47, nosūt, atpakaļ 17.05.51, atbrīv. 30.04.58. Lieta Nr. 13086. Raisins Josifs Boruha d., dz. 1938, Tirgus iela I, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 05.09.47, nosūt, atpakaļ 17.05.51, atbrīv. 01.09.54. Lieta Nr. 13086.
Raisina Raisa Boruha m., dz. 1939, Tirgus iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 05.09.47, nosūt, atpakaļ 17.05.51, atbriv. 01.09.54. Lieta Nr. 13086. Raisina Hinda Boruha m„ dz. 1933, Tirgus iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 05.09.47, nosūt, atpakaļ 14.07.51, atbrīv. 23.11.54. Lieta Nr. 13086.
Gailis Jānis Jāņa d., dz. 1890, Aptiekas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.06.43. Lieta Nr. 14112, P-8454*.
Gaile Edīte Ferdinanda m., dz. 1911, Aptiekas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.10.47, nosūt, atpakaļ 29.12.49, atbrīv. 21.01.57. Lieta Nr. 14112. Gailis Gunārs Jāņa d., dz. izsūtījumā 21.12.41, Krasno­jarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 15.10.47. Lieta Nr. 14112.
Arcimovičs Vikentijs Josifa d., dz. 1885, Saveņeci, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, piespriests augstākais soda mērs, 10.11.41. nosūt, uz Kirovas cietumu, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14599.
Arcimoviča Broņislava Dementija m„ dz. 1902, Saveņeci, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 06.02.57. Lieta Nr. 14599.
Arcimovičs Vikentijs Vikentija d., dz. 1925, Saveņeci, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 06.02.57. Lieta Nr. 14599.
Dombrovskis Alfrēds Josifa d., dz. 1896, Indras stacijas māja 282a, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14620, P-5763*.
Dombrovska Anna Andreja m., dz. 1892, Indras stacijas māja 282a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., mirusi 01.05.58. Lieta Nr. 14620.
Dombrovska Valentīna Alfrēda m., dz. 1924, Indras sta­cijas māja 282a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilan­skas raj., atbrīv. 13.09.58. Lieta Nr. 14620.
Dombrovska Albīne Alfrēda m., dz. 1928, Indras stacijas māja 282a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 02.08.58. Lieta Nr. 14620.
Dombrovska Nellija Alfrēda m., dz. 1930, Indras stacijas māja 282a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 30.06.56. Lieta Nr. 14620.
Dombrovska Lilija Alfrēda m., dz. 1932, Indras stacijas māja 282a, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 26.03.56. Lieta Nr. 14620.
Salks Eduards Antona d., dz. 1894, Baļbinova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, atbriv. 13.04.58. Lieta Nr. 14688, P-7462*.
Salka Teofīlija Silvestra m., dz. 1902, Baļbinova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.08.46, nosūt, atpakaļ 07.06.50, atbrīv. 19.06.54. Lieta Nr. 14688. Salks Voldemārs Eduarda d., dz. 1925, Baļbinova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbriv. (iesaukts Sarkanajā armijā) 28.08.43. Lieta Nr. 14688.
Salks Ilgvars Eduarda d., dz. 1925, Baļbinova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. (iesaukts Sarkanajā armijā) 28.08.43. Lieta Nr. 14688.
Salka Regīna Eduarda m., dz. 1922, Baļbinova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.08.46, nosūt, atpakaļ 15.09.50, atbrīv. 18.06.54. Lieta Nr. 14688.
Lapoško Nikolajs Jāzepa d., dz. 1891, Lapoški, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.05.42. Lieta Nr. 15499.
Lapoško Alma Jura m., dz. 1908, Lapoški, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 11.06.56. Lieta Nr. 15499.
Lapoško Jānis Nikolaja d., dz. 1939, Lapoški, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 11.06.56. Lieta Nr. 15499.
Lisovskis Vladislavs Ignata d., dz. 1879, Baltinavas mui­ža, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.02.42. Lieta Nr. 21092, P-10013*.
Zaščerinskis Jāzeps Teodora d., dz. 1909, Baļbinova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Dolgijmostas raj., atbrīv. 30.10.58. Lieta Nr. 391 R.
Zaščerinska Jadviga Juliana m., dz. 1911, Baļbinova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 30.10.58. Lieta Nr. 391 R.
Zaščerinskis Jevgeņijs Jāzepa d., dz. 1938, Baļbinova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbriv. 08.12.46. Lieta Nr. 391 R.
Zaščerinska Irēna Jāzepa m., dz. 1936, Baļbinova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbriv. 08.12.46. Lieta Nr. 391 R.
Marciļonoks Josifs Vladislava d., dz. 1896, Indras sta­cijas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.05.42. Lieta Nr. 467 R.
Marciļonoka Viktorija Boļeslava m., dz. 1908, Indras stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
223
raj., bēgusi 15.06.46, nosūt, atpakaļ 17.03.50, atbrīv. 30.07.56. Lieta Nr. 467 R.
Marciļonoks Vladimirs Josifa d., dz. 1938, Indras stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 15.06.46, nosūt, atpakaļ 17.03.50, atbrīv. 30.07.56. Lieta Nr. 467 R.
Marciļonoka Irēna Josifa m., dz. 1933, Indras stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.06.46, nosūt, atpakaļ 17.03.50, atbrīv. 18.09.54. Lieta Nr. 467 R.
Makņa Antons Antona d., dz. 1897, Kuļbova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.01.42. Lieta Nr. 628 R.
Makņa Broņislava Donāta m., dz. 1910, Kuļbova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 22.03.57. Lieta Nr. 628 R.
Makņa Jānis Antona d., dz. 1939, Kuļbova. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 22.03.57. Lieta Nr. 628 R.
Makņa Staņislavs Antona d., dz. 1935, Kuļbova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 628 R.
Babris Augusts Jēkaba d., dz. 1882, Stacijas māja 6, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.03.43. Lieta Nr. P-8621*.
Kuļikovska Jevdokija Prokopija m., dz. 1897, Tirgus laukums 2, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 31.10.43. Lieta Nr. P-7311*.
Pulla-Pulle Artūrs Augusta d., dz. 1920, Rīgas iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 16.02.51, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 06.06.56. Lieta Nr. 38876*.
Staņevičs Alberts Aleksandra d., dz. 1911, Kelova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv.08.09.43. Lieta Nr. P-6213*.
IZVALTAS PAGASTS
Valainis Jāzeps Pētera d., dz. 1902, Mazie Valaiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.10.42. Lieta Nr. 14611, P-8513*.
Valaine Monika Konstantīna m., dz. 1911, Mazie Valaiņi. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.06.56. Lieta Nr. 14611.
Boliņš-Bolens Jāzeps Jāņa d., dz. 1903, Izvalta, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 25.11.42. piespriesti 10 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-7215*.
Greiškalns Pēteris Antona d„ dz. 1900, Bernatska, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.03.42. Lieta Nr. P-9723*.
KALUPES PAGASTS
Nautrāns Jāzeps Ignata d., dz. 1899, Aizalksne, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.05.42. Lieta Nr. 14559.
Nautrāne Marija Konstantīna m., dz. 1902, Aizalksne, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mi­rusi 19.04.42. Lieta Nr. 14559.
Nautrāns Alfrēds (Ādolfs) Jāzepa d., dz. 1927, Aizalksne, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 10.12.46. Lieta Nr. 14559.
Nautrāne Margarita (Regīna) Jāzepa m., dz. 1925, Aiz­alksne, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.08.48. Lieta Nr. 14559.
Nautrāne Larisa (Eleonora) Jāzepa m., dz. 1929, Aiz­alksne, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.08.53. Lieta Nr. 14559.
Nautrāne Ņina (Janīna) Jāzepa m., dz. 1936, Aizalksne, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.08.53. Lieta Nr. 14559.
Visockis Antons Pētera d., dz. 1912, Kalupe, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.03.42. Lieta Nr. 14610.
Visocka Jūlija Jāņa m., dz. 1915, Kalupe, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 08.02.57. Lieta Nr. 14610.
Visocka Kornēlija Antona m., dz. 1938, Kalupe, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 01.07.55. Lieta Nr. 14610.
Keišs Antons Onufrija d., dz. 1901, Keiši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.04.43. Lieta Nr. 14633, P-5647*.
Keiša Anna Pētera m., dz. 1904. Keiši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 27.02.57. Lieta Nr. 14633.
Keišs Antons Antona d., dz. 1930, Keiši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 25.02.57. Lieta Nr. 14633.
Keiša Daniela (Domicela) Antona m., dz. 1927, Keiši. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 25.02.57. Lieta Nr. 14633.
Kuklis Pēteris Josifa d., dz. 1900, Kuklišķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.04.43. Lieta Nr. 14634.
Kukle Antoņina Jāzepa m., dz. 1908, Kuklišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.10.47, nosūt, atpakaļ 17.09.51, atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 14634. Kuklis Jāzeps Pētera d.,dz. 1932, Kuklišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 26.10.46, nosūt, atpakaļ 17.09.51. atbrīv. 19.05.58. Lieta Nr. 14634.
Kuklis Antons Pētera d., dz. 1938, Kuklišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 26.10.46, nosūt, atpakaļ 17.09.51, atbrīv. 25.06.58. Lieta Nr. 14634.
Kukle Adele Pētera m., dz. 1934, Kuklišķi, izsūt. 14.06.41,

