14 06 1941

убийство отцов

Апарниекс Эрик Отто Никлавич


 расстрелян в Вятлаге  6 11 42  страница 291 Aizvestie

Aparnieks Ēriks Otto Niklāva d.,
dz. 1901,
lieta Nr. 20163,42648*
izs. adr. Jēkabpils apr., Vīpes pag., Aparnieki


 

65. Aparnieks Eriks-Otto Niklāva d., dzimis 1901.g. Jēkabpils apriņķī, Vineltskas (?)[Viesītes–
?] pagastā (Latvija), latvietis, PSRS pavalstnieks, no zemniekiem, izglītība – nepilna
vidējā, Aizsargu organizācijas biedrs, bez specialitātes, līdz arestam dzīvoja dzimšanas
vietā, arestēts 14.06.1941.g., ieradās Vjatlagā 13.07.1941.g. no PSRS IeTK Juhnovas
LDN, 23.10.1941.g. Kirovas apgabaltiesas Vjatlaga krimināllietu tiesas kolēģija pēc
KPFSR KK 58.4.panta piesprieda augstāko soda mēru – nošaušanu, nosūtīts 10.11.
1941.g. sprieduma izpildīšanai uz Kirovas pilsētas 1.cietumu, personas lieta arhīvā –
Nr.41906 (Iestādes K-231 arhīvā [tās] nav).

 

65. Эрикс-Отто Никлавич, родился в 1901 году. Екабпилсский уезд, Винельтск (?) [Виесите]

? [Латвия), латыш, подданство СССР, из крестьян, образование  неполное

среднее,  член организации айзсаргов, без специальности, до ареста жил в месте рождения, 

арестован 14.06.1941., доставлен в Вятлаг 13.07.1941. с Юхнова СССР

LDN, 23.10.1941. Судебная коллегия по уголовным делам Кировского окружного суда после

В статье 58.4 КПФСР КК присуждено высшее наказание - расстрел, расстрелян 10.11. 1941 г. для исполнения приговора в 1 ¬ ю тюрьму Кировского города, личное дело в архиве 

 41906 (в архиве K-231 учреждения [его] нет).

источник - 

http://doc.mod.gov.lv/lv/gramatas/VJATLAG/files/vjatlag_2006.pdf


 

лица Депортации 1941 года

previous arrow
next arrow
Slider