224
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 26.10.46, nosūt, atpakaļ 17.09.51, atbrīv. 19.05.58. Lieta Nr. 14634.
Kukle Albīne Pētera m„ dz. 1935, Kuklišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 26.10.46, nosūt, atpakaļ 17.09.51, atbrīv. 19.05.58. Lieta Nr. 14634.
Mukāns Alfons Ignata d., dz. 1909, Mukāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.08.43. Lieta Nr. 14651, P-7299*.
Mukāne Antoņina Jāņa m., dz. 1915, Mukāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 16.09.57. Lieta Nr. 14651.
Mukāne Mārīte Alfona m., dz. 1940, Mukāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 14651.
Mukāne Regīna Alfona m., dz. 1939, Mukāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 16.09.57. Lieta Nr. 1465 I.
Rudāns Henrihs Antona d., dz. 1904, Rudanova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.03.42. Lieta Nr. 14669, P-7336*.
Rudāne Marija, dz. 1887, Rudanova, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Ilanskas raj., mirusi 1942. gadā. Lieta Nr. 14669.
Rudāne Tekla Ivana m., dz. 1912, Rudanova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 28.10.47, nosūt, atpakaļ 31.10.49, atbrīv. 06.05.57. Lieta Nr. 14669. Rudāns Vitālijs Henriha d., dz. 1932, Rudanova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 28.10.47, nosūt, atpakaļ 31.10.49, atbrīv. 06.05.57. Lieta Nr. 14669. Rudāns Jānis Henriha d., dz. 1938, Rudanova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 28.10.47, nosūt, atpakaļ 31.10.49, atbrīv. 06.05.57. Lieta Nr. 14669. Rudāns Romualds Henriha d., dz. 1937, Rudanova, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis
28.10.47, nosūt, atpakaļ 31.10.49, atbrīv. 06.05.57. Lieta Nr. 14669.
Rudāne Broņislava Henriha m„ dz. 1931. Rudanova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 28.10.47, nosūt, atpakaļ 31.10.49, atbrīv. 06.05.57. Lieta Nr. 14669.
Siļčenko Georgijs Georgija d., dz. 1885, Slokas, arest. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14675, P-5655*.
Siļčenko Elza Jāņa m., dz. 1899, Slokas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 18.09.56. Lieta Nr. 14675.
Čiblis Pēteris Pētera d., dz. 1902, Vīgriezi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.06.42. Lieta Nr. 19503.
Čible Anna Jāzepa m., dz. 1903, Vīgrieži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 29.06.49, atbrīv. 14.06.57. Lieta Nr. 19503.
Čible Helēna Pētera m., dz. 1928. Vīgrieži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.11.46, nosūt, atpakaļ 29.06.49, atbrīv. 13.03.56. Lieta Nr. 19503.
Čible Vilhelmīne Pētera m., dz. 1930, Vīgrieži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.11.46, nosūt, atpakaļ 29.06.49, atbrīv. 14.06.57. Lieta Nr. 19503. Čible Anna Pētera m., dz. 1936, Vīgrieži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 30.06.49, atbriv. 14.06.57. Lieta Nr. 19503.
Baiks Onufrijs Staņislava d., dz. 1890, Stiurišķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.02.42. Lieta Nr. 19506.
Baika Marija Kazimira m., dz. 1895, Stiurišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Užuras raj., bēgusi 15.06.48, nosūt, atpakaļ 11.03.49, atbrīv. 15.09.55. Lieta Nr. 19506.
Baiks Pēteris Onufrija d„ dz. 1937, Stiurišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Užuras raj., miris 14.02.42. Lieta Nr. 19506.
Baiks Viktors Onufrija d., dz. 1938, Stiurišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Užuras raj., miris 20.02.42. Lieta Nr. 19506.
Baiks Onufrijs Onufrija d., dz. 1926, Stiurišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Užuras raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 19506.
Baika Marija Onufrija m., dz. 1932, Stiurišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Užuras raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 19506.
Baika Anna Onufrija m„ dz. 1928, Stiurišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Užuras raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 19506.
Baika Veronika Onufrija m., dz. 1929, Stiurišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Užuras raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 19506.
Baika Tekla Onufrija m., dz. 1931, Stiurišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Užuras raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 19506.
Baika Sofija Onufrija m., dz. 1923, Stiurišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Užuras raj., mirusi 1953. gadā. Lieta Nr. 19506.
Rubenis Antons Franča d., dz. 1899, Borovka, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.05.42. Lieta Nr. 19976.
Rubene Olimpija Vanda Valeriāna m., dz. 1902, Borovka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 1947. gadā, nosūt, atpakaļ 21.12.50, atbrīv. 10.03.56. Lieta Nr. 19976.
Rubenis Romualds Antona d., dz. 1926, Borovka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēdzis 11.01.48, nosūt, atpakaļ 03.08.51, atbrīv. 31.07.56. Lieta Nr. 19976.
Rubenis Teodors Antona d., dz. 1938, Borovka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbriv. 15.10.46. Lieta Nr. 19976.
Rubene Vanda Antona m., dz. 1931, Borovka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 15.10.46. Lieta Nr. 19976.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
225
Babris Staņislavs Jāzepa d., dz. 1901, Pavasari, arest. 14.06.41, Kuibiševas apg. Krjažas cietums, Staļingradas apg. Astrahaņa, miris 1942. gada martā. Lieta Nr. P-8682*.
Vaikuls Ignats Ivana d.,dz. 1912, Lazdāni. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.03.42. Lieta Nr. P-9715*.
Voitiško Josifs Josifa d., dz. 1890, Ziedi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.43. Lieta Nr. P-5603*.
KAPIŅU PAGASTS
Marčuks Onufrijs (Andrejs) Pētera d., dz. 1900, Laza­reva, izsūt. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.06.43. Lieta Nr. 14654, P-6211*.
Marčuka Tatjana Iļjas m., dz. 1914, Lazareva, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 14.09.46. Lieta Nr. 14654.
Marčuks Jevgeņijs Onufrija d., dz. 1940, Lazareva, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 14.09.46. Lieta Nr. 14654.
Srēdere Natālija Donāta m., dz. 1887, Birži, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.06.46. Lieta Nr. 14936.
Pruhņika Irēna Kazimira m., dz. 1918, Birži, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 30.06.47. Lieta Nr. 14936.
Lazdāne Marija Franča m.,dz. 1914, Birži, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 07.06.49. Lieta Nr. P-8155*.
KRĀSLAVAS PAGASTS
Leikums Pēteris Vikentija d., dz. 1899, Lanskalni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, piespriests augstākais soda mērs, nosūt, uz Kirovas cietumu 10.11.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14046.
Leikuma Anna Ādama m., dz. 1914, Lanskalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 20.02.56. Lieta Nr. 14046.
Leikums Visvaldis Pētera d., dz. 1940, Lanskalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis 30.06.46, nosūt, atpakaļ 01.07.51, atbrīv. 30.06.54. Lieta Nr. 14046.
Voronovičs Mečislavs Jāņa d., dz. 1892, Rusaki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.04.43. Lieta Nr. 14614.
Voronoviča Elionora Staņislava m., dz. 1917, Rusaki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 08.05.58. Lieta Nr. 14614.
Caune Josifs Josifa d., dz. 1905, Indras stacijas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinā­jumā, atbrīv. 28.06.56. Lieta Nr. 16171.
Caune Tekla Vikentija m., dz. 1875, Indras stacijas māja,
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 27.05.47. Lieta Nr. 16171.
LĪKSNAS PAGASTS
Cīrulis Arvīds Reiņa (Romāna) d., dz. 1911, Patmaļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.04.42. Lieta Nr. 14516.
Cīrule Janīna Arvīda (Antona) m., dz. 1914, Patmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 06.07.47, nosūt, atpakaļ 18.09.48, atbrīv. 12.05.56. Lieta Nr. 14516.
Cīrulis Viesturs Arvīda d., dz. 1940, Patmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 08.12.46. Lieta Nr. 14516.
Dziļums Augusts Franča d., dz. 1910, Vaboles, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 11.05.60. Lieta Nr. 14622.
Dziļuma Berta Eduarda m., dz. 1909, Vaboles, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 24.03.60. Lieta Nr. 14622.
Trapša-Kārklis Eduards Pētera d., dz. 1901, Mežciems, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome­tinājumā, miris 23.05.49. Lieta Nr. 14679, P-5187*.
Trapša-Kārkle Jūlija Jēkaba m., dz. 1870, Mežciems, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mi­rusi 1945. gadā. Lieta Nr. 14679.
Trapša-Kārkle Zinaīda Jāņa m., dz. 1901, Mežciems, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 23.08.55. Lieta Nr. 14679.
Trapša-Kārklis Valdis Eduarda d., dz. 1936, Mežciems, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 25.08.46. Lieta Nr. 14679.
Trapša-Kārklis Pēteris Eduarda d., dz. 1939, Mežciems, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 20.07.55. Lieta Nr. 14679.
Trapša-Kārkle Tija Eduarda m., dz. 1937, Mežciems, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 25.08.46. Lieta Nr. 14679.
Skrinda Antons Jāzepa d., dz. 1902, Zabolotiški, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.03.42. Lieta Nr. 19430.
Skrinda Marija Antona m., dz. 1910, Zabolotiški, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 11.08.47, nosūt, atpakaļ 29.05.50, atbrīv. 13.03.56. Lieta Nr. 19430.
Skrinda Marija Antona m., dz. 1940, Zabolotiški, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., mirusi 1941. gadā. Lieta Nr. 19430.
Skrinda Ģertrūde Antona m., dz. 1934, Zabolotiški, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi
15.11.46, nosūt, atpakaļ 29.05.50, atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 19430.

226
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Skrinda Silva Veronika Antona m., dz. 1939, Zabolo- tiški, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.11.46, nosūt, atpakaļ 29.09.50, atbrīv. 03.05.56. Lieta Nr. 19430.
Skrinda Lidija Antona m., dz. 1936, Zabolotiški, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.11.46, nosūt, atpakaļ 29.09.50, atbrīv. 25.05.57. Lieta Nr. 19430.
Bebris Jānis Antona d., dz. 1901, adrese nav zināma, arest. 14.06.41, Komi APSR Vorkutlags, miris 05.04.48. Lieta Nr. 13269.
Bebre Anna, dz. 1901, adrese nav zināma, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., atbrīv. 30.05.57. Lieta Nr. 13629.
Vaivods Aloizs Kazimira d., dz. 1895, Vaboles, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 16.05.44, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Igarkā, atbrīv. 05.12.49. Lieta Nr. P^J461 *.
LĪVĀNU PAGASTS
Stikāns Aloizs Jura d., dz. 1900, Augšmukti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.04.42. Lieta Nr. 13095.
Stikāne Anna Jura m., dz. 1894, Augšmukti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.05.57. Lieta Nr. 13095.
Stikāns Ādolfs Aloiza d., dz. 1932, Augšmukti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.05.57. Lieta Nr. 13095.
Ziediņa Margarita Jāņa m., dz. 1868, Augšmukti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 1944. gadā. Lieta Nr. 13095.
Munčs Donāts Franča d„ dz. 1908, Jersikas 8-gadīgā skola, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometi­nājumā Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 26.06.59. Lieta Nr. 13312.
Munča Marija Antona m., dz. 1904, Jersikas 8-gadīgā skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 04.11.50, atbrīv. 11.06.58. Lieta Nr. 13312.
Munča Ingrīda Donāta m., dz. 1935, Jersikas 8-gadīgā skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 16.11.50, atbrīv. 29.04.58. Lieta Nr. 13312.
Munča Ārija Donāta m., dz. 1939, Jersikas 8-gadīgā skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 16.11.50, atbrīv. 11.06.58. Lieta Nr. 13312.
Priede Pēteris Jēkaba d., dz. 1902, Upmaļi, izsūt. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.05.42. Lieta Nr. 14297.
Priede Marija Pētera m., dz. 1902, Upmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.10.57. Lieta Nr. 14297.
Priede Janis Petera d., dz. 1938, Upmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.10.57. Lieta Nr. 14297.
Priede Gunārs Pētera d., dz. 1931, Upmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.10.57. Lieta Nr. 14297.
Priede Astra Pētera m., dz. 1934, Upmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 23.10.57. Lieta Nr. 14297.
Lūks Alberts Jura d., dz. 1903, Šalkas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.05.43. Lieta Nr. 14645.
Lūka Erna Jāņa m., dz. 1906, Šalkas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 02.03.56. Lieta Nr. 14645.
Lūks Miervaldis Alberta d., dz. 1932, Šalkas, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 02.03.56. Lieta Nr. 14645.
Lejiņš Juris Mārtiņa d., dz. 1903, Lejiņi. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.01.42. Lieta Nr. 14646.
Lejiņa Tekla Staņislava m., dz. 1916, Lejiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 1945. gadā. Lieta Nr. 14646.
Lejiņš Miervaldis Jura d.,dz. 1938, Lejiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14646.
Lejiņa Ausma Velta Jura m., dz. 1935, Lejiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14646.
Pakšans Jānis Mārtiņa d., dz. 1901, Jaunbirzāki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.02.42. Lieta Nr. 14896.
Pakšans Mārtiņš Jāņa d., dz. 1864, Jaunbirzāki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 14896.
Pakšane Ilze Jāņa m.,dz. 1874, Jaunbirzāki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 22.05.56. Lieta Nr. 14896.
Pakšane Amālija Pētera m.. dz. 1907, Jaunbirzāki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 23.02.56. Lieta Nr. 14896.
Pakšans Artūrs Jāņa d., dz. 1928, Jaunbirzāki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 23.02.56. Lieta Nr. 14896.
Pakšans Jānis Jāņa d., dz. 1931, Jaunbirzāki, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., miris 1946. gadā. Lieta Nr. 14896.
Pakšans Imants Jāņa d., dz. 1937, Jaunbirzāki. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 23.02.56. Lieta Nr. 14896.
Zvirbulis-Gedušs Antons Izidora d., dz. 1882, Rusinova, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 26.02.42. Lieta Nr. 17986.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
227
Zvirbule-Geduša Franciska Jura m., dz. 1891, Rusinova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 23.06.58. Lieta Nr. 17986.
Zvirbule-Geduša Jūlija Antona m., dz. 1924, Rusinova, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.02.56. Lieta Nr. 17986.
Grugulis Ādams Pētera d., dz. 1885, Strautiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.05.42. Lieta Nr. 19770.
Grugule Ieva Franča m., dz. 1903, Strautiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 06.02.55. Lieta Nr. 19770.
Grugulis Vitālijs Ādama d., dz. 1930, Strautiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 05.06.57. Lieta Nr. 19770.
Grugule Anna Ādama m., dz. 1938, Strautiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 07.06.57. Lieta Nr. 19770.
Grugule Eleonora Ādama m., dz. 1933, Strautiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 01.09.52. Lieta Nr. 19770.
Grugule Ruta Ādama m., dz. 1937, Strautiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 07.06.57. Lieta Nr. 19770.
Volonts Justīns Antona d., dz. 1870, Vanagi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.08.41. Lieta Nr. 20818.
Volonte Stepanida Antona m., dz. 1888, Vanagi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 27.04.56. Lieta Nr. 20818.
Daukste Pēteris Franča d., dz. 1896, Šķinumi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Abanas raj., atbrīv. 06.12.55. Lieta Nr. 459 R, P-2824*.
Daukste Eva Pētera m., dz. 1902, Šķinumi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 23.06.56. Lieta Nr. 459 R.
Daukste Voldemārs Pētera d., dz. 1928, Šķinumi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 27.06.56. Lieta Nr. 459 R.
Daukste Alma Pētera m„ dz. 1923, Šķinumi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 27.06.56. Lieta Nr. 459 R.
Birzāks Jānis Jāzepa d., dz. 1908, Birzāki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.04.42. Lieta Nr. P-7454*.
Dimants Hermanis Jāzepa d., dz. 1902, Jersikas stacijas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 15.06.51, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Kras- nojarskā, atbrīv. 31.12.55. Lieta Nr. P-2637*.
Labinskis Vitālijs Jāņa d., dz. 1914, Vucinlazdāni. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.06.51, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov., atbrīv. 15.04.56. Lieta Nr. P-5683*.
Silavs Izidors Eduarda d., dz. 1908, Gumartgrāveri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.12.41. Lieta Nr. P-10033*.
Vucens Jānis Ādama d.,dz. 1910, Birzāki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.08.43. Lieta Nr. P-5698*.
NAUJENES PAGASTS
Teivāns Donāts Antona d., dz. 1900, Dārzābeles, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.03.46. Lieta Nr. 14678.
Teivāne Veronika Jēkaba m., dz. 1916, Dārzābeles, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi
15.10.48, nosūt, atpakaļ 08.05.50, atbrīv. 20.03.57. Lieta Nr. 14678.
Teivāns Vitālijs Donāta d., dz. 1939, Dārzābeles, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris izsūtījumā. Lieta Nr. 14678.
Jukšinskis Jāzeps Antona d., dz. 1912, Cirši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Suhobuzimskas raj., atbrīv. 08.04.56. Lieta Nr. 14693.
Jukšinska Marija Ādama m., dz. 1873, Cirši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 06.01.56. Lieta Nr. 14693.
Jukšinska Anna Jāzepa m.,dz. 1923, Cirši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 27.02.56. Lieta Nr. 14693.
NĪCGALES PAGASTS
Visokihs Vladimirs Vladimira d., dz. 1899, Nīcgales stacijas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 06.01.42. Lieta Nr. 14025.
Visokiha Frida Dagmāra Miķeļa m., dz. 1903, Nīcgales stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 15.07.47, nosūt, atpakaļ 24.01.50, atbrīv. 13.03.56. Lieta Nr. 14025.
Visokihs Svjatoslavs Vladimira d., dz. 1934, Nīcgales stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 08.12.46. Lieta Nr. 14025.
Kalvāns Staņislavs Vikentija d., dz. 1880, Tīrumi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.03.42. Lieta Nr. 14302.
Kalvāne Helēna Eleonora Jāņa m., dz. 1882, Tīrumi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 17.02.56. Lieta Nr. 14302.

228
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Ivsiņš Jāzeps Antona d., dz. 1899, Nīcgale, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.01.43. Lieta Nr. 14631.
Dauburs Viktors Jāņa d., dz. 1914, Dauburi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 22.04.49, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Uderejas raj., atbrīv. 26.02.60. Lieta Nr. 18747.
PREIĻU PAGASTS
Meiersons Izaks Šmerla d., dz. 1886, Sondori, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.07.42. Lieta Nr. 13759.
Meiersone Sofija Borisa m., dz. 1912, Sondori, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 14.03.56. Lieta Nr. 13759.
Mežinskis Konstantīns Jāzepa d., dz. 1893, Mežinski, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.05.42. Lieta Nr. 14283.
Mežinska Helēna Ādama m., dz. 1895, Mežinski, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbriv. 13.03.56. Lieta Nr. 14283.
Mežinskis Konstantīns Konstantīna d., dz. 1927, Me­žinski, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 25.10.46. Lieta Nr. 14283.
Vanags Voiceks Jegora d., dz. 1901, Puncuļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.09.41. Lieta Nr. 20764.
Vanaga Pauline Augusta m., dz. 1913, Puncuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 10.01.57. Lieta Nr. 20764.
Vanaga Antoņina Voiceka m., dz. 1936, Puncuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
15.10.46. Lieta Nr. 20764.
Vanaga Valentīna Voiceka m., dz. 1938, Puncuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv.
15.10.46. Lieta Nr. 20764.
Potašņiks Staņislavs Jura d., dz. 1910, Liepas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.01.42. Lieta Nr. P-10026*.
Utināns Jānis Andreja d., dz. 1910, Robežnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 14.06.51, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg. Vengerovas raj., atbrīv. 29.05.56. Lieta Nr. P-5181*.
ROBEŽNIEKU PAGASTS
Cingels Eduards Pētera d., dz. 1913, Juhnevici, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 15.02.49, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Igarkā, atbrīv. 30.09.57. Lieta Nr. 16198.
Cingela Emīlija Jāzepa m., dz. 1907, Juhnevici, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 23.01.58. Lieta Nr. 16198.
RUDZĒTU PAGASTS
Krievs Jānis Andža d.,dz. 1905, Liepsalas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.11.41. Lieta Nr. 14364.
Krieva Natālija Andža m., dz. 1912, Liepsalas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 20.11.56. Lieta Nr. 14364.
Veikšāns Francis Staņislava d., dz. 1908, Čirvonieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.07.42. Lieta Nr. 14518.
Veikšāne Anna Staņislava m., dz. 1912, Čirvonieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 15.06.47, nosūt, atpakaļ 24.01.51, atbrīv. 30.07.56. Lieta Nr. 14518.
Veikšāne Rita Franča m., dz. 1936, Čirvonieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.06.47. Lieta Nr. 14518.
Skutelis Pēteris Jāņa d., dz. 1900. Rudzāti, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 30.03.42. Lieta Nr. 14672.
Skutele Zuzanna Augusta m., dz. 1905, Rudzāti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 14672.
Skutelis Jānis Pētera d., dz. 1939, Rudzāti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 14672.
Skutelis Arkādijs Pētera d., dz. 1941, Rudzāti, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 14672.
Lūsis Jānis Pētera d., dz. 1898, Eglaini, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.01.42. Lieta Nr. 16138.
Lūse Marta Mārtiņa m., dz. 1898, Eglaini, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 23.02.56. Lieta Nr. 16138.
Lūsis Miervaldis Jāņa d.,dz. 1931, Eglaini, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 23.02.56. Lieta Nr. 16138.
Lūse Ilga Jāņa m., dz. 1934, Eglaini, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Tasejevas raj., atbriv. 12.06.56. Lieta Nr. 16138.
Ūbelis Arnolds Jāņa d., dz. 1905, Zvaigznes, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.06.43. Lieta Nr. 17791.
Ūbele Anna, dz. 1874, Zvaigznes, izsūt. 14.06.41, Kras­nojarskas nov. Tasejevas raj., citu ziņu nav. Lieta Nr. 17791. Ūbele Tatjana Jāņa m.,dz. 1910, Zvaigznes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbriv. 01.03.56. Lieta Nr. 17791.
Ūbele Aina Arnolda m.,dz. 1930, Zvaigznes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 02.06.48. Lieta Nr. 17791.

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
229
U bele Rita Arnolda m.,dz. 1938, Zvaigznes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 02.06.48. Lieta Nr. 17791.
Ūbele Zilva (Silvija) Arnolda m., dz. 1934, Zvaigznes, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 01.03.56. Lieta Nr. 17791.
Elsts Pēteris Aloiza d.,dz. 1910, Kurčanka, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.06.42. Lieta Nr. 18733.
Elsts Aloizs Stepana d., dz. 1876, Kurčanka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 10.08.56. Lieta Nr. 18733.
Elste Zuzanna Ādama m., dz. 1886, Kurčanka, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 20.06.58. Lieta Nr. 18733.
Elste Anna Augusta m., dz. 1909, Kurčanka. izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 20.06.58. Lieta Nr. 18733.
Elsts Rihards Pētera d.,dz. 1939. Kurčanka. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., miris 1941. gada au­gustā. Lieta Nr. 18733.
Elste Irēna Pētera m., dz. 1937, Kurčanka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 20.05.54. Lieta Nr. 18733.
Elste Natālija Pētera m., dz. 1939, Kurčanka, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 20.05.54. Lieta Nr. 18733.
Elste Veneranda Aloiza m., dz. 1906, Kurčanka, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 27.09.57. Lieta Nr. 18733.
SKAISTAS PAGASTS
Kociņš (Kokins) Broņislavs Benedikta d., dz. 1903, Skaistas stacijas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.01.44. Lieta Nr. 14638.
Kociņš (Kokins) Benedikts Jāņa d., dz. 1865, Skaistas stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņiž­ņijingašas raj., miris 28.11.43. Lieta Nr. 14638.
Kociņa (Kokina) Magdalēna Ustima m., dz. 1896, Skais­tas stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 01.12.44. Lieta Nr. 14638.
Kociņa (Kokina) Vilhelmīne Josifa m., dz. 1904, Skaistas stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņiž­ņijingašas raj., atbrīv. 15.10.47. Lieta Nr. 14638.
Kociņš (Kokins) Leopolds Broņislava d., dz. 1933, Skais­tas stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņiž­ņijingašas raj., atbrīv. 15.10.47. Lieta Nr. 14638.
Kociņa (Kokina) Vilhelmīne Broņislava m., dz. 1930, Skaistas stacijas māja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 14638.
Sokolovs Rodions Jona d., dz. 1889, Niponišķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.04.43. Lieta Nr. 14673, P-9290*.
Beinarovičs Heinrihs Ādama d., dz. 1894, Zaļesje, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.03.49. Lieta Nr. 15158, P-7123*.
Beinaroviča Franciška Vikentija m., dz. 1895, Zaļesje, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 15158.
Beinarovičs Rūdolfs Heinriha d., dz. 1927, Zaļesje, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis. Lieta Nr. 15158.
Beinarovičs Fridrihs Heinriha d., dz. 1929, Zaļesje, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis. Lieta Nr. 15158.
Beinarovičs Romualds Heinriha d., dz. 1931, Zaļesje, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis. Lieta Nr. 15158.
Beinaroviča Mečislava Heinriha m., dz. 1924, Zaļesje, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi. Lieta Nr. 15158.
Beinaroviča Regīna Heinriha m., dz. 1925, Zaļesje, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi. Lieta Nr. 15158.
Beinaroviča Vanda Heinriha m., dz. 1928, Zaļesje, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi. Lieta Nr. 15158.
Ozols-Eglītis Edgars Pētera d., dz. 1888, Noviki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.12.42. Lieta Nr. 16314.
Ozola-Egllte Emma Kārļa m., dz. 1894, Noviki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 10.06.47, nosūt, atpakaļ 12.10.50, atbrīv. 24.10.56. Lieta Nr. 16314. Ozola-Eglīte Mirdza Edgara m., dz. 1926, Noviki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., bēgusi 10.06.47, nosūt, atpakaļ 12.10.50, atbrīv. 04.06.56. Lieta Nr. 16314.
Cdris Ērmanis Ērmaņa d., dz. 1905, Kazinču skola, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 07.06.42. Lieta Nr. 20169.
Cdre Erna Jāņa m., dz. 1905, Kazinču skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 20169.
Cdris Ilgvars Ingus Ērmaņa d., dz. 1937, Kazinču skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., miris izsūtījumā. Lieta Nr. 20169.
Cdris Jānis Ērmaņa d., dz. 1936, Kazinču skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., atbrīv. 05.06.46. Lieta Nr. 20169.
Cdre Gunta Guna Ērmaņa m., dz. 1940, Kazinču skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., mirusi izsūtījumā. Lieta Nr. 20169.
VĀRKAVAS PAGASTS
Kursišs Pēteris Jāzepa d., dz. 1890, Mazkursīši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.11.41. Lieta Nr. 19301, P^1982*.

230
DAUGAVPILS APRIŅĶIS
Kursiša Anna Donata m., dz. 1895, Mazkursīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 19301.
Kursišs Andrejs Pētera d., dz. 1923, Mazkursīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 19301.
Kursišs Staņislavs Pētera d., dz. 1927, Mazkursīši. izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1943. gadā. Lieta Nr. 19301.
Kursišs Aleksejs Pētera d., dz. 1920, Mazkursīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 16.04.56. Lieta Nr. 19301.
Kursišs Francis Pētera d., dz. 1921, Mazkursīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.06.54. Lieta Nr. 19301.
Rinkins Konrāds Jāņa d.,dz. 1890, Raunieši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.12.41. Lieta Nr. 582 R.
Rinkina Marta Pētera m., dz. 1900, Raunieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 07.05.57. Lieta Nr. 582 R.
Rinkins Raimonds Konrāda d., dz. 1928, Raunieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 07.05.57. Lieta Nr. 582 R.
Rinkina Tamāra Konrāda m., dz. 1921, Raunieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 28.03.56. Lieta Nr. 582 R.
VIŠĶU PAGASTS
Kononovs Nikolajs Andreja d., dz. 1908, Silavišķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.06.42. Lieta Nr. 13758.
Kononova Pelageja Vasilija m., dz. 1913, Silavišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 15.11.46, nosūt, atpakaļ 13.12.49, atbrīv. 30.06.58. Lieta Nr. 13758. Kononovs Georgijs Nikolaja d., dz. 1940, Silavišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., miris ceļā 28.06.41. Lieta Nr. 13758.
Kononova Ludmila Nikolaja m., dz. 1939, Silavišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 15.11.46, nosūt, atpakaļ 13.12.49, atbrīv. 30.06.58. Lieta Nr. 13758.
Bogdāns Staņislavs Ādama d., dz. 1891, Trumuļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 14.01.43. Lieta Nr. 14602, P-8562*.
Bogdāne Juzefa Donāta m., dz. 1900, Trumuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 11.02.47, nosūt, atpakaļ 18.02.50, atbrīv. 02.07.57. Lieta Nr. 14602. Bogdāne Irēna Staņislava m., dz. 1930, Trumuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 1946. gadā, nosūt, atpakaļ 11.04.50, atbrīv. 12.06.56. Lieta Nr. 14602.
Bogdāne Ģertrūde Staņislava m., dz. 1924, Trumuļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 02.07.57. Lieta Nr. 14602.
Ivanovs Josifs Jona d., dz. 1893, Rubenišķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 19.03.42. Lieta Nr. 14632, 38868*.
Ivanova Anastasija Vasilija m„ dz. 1883, Rubenišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., citu ziņu nav. Lieta Nr. 14632.
Kusiņš Jāzeps Ignata d., dz. 1881, Višķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.11.42. Lieta Nr. 14636.
Kusiņa Staņislava Jāņa m.,dz. 1900, Višķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 15.04.47, nosūt, atpakaļ 04.05.50, atbrīv. 29.05.56. Lieta Nr. 14636.
Kusiņa Eleonora Jāzepa m., dz. 1927, Višķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 18.11.46, nosūt, atpakaļ 07.06.50, atbrīv. 29.05.56. Lieta Nr. 14636.
Miglāns Staņislavs Osipa d., dz. 1888, Lauciņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēdzis 15.08.47, nosūt, atpakaļ 24.03.50, atbrīv. 30.09.54. Lieta Nr. 14652, P-6342*.
Miglāne Bogumila Andreja m., dz. 1897, Lauciņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 24.03.50, atbrīv. 30.09.54. Lieta Nr. 14652.
Miglāne Olga Staņislava m., dz. 1926, Lauciņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 24.03.50, atbrīv. 30.09.54. Lieta Nr. 14652.
Karelovs Jevstafijs Vasilija d., dz. 1904, Solovišķi. arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 04.11.43. Lieta Nr. 14825, P-7368*.
Karelovs Vasilijs Nikolaja d., dz. 1870, Solovišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., miris 20.06.44. Lieta Nr. 14825.
Karelova Agripīna Avdeja m., dz. 1878, Solovišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., mirusi iz­sūtījumā. Lieta Nr. 14825.
Pokļikajevs Dmitrijs Kuzmas d., dz. 1897, Pamatskola, arest. 13.09.40. Daugavpils cietums, nošauts 23.05.41. Lieta Nr. 14890,9329*.
Pokļikajeva Irina Timofeja m., dz. 1902, Pamatskola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 14890.
Pokļikajevs Anatolijs Dmitrija d., dz. 1927, Pamatskola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., miris 26.09.49. Lieta Nr. 14890.
Guds Kazimirs Ignata d., dz. 1905, Zusāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasno­jarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 09.07.57. Lieta Nr. 16164. Guda Veronika Boļeslava m., dz. 1916, Zusāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 09.07.57. Lieta Nr. 16164.
Guda Berta Kazimira m., dz. 1941, Zusāni, izsūt. 14.06.41,

DAUGAVPILS APRIŅĶIS
231
Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 26.10.46. Lieta Nr. 16164.
Drozdeckis Semjons Fedota d., dz. 1902, Tokari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, miris 28.09.54. Lieta Nr. 17647.
Drozdecka Klaudija Nazara m., dz. 1910, Tokari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 07.05.55. Lieta Nr. 17647.
Pabērzs Sebastjans Staņislava d., dz. 1889, Pabērzi, arest. 14.06.41, Staļingradas apg. Astrahaņas cietums Nr. 1, nošauts 14.03.42. Lieta Nr. 17916, P-7489*.
Ritums Aleksandrs Miķeļa d., dz. 1915, Špoģi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā, atbrīv. 04.09.54. Lieta Nr. 19684, P-5365*.
Rituma Melita Kristapa m„ dz. 1919, Špoģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., atbrīv. 15.11.46. Lieta Nr. 19684.
Rituma Anita Aleksandra m., dz. 1940, Špoģi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Irbeiskas raj., mirusi 1946. gadā. Lieta Nr. 19684.
Silinēviča Viktorija Antona m., dz. 1871, adrese nav zināma, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ilanskas raj., mirusi 28.03.49. Lieta Nr. 20233.
Kokins Antons Dominika d., dz. 1894, Kokina, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.03.42. Lieta Nr. P-10006*.
Meinards Donāts Ignata d., dz. 1900, Zeiļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 02.12.42. piespriesti 10 gadi ieslodzījumā, citu ziņu nav. Lieta Nr. P-5646*.
Zeiļa Antons Josifa d., dz. 1908, Zeiļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.01.42. Lieta Nr. P-9733*.

 

 

 

 

ILŪKSTE
Priede Augusts Augusta d., dz. 1905, Vorošilova iela 38, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.04.42. Lieta Nr. 13212.
Priede Alma Pētera m., dz. 1900, Vorošilova iela 38, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 21.02.56. Lieta Nr. 13212.
Priede Andulis Augusta d.. dz. 1933, Vorošilova iela 38, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 06.06.57. Lieta Nr. 13212.
Aivars Hugo Andreja d., dz. 1880, Vorošilova iela 7, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 31.08.41. Lieta Nr. 14199.
Aivare Herta Mārtiņa m., dz. 1899, Vorošilova iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 14199.
Aivars Helmuts Hugo d., dz. 1924, Vorošilova iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., at­brīv. 15.09.47. Lieta Nr. 14199.
Aivars Hugo Hugo d., dz. 1925. Vorošilova iela 7, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 14199.
Freitags Jāzeps Kazimira d., dz. 1882, Smilšu iela 15, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.05.42. Lieta Nr. 14383.
Asmans Voldemārs Jāņa d„ dz. 1901, Čapajeva iela 5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.01.42. Lieta Nr. 14587.
Asmane Otīlija Jura m., dz. 1906, Čapajeva iela 5, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.04.47, nosūt, atpakaļ 11.07.52, atbrīv. 12.11.56. Lieta Nr. 14587.
Vorotinska Jekaterīna Ivana m., dz. 1904, Proletāriešu iela 43, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijinga­šas raj., atbrīv. 25.02.55. Lieta Nr. 19815.
Jakubovskis Ivans Ignata d., dz. 1873, Vorošilova iela 1, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.07.42. Lieta Nr. 20758, 10651*.
Jakubovska Helēna Antona m„ dz. 1882, Vorošilova iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., mirusi 1941/ 1942. gadā. Lieta Nr. 20758.
Jakubovskis Eduards Ivana d., dz. 1915, Vorošilova iela 1, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov., miris 1941/ 1942. gadā. Lieta Nr. 20758.
Dimants Pēteris Jāzepa d., dz. 1911, Vorošilova iela 22, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.05.42. Lieta Nr. P-9653*.
Krievāns Kārlis Jāņa d., dz. 1904, Vorošilova iela 48, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.04.43. Lieta Nr. P-7383*.
Lapāns Arturs Ādama d., dz. 1911, Komjaunatnes iela 18, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.06.42. Lieta Nr. P-9636*.
GRĪVA
Buķis Ādolfs Jāņa d., dz. 1894, Kuldīgas iela 19, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.08.42. Lieta Nr. 13132.
Buķe Olga Pētera m., dz. 1901, Kuldīgas iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 18.09.47, nosūt, atpakaļ 25.02.53, atbrīv. 10.05.56. Lieta Nr. 13132.
Buķis Arnis Ādolfa d., dz. 1930, Kuldīgas iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 13.09.47. Lieta Nr. 13132.
Buķe Aina Ādolfa m., dz. 1936, Kuldīgas iela 19, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 13.09.47. Lieta Nr. 13132.
Babulis Staņislavs Stepana d., dz. 1899, Rīgas iela 46,
arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 01.12.41.
Lieta Nr. 13136.
Babule Valentīna Fedota m., dz. 1903, Rīgas iela 46,
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi

236
ILŪKSTES APRIŅĶIS
09.07.47, nosūt, atpakaļ 15.01.50, atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 13136.
Babule Antoņina Staņislava m., dz. 1927, Rīgas iela 46, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 09.07.47, nosūt, atpakaļ 15.08.50, atbrīv. 07.05.56. Lieta Nr. 13136.
Babule Aleksandra Staņislava m., dz. 1931, Rīgas iela 46, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 09.07.47, nosūt, atpakaļ 15.08.50, atbrīv. 18.06.56. Lieta Nr. 13136.
Iļgins Leonards Nikolaja d., dz. 1897, Krasta iela 21, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.07.42. Lieta Nr. 14498.
Iļgina Anastasija Ludviga m., dz. 1914, Krasta iela 21, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 16.05.55. Lieta Nr. 14498.
Truskovskis Haralds Gerards Jūlija d., dz. 1912, Smilšu iela 65, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 25.02.60. Lieta Nr. 16379, P-6742*.
Truskovska Jadviga Josifa m., dz. 1911, Smilšu iela 65, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 28.06.58. Lieta Nr. 16379.
Truskovskis Gerards Gerarda d., dz. 1937, Smilšu iela 65, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 01.01.58. Lieta Nr. 16379.
Truskovskis Rihards Gerarda d.. dz. 1939, Smilšu iela 65, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 05.04.55. Lieta Nr. 16379.
Miške Nikolajs Kristapa d., dz. 1900, Sarkanarmijas iela 250, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 02.02.43. Lieta Nr. 16604.
Miške Marija Andreja m., dz. 1914, Sarkanarmijas iela 250, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.08.54. Lieta Nr. 16604.
Miške Tālivaldis Arnolds Nikolaja d., dz. 1925, Sar­kanarmijas iela 250, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.08.54. Lieta Nr. 16604.
Miške Māris Nikolaja d., dz. 1936, Sarkanarmijas iela 250, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1944. gadā. Lieta Nr. 16604.
Miške Jānis Nikolaja d., dz. 1928, Sarkanarmijas iela 250, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 15.08.54. Lieta Nr. 16604.
Miške Rasma Nikolaja m„ dz. 1939, Sarkanarmijas iela 250, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.08.54. Lieta Nr. 16604.
Adamuka Helēna Pētera m., dz. 1918, Marijas iela 35, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 28.06.54. Lieta Nr. 19800.
Ivansons Dagoberts Karlis Kārļa d., dz. 1912, Liela iela 132, arest. 14.06.41. Kirovas apg. Vjatlags. nošauts 07.01.42. Lieta Nr. 20037,42651*.
Ivansone Anna Stepana m., dz. 1911, Lielā iela 132, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 20037.
Ivansons Nikolajs Didrihs Dagoberta d., dz. 1939, Lielā iela 132, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.08.55. Lieta Nr. 20037.
Raude Boriss Kārļa d., dz. 1905, Krustpils iela 2-3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.03.42. Lieta Nr. P-10028*.
Zariņš Eduards Pētera d., dz. 1899, Kalkūnes iela 26, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 21.04.62. Lieta Nr. P-7266*.
SUBATA
Ribickis Pēteris Mārtiņa d., dz. 1893, Jelgavas iela 42, arest. 08.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 10.07.42. Lieta Nr. 13645,44759*.
Ribicka Erna Rūdolfa m., dz. 1901, Jelgavas iela 42, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 10.07.55. Lieta Nr. 13645.
Ribickis Imants Pētera d., dz. 1929, Jelgavas iela 42, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 13645.
Ribicka Rasma Pētera m„ dz. 1936, Jelgavas iela 42, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 13645.
Zaiguma Emīlija Doroteja Jēkaba m., dz. 1895, Kalna iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, mirusi 06.07.42. Lieta Nr. 14489.
Kreijers Eduards Voldemārs Jāņa d., dz. 1911, Brīvības iela 3, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Novosibirskas apg., atbrīv. 20.11.56. Lieta Nr. 16218, P-5076*.
Kreijere Helēna Franča m., dz. 1913, Brīvības iela 3, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 25.04.57. Lieta Nr. 16218.
Lielausis Anatolijs Jāņa d., dz. 1907, Brīvības iela 5, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.04.43. Lieta Nr. P-5651*.
AKNĪSTES PAGASTS
Indāns Ernests Jāņa d., dz. 1890, Stirnas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 12.09.41. Lieta Nr. 14250.
Indāne Ieva Jura m., dz. 1890, Stirnas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.04.47, nosūt, atpakaļ 19.03.49, atbrīv. 07.08.54. Lieta Nr. 14250.

ILŪKSTES APRIŅĶIS
237
Indāns Vilis Ernesta d., dz. 1923, Stirnas, arest. 23.06.41, Novosibirskas apg., miris 16.04.43. Lieta Nr. 14250.
Indāne Ērika Ernesta m., dz. 1931, Stirnas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 15.07.46. Lieta Nr. 14250.
Mazurevičs Eduards Alberts Eduarda d., dz. 1904, Kotlāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 06.12.41. Lieta Nr. 14552.
Brenčuks Otto Kriša d., dz. 1894, Kriškāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.04.42. Lieta Nr. 19500, P-9205*.
Brenčuka Zelma Jāņa m., dz. 1909, Kriškāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 01.10.47, nosūt, atpakaļ 28.07.49, atbrīv. 02.08.56. Lieta Nr. 19500.
Brenčuka Irma Otto m., dz. 1928, Kriškāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 01.11.46. Lieta Nr. 19500.
Freidenfelde Zelma Kārļa m., dz. 1889, Skolas iela 19, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauta 31.12.41. Lieta Nr. 38869*.
Krankals Alfrēds Jāņa d., dz. 1922, Krankaļi, arest. 14.06.41, Sverdlovskas apg. Sevurallags, miris 03.04.43. Lieta Nr. P-7869*.
Mežaraups Jēkabs Jura d., dz. 1891, Mārtiņsēta, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.02.42. Lieta Nr. P-10016*.
ASARES PAGASTS
Sakne (Sokolovskis) Vilhelms Ernests Kriša d., dz. 1901, Asares spirta dedzinātava, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.05.42. Lieta Nr. 14369.
Sakne (Sokolovska) Otilija Ernesta m., dz. 1900, Asares spirta dedzinātava, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 30.07.57. Lieta Nr. 14369.
Sakne (Sokolovskis) Zigfrīds Vilhelma d., dz. 1926, Asares spirta dedzinātava, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 30.07.57. Lieta Nr. 14369.
Sakne (Sokolovska) Valija Vilhelma m.. dz. 1928, Asares spirta dedzinātava, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēgusi 15.11.46, nosūt, atpakaļ 23.04.53, atbrīv. 25.06.57. Lieta Nr. 14369.
Dreimanis Jānis Rūdolfs Eduarda d., dz. 1914, Porieši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 09.06.42. Lieta Nr. 15177.
Dreimanis Eduards Jura d., dz. 1875, Porieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., bēdzis 15.04.47, nosūt, atpakaļ 16.03.52, atbrīv. 18.09.58. Lieta Nr. 15177.
Dreimane Anna Jana m., dz. 1883, Porieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 30.09.43. Lieta Nr. 15177.
Dreimane Monika Jāņa m., dz. 1918, Porieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 09.09.46. Lieta Nr. 15177.
Dreimane Velta Jāņa m„ dz. 1941, Porieši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 25.09.44. Lieta Nr. 15177.
BEBRENES PAGASTS
Rupšenieks Albins Vladislava d., dz. 1909, Skolas māja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nome­tinājumā Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 01.07.53. Lieta Nr. 13644.
Blūzmanis Voldemārs Andreja d., dz. 1891, Brīvmaņi, arest. 14.06.41, Kirovasapg. Vjatlags, miris 31.05.42. Lieta Nr. 20207, 10161*.
Blūzmane Olga Jāņa m., dz. 1900, Brīvmaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 15.05.46. Lieta Nr. 20207.
Blūzmanis Dzintars Voldemāra d., dz. 1931, Brīvmaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­briv. 15.08.46. Lieta Nr. 20207.
Blūzmanis Jānis Voldemāra d., dz. 1935, Brīvmaņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.08.46. Lieta Nr. 20207.
Dardzāns Jānis Jāņa d., dz. 1898, Bebrenes 6-klasīgā pamatskola, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 13.01.42. Lieta Nr. 20741.
Dardzāne Berta Kārļa m., dz. 1904, Bebrenes 6-klasīgā pamatskola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzer­žinskas raj., atbrīv. 13.03.56. Lieta Nr. 20741.
DEMENES PAGASTS
Zariņš Jānis Mārtiņa d.,dz. 1891, Birznieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 07.11.41. Lieta Nr. 16587, P-9654*.
Zariņa Marija Jura m.,dz. 1893, Birznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 10.08.56. Lieta Nr. 16587.
Zariņš Ģirts Jāņa d., dz. 1925, Birznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.04.57. Lieta Nr. 16587.
Zariņš Rolands Jāņa d.,dz. 1919, Birznieki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 10.08.56. Lieta Nr. 16587.
Zariņa Dzintra Jāņa m.,dz. 1930, Birznieki, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 20.06.47, nosūt, atpakaļ 07.01.53, atbrīv. 20.10.55. Lieta Nr. 16587.

238
ILŪKSTES APRIŅĶIS
DVIETES PAGASTS
Nešpors Staņislavs Jāzepa d., dz. 1883, Mežpurvi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.12.41. Lieta Nr. 17755.
Nešpore Ludviga Jāzepa m., dz. 1895, Mežpurvi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 24.04.56. Lieta Nr. 17755.
Nešpors Jānis Staņislava d., dz. 1922, Mežpurvi. iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., miris 10.04.42. Lieta Nr. 17755.
Nešpors Jāzeps Staņislava d., dz. 1920, Mežpurvi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 17755.
Nešpors Vitālijs Staņislava d., dz. 1931, Mežpurvi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēdzis
15.10.47, nosūt, atpakaļ 21.03.51, atbrīv. 24.04.56. Lieta Nr. 17755.
Nešpore Anelija Staņislava m., dz. 1918, Mežpurvi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 17755.
Nešpore Anna Staņislava m., dz. 1928, Mežpurvi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi
15.10.47, nosūt, atpakaļ 21.03.51, atbrīv. 27.02.56. Lieta Nr. 17755.
Timšāns Staņislavs Andreja d., dz. 1909, Kauliņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.10.42. Lieta Nr. P-7533*.
GĀRSENES PAGASTS
Laimiņa Emīlija Pētera m., dz. 1893, Kalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 03.10.43. Lieta Nr. 17419.
Laimiņš Ojārs Pētera d., dz. 1930, Kalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 27.03.46. Lieta Nr. 17419.
Laimiņš Visvaldis Eduards Pētera d., dz. 1925, Kalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., at­brīv. 13.05.58. Lieta Nr. 17419.
Laimiņa Erna Elizabete Pētera m., dz. 1917, Kalni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 13.05.58. Lieta Nr. 17419.
Grigāns Jānis Jēkaba d., dz. 1898, Kopdarbība, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.11.41. Lieta Nr. 20788, 10277*.
Grigāne Elvīra Jāņa m., dz. 1909, Kopdarbība, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., mirusi 24.02.43. Lieta Nr. 20788.
Grigāns Jānis Jāņa d., dz. 1935, Kopdarbība, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., 1943. gadā nonācis bāreņu patversmē Krasnojarskas nov.Tjuhtetā, citu ziņu nav. Lieta Nr. 20788.
Muižnieks Janis Alfreds Jana d., dz. 1904, Labeši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.03.43. Lieta Nr. P-8147*.
KURCUMA PAGASTS
Ozols Jānis Pētera d., dz. 1895, Baltiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.10.41. Lieta Nr. 14331.
Ozola Anelija Friča m., dz. 1901, Baltiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 03.05.46. Lieta Nr. 14331.
Ozols Jānis Jāņa d., dz. 1927, Baltiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 09.03.48. Lieta Nr. 14331.
Ozols Voldemārs Jāņa d.,dz. 1930, Baltiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 27.06.55. Lieta Nr. 14331.
Ozola Vera Jāņa m.,dz. 1925, Baltiņi, izsūt. 14.06.41, Krasno­jarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 12.09.44. Lieta Nr. 14331.
Kalvāns Pēteris Jāņa d., dz. 1904, Pagastmāja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.05.42. Lieta Nr. 14525.
Kalvāne Alma Jāņa m., dz. 1907, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 18.05.56. Lieta Nr. 14525.
Kalvāns Gunārs Pētera d., dz. 1937, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 20.05.54. Lieta Nr. 14525.
Kalvāne Austra Pētera m., dz. 1932, Pagastmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 30.06.47. Lieta Nr. 14525.
Lāčplēsis Leons Pētera d., dz. 1895, Lāčplēši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.05.42. Lieta Nr. 14536.
Lāčplēse Anna Jāzepa m., dz. 1912, Lāčplēši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 22.08.56. Lieta Nr. 14536.
LAŠU PAGASTS
Baltmanis-Saulītis Jānis Mārtiņa d., dz. 1868, Akmeņpils, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., miris 31.03.56. Lieta Nr. 13452.
Baltmane-Saulīte Jūlija Mārtiņa m., dz. 1873, Akmeņpils, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mi­rusi 03.02.56. Lieta Nr. 13452.
Baltmanis-Saulītis Aleksandrs Jāņa d., dz. 1910, Akmeņpils, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 13452.
Grābeklis Jānis Pētera d., dz. 1890, Laimiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.06.42. Lieta Nr. 14413, P-5685*.
Grābekle Līna Jēkaba m., dz. 1902, Laimiņi, izsūt. 14.06.41, citu ziņu nav. Lieta Nr. 14413.

ILŪKSTES APRIŅĶIS
239
Vijums Jānis Friča d., dz. 1904, Šēdere, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 24.02.42. Lieta Nr. 15779.
Vijuma Sofija Josifa m., dz. 1911, Šēdere, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 22.05.57. Lieta Nr. 15779.
Vijuma Rita Eleonora Jāņa m., dz. 1931, Šēdere, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 29.04.56. Lieta Nr. 15779.
Apse Teodors Jēkaba d., dz. 1893, Ivari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, nošauts 14.01.43. Lieta Nr. 16476, P-5626*.
Apse Elza Kārļa m., dz. 1891, Ivari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 20.05.57. Lieta Nr. 16476.
Apse Ivars Teodora d., dz. 1922, Ivari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 14.05.57. Lieta Nr. 16476.
Egle Alfrēds Reiņa d.,dz. 1901, Doktorāts, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, no 1951. gada nometinājumā Kras­nojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 16.02.56. Lieta Nr. 16637, P-6251*.
Egle Anna Gustava m., dz. 1900, Doktorāts, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Ņižņijingašas raj., atbrīv. 16.02.56. Lieta Nr. 16637.
Plācis Edgars Ernesta d., dz. 1908, Mācītājmāja, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.07.42. Lieta Nr. 20812.
Plāce Ludmila Ričarda m., dz. 1914, Mācītājmāja, iz­sūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 07.12.55. Lieta Nr. 20812.
Plācis Pāvils Edgara d., dz. 1941, Mācītājmāja, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., miris 1942. gadā. Lieta Nr. 20812.
LAUCESAS PAGASTS
Daukšs Pēteris Jāņa d., dz. 1880, Daukši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.09.41. Lieta Nr. 13107.
Daukša Raisa Nikolaja m., dz. 1896, Daukši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 31.03.56. Lieta Nr. 13107.
Zilbers Fricis Friča d.,dz. 1875, Sidrabene, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.05.42. Lieta Nr. 14493.
Kesners Osvalds Matīsa d., dz. 1886, Ruduši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, 02.12.42. piespriests augstākais soda mērs, citu ziņu nav. Lieta Nr. 16589, P-5685*.
Dūdele Velta Jāņa m., dz. 1911, Gaujiena, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., bēgusi 24.02.47, nosūt, atpakaļ 30.08.49, atbrīv. 15.02.57. Lieta Nr. 17751.
Dūdeiis Rihards Andrejs Jāņa d., dz. 1934, Gaujiena, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., bēdzis 24.02.47, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 17751.
Dūdele Vizma Ausma Jāņa m., dz. 1938, Gaujiena, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., bēgusi 24.02.47, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 17751.
Lambergs Pēteris Alberts Jēkaba d., dz. 1905, Silmači, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 08.01.42. Lieta Nr. 19348.
Lamberga Līze Anastasija Alfrēda m., dz. 1915, Silmači, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 29.02.56. Lieta Nr. 19348.
Lamberga Velta Pētera m., dz. 1939, Silmači, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.06.47. Lieta Nr. 19348.
Lamberga Ausma Pētera m., dz. 1940, Silmači, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.06.47. Lieta Nr. 19348.
Strauts (Makoļevskis) Ludvigs Antona d., dz. 1895, Strautmaļi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.12.41. Lieta Nr. 19916.
Strauta Vera Jēkaba m., dz. 1899, Strautmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. 14.10.54. Lieta Nr. 19916.
Strauts Pāvels Ludviga d., dz. 1923, Strautmaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Kanskas raj., atbrīv. (ie­saukts Sarkanajā armijā) 02.02.43. Lieta Nr. 19916.
Dūdeiis Pēteris Rūdolfs Tomaša d., dz. 1906, Mežot­ne, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 29.04.43. Lieta Nr. P-7411*.
Švirksts Andrejs Jāņa d., dz. 1897, Lāčupji, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 28.01.44. Lieta Nr. P-8152*.
PILSKALNES PAGASTS
Bajārs Otto Reiņa d., dz. 1912, Pilskalnes skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.09.55. Lieta Nr. 13290.
Veldrums Voldemārs Kriša d., dz. 1897, Briedīši, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 23.01.43. Lieta Nr. 15643, P-7472*.
Veldruma Matilde Ādolfa m., dz. 1905, Briedīši, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 19.06.56. Lieta Nr. 15643.
Veldrums Ēriks Voldemāra d., dz. 1932, Briedīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 15643.
Veldrums Ivars Voldemāra d., dz. 1937, Briedīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 15.09.46. Lieta Nr. 15643.
Veldruma Ausma Austra Voldemāra m., dz. 1938,

240
ILŪKSTES APRIŅĶIS
Briedīši, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržin­skas raj., atbrīv. 19.06.56. Lieta Nr. 15643.
Klasinskis Leonīds Konstantīna d., dz. 1899, Zaļumnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.01.42. Lieta Nr. P-9743*.
Pudāns Jāzeps Pētera d., dz. 1902, Paēnas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 15.06.42. Lieta Nr. P-5439*.
Vanagelis Benedikts Benedikta d., dz. 1902, Blāzmas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 20.10.43. Lieta Nr. P-5730*.
PRODES PAGASTS
Dimante Anna Pauļa m„ dz. 1898, Ķesteri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 1947. gadā, no­sūt. atpakaļ 22.04.49, atbrīv. 13.08.54. Lieta Nr. 16580.
Kaķerāns Jānis Jāņa d., dz. 1915, Robežnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.04.43. Lieta Nr. P-8505*.
RAUDAS PAGASTS
Blāķis Jānis Eduarda d.,dz. 1909, Zvejnieki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, pēc tam nometinājumā Krasno­jarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 24.03.56. Lieta Nr. 16017, P-4460*.
Blāķe Vilma Kārļa m.,dz. 1910, Zvejnieki, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 19.07.56. Lieta Nr. 16017.
Blāķis Andris Jāņa d.,dz. 1939, Zvejnieki, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 16017.
Blāķe Dzidra Jāņa m.,dz. 1933, Zvejnieki, izsūt. 14.06.41, Novosibirskas apg. Pudinas raj., atbrīv. 15.12.46. Lieta Nr. 16017.
Sīmanis Voldemārs Jāņa d., dz. 1916, Buņķīšu Akmeņ­pils, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 03.04.43. Lieta Nr. 16636, P-7461*.
Šīmane Valērija Franča m., dz. 1914, Buņķīšu Akmeņpils, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 16636.
Sīmanis Jānis Voldemāra d., dz. 1941, Buņķīšu Ak­meņpils, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 16636.
Mežancis Andrejs Roberts Jāņa d., dz. 1896, Senči, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.05.42. Lieta Nr. 19519, 10438*.
Mežance Lidija Indriķa m.,dz. 1899, Senči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 30.04.57. Lieta Nr. 19519.
Mežancis Roberts Andreja d.,dz. 1926, Senči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 30.04.57. Lieta Nr. 19519.
Mežancis Jānis Andreja d., dz. 1929, Senči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 30.04.57. Lieta Nr. 19519.
Mežance Ārija Andreja m., dz. 1933, Senči, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 11.10.54. Lieta Nr. 19519.
RUBENES PAGASTS
Asaris Augusts Ģirta d., dz. 1891, Eglone, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 22.12.41. Lieta Nr. 13101.
Asare Grieta Anša m., dz. 1908, Eglone, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 29.09.50. Lieta Nr. 13101.
Asare Lidija Augusta m., dz. 1929, Eglone, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.11.46, nosūt, atpakaļ 24.11.49, atbrīv. 30.07.56. Lieta Nr. 13101. Asare Skaidra Augusta m., dz. 1937, Eglone, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.11.46, atpakaļ nav nosūt. Lieta Nr. 13101.
Skrējāns Donāts Jāzepa d., dz. 1894, Celmiņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.04.42. Lieta Nr. 13200.
Skrējāne Veronika Pētera m., dz. 1907, Celmiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 1943. gada novembrī. Lieta Nr. 13200.
Skrējāns Jānis Donāta d., dz. 1929, Celmiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 01.09.46. Lieta Nr. 13200.
Skrējāne Zinaīda Donāta m., dz. 1936, Celmiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 01.09.46. Lieta Nr. 13200.
Skrējāne Alma Donāta m., dz. 1928, Celmiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 01.09.46. Lieta Nr. 13200.
Skrējāne Marta Donāta m„ dz. 1932, Celmiņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 01.09.46. Lieta Nr. 13200.
Porietis Roberts Jāņa d.,dz. 1886, Partizāni, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 10.12.41. Lieta Nr. 13641, 41842*.
Poriete Berta Jāņa m., dz. 1897, Partizāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 20.12.42. Lieta Nr. 13641.
Porietis Otto Roberta d., dz. 1919, Partizāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 11.09.59. Lieta Nr. 13641.
Poriete Mirdza Roberta m., dz. 1921, Partizāni, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 17.09.57. Lieta Nr. 13641.

ILŪKSTES APRIŅĶIS
241
Putns Aleksandrs Antona d., dz. 1886, Laimstari, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 14.02.43. Lieta Nr. 16606, P-9884*.
Putna Ludviga Ksavera m., dz. 1891/1893, Laimstari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbriv. 24.04.56. Lieta Nr. 16606.
Putns Jānis Aleksandra d., dz. 1923, Laimstari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 16606.
Putna Anna Aleksandra m., dz. 1914, Laimstari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 16606.
Trušule Apolonija, dz. 1880, Laimstari, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 1943. gadā. Lieta Nr. 16606.
Skuja Antons Semjona d., dz. 1906, Rubeņu skola, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 17.03.45. Lieta Nr. 16616, P-7467*.
Skuja Elza Antona m., dz. 1906, Rubeņu skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi
15.10.47, nosūt, atpakaļ 21.12.50, atbrīv. 04.07.57. Lieta Nr. 16616.
Skuja Jānis Antona d., dz. 1940, Rubeņu skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 16616.
Skuja Ināra Antona m., dz. 1934, Rubeņu skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.08.46, nosūt, atpakaļ 21.12.50, atbrīv. 04.07.57. Lieta Nr. 16616.
Skuja Maiga Antona m., dz. 1935, Rubeņu skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi 15.08.46, nosūt, atpakaļ 21.12.50, atbrīv. 03.07.57. Lieta Nr. 16616.
Skuja Anita Antona m., dz. 1938, Rubeņu skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bēgusi
15.10.47, nosūt, atpakaļ 21.12.50, atbrīv. 04.07.57. Lieta Nr. 16616.
Markeviča Viktorija Semjona m., dz. 1908, Rubeņu skola, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., bē­gusi 15.10.47, nosūt, atpakaļ 21.12.50, atbrīv. 20.06.55. Lieta Nr. 16616.
SALIENAS PAGASTS
Atāns Jānis Friča d.. dz. 1906, Lapas, arest. 14.06.41, Kiro­vas apg. Vjatlags, miris 20.02.43. Lieta Nr. 13639, P-8478*. Atāne Pauline Alma Jura m., dz. 1908, Lapas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 30.03.48, nosūt, atpakaļ 25.01.51, atbrīv. 21.01.57. Lieta Nr. 13639.
Atāne Valija Spodra Jāņa m., dz. 1936, Lapas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 25.09.53, atbrīv. 21.01.57. Lieta Nr. 13639.
Atāne Ārija Mirdza (Tatjana) Jāņa m., dz. 1938, Lapas,
izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bē­gusi 15.08.47, nosūt, atpakaļ 25.09.53, atbrīv. 21.01.57. Lieta Nr. 13639.
Strazdiņa Lone (Lonija) Mārtiņa m., dz. 1910, Pušča, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 21.01.57. Lieta Nr. 14099.
Strazdiņš Ēriks Pauļa d., dz. 1938, Pušča, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 26.05.54. Lieta Nr. 14099.
Lapsa Kārlis Jāņa d., dz. 1897, Lapsas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, no 17.02.52. nometinājumā Kras­nojarskas nov. Abanas raj., atbrīv. 11.06.56. Lieta Nr. 15341, P-10479*.
Lapsa Anna Emīlija Teofīla m., dz. 1901, Lapsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., bēgusi 10.09.47, nosūt, atpakaļ 12.12.49, atbrīv. 11.06.56. Lieta Nr. 15341.
Lapsa Viesturs Kārļa d., dz. 1936, Lapsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.05.47. Lieta Nr. 15341.
Lapsa Laimonis Kārļa d.,dz. 1929, Lapsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.05.47. Lieta Nr. 15341.
Lapsa Valdis Kārļa d., dz. 1941, Lapsas, izsūt. 14.06.41, miris ceļā 01.07.41. Lieta Nr. 15341.
Lapsa Skaidrīte Kārļa m., dz. 1928, Lapsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.05.47. Lieta Nr. 15341.
Lapsa Vija Kārļa m., dz. 1939, Lapsas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.05.47. Lieta Nr. 15341.
Salenieks Ernests Ernesta d., dz. 1896, Rezgaļi, arest. 11.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 16.05.42. Lieta Nr. 15720, P-10048*.
Saleniece Line Andreja m„ dz. 1900. Rezgaji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., mirusi 16.05.44. Lieta Nr. 15720.
Salenieks Arvīds Ernesta d., dz. 1931, RezgaH, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 12.03.47. Lieta Nr. 15720.
Salenieks Bruno Ernesta d.,dz. 1927, Rezgaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 12.03.47. Lieta Nr. 15720.
Salenieks Jānis Ernesta d.,dz. 1936, Rezgaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 12.03.47. Lieta Nr. 15720.
Saleniece Milda Ernesta m„ dz. 1925, Rezgaļi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 30.12.54. Lieta Nr. 15720.
Auzāns Eduards Mārtiņa d., dz. 1894, Daiļrotas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 11.07.43. Lieta Nr. 16408, P-5624*.

242
ILŪKSTES APRIŅĶIS
Auzāne Anna Martina m., dz. 1890, Daiļrotas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 30.07.57. Lieta Nr. 16408.
Auzāns Vilis Eduarda d., dz. 1926, Daiļrotas, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 27.09.57. Lieta Nr. 16408.
Druss Jāzeps Franča d., dz. 1906, Sadoki, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. (iesaukts Sarkanajā ar­mijā) 20.10.43. Lieta Nr. 16581, P-6232*.
Drusa Line Emīlija Jāņa m., dz. 1909, Sadoki, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.03.48. Lieta Nr. 16581.
Dumpmanis Paulis Pēteris Friča d., dz. 1905, Jēgeri, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 18.08.42. Lieta Nr. 17552, P-7367*.
Dumpmane Zelma Jāņa m., dz. 1912, Jēgeri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 31.10.56. Lieta Nr. 17552.
Dumpmane Nellija Astrīda Pauļa m., dz. 1937, Jēgeri, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., at­brīv. 15.06.47. Lieta Nr. 17552.
Apsalons (Apsalāns) Kārlis Brenča d., dz. 1896, Kalniņi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 27.12.41. Lieta Nr. 20260, 10130*.
Apsalone (Apsalāne) Natālija Ādama m., dz. 1911, Kal­niņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 20260.
Apsalons (Apsalāns) Rihards Kārļa d., dz. 1930, Kalniņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 20260.
Apsalone (Apsalāne) Milda Kārla m., dz. 1932, Kalniņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 20260.
Apsalone (Apsalāne) Irma Natālija Kārļa m., dz. 1937, Kalniņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 20260.
Apsalone (Apsalāne) Emma Kārļa m., dz. 1934, Kalniņi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 15.09.47. Lieta Nr. 20260.
SILENES PAGASTS
Strazdiņš Gotfrīds Andreja d., dz. 1894, Beverīnas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, atbrīv. 28.09.46. Lieta Nr. 15695, P-5648*.
Strazdiņa Trīne, dz. 1862, Beverīnas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., mirusi 04.03.43. Lieta Nr. 15695.
Strazdiņa Alma Mārča m., dz. 1895, Beverīnas, izsūt.
14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 10.07.56. Lieta Nr. 15695.
Sokolovs Bartolomejs Ivana d., dz. 1894, Mazie Vēži, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 20.05.43. Lieta Nr. 20343.
SKRUDALIENAS PAGASTS
Ulmanis Kārlis Jāņa d., dz. 1904, Kalanišķi, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 05.04.42. Lieta Nr. 16285.
Ulmane Frīda Pētera m., dz. 1914, Kalanišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 10.12.56. Lieta Nr. 16285.
Ulmanis Atis Kārļa d.,dz. 1941, Kalanišķi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., miris 1941. gadā. Lieta Nr. 16285.
SUSĒJĀS PAGASTS
Kalnietis Jānis Jāņa d., dz. 1888, Dziļie Grāvji, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 19.03.42. Lieta Nr. 16591, P-6198*.
Kalniete Alīda Kriša m., dz. 1896, Dziļie Grāvji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 24.04.56. Lieta Nr. 16591.
Kalnietis Valdis Jāņa d., dz. 1921, Dziļie Grāvji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 28.02.56. Lieta Nr. 16591.
Kalnietis Ilmārs Jāņa d., dz. 1932, Dziļie Grāvji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv.
15.10.47. Lieta Nr. 16591.
Stūre Marija Anča m., dz. 1869, Dziļie Grāvji, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 24.04.56. Lieta Nr. 16591.
Dreiblats Emīls Kārļa d.,dz. 1907, Silmači, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 28.01.43. Lieta Nr. 17399, P-9199*.
Dreiblate Anna Jāņa m., dz. 1909, Silmači, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 03.03.56. Lieta Nr. 17399.
Dreiblats Jānis Emīla d., dz. 1940, Silmači, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 29.08.46. Lieta Nr. 17399.
Dreiblate Inta Emīla m., dz. 1932, Silmači, izsūt. 14.06.41. Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 09.06.46. Lieta Nr. 17399.
Mežaraups Jānis Jura d., dz. 1877, Mežaraupi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., miris 11.07.44. Lieta Nr. 20108.
Mežaraupa Anna Jāzepa m., dz. 1880, Mežaraupi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 27.04.56. Lieta Nr. 20108.
Mežaraupa Emīlija Jāņa m., dz. 1914, Mežaraupi, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Tasejevas raj., atbrīv. 27.02.56. Lieta Nr. 20108.

ILŪKSTES APRIŅĶIS 243
SVENTES PAGASTS
Rudzītis Jānis Augusta d., dz. 1890, Lakstīgalas, arest. 14.06.41, Kirovas apg. Vjatlags, miris 25.04.43. Lieta Nr. 16612, P-5589*.
Rudzīte Matilde Brenča m., dz. 1891, Lakstīgalas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 02.06.56. Lieta Nr. 16612.
Rudzītis Henrihs Jāņa d., dz. 1922, Lakstīgalas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 12.05.56. Lieta Nr. 16612.
Rudzīte Emma Jāņa m., dz. 1918, Lakstīgalas, izsūt. 14.06.41, Krasnojarskas nov. Dzeržinskas raj., atbrīv. 27.06.58. Lieta Nr. 16612